Jihočeské
Folklorní
Sdružení
Sorry, your browser doesn't support Java.
Litujeme, Váš brouser nepodporuje Java applet

Jihočeský zpěváček 2007 má již své vítěze


pod záštitou
Karolíny Bubleové Berkové, sólistky opery Národního divadla v Praze
Františka Štangla, člena Rady Jihočeského kraje

Hotel Zvíkov, sobota 31. března

V sobotu 31. března se uskutečnila tradičně v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí jihočeská regionální soutěž dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2007.

Soutěž pořádalo Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR, vyhlašovatelem celostátní soutěže Zpěváček, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Jihočeským folklorním souborem Kovářovan, Hotelem Zvíkov a Jihočeským krajem.


Generálním partnerem Jihočeského folklorního sdružení jeProjekt je spolufinancován z prostředků EU v rámci programu INTERREG IIIA

Do Hotelu Zvíkov si opět po roce přijeli porovnat své pěvecké dovednosti děti z členských souborů Jihočeského folklorního sdružení. V programu bylo plánováno vystoupení sedmnácti soutěžících, ale pro nemoc se někteří zpěváčci omluvili. V soutěži se tedy představilo čtrnáct zpěváčků, kteří zazpívali dvě písničky, z nichž jedna byla s hudebním doprovodem a druhá bez doprovodu. Děti tradičně hodnotila odborná porota delegovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Zdeněk Bláha, Věra Bláhová a Anděla Maršálková.

Soutěže Jihočeský zpěváček 2007 se zúčastnili i hosté, šéfredaktor časopisu Folklor Oldřich Koudelka s manželkou, předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje Jan Malík s manželkou, manažerka Impulzního přeshraničního centra Sdružení Růže Hermína Mocová a ředitel Hotelu Zvíkov Jindřich Žydek.

Akce Jihočeský zpěváček je součástí projektu JFoS s názvem "Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko" a tak pořadatelé uvítali na soutěži i hosta z Rakouska, folklorní taneční soubor Landjugend Jahrings.

Po příjezdu účastníků následovalo uvítání všech přítomných předsedou Jihočeského folklorního sdružení Milanem Škochem a zdravici přednesla i vedoucí rakouského souboru Erika Helmreich. Poté následoval oběd, zkoušky soutěžících, při kterých děti pilovaly svoje připravené písničky. Rakouský soubor v tomto čase absolvoval prohlídku Hradu Zvíkov, kde se členové souboru dozvěděli něco z bohaté historie tohoto královského hradu a samozřejmě navštívili i soutok řek Vltavy s řekou Otavou. Při zpáteční cestě organizátoři zajistili hostům z Rakouska i ochutnávku místního piva Zlatá labuť v Pivovarském dvoře Zvíkov.

Krátce po čtrnácté hodině byla záhájena vlastní soutěž Jihočeský zpěváček 2007, do které popřáli zpěváčkům mnoho úspěchů vzácní hosté, Jan Malík a Oldřich Koudelka. Pavla Škochová, moderátorka soutěže, poté zvala na jeviště jednotlivé vystupující a ti publiku i porotě zpívali připravené jihočeské písničky. Všichni hodnotitelé pozorně sledovali jednotlivé dětské pěvecké výkony a jako obvykle měli nelehkou úlohu, vybrat ty nejlepší, kteří budou reprezentovat Jihočeský kraj na celostátní soutěži Zpěváček 2007 ve Velkých Losinách 11. - 13. května letošního roku.

První místo porota udělila Lukáši Přibovi ze souboru Písečan, druhou příčku obsadila Vladimíra Berná ze souboru Jitřenka a o třetí místo se podělili Ondřej Švejda z Blaťáckého souboru a Jana Kolářová ze souboru Kovářovánek. Vítězové soutěže obdrželi diplomy, ostatní zpěváčci pamětní listy, všichni pak keramické zvonečky a další drobné upomínky od pořadatelů soutěže.

Pro účastníky a hosty soutěže bylo po předání ocenění zpěváčků také připraveno vystoupení folklorního tanečního souboru Landjugend Jahrings, který se představil s tanci a písněmi své oblasti. Od diváků i zpěváčků sklidili členové souboru vřelý potlesk a při závěrečném nástupu si se soutěžícími také zanotovali závěrečnou písničku "Kdyby byl Bavorov". Milan Škoch a Erika Helmreich si předali vzájemně upomínky a všichni hosté z Rakouska dostali také na památku keramické zvonečky. Po skončení programu se vedoucí souborů sešli na semináři s odbornou porotou a prodiskutovali jednotlivé výkony svých svěřenců. Násladovala večeře, po které se všichni rozjeli do svých domovů.

Chtěl bych velice poděkovat všem organizacím a institucím za spolupráci při pořádání soutěže, Karolíně Bubleové Berkové a Františku Štanglovi za převzetí záštity, Hotelu Zvíkov za poskytnutí prostor a všem pomocníkům i organizátorům za jejich práci při zajištění celého dne. Děkuji i našemu hostu z Rakouska, folklornímu tanečnímu souboru Landjugend Jahrings za ukázku jejich lidového umění a návštěvu našeho kraje.

Největší poděkování si ale samozřejmě zaslouží všechny soutěžící děti, které svými výkony vzorně reprezentovaly folklorní soubory, jenž je do soutěže vyslaly. V neposlední řadě děkuji všem vedoucím a rodičům za přípravu zpěváčků a samozřejmě divákům za skvělou atmosféru.

Vítězům přeji mnoho úspěchů a věřím, že budou jižní Čechy dobře reprezentovat na celostátní soutěži ve Velkých Losinách.


Lukáš Přib, zlatý zpěváček
Vladimíra Berná, stříbrný zpěváček
Ondřej Švejda, bronzový zpěváček
Jana Kolářová, brozový zpěváček
Nástup zpěváčků
Rakouský soubor na jevišti
Závěrečná píseň


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení