Jihočeské
Folklorní
Sdružení
Sorry, your browser doesn't support Java.
Litujeme, Váš brouser nepodporuje Java applet

VI. Jihočeská lidová slavnost 2007

V sobotu 4. srpna se v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. uskutečnila již VI. Jihočeská lidová slavnost. Probíhala pod záštitou primátora statutárního města Českých Budějovic Juraje Thomy a člena Rady Jihočeského kraje Františka Štangla. Pořadatelem slavnosti bylo tradičně Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s Jihočeským krajem, Folklorním sdružením ČR, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Jihočeským folklorním souborem Kovářovan. Generálním partnerem Jihočeského folklorního sdružení je Jaderná elektrárna Temelín.

Slavnost také probíhala v rámci projektu „Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko“, který je spolufinancován z prostředků EU v rámci programu INTERREG IIIA.

Jihočeská lidová slavnost opět po roce umožnila návštěvníkům jihočeské metropole sledovat bohatý kulturní program folklorních souborů z jihočeského kraje, hostů z Rakouska a dechových kapel.Celý areál slavnosti doplňoval lidový jarmark, který divákům nabídl např. keramiku, výrobky z perníku, koření, výrobky z kůže, sekaný turecký med a další. Na slavnosti nechyběl ani stánek jihočeské kuchyně s nabídkou uzené kýty, kysaného zelí a špekových knedlíků. Přítomným byl také k dispozici informační stánek Jihočeského folklorní sdružení s nejrůznějšími materiály dokumentující bohatou činnost sdružení a pro malé návštěvníky připravili pořadatelé výtvarný koutek, kde si děti mohly nakreslit hezký obrázek, za něž obdržely upomínku.

Slavnost zahájila dechová hudba Jihočeská Vlachovka, která lidovými písničkami vytvořila příjemnou atmosféru a mnohé ze skladeb si s kapelou notovali i přítomní diváci. Zhruba ve dvanáct hodin se vydal od Samsonovy kašny průvod všech souborů, provázený dalšími návštěvníky, kteří se těšili na pokračování následného programu. Jeviště se v zápětí zaplnilo všemi vystupujícími, rozeznělo písničkou „K Budějicům cesta“, která zahájila pořad „Dostaveníčko nejen s folklorem“. Před vlastním pořadem pronesli zdravici předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch a manažerka pro Waldviertel Spolkové země Dolní Rakousko z Volkskultur Niederösterreich paní Verena Hofstetter. Tato organizace spolupracuje na společném projektu s Jihočeským folklorním sdružením, který má za cíl prohloubení vzájemné spolupráce mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem v oblasti výměn folklorních souborů a další aktivity. Po proslovech započal již zmíněný pořad a divákům se postupně představil Prácheňský soubor ze Strakonic, Malý Furiant z Českých Budějovic, Landjugend Jahrings z Rakouska, Libín z Prachatic a závěr patřil dechové hudbě Musikverein Lehen z Rakouska. Historické náměstí v Českých Budějovicích vytvářelo nádhernou kulisu celému programu, který v průběhu dne opět navštívily stovky diváků, což je pro pořadatele a vystupující největší odměna. Po skončení kulturního programu na náměstí se hosté z Rakouska sešli se zástupci pořadatelů a dalších hostů k přátelskému posezení v restauraci U královské pečeti v hotelu Malý pivovar. Setkání se zúčastnil i náměstek primátora statutárního města Českých Budějovic Rudolf Vodička, zástupce Folklorního sdružení ČR Bohumil Hrubeš a další. Všichni poděkovali pořadatelům i účinkujícím za jejich úsilí při rozvoji jihočeské lidové kultury a vzájemného přeshraničního setkávání, Verena Hofstetter kromě dalšího konstatovala, že rozvoj spolupráce mezi Jihočeským folklorním sdružením a jejich organizací úspěšně pokračuje a přináší velké možnosti v rozvoji sousedských vztahů.

Chtěl bych velice poděkovat všem spolupořadatelům a partnerům za výraznou pomoc i podporu při realizaci slavnosti a velice mě těší, že naše sdružení otevřelo a konkrétními kroky naplňuje rozvoj vzájemného poznávání lidových tradic s Dolním Rakouskem.

Poděkování si zaslouží samozřejmě celý realizační tým akce, všichni účinkující a v neposlední řadě diváci, kteří vytvořili hezkou atmosféru celé slavnosti.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch - momentky ze slavnosti


Jarmark


Jihočeská Vlachovka


Landjugend Jahrings


Libín


Malý Furiant


Musikverein


Posezení


Prácheňský soubor


Průvod, zahájení


Průvod závěr


Při setkání