Jihočeské
Folklorní
Sdružení
Sorry, your browser doesn't support Java.
Litujeme, Váš brouser nepodporuje Java applet

Jihočeské folklorní sdružení spolupracovalo na Setkání na Blatech při Vobžinkách

Jihočeské folklorní sdružení rozvíjí spolupráci s rakouskými partnery a prohlubuje rozvoj projektu „Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko“, který je spolufinancován z prostředků EU v rámci programu INTERREG IIIA.V sobotu 1. září 2007 se v obci Ševětín na Českobudějovicku uskutečnila v rámci projektu JFoS kulturní akce „Setkání na Blatech při Vobžinkách“. Divákům se představili místní folklorní soubory, hosté z Moravy a nechyběl ani rakouský soubor z obce Arbesbach „Venkovská mládež“.

Celá akce byla zahájena slavnostním průvodem po obci Ševětín a poté se všechny účinkující soubory odebraly do krásného prostředí farského dvora. Na jevišti byl, ještě v úvodu celého programu, vysvěcen obecní znak i prapor a po tomto slavnostním aktu již následovala vystoupení všech souborů. Účinkující i diváci se také sešli při společné zábavě v kulturním domě, kde se ještě do pozdních večerních hodin dobře bavili.

Rakouský soubor v počtu 20 členů „Venkovská mládež“ se představil na farském dvoře dvěma programy, které diváci přijali s nadšením. Dále vystoupil se třemi vstupy při večerní zábavě a podle vyjádření pořadatelů měla i tato vystoupení pěknou atmosféru. S rakouským souborem přijel do Ševětína i starosta obce Arbesbach, který poděkoval za pozvání a s pořadateli akce, Blaťáckým souborem, byla předběžně dojednávána návštěva v Rakousku.

Je velice potěšující, že projekt JFoS přispívá ke vzájemným výměnám folklorních souborů Jiočeského kraje a Dolního Rakouska a nabízí tak poznávání lidových tradic mezi sousedy.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
foto: Milan Škoch - momentky ze Setkání