Jihočeské
Folklorní
Sdružení
Sorry, your browser doesn't support Java.
Litujeme, Váš brouser nepodporuje Java applet

Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU v rámci programu INTERREG IIIA

Lidové písně, tance, zvyky a kroje neodmyslitelně patří k našemu kulturnímu dědictví a proto je třeba pečovat o jejich uchování. Soubory Jihočeského folklorního sdružení udržují a rozvíjejí tradice svých národopisných oblastí na území celého Jihočeského kraje ( Blata, Doudlebsko, Prácheňsko, Kozácko, Pošumaví ). Tyto soubory mají ve svých řadách členy všech věkových kategorií, počínaje dětmi předškolního věku a konče seniory.

Projekt je zahájením spolupráce na poli folkloru mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem na institucionální úrovni. Jeho realizace by měla tuto spolupráci povznést na vysokou odbornou a věcnou úroveň.

Hlavním všeobecným cílem projektu je založit funkční síť přeshraničních struktur lidových folklorních tradic, hudebních souborů a festivalů. Podpořit zájem o udržení a rozvoj těchto lidových tradic a založit profesionální strukturu organizační a koordinační složky Jihočeského folklorního sdružení, která by zajistila organizaci akcí a festivalů.

Projekt nabízí vzájemnou výměnu jihočeských a rakouských souborů v rámci pořádání kulturních akcí na obou stranách hranice.

Vytvoření a rozvoj sítě společenských akcí vzájemného setkávání jihočeského folkloru:

 • Jihočeský zpěváček
 • Jihočeský folklorní festival Kovářov
 • Jihočeská lidová slavnost České Budějovice
 • Mezinárodní folklorní festival Písek
 • Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu
 • Blaťácké dožínky
 • Doudlebské dožínky


 • Jihočeské folklorní sdružení
  Kovářov 3. 398 55
  Tel.: 382 594 106, 604 692 062
  e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

  Partner projektu
  Volkskultur Niederösterreich Betriebs GmbH
  Schlossplatz 1, Atzenbrugg 3452