home page                   e-mail: Vaclav Kotesovec                   last important update 11.11.2009

Chess Problem Links

    

(stránky věnované problémovému šachu)


nejlepší stránky (best links)

často aktualizované stránky (frequently updated pages)

Ural problemist - široce zaměřená ruská stránka, kterou vede Andrey Selivanov, často aktualizováno. Nově vyšlé časopisy ke stažení, originály z Ural problemistu v PDF. Velké série fotografií z různých šachových akcí.

Juraj Lörinc - Chess Composition Microweb, internetové skladatelské soutěže, zprávy, články.
Juraj Lörinc - blog - skvělá série více jak 100 (!) článků, jejichž forma je přístupná i začátečníkům, ale rádi si je přečtou i zkušení problemisté. Tipl bych si, že Juraj takto určitě přiláká aspoň jednoho nového skladatele.
Triedený obsah rubriky Kompozičný šach - velmi užitečná stránka, podle které se dá v množství článků dobře orientovat
JL video, inZine - články z roku 2001.
Composing the twomover - interesting article by Juraj Lörinc

Ján Golha - šachové úlohy a linky, adresy časopisů. Pěkná grafika i vkusné uspořádání diagramů. Kalendář tématických turnajů (uspořádaný podle zasílací lhůty a s přehlednou tabulkou výzev)!
Golha 50 JT (PDF) - award (C 30.12.2006, published 31.1.2008)

Stálá komise FIDE pro skladební šach - PCCC, základní informace, výsledky, zprávy
Handbook of Chess Composition - kromě bodů všech šachových skladatelů v Albech FIDE 1914-2000 nalezneme v této publikaci, jejímž autorem je Hannu Harkola, také třeba problémový "Codex". V něm mě zaujala dvě méně známá pravidla: Pokud autor zašle úlohu do časopisu a nedostane od pořadatele do 18 měsíců žádnou zprávu, může poslat tuto skladbu do jiné soutěže (6e str.29). Definováno je také jestli může být nekorektní úloha předchůdcem jiné úlohy. Nekorektní úloha ztrácí svou prioritu, pokud není do 3 let od nalezení nekorektnosti publikována oprava. (Article 23, str.26) Toto pravidlo je trochu nemilosrdné k již zemřelým skladatelům. Navíc je i rozporuplné v tom, že úloha která získala např. 1.cenu v nějaké soutěži a výsledek se stal definitivním, tuto cenu přece neztrácí i když se později najde nekorektnost (totéž platí pokud se ukáže nekorektní úloha dokonce v Albu FIDE, autor též neztrácí získané body). Přesto podle tohoto článku, taková skladba už není případným předchůdcem.
52nd World Congress of Chess Composition - Rio de Janeiro, Brazil, 10.-17.10.2009 (added 10.4.2009)
51st World Congress of Chess Composition - Jurmala, Latvia, 30.8.-6.9.2008. Official bulletin in PDF
50th World Congress of Chess Composition - Rhodes, Greece, 13.-20.10.2007
wccc_2007_bulletin.pdf - 50th World Congress bulletin (Kostas Prentos & Harry Fougiaxis, 6 MB)
problem.xml - The project to develop a standard format for the representation of chess problems (Thomas Maeder). Pokus o definování univerzálního formátu pro databáze šachových úloh. Idea dobrá a potřebná, ale realizace je velmi komplikovaná a nepřehledná, vyžaduje instalaci dalších komponent do počítače (TCL), které se dají stáhnout jen po registraci atd. Navíc práce s obrovskými XML soubory je v internetových prohlížečích velmi těžkopádná, pomalá, někdy až na hranici jejich možností (viz např. pdbsamples.xml, který má 20 MB). Myslím, že tento projekt se v tomto tvaru asi neujme (práce přímo s databázemi PDB, WinChloe a dalšími je mnohem rychlejší a příjemnější).

Prehľad šachových rubrík na Slovensku - (Chess problems columns in Slovakia) Ivan Jarolín vytváří sbírku starých šachových rubrik (1962-2009). Už jsou zkompletované "Pravda" (tato rubrika stále pokračuje), "Hlas ľudu", "Technické noviny", "Slovenský denník", "Fakty", "Žilinský večerník", "Lud", "Horizont", "Práca", "Smena", "Podpoliansky strojár", rozpracovaný je "Smer" a "Pionierske noviny". Celkem asi 12000 (!) diagramů. Po přečtení několika čísel se už nedivím, že na Slovensku v té době vyrostlo tolik kvalitních skladatelů... Je možno si také stáhnout offline verzi sachove_rubriky_sk.zip (z roku 2006).

MatPlus.Net - stránka tohoto časopisu, ke stažení v PDF formátu. Možnost zaslání originálů přímo z internetové stránky přes formulář! Originál si každý sám naedituje, může si jej zkontrolovat na diagramu a pak odeslat k publikaci. Originál je uložen v databázi včetně data odeslání a je možno kdykoliv prohlížet jeho stav. Zcela ideální a přehledný způsob zasílání originálů, který minimalizuje případné chyby v úlohách a současně minimalizuje i práci redaktorů (ten pak pouze rozhodne, zda úlohu publikovat či ne). K dokonalosti tomu chybí už jen propojení s nějakou centrální celosvětovou databází všech šachových problémů, která by byla volně přístupná přes internet (s možností exportu třeba všech vlastních úloh).

problemista.pl - polská stránka, na které najdeme třeba vyznamenané úlohy polských skladatelů a velkou sérii čísel časopisu "Problemista" v PDF formátu. Časopis "Kronika". Výsledky Wola Gulowska 2002-2007. Stránku vede Zbigniew Szczep.

Brian Stephenson - především zprávy z britského problémového šachu, ale i úlohy a reference na literaturu
Brian Stephenson - blog

Ralf Krätschmer - zaměřeno hlavně na vícetažky, linky na německé problemisty. Rekonstrukční soutěže.

Suomen Tehtäväniekat (English) - hlavně výsledky soutěží z tohoto finského časopisu. V čísle 4-5/2000 byly informace o internetových stránkách věnovaných problémovému šachu.Další stránky mají hodnotný obsah, ale jsou málo aktualizovány
(these pages have valuable content, but long period between updates)

Christian Poisson - Problemesis (internetový časopis), fonty 1ECHECS.TTF offline versions. Bohužel číslem 50 časopis skončil. Vyšla ještě speciální čísla 51-54 s výsledky soutěží.

Udo Degener - Schach, Troll, udo degener verlag

Torsten Linss - velmi pěkně udělaná stránka, ale málo aktualizováno.

Chess composition in TORUN - stránka polských skladatelů (Waclaw Grzankowski, Andrzej Lewandowski, Marek Kwiatkowski), program Fancy

L'Italia Scacchistica - velmi rozsáhlá problémová hlídka v italském časopise (včetně starších čísel), s možností downloadu různých souborů. Na této stránce mě zaujal i zápis řešení pomocí šachových "fontů", ve skutečnosti je to ale řešeno grafikou.

Leonardo Mano's chess pages - brazilská stránka, řada úloh objasňující jednotlivá šachová témata a nechybí ani exoproblémy. Program Forsyth (více viz sekce Programs)

Udo Marks (broken link) - Udo's problem pages

StrateGems - americký časopis StrateGems - v současné době jeden z nejlepších na světě. Příklady PDF souborů i speciálními šachovými fonty (i pro exo!).

Dansk Skakproblem Klub - skvěle zpracovaná antologie více jak 20 dánských problemistů. Řada článků. Bohužel časopis "Thema Danicum" v roce 2007 skončil.

Problem online Attention, message from my firewall for this website: Attempted Intrusion "HTTP Malicious Javascript Encoder 5" against your machine was detected and blocked (14.9.2009). - Croatian Internet Chess Problem Magazine. Internetový časopis, který uveřejňoval originály. Bohužel časopis končí (údaj z 10.4.2009).

Hilmar's Homepage - Hilmar Klaus = Hilmar Ebert. Hodnotná, ale poněkud nepřehledná stránka (špatně se pozná, co je nového). V (mojí) sekci e-books najdete sérii přímých linků na PDF soubory se skvělými knihami tohoto autora (např. "Top Helpmates", "Early Helpmates", ...), které jsou volně ke stažení! Výsledky WJP soutěží (nejlepší úlohy do 4 kamenů).

Photoalbum Of Chess Composers - téměř 100 fotografií šachových skladatelů (převážně z kongresu v Bratislavě 1993 s jejich podpisy), průběžně doplňovány další. Autorem stránky i většiny fotografií je Ivan Jarolín. Že by základ celosvětové databáze fotografií šachových skladatelů?

Solving Chess - (L.Širáň), vše o řešitelských soutěžích. Dlouho neaktualizováno.

George Jelliss - stránky zaměřené na definice exokamenů, skokany, cesty jezdce Knight's Tour Notes a Games and Puzzles Journal, GPJ Publications (Chessics, ...)

Stanislav Vokál - Chess Compositions, nebo Stanislav Vokál

Chess problems in upper Austria - stránky rakouských skladatelů (Gerald Sladek, Camillo Gamnitzer, Werner Schmoll, Wilhelm Fölser)

starý Mat Plus - první internetový časopis. Milan Velimirovic's Chess Problems, MatPlus Librarian, program a databáze skladeb (recenze v sekci Programs).

Sachmatu kompozicijos (broken link) - stránka litevských (Lithuania) skladatelů, autorem je Nikolaj Zujevstránky českých problemistů a přátel skladebního šachu
(web pages of Czech problemists and friends)

Sdružení šachových problémistů (Czech chess problem association, news and informations) - oficiální stránky "Sdružení šachových problémistů". Aktuální zprávy, šachové hlídky, přehled problémové literatury. Mistrovství ČR v řešení šachových problémů. Šachová skladba (obsahy, rozhodčí a odkazy na výsledky 1989-2009). Na podstránce "Kalendář akcí" jsou též termíny schůzek pražských problemistů! Stránky spravuje Pavel Kameník.


Osobní stránky českých problemistů / personal pages
Václav Kotěšovec (= tato stránka, this page) - chess problems, programs, photos and links. Václav Kotěšovec (backup copy of this page, last updated 10.11.2009)

Emil Vlasák - Šachový software, články, odkazy. Praktické rady v rubrice "Nefunguje?". Též Emil Vlasák V poslední době téměř denně aktualizováno!

Pavel Kameník - Šachové umění (obsahy, rozhodčí a odkazy na výsledky od r.1994, stav řešitelské soutěže ŠU.)

Blog zlínského problemisty - Vladimír Janál, úlohy tohoto autora, blog. Videa s přehráváním úloh. Článek o českém skladateli Josefu Stašiakovi. Řešitelské soutěže. 20.5.2009 Úroveň toho blogu se v posledních měsících výrazně zlepšila. Autor zde systematicky publikuje rekordní úlohy a nyní dokonce i originály.

Analytický šach - Rakousko Uherský šach - Magazín pro šachové analýzy a studie. Velmi přijatelnou formou prezentované studie. Vede E. Pavlovský.

Miroslav Henrych - problémová hlídka na stránkách SK DDM Slaný. Miroslav Henrych zde uveřejňuje reprodukce úloh se zasvěcenými komentáři, které jsou přístupné i pro začínající skladatele.

Lubomír Ursta - problémový šach, řešitelská soutěž Šachového umění

Jan Ševčík - stránka tohoto studiáře

Šachové úlohy (broken link) - stránka jednoho šachového nadšence, který sbírá úlohy ze starých českých rubrik. Najdeme tu například řadu úloh z časopisů "Zlatá Praha", "Světozor" a dalších. Vše je k dispozici také v PGN formátu (včetně jeho popisu s příkladem!). Celá kniha Jan Dobruský (broken link) - Šachové úlohy (1907). Bohužel dlouho neaktualizováno. Stránka zmizela v říjnu 2009.

Frank Korostenski - published chess problems.

Karel Mokrý - Chessbookshop - online Šachová prodejna, náhledy jednotlivých titulů. Též antikvariát s řadou knih a časopisů.

Zdeněk Závodný - Šachový metodický zpravodaj, nakladatelství SNZZ (též i problémový šach), databanky z publikací SNZZ. Fotografie ze starých časopisů. Stará verze na adrese SNZZ.

Richard Tuček - Šachová úloha


Časopisy vycházející (i) na internetu / magazines
Kutnohorský deník - links page - "Kouzlo šachového diagramu", jedna z posledních českých tištěných "živých" hlídek, kterou vede Vladislav Buňka. Vyhledal jsem všechny dostupné rubriky. Od rubriky 532 z 13.6.2008 jsou i v internetové verzi diagramy! Další dobrou zprávou je, že Vladislav Buňka vede šachovou rubirku i v dalším kutnohorském deníku "TEP".

Novoborský šachový server - Zaujmou zde dvě série článků, Úvod do řešení šachových problémů, píše Michal Dragoun a Šachový program Rybka, píše Emil Vlasák.

Československý šach - od čísla 1/2006 ukázky vždy několika stránek
Podobná stránka, kde jsou úvodní strany aktuálních českých šachových časopisů je zde www.sachy.biz

ŠACHinfo - aktuální šachové zprávy a recenze. Bohužel samotný časopis ale není v elektronické podobě, takže není možno se podívat například na uveřejněné úlohy.

www.chesslady.com - stránka je věnovaná převážně praktickému šachu, ale je zde možno nalézt "Řešitelské okénko", aktualizované 1x týdně. Stránku vede ing. Václav Pech, který projevil zájem o větší spolupráci s problemisty a nabízí zde prostor pro úlohovou rubriku. Pokud máte někdo zájem, ozvěte se mu.

Šachový koutek LN - obnovená hlídka v Lidových novinách, kterou vede Josef Maršálek. Uveřejňuje zde kromě praktického šachu i 1 úlohu nebo studii na diagramu. Na internetu se dá snadno vyhledat přes "ŠACHOVÝ KOUTEK", bohužel internetová verze je bez diagramu i bez notace reprodukovaných úloh. Našel jsem však lepší řešení: PressDisplay - noviny z celého světa, řada z nich se šachovou hlídkou. K prohlížení je třeba (bezplatná) registrace. Je možno se tudy dostat i na sobotní LN, bezplatně vždy v sobotu nebo v neděli (v pondělí už ne, vydání se stává archivním, které už není bezplatné).

Klubko - měsíčník z Mladé Boleslavi s úlohovou hlídkou (od č.6/2008 ji vede Miloš Veselý). Jména autorů vybraných skladeb jsou uvedena až u řešení. Časopis vychází od roku 2001, šachové úlohy jsou uveřejňovány od čísla 7/2004.

Podbrdské noviny - obsahuje šachovou hlídku, ve které bývají úlohy nebo postavení z partie. Ke stažení v PDF (též archiv starších čísel). Hlídku vede Tomáš Zach. Časopis vychází jednou za 14 dní, šachová hlídka je jednou za měsíc.

Hanušovické noviny - v novinách tohoto moravského města (blízko Olomouce) jsem objevil malou rubriku "Šachové úlohy", s řešitelskou soutěží (publikovány byly studie v notaci). Rubrika vycházela v období 1/2004 (možná i předtím) - 9/2006 (tímto číslem bohužel skončila), vedl ji někdo s iniciálami "JK".

VOX - links page - Zdeněk Libiš vede šachovou hlídku v Tišnovském regionálním týdeníku. Internetová verze je updatována nepravidelně a nejsou k dispozici všechny rubriky. Bohužel od 27.8.2004 neaktualizováno, archiv starších čísel je ale k dispozici.

Noviny Prahy 12 - v období 9/2005 10/2005 11/2005 12/2005 zde vycházel "Šachový koutek", který vedl M.Procházka. Bohužel v roce 2006 již hlídka nepokračuje.

Chess Journal

Deník Sport (broken link) - rubriku "Šachy" ve Sportu vedl Miroslav Filip, po jeho smrti (†27.4.2009) asi skončila...

Českolipský, Ústecký, ... deník - hlídka s názvem "šachy", která v těchto regionálních denících vychází denně a kterou vede Břetislav Modr. Dost často jsou tam reprodukce úloh. V tištěné verzi je s diagramem, na internetu bez diagramu. Na www.denik.cz testují novou verzi systému, všechny staré linky jsou nefunkční (údaj z 26.4.2007). (broken links)

Hobby magazín - links page - rubrika "Problémový šach". Úlohová hlídka, kterou vedl Jaroslav Karel. V internetové verzi byla bez diagramů, ale aspoň notace úloh. Hobby magazín vycházel týdně (jako příloha periodik "Zemské noviny" a "České slovo"), z toho problémový šach jednou za 14 dní. Hlídka bohužel skončíla (a na internetu byl zřejmě odstraněn i archív rubrik) (broken links)

MAT-64 (broken link) - časopis vycházel čtvrtletně.


Různé články a informace / misc. articles and informations
3rd European Chess Solving Championship - Pardubice 14.-15.7.2007, photos by A.Selivanov

bunka_kniha_info.doc - book by Michal Bunka about his father Vladislav Bunka. More info mbunka@centrum.cz. (Pro české a slovenské zájemce o tuto knihu: pište na e-mail mbunka@centrum.cz, více informací získáte v tomto souboru: bunka_kniha_info.doc) (added 14.12.2007)

Problémový šach - zajímavá stránka s vysvětlením pro praktické hráče (zajímalo by mě, kdo je autorem, protože je to napsáno dost zasvěceně...)
Žertovná šachová úloha - ve Wikipedii. Ohledně toho, co zde autor označuje jako "Housenkové téma", viz můj článek z roku 2005 Shift of groups of pawns in chess problems.
Wikipedia - Jan Kameníček - tak se konečně někdo pustil do vysvětlení základních pojmů skladebního šachu do této encyklopedie i v češtině.
Wikipedia - Babsonova úloha
Science World - článek "Perlička: paradoxní šachová úloha"
Jirik - na této stránce nalezneme i pár úloh
Cascaval - asi 20 úloh se jmény autorů
www.klaus.cz - Šachové úlohy řeší i pan prezident (viz odstavec ve druhé polovině článku)
Miroslav Voráček: šachy mi pomáhají i v životě - článek v "říčansko.info" 4.12.2006
Šachové myšlení počítače - článek (na pokračování) o šachovém programování, autorem je Jan Němec

Antonín König - slavný český úlohář Antonín König (1836-1911) byl zařazen mezi významné osobnosti Mnichova Hradiště.
Advokát Jan Dobruský (* 28.8.1853 – † 31.5.1907) – významný český šachista - Adam Furek, Bulletin advokacie 9/2004, článek v sekci "Z minulosti advokacie" na str.92
Karel Fiala (3.2.1864-2.1.1916) - stránka věnovaná tomuto málo známému českému autorovi.
František Dedrle - tento skladatel (1878–1957) se dostal i do "Encyklopedie města Brna".

V šachu - od 7.3.2008 jsou pořady k dispozici i online.
Jubilejní 30. díl "V ŠACHU" - Miloslav Vanka 27.7.2007 v televizi na ČT4 sport (Bohužel tento pořad není dostupný jako video)
V šachu, 22.9.2008 - v tomto pořadu vystupovali Michal Dragoun a Miloslav Vanka. Zatím je tam stále místo toho golf, i když pořad byl 22.9.2008 už opravdu odvysílán.

Body českých skladatelů v Albech FIDE 1914-2000
Body slovenských skladatelů v Albech FIDE 1914-2003


Stránky českých šachových klubů (kde je také úlohový šach)/ chess clubs
Šachový klub Zbrojovka Vsetín - obsahuje sekci "Šachové úlohy", např. článek Stanislava Juříčka Jak skládám úlohy a kde publikuji
Šachový oddíl Kvasice - Problémový šach - úlohový šach se na stránkách šachových klubů vidí málokdy...
Pardubický šachový oddíl 2222 ŠK Polabiny - z mnoha stránek českých šachových oddílů je tato jednou z mála, kde lze nalézt i šachovou úlohu. Nová #2 se objevuje pravidelně jednou za měsíc.
TJ Praga - na stránkách tohoto oddílu se objevovala 1 studie měsíčně, poslední je však z roku 2003.
Šachový klub DDM Praha 6 - klikněte na "Problémisti"
Jihomoravský šachový svaz - na této stránce mě občas zaujmou články Jana Kalendovského.


Různé linky / misc.links
Seznam - šachy - odkazy na české stránky věnované šachu na českém vyhledávacím serveru SEZNAM
Atlas - šachy - odkazy na české stránky věnované šachu na českém vyhledávacím serveru ATLAS.
caramba - šachy
OpenDir.cz - šachy
Šachové stránky - stránka s linky (někoho z Hradce Králové)
Moravská zemská knihovna Brno - můžete jít na Elektronický katalog UKN - Univerzitní knihovna a kliknout na "Vyhledávání". Vyhledáním slova "šachy" jsem dostal 2380 (!) knih a nechybí tu ani moje publikace. U všech publikací je detailní popis včetně klíčových slov, údajů o autorovi a informací o počtu výtisků v knihovně!řešící programy (solving programs)

K řešení šachových úloh je možno použít řadu programů. Hrací programy obvykle umí řešit jen přímé matové ortodoxní úlohy a zdaleka nedosahují takové rychlosti řešení jako specializované programy zaměřené pouze na problémový šach. Z těchto programů jsou v současnosti nejvšestranější a nejrychlejší programy POPEYE, ALYBADIX, WINCHLOE, GUSTAV a VKSACH. Program GUSTAV je v současné době nejrychlejší na ortodoxní přímé úlohy a samomaty, ale neumí exokameny. Největší budoucnost bych dával programu POPEYE zejména proto, že do něj "vidí" více lidí. Dobré vyhlídky má také program WINCHLOE, jehož databáze úloh je dotažena téměř k dokonalosti, zejména co se týče exokamenů. Programy ALYBADIX, GUSTAV a VKSACH stojí a padají s 1 člověkem. Totéž samozřejmě platí i programu WINCHLOE, jenže u něj není těžiště až tak v samotném programu, ale v databázi, na jejímž doplňování pracuje více nadšenců. Rychlostí patří do této skupiny ještě i program CHEST, práce s ním je však bohužel hodně nepříjemná (a to i s verzí ChestUCI).
Společnou slabší stránkou všech těchto programů je příliš stručná a neúplná dokumentace. V manuálech nejsou popsány všechny parametry a tak uživatelé musejí řadu věcí vyexperimentovat. Většina přetížených programátorů už nemá dostatek času napsat i kvalitní manuál ke svému programu.
S těmito programy lze dnes přezkoušet už téměř všechny šachové úlohy. Každý z těchto programů má však svoje silné i slabší stránky a pro daný typ úlohy je třeba zvolit vždy ten nejvhodnější program. V následujícíh 2 tabulkách jsem se pokusil o srovnání těchto programů podle různých kritérií.

  POPEYE
4.51
ALYBADIX
2005
WINCHLOE
3.04
GUSTAV
3.1
VKSACH
8.7
CHEST
3.19
SPEED rating(1=best)
#n / =n orthodox 435162
fairy 213-4-
s#n / s=n orthodox 435162
fairy 213-4-
h#n   orthodox  4≤ n ≤7  intelligent mode  241-3-
 8≤ n ≤10  243-1-
brute force 415263
fairy 423-1-
h=n orthodox 1*3*2*465
fairy 213-4-
sh#n orthodox 3-413-4-2-
fairy 324-1-
sh=n orthodox 1*32-4-
fairy 213-4-
DATABASE rating 521346
Userfriendly rating 531246
   POPEYE   ALYBADIX   WINCHLOE   GUSTAV   VKSACH   CHEST 
* - intelligent mode


Remark about speed (solving time): These are average results (for some special problems can be order of programs different).


  POPEYE
4.51
ALYBADIX
2005
WINCHLOE
3.04
GUSTAV
3.1
VKSACH
8.7
CHEST
3.19
free programyes---yesyes
in Englishyesyesyes*--yes
true Windows programyes-yesyes--
64-bityes-----
run under 64-bit systemsyes**-yesyes-?
graphics interface *****yesyesyesyes ******
display solution on diagram-yesyesyesyes-
hash tablesyesyesyesyes-yes
keep hash tables for next problem-yes----
max.memory4 GB2 GB2 GB2 GB1 MB2 GB
number of fairy pieces1302301000012****0
user defined fairy pieces--yes-yes-
number of fairy conditions170606000200
cylinder boards--yes-yes-
intelligent mode in helpmatesyesyesyes***-yes-
intelligent mode for fairy pieces  ----yes-
intelligent mode for CIRCE--yes-yes-
partially testing of endgames--yes---
save/restore of solving----yes-
   POPEYE   ALYBADIX   WINCHLOE   GUSTAV   VKSACH   CHEST 

* - since version 2.0
** - version pywin64.exe
*** - only is DOS mode
**** - plus user defined fairy pieces
***** - possible use shell Fancy
****** - possible use Arena and ChestUCI


Příklady úloh a porovnání časů: Solving time of helpmates and seriehelpmates. Zájemci si mohou přečíst článek Hashování. Detailní popis redukčního algoritmu obsahuje část MSaP Algoritmy a metody programování, viz též A guide for English-speaking readers
Pár systémových tipů pro používání šachových programů
How solve chess problems on small boards ?
Maximal number of moves
How compile and run Popeye under Linux system ? (about break 699 halfmoves limit under Windows)
Hashing and pruning


POPEYE - freeware. Toto je oficiální stránka, kterou spravuje Thomas Maeder. Aktuální verze je 4.51 (od verze 4.47 už včetně 64-bitové!) (since version 4.47 include 64-bit version, tested with 3GB RAM)
Program jde stáhnout i odtud: Popeye - Joost de Heer (CVS version), Popeye - Stephen Emmerson.

Program je použitelný na všechny druhy úloh. Množství typů výzev, exokamenů i exopodmínek je značné (170 exopodmínek a 130 různých exokamenů). Je sice pomalejší než ALYBADIX, ale umí v #n a s#n zkoumat i hrozby, takže pro menší N je vhodnější. Testování ukázalo, že překvapivě nejsilnější stránkou tohoto programu je v současné době "intelligent mode" (redukční algoritmus, implementoval Torsten Linss), který je sice použitelný jen pro ortodoxní h#n, ale v řadě úloh dosahuje lepších časů než VKSACH (i když často je to obráceně). Intelligent mode lze použít i pro sh#n, ale tam je zatím rychlejší VKSACH. Testy ale ukázaly, že "intelligent mode" je naprosto bezkonkurenční v ortodoxních patových úlohách, více viz POPEYE is best for testing of orthodox seriehelpstalemates, POPEYE - fantastic results also for orthodox helpstalemates
Textový formát souborů je ideální pro import a export mezi různými programy. Pro české uživatele je určitou nevýhodou (na rozdíl od ALYBADIXu) nemožnost české notace.
POPEYE používají hashování a zejména u vícetahových úloh rychlost výrazně závisí na zadané maximální velikosti paměti RAM pro hashovací tabulky a je vhodné zadat více než předdefinované 2MB, např. 100MB PYWIN32 -maxmem 100000 soubor.py (hodnota je v kB). Paměť je pod Windows přidělována dynamicky (jen tolik, kolik právě program potřebuje), což je šikovné. Pokud však používáme "intelligent mode", je lepší nepoužívat maxmem (při předdefinovaných 2MB je v tomto případě program překvapivě více jak 2x rychlejší! Viz též Solving time paradox)
Význam parametru maxmem jsem si potvrdil u jedné svojí úlohy, kterou POPEYE s 255 MB (pod WinME) řešily 21 hodin 20 minut, ale s 900 MB (pod W2k) pouhé 2 hodiny 29 minut !
I tested with Popeye 3.75 also sh=153 from feenschach (sh=n length record with orthodoxes pieces) and is C+ (Time: 4:52:48 h:m:s, -maxmem 900M) !
Second example h#162 (only 19 minutes)

Protože velikost použitelné paměti je závislá na operačním systému, existují 4 verze programu
verzeurčena promaximálně paměti
PYDOS32.exeDOS-maxmem 16M
PYWIN32.exeW2k/XPpaměť omezena 2048M, vyzkoušeno s -maxmem 1985M (lze spustit i pod Win98/ME ale s maximem 255M)
  memory limit for hash tables 2048MB, tested with 1985MB
PYWIN64.exeW7/Vista 64-bitpaměť neomezena, vyzkoušeno s -maxmem 3000M
  without memory limit for hash tables, tested with 3000MB
PYWIN98.exeWin98/ME-maxmem 766M (vyzkoušeno!)
  with memory limit 766MB (tested), break 256MB

Pozor, parametr M musí být velkým písmenem (upper case), malé písmeno je ignorováno a chápe se jako kB!
Ve verzi 3.77 (podle History.txt) měla být maximální paměť pod Win98 zredukována na 700MB - není tomu tak, stále lze až do 766 MB.

SHELL pro POPEYE. Jelikož POPEYE nemají (na rozdíl od většiny ostatních programů) možnost editování pozic přímo na diagramu, může být některý z následujících programů pro někoho užitečný. Já osobně nepoužívám ani jeden.
Fancy - best shell for Popeye.
PyWinShell (broken link) - autorem je Thomas Bark (aktuálně k verzi 3.77)
Olive - autorem je Martin Bauer. Program najdete pod software/shareware, nebo zde: download (aktuálně k verzi 3.70)
Winposh - Die Windows Popeye Shell (aktuálně k verzi 3.76), Christian Mathes
PopeyeUCI - Franz Huber implementoval verzi Popeye pro rozhraní UCI. Zajímavá kuriozita, mám zprávy že to i někdo používá... Bohužel pod WinChloe to (na rozdíl od ChestUCI) nefunguje. Not working under WinChloe correctly.


ALYBADIX - autorem tohoto skvělého programu je Fin Ilkka Blom. Program je extrémně rychlý a používá hashovací tabulky (tree). Čím více paměti RAM má k dispozici, tím je rychlejší. V současné době je nejrychlejší ze všech programů při řešení #n a s#n (což je citelné pro n > 5). V případě h#n je nejrychlejší jen při řešení h#2, h#3 (a pak až některých delších h#n, n > 14) metodou hrubé síly (brute force), speciálně při volbě Helpbadix-C. Pro h#n, n > 3 sice umí též "intelligent mode" (redukční algoritmus, s omezením na maximálně 8 bílých kamenů), při jeho použití v pomocných matech je však výrazně pomalejší než VKSACH, WINCHLOE i než POPEYE. Verze Fairybadix (nyní už integrovaná do jednoho programu) umí řadu exokamenů a kromě Circe (několik typů) je v nové verzi i Madrasi a KÖKO ! Speciální parametry (zejména Y1) umožňují nalezení autorského řešení i velmi dlouhých samomatů. Těžkopádnější je bohužel práce se soubory pozic, které jsou uloženy systémem 1 pozice = 1 soubor a nemají textový formát (a pomocné programy AW a AR jsou jen nouzové). Verze ALYBADIX 1999 už pracuje také pod Windows (včetně využití paměti pro hashování!) a je možno přenášet texty mezi okny (i když to stále není ono...). Zde je možno si stáhnout demo, plná verze není zadarmo!
Ve verzi ALYBADIX 2000 je rozšířen zejména počet exokamenů (222 různých typů!). Doplněny jsou některé nové omezující podmínky, pomocí kterých je možno najít rychleji autorské řešení (např. že některé kameny není možno brát nebo označení pěšců, kteří se musí proměnit).
V ovládání program zachovává DOSovou koncepci, volně je však k dispozici uživatelské rozhraní APwin, jehož autorem je Paul H. Wiereyn. Tento pomocný program často používám (doporučuji jej od verze 3, aktuální je verze 2007), umí pracovat například se všemi soubory z jednoho adresáře a mezi několika jeho užitečnými funkcemi najdeme zejména možnost převodu řešení (z binárních souborů) do jednoho textového souboru. Také je možno přehrávat řešení přímým kliknutím na tah (způsobem známým z Chessbase). Ve verzi 2006 jsou doplněny různé konverze, např. z formátu PBM.

Vyzkoušel jsem také hashování s 1024 MB RAM. Alybadix 1997 a 1998 jde spustit pod DOSem s 991 MB RAM, ale tyto verze neobsahují nové exokameny a vylepšení z verze 2000. Ale verze Aly2000 a 2001 používají jiné ovladače paměti, které zvládají pod DOSem "jen" 512 MB.
2.12.2001 opravil Charles Sandmann modul CWSDPMI, takže lze spustit pod DOSem i Aly2001 s maximální pamětí 990 MB!

Problém s bariérou 768 MB (Windows 98/ME) lze vyřešit lépe omezením MaxFileCache na 512MB (nebo méně) v souboru SYSTEM.INI v sekci
[vcache]
MaxFileCache=524288
Z celkové paměti 1024 MB je pak použitelných pro hashování až 763 MB (proti cca 550MB, když máme "jen" 768 MB). Ještě více volné paměti můžeme získat v nouzovém režimu (Safe mode). Ve WindowsME se dá do něj dostat, když při bootování podržíme klávesu Ctrl. V případě Alybadixu jsem tak získal až 880 MB pro hash tables. Tento zdánlivě malý rozdíl umožnil vyřešit několik jinak těžko řešitelných úloh. Viz například: Interesting problem for testing

Program jde bez problémů spustit i pod Windows2000/XP (pro hashování šlo použít až 904 MB). Pod W2k a XP lze také použít funkci "Hibernate", která umožní po vypnutí a zapnutí počítače pokračovat od místa přerušení řešení! I now recommend W2k or XP - no problems with 1GB memory

Verze 2001 je výrazně rychlejší pro sh#n ortodoxní (intelligent mode). První testy jsem již provedl a můžete porovnat zlepšení proti verzi 2000. V 8 z 10 testovaných úloh dosáhl Aly2001 nejlepší čas! Další testy už prováděl sám Ilkka na svém stroji (1466 MHz, 1 GB RAM) - Alybadix solving examples. Na stejné stránce je také velmi cenný seznam všech nekorektních úloh ze všech alb FIDE (včetně 1992-94)

Ve verzi 2003 je doplněn "intelligent mode" také do řešení sériovotahových samomatů (ss#) a sériovotahových reflexních matů (sr#). V tomto případě matí černý, takže je to vlastně redukční algoritmus s obrácenými barvami! Skvělé vylepšení, které opět rozšiřuje oblast testovatelných úloh!
Verze 2004 umožňuje řešit úlohy do 5 kamenů (bez pěšců) podstatně rychleji pomocí Quick-tree (což je hashování 1:1), stačí na to 640 MB RAM.
Verze 2005 výrazně rozšiřuje možnosti programu prodloužením maximální délky řešených úloh (u přímých úloh z 50 na 126 tahů a u sériovotahových ze 100 na 252 tahů.)
4 GB RAM and chess solving programs - also how break 32 MB limit under Vista or Windows7.


WINCHLOE - program, jehož autorem je Christian Poisson (nová verze DOSového programu CHLOE). Program je 100% "WINDOWSovský" (podobně jako třeba Problemiste) a má ze všech programů "nejvýše nasazenou laťku". Počet exoprvků, exokamenů i databáze úloh je obdivuhodná (1000 různých exokamenů a 600 různých exopodmínek). V databázi má přes 300000 úloh, zejména exoproblémů. Program je velmi rychlý a pod Windows používá hashovací tabulky (vyzkoušeno s 1024 MB RAM). Je však možná vazba i na DOSové verze jednotlivých Chloe programů, řešení se spustí automaticky a v řadě případů je takto rychlejší (pod Windows98 je vhodné nastavit v DOSovém okně "Rozpoznání nečinnosti": pomalé, jinak běží řešení občas o dost pomaleji). V h#n je možný intelligent mode, sice jen pro úlohy s ortodoxními kameny, ale též v Circe (a v opačném circe - maléfique)! Rychlost v tomto módu je srovnatelná s VKSACHem i s programem POPEYE, v řadě úloh oba tyto programy překonává! Podobně jako ve VKSACHu se zobrazují na druhé šachovnici probírané obrazce. V přímých úlohách zaujme přehledný výpis řešení s možností hrozeb i pokusů (lze volit např. počet vyvrácení apod.). Podobně jako VKSACH umí řešit úlohy na válcových a prstencových šachovnicích, navíc lze volit rozměr šachovnice až do 250x250! K dokonalosti je dotaženo zadávání exokamenů včetně dynamického přiřazení symbolů i grafiky. Exokameny, exopodmínky, výzvy (ale i jména autorů) nejsou chápány jako text, ale jako klíčová slova, jež je možno vybrat z rozsáhlých seznamů (přes 7700 různých skladatelů). Zadat do databáze jde prakticky jakoukoli exoúlohu (včetně těch, které nejdou programem přezkoušet). Je možný výběr z několika notací, včetně české! Formát databáze je bohužel binární a zatím neexistují žádné konverzní programy. Další nevýhodou programu je to, že je celý francouzsky. K dispozici je sice anglický manuál, ale menu a všechny texty jsou francouzsky, takže dá značné úsilí se tím "prokousat". Program WINCHLOE není zadarmo a bez připojení k internetu jej nejde nainstalovat. Navíc je možná plná instalace jen na 1 počítači.
Ve verzi 1.49 byla doplněna velmi užitečná funkce umožňující třídění úloh podle různých kritérií. Pokud řešíme touto verzí ve Windows modu, program sám rozpozná a označí témata! Není to samozřejmě na 100%, ale je to velmi užitečná pomůcka. Více viz themes.
Od 11.9.2007 je k dispozici verze WinChloe light, která sice není zadarmo, ale je podstatně levnější. Je možné pouze prohlížení databáze, neumí řešit ani zadávat nové úlohy.
Od 8.8.2008 je nová verze programu 2.00, která kromě francouzského také anglický jazykový interface.

Ve verzi 3.00 (23.8.2009) je řada vylepšení, zejména možnost přehrávání řešení kliknutím do textu řešení (ve stylu ChessBase nebo APWin), např. tak lze jedním kliknutím okamžitě zobrazit matové obrazce. Formát databáze se však změnil a není zpětně kompatibilní s verzí 2.00 (soubory 2.00 lze zkonvertovat do formátu 3.00, ale už ne obráceně). Novou dimenzi při testování studií (ale také vícetažek!) dává možnost vazby na UCI motory. V kombinaci s tablebasemi vzniká tak velmi silný a efektivní prostředek k testování, které je (po výběru motoru) automaticky startováno pouhým kliknutím na vybranou pozici (např. při ověřování autorského řešení). Zkoušel jsem např. motor Rybka 2.2 a na dual-core procesoru dokonce umí využít oba procesory (což je ovšem hlavně zásluha dobře vymyšleného standardu UCI). Na úvodní stránce přibyly nové návody, jak používat UCI motory: Tutorials. Po několika testech se mi zdá (pro účely koncovek) nejvhodnější motor "Cyclone", rychle najde řešení i dlouhých vícetažek. Výstup ze všech těchto motorů je však třeba brát s rezervou, občas mi našel "řešení" v kratším počtu tahů (třeba v připadě #10 ID=31859 uvádí mat již 5.tahem), ukázalo se však, že nejde o vedlejší řešení (no cooks!), protože černý má silnější obranu (vyvrácení)! Proto všechny tyto hrací motory je třeba chápat spíše jen jako pomůcku, která může napovědět a potom je třeba výsledek ověřit (100% přesným) Alybadixem.
I recommend upgrade to version 3.00, many improvements! New is possiblity of replaying of solution and more, by click to solution corresponding position appears on the board (in style of ChessBase or APWin)! In WinChloe 3 is possible use UCI-engines. Now, all programs as Chessbase, Fritz, ... are for me absolutely uninteresting! It's possible partially tested studies with WinChloe. I tested it, working!

Systematicky se věnuji testování úloh z databáze WinChloe a přezkoušel jsem (zejména Alybadixem) několik tisíc do té doby netestovaných úloh z této databáze. Speciálně jsou nyní všechny h#n ortodoxní (bez ohledu na počet tahů!) v databázi WinChloe přezkoušené počítačem. Samozřejmě řada dalších úloh test korektnosti "nepřežila", tyto úlohy s dosud nikde nepublikovanými nekorektnostmi dal Christian Poisson také k dispozici ke stažení na tuto stránku. Pro zajímavost nejnáročnější ortodoxní pomocný mat (ID=24710, 27 hours 31 minutes necessary for testing using Helpbadix C with 991MB RAM). Naproti tomu náročná úloha Adrianova, o které několikrát referoval Ivan Jarolín v Pat a Matu a na které v průběhu let demonstroval zrychlování počítačů (z původních 31 dní na PC 386), se v roce 2007 řeši těsně pod 5 minut (AMD64 4200 MHz).
Předchozí časový rekord byl výrazně překonán. Následující 2 pomocné maty jsem testoval přes 182 hodin, viz Big computer test
Díky Alybadixu 2001 je přezkoušeno také více jak 97% sh#n ortodoxních!
O testování vícetahových samomatů viz můj článek Testing of long selfmates from the WinChloe database (13.7.2009)

Pro české a slovenské uživatele jsem 28.3.2003 vytvořil doplňující manuál Některé tipy a zkušenosti s programem WinChloe (Some tips for program WinChloe)
English manual - by Reb Orrell


GUSTAV - superrychlý program na řešení ortodoxních #n, s#n a h#n (resp. =n, s=n, h=n), jehož autorem je Olaf Jenkner. V případě přímých ortodoxních úloh a samomatů je GUSTAV asi 10-40x rychlejší než ALYBADIX ! GUSTAV neumí exokameny ani exopodmínky. Aktuální verze je 3.1, pracuje pod Windows. Testoval jsem ji pod Windows XP (s až 1200 MB RAM) i pod Windows 7 (s až 1600 MB RAM). Program má svůj specifický formát dat GSF, existují však konverzní programy, pomocí kterých je možný import a export pozic z jiných formátů (sám jsem si napsal konverzi ze souboru INP/OUT). V jednom vstupním souboru je možné mít více pozic (listování v něm je velmi rychlé), výstup řešení úloh je však realizován systémem jeden textový soubor pro jedno řešení. Práce s tímto programem je (na rozdíl od jeho DOSového předchůdce) velmi příjemná a je šit na míru pro šachové skladatele i editory šachových rubrik. Podobně jako v Alybadixu je zde možné rychlé nalezení řešení za zvolených doplňujících podmínek. Např. parametr "maximale Zugzahl" (analogie "Y" v Alybadixu) vyžaduje takovou bílou hru, že černý má vždy jen maximálně zvolený počet tahů, dále je možno volit matové(á) pole, maximální počet volných polí, omezení hodnot proměn bílých pěšců nebo hodnoty černých kamenů které nesmí být brány (analogie wC- v Alybadixu). Tyto parametry je možno volit automaticky nebo je zadat ručně. Kompletní test (kdy je možno úlohu označit jako "C+") se provádí v režimu "Brute Force". Manuál i ovládání je v němčině, ale je poměrně snadné tomu rychle porozumět. Program nemá svoji internetovou stránku (jak mi psal jeho autor, raději svůj čas věnuje vylepšování programu).

For testing of orthodox selfmates, selfstalemates and moremovers is GUSTAV fastest program in the world. For these chess problems is GUSTAV 10-40 times faster than ALYBADIX! Here is a lot of orthodox selfmates cooked by Gustav: PDB database (many from these cooks are new!). GUSTAV working under Windows XP and also under Windows 7 (tested with 1600 MB for hash tables!). Fairy pieces or fairy conditions are not allowed. For orthodox helpmates in brute force mode is ALYBADIX 2 times faster than GUSTAV, intelligent mode is not possible. Program and manual is only in German. I recommend this program (version 3.1). (added 4.10.2009)
Viz též můj článek (see also my article) GUSTAV - fastest program for orthodox selfmates and moremovers (added 6.10.2009)
Starou DOSovou verzi 2.3 tohoto programu lze nalézt na http://cap.connx.com/chess-solvers/gustav/, tuto ale nedoporučuji (old DOS version, I not recommend).


VKSACH - freeware program orientovaný na exošach, jehož autorem je Václav Kotěšovec (program vznikal v letech 1976-1990 a byl postupně převáděn na novější typy počítačů, v roce 1990 pak na PC). VKSACH je pomalejší než ALYBADIX v metodě "hrubé síly", ale rychlejší při řešení h#n a sh#n (n > 3, parametry /RS) a redukční algoritmus (intelligent mode) je možno použít i v úlohách s exokameny (fairy pieces). Při použití parametrů RS1 je možno extrémně rychle najít autorské řešení úlohy (s jednoznačným pořadím tahů). Je možná též uživatelská definice nových exokamenů (user defined fairy pieces). Řešení je možno kdykoliv přerušit a znovu v něm pokračovat (start, stop, save and restart solution). Umí řešit úlohy na válcových (Zylinder) a prstencových šachovnicích (Ringzylinder). Autor programu v něm implementoval i několik metod použitelných při šachové kompozici. Soubory INP a OUT jsou textové. VKSACH lze spustit i pod Windows, ale nevýhodou programu je jeho DOSová koncepce, která brání jeho dalšímu rozšiřování. Vývoj tohoto programu byl ukončen v roce 1999 (development of this program was stopped in 1999). Nevýhodou (pro zahraniční problemisty) je také to, že je pouze v češtině - k tomu poznámka Note for foreign VKSACH users. Také VKSACH jde bez problémů spustit i pod Windows2000/XP

Je možno použít konverzní programy OUTPY pro převod z VKSACHu (INP/OUT) do POPEYE nebo INPAW pro převod z VKSACHu (INP) do AW (ten pak teprve vytvoří soubory typu POS pro ALYBADIX).


Problemist(e) - (program se nově nazývá "Problemist", ale myslím, že předchozí název "Problemiste" je už natolik zafixován mezi jeho uživateli, že se asi nový název sotva ujme...) autorem je Matthieu Leschemelle. Program (shareware) s uživatelským rozhraním pod Windows, příjemným zadáváním pozic a s rozsáhlou databází šachových úloh. Program byl vyvíjen hlavně jako databázový, ale lze jej použít i na řešení úloh. Umí různé výzvy, ale ne exokameny. Používá ale pouze metodu "hrubé síly" (brute force), takže pomocné maty lze řešit v rozumném čase maximálně do h#3. Řešení přímých úloh je poměrně rychlé (i když o dost pomalejší než ALYBADIX). Dobře je udělán výpis variant, zejména u #2 sám vyhledá záměny a označí je písmeny A, B, C, ... !
Ve srovnání s podobně zaměřeným programem WinChloe však Problemist(e) působí jen jako "chudý příbuzný" a zdaleka nedosahuje kvalit vynikajícího WinChloe.
Novinkou je verze pro Palm i PocketPC!

Ivan Skoba vytvořil konverzní programy PBMVKS (vyzkoušen a je plně funkční) a VKSPBM (je použitelný zatím jen pro soubory do 255 pozic). V další verzi bude včetně jmen autorů. download (13kB)


ChessExplorer (broken link) - program na řešení ortodoxních #n, s#n, h#n. Autor Jan Nowakowski. Dříve jsem testoval verzi 4.1, která byla rychlejší než předchozí verze, program je ale stále asi 10x pomalejší než Alybadix (test). Verze 5.11 je zase o něco rychlejší a zajímavé jsou i grafy na autorově stránce. Je vidět, že autor program systematicky vylepšuje. Nejvíce mě však zaujaly jiné věci. V programu jsou nová menu, ve kterých je možno hledat různá rozmístění kamenů. Autor též experimentuje s metodami skládání #2 a #3 pomocí počítače (v menu "Create mates"), kdy k pevné pozici je možno zvolit vybraný počet kamenů zvolených hodnot a ty pak rozmisťuje po šachovnici a hledá korektní pozice. Něco podobného jsem dělal před 20 lety ve VKSachu (modul Variab), ChessExplorer to však dovádí k dokonalosti. Samozřejmě otázkou zůstává, zda se takto dá složit nějaká hodnotná úloha, přesto je to pokus hodný vyzkoušení.


CHEST - Program for Solving Orthodox Chess Problems. Program pod UNIXem, verze pro Windows už jde stáhnout. Program je uživatelsky těžko použitelný a i když je k dispozici manuál, je dost těžkou "šachovou úlohou" zjistit, jak jej vůbec spustit, aby něco řešil... Přes tento nedostatek a těžkopádnou práci s ním, je velmi rychlý. (version for Windows is very not userfriendly, but very fast) Citovanou #4 je nutno zadat takto:
LE
f q1n5/pb5n/1NP1Np2/r5b1/r5p1/p1QB2Pk/5P2/5RK1
z4w
..
a vyřešil ji asi za 2 s ! Níže citovanou #6
LE
f 8/8/K4b2/8/8/p3Q3/pr4R1/k7
z6w
..
řešil 21 s. Pro srovnání - Alybadix 2001 řešil stejnou úlohu ve srovnatelném režimu "key move only" 16 s (a s vypnutým hashováním 40 s), takže čas programu CHEST je velmi slušný !
Jinak pozor na to, že vstup ze souboru EPD má trochu jiný formát q1n5/pb5n/1NP1Np2/r5b1/r5p1/p1QB2Pk/5P2/5RK1 w - - dm 4; a tento soubor musí být v adresáři EPD.

WinChest jde také spustit z příkazové řádky. Tady jsou výsledky testování (very old tests). Verze 2.1 (3.19+) je asi o 8% rychlejší než verze 1.0 (3.19)
ChestUCI - implementoval Franz Huber.
Jako uživatelské rozhraní je možno použít Arena GUI. Toto rozhraní bude více vyhovovat praktickým hráčům (nebo těm, kterým "sedí" ChessBase), pro problemisty je trochu nezvyklé a "prokousat" se tím je ze začátku poměrně obtížné. Arena se nemusí instalovat, jde rovnou spustit. Do stejného adresáře potom rozbalíme ChestUCI a tento motor nainstalujeme v menu "Motoren" tak, aby byl aktivní. Potom se zpřístupní menu "Engine 1 / ChestUCI" a zde v menu "Konfigurieren" je možno zadat typ problému (#n, =n, s#n, s=n, h#n, h=n). Počet tahů je možno nechat na předdefinovaných 10, nevadí to ani v případě #2 nebo h#2. Pozice se zadá v menu "Stellung" "Figuren aufstellen". Řešení se spustí z hlavního okna kliknutím na "Analyse" (pozor, některá menu jsou blokována pokud "Analyse" dalším kliknutím nezrušíme - a to i tehdy když už řešení dávno skončilo). Odměnou nám pak bude velmi rychlý program. Pravda, neumí exokameny, neumí intelligent mode v pomocných matech, ale jádro je napsáno velmi efektivně a s tímto rozhraním je program už i opravdu použitelný.

Objevil jsem ještě zajímavou možnost, že se dá ChestUCI spustit pod WinChloe! Funguje na testování vícetažek, ale bohužel pro jiné typy výzev (které jsou v ChestUCI udělány nestandartně - nutná je modifikace v ChestUCI.ini, resp. ArenaENG.cfg) to nefunguje a Chest řeší (pod WinChloe) např. i samomat jako vícetažku.
It's possible run ChestUCI also under WinChloe (!), but only for moremovers. Other stipulations (for example selfmate) solved also as moremovers (not compatible with UCI standard, changes in ChestUCI.ini for each problem would be necessary).


Chess Fairy Mate - program z Japonska, autorem je Jiro Kamina. Pracuje pod Windows v textovém režimu a je podobný programu Popeye.
Pozice se naštěstí zadávají v anglické notaci a program se volá například CFM file.in /Ofile.ou
Testy ukazují, že CFM je o něco pomalejší než Popeye, ale umí též využít paměť pro hashování. Parametrem /M se však nevolí její velikost, ale počet pozic (např. /M5000000 mi u 6-kamenové úlohy zabralo 78 MB). Pozor ale na větší hodnoty, místo se pak vyhrazuje na disku. Program byl asi ze serveru odstraněn. Na překlad doporučuji Babel Fish Translation Japanese-English nebo dictionary.com

Problematic (broken link) - DOSový program, jehož autorem je Don French. Kromě #n umí řešit též h#n a s#n (ale jen s ortodoxními kameny). Je pomalejší než ALY, PY, VKS nebo Problemiste, ale výrazně rychlejší než např. QMATE nebo Mate Master. Zadávání pozic je dost těžkopádné.


MatPlus Librarian - databázový program pod Windows, autorem je Milan Velimirovic. Není free, je třeba jej zaregistrovat. K programu patří soubory v textovém formátu PBZ, celkem asi 10000 úloh (kromě MatPlus také například "Anthology of 2345 Problems" !) MPL má v sobě zabudovaný vlastní řešící program (testovací #4 řeší 38s, pro srovnání Problemiste 7s, Alybadix 2s), ale je možná vazba na POPEYE (vyzkoušel jsem) a snad i na jiné řešící programy. V menu je i řada konverzí, například z Problemiste (ale asi to funguje jen v registrované verzi?!). Bohužel neumí exokameny (jiný produkt z téže stránky "HTML Diagram Creation Utility" exokameny umí). Nepodařilo se mi zjistit jak zadat výzvu (stipulation), naštěstí je možné použít textový editor na soubor PBZ.

Fancy - databázový program pod Windows, jehož autorem je Marek Kwiatkowski. Umí i exokameny a pro řešení má vytvořenou vazbu na Popeye. Umožňuje vytváření elektronických publikací pomocí Fancy Html s možností přímého přehrávání úloh přes internet. Lze použit také jako shell pro Popeye. Program je (od verze 2) shareware.

Forsyth - program na prohlížení a editování souborů typu FEN, EPD a PBM. Autorem je Leo Mano, manuál v portugalštině. Na stránce je ke stažení také přes 80000 (!) úloh.

Z méně známých programů jsem testoval QMATE a MateMaster. Oba jsou WIN32 programy na řešení ortodoxních #n, to je ale asi jejich poslední výhoda. Mate Master má příjemnější zadávání, je ale extrémně pomalý (#4 řešil 4 min 50 sec / 300 MHz ...), QMATE je z nich o něco rychlejší (tutéž úlohu za 44 s a pro srovnání ALYBADIX tutéž úlohu jen 2 s, CHLOE něco přes 3 s !).

problems.zip - Problem Chess Assistant (66kB), jednoduchý DOSový program na řešení ortodoxních #2 od českého studenta, který jsem našel na serveru v Pittsburgu. Při pokusu řešit vícetahové úlohy skončí s chybou (asi nedostatek paměti).

MATER - A simple Mate Searching Program (včetně zdrojového kódu v Pascalu)
MaterUCI-Pro 3.2 - autor Valentin Albillo. Další motor do Areny, je však podstatně pomalejší než CHEST.

PGN to JS - program na převod PGN do HTML s možností přehrávání tahů (včetně zobrazení pozice po kliknutí na libovolné místo v řešení). Pro nás je zajímavé, že podporuje šachové úlohy včetně exoproblémů. Viz Problem/Fairy-Chess, poslední úloha obsahuje exokameny.

ChessLab - Java-based interactive search and analysis. Zajímavá stránka s perfektní grafikou a s možností analýzy pozic. Lze takto interaktivně řešit i úlohy (Regularly solving chess problems). Řešení provádí program na serveru, výše citovanou #4 správně vyřešil asi za 15 vteřin.

Java Chess - také "Mattlösen", (lze si stáhnout i malý hrací program, jehož autorem je André Heuner)

DiagTransfer - program na vytváření a manipulaci se šachovými diagramy (umí i exokameny)
ChessOle - program na vytváření diagramů

ftp://cap.connx.com/pub/ - na tomto FTP je řada šachových programů, např. Jens_mate_solver nebo stará verze programu Gustav ("chess-solvers" nebo "chess-utils" a další).

sach_m2t.zip (broken link) - Program to solve "chess mat in 2 moves" problem for Win95/98 (in Slovak and Hungarian) by Ladislav Vegh. Jednoduchý program na řešení dvojtažek s poněkud těžkopádným zadáváním pozice. Shareware.
Checkmate v1.3 (broken link) - Java-Applet, make Chessposition with ChessMate in n moves. Řešení n-tažek Java appletem mate1_3.zip (broken link) , autorem je Henrik Pagenkopf. Aby se to spustilo, musel jsem ještě stáhnout chessboard.zip (broken link) (potřebuje subdirektoráře z tohoto souboru). Pak řeší pevně definovanou úlohu. Nelze od toho očekávat žádné zázraky (#2 trvala 7 s, #3 odhadem několik minut), jde však o to, že řešení provádí samotný browser (např. IE), což je zajímavý nápad. Zadání jiné pozice než jedné z předdefinovaných vyžaduje mít nainstalovaný Java Development Kit a nový překlad.

Chess Scan intelligent (broken link) - OCR tool, Gerhard Trippen. Jeden grafický soubor musí obsahovat jen jeden diagram. Od verze 0.8 jde převádět celý adresář se soubory diagramů. Ke spuštění je třeba mít nainstalován J2SE Runtime Environment. Pak stačí jen kliknout na JAR soubor.


Johanns Psionseite - řešení úloh na "Psion 5mx".
K tomu musím poznamenat, že již od roku 1994 mám verzi VKSACHu pro Psion3a (kdysi velmi užitečná věc například při skládání #2, ale dnes je tento miniaturní počítač s procesorem 8086 na 4MHz už asi 1000x pomalejší než výkonná PC). Můj program je free, zatím 2 uživatelé.

Programy pro Palmtopy
Problemist(e) - verze tohoto PC programu (testoval jsem jej v PDA Acer n35 pod WindowsCE a program je funkční! Skvělé vylepšení.)
Pocket Fritz 2
ChessGenius - hrací program, jehož autorem je Richard Lang.
CEBoard 2.1 - prostředí, ve kterém lze spouštět různé motory, např. Fruit
PocketGrandmaster 3.0
Valentin Iliescu Chess (broken link) - free chess pro PDA
HIARCS for Palm Chess
Palm Chess

Dam v1.0 for the Palm - dáma

Chess Programs for Pocket PC and Palm devices
Pocket Chess Data (broken link) - linky na programy s přehledným zobrazením


Zu Problemen aus Computer-Datenbanken - Torsten Linss, Die Schwalbe 157, 2/1996 (článek se zabývá použitím počítačů při skládání, včetně 9 příkladů úloh), diagramy
Constraints for Solving Helpmates (broken link) - R. Staudte, Advances in Computer Chess 8, 1997 (postscript soubor není nutno tisknout, ale lze jej zobrazit např. programem GSview, který ještě vyžaduje Aladdin Ghostscript)
Knowledge Discovery in Endgame Databases - Michael Schlosser, IDA 1997 (pouze Abstract, přístup k PDF souboru je bohužel jako u řady jiných článků z odborných časopisů blokován heslem)
Eine Methode zur Lösung von Schachproblemen - kromě šachu nalezneme na této stránce i zajímavé odkazy na Star Trek
KMOVEComposer.pdf - "An Orthodox k-Move Problem-Composer for Chess Directmates", Fridel Fainshtein. Práce studenta na izraelské universitě se zabývá programem na komponování a vylepšování přímých úloh, zejména dvojtažek. Zajímavé čtení, škoda jen, že není k dispozici samotný program, aby šla autorova metoda testovat.
FreezerAugust2004.pdf - Eiko Bleicher: "Building Chess Endgame Databases for Positions with many Pieces using A-priori Information"

Advanced Computer Recognition of Aesthetics in the Game of Chess - Azlan Iqbal and Mashkuri Yaacob. Článek zabývající se hledáním estetických prvků v šachu pomocí počítače. Zajímavý experiment, jehož cíl je ale asi v nejbližších desítkách let (dokud nebude vytvořen počítačový model lidského mozku a nebudou důkladně prozkoumány principy jeho fungování) nedosažitelný. Poznámka: Někdy kolem roku 1978 jsem měl v hlavě myšlenku udělat program, který by automaticky rozhodoval soutěže dvojtažek. Dokonce jsem měl tehdy udělanou řadu různých funkcí, např. ohodnocení "kvality" úvodníku podle toho jak se kámen vzdaluje od černého krále apod. V případě novostrategických dvojtažek by při předdefinovaném bodovém ohodnocení všech možných témat a počtu zpracovaných variant (resp. fází) bylo toto sice částečně možné, ale samozřejmě je těžko představitelné, že by program sám ohodnotil i umělecký dojem. Za zatím největší pokrok v tomto směru považuji automatické vyhledávání témat ve WinChloe, které je až neočekávaně přesné. Problém určení toho, zda je něco krásné jde samozřejmě zobecnit. Nedovedu si ale představit třeba program, který by podle fotografie obličeje ženy určil, zda je či není hezká. Zatím to vypadá jako science-fiction, ale není vyloučeno, že za pár stovek let se posunou hranice lidského poznání i za tuto bariéru...


Mario Velucchi - Chess & Mathematics resources
Free Chess Programs - seznam šachových programů v italštině (vypracoval Vito Rallo)
Software for handling chess problems - Wikipedia


17th World Computer Chess Championship - Pamplona 10.-18.5.2009
Frank's Chess Page - rozsáhlá stránka, linky především na hrací šachové programy. Frank Quisinsky bohužel přestal stránku aktualizovat od 23.7.2006.
Chess Programs & Utilities - odkazy na programy a konvertory z Dánska
Chess Program Reviews - různé linky na šachové programy
Zappa 1.1 - hrací program (mistr světa 2005)
Pittsburgh index - převážně hrací šachové programy ke stažení
Adelmar Junior Chess Page (broken link) - linky na řadu šachových programů
Programas de xadrez (broken link) - linky na řadu programů
Board Game Central - Free Games
ICGA Journal - International Computer Chess Association. Ken Thompson special issue, Referenties, Vol. 24, No. 2 - June 2001
Pavel Háse: download - česká stránka s linky na různé programy
Amatérské šachové programy - česká stránka
Chess Kit - rozsáhlá stránka zaměřená na hru, ale i na programy, různé věci ke stažení (1001 Brilliant Checkmates, Fritz 6 Light, ...)
Museum of Chess Programs
Šachmatnaja stranička Sergeja i Dmitrija - řada hracích programů
Le Fou numérique
Schackportalen - rozsáhlý seznam různých programů
Schachprogramme testen - Paul Bond
Arman - linky na herní programy
Sargon - kompletní zdrojový text tohoto starého programu (pro procesor Z80)
chess-computer forum
Chess circle - fórum věnované také počíačovému šachu
chess-database - Walter Eigenmann’s corrected PGN-Database
Arkadia - Chess Problem Software


EN PASSANT - Norresundby Chess Club - na podstránce Chess Diagrams je možno nalézt editor diagramů Diagramm3.zip, který umí i exokameny.
Chess Fonts - stránka šachových fontů
Czcionki Szachowe - Polish chess font archive
Chess Word Macros & Fonts
Chess fonts (broken link) - kanadská stránka věnovaná šachovým fontůmdatabáze šachových úloh (počítačově zpracované)

WinChloe - Christian Poisson, přes 300000 úloh, hlavně exo! Viz seznam zpracovaných publikací. Precizně zpracováno, včetně řešení, témat i komentářů. V současné době může být vzorem databáze šachových problémů budoucnosti. Na disku zabírá databáze po rozpakování asi 400 MB. Vyhledávání je možné podle řady kritérií (filtrů) a je možná i jejich kombinace. Při srovnání s PDB se mi zdá obsahově databáze WinChloe hodnotnější a poskytuje více možností, ale vyhledávání je pomalejší než v PDB. Je však možné uložit data získaná hledáním do pracovní databáze a práce s menšími soubory je pak rychlejší.
Uživatelé si mohli stahovat nové soubory úloh new tables, pravidelně aktualizováno! Počínaje updatem 10.4.2003 byl možný download Tables auxiliaires. Toto eliminovalo pracnou druhou část updatu.
Počínaje updatem 9.4.2005 je možný (prostředky programu WinChloe "Télécharger la table Echecs", od verze 1.59) download celé databáze Echecs. Zpakovaný soubor má přes 80 MB, takže se to vyplatí hlavně těm, kdo mají rychlé připojení. Doporučuji tuto novou metodu updatu, je s ní nejméně práce a databáze na lokálním počítači je pak identická s centrální databází Ch.Poissona.
Od 11.9.2007 je možný download celé databáze i "Tables auxiliaires" jen z programu WinChloe a je k tomu nutná alespoň verze 1.70. Pozor na to, že stažené EXE soubory je nutno spustit (rozbalit) ne v adresáři \WinChloe (kam se stáhnou), ale každý ve svém příslušném adresáři! Tedy Echecs.exe je třeba spustit v adresáři "\WinChloe\Base Chloe" a Auxiliaire.exe v adresáři "\WinChloe\Base Chloe\Auxiliaire".

PDB Server - PDB = Problemdatenbank. Celkem přes 165000 úloh, z toho přes 86000 pomocných matů (včetně legendární sbírky Johna Niemanna). Podle mého odhadu zahrnuje cca 80% celosvětové tvorby v této oblasti a zejména u vícetahových h#n je téměř kompletní! Online vyhledávání šachových problémů na internetu. Je možné hledání podle různých kritérií a také lze vytvořit odkaz na konkrétní úlohu, např. H#28. Hledání podle autorů, pramenů nebo výzev funguje dobře (zobrazí se maximálně 100 úloh). Zatím nejde hledat podle materiálu nebo obrazců. Možnost přehrání řešení u všech úloh. Porovnáme-li online a offline verzi PDB, tak samozřejmě rychlost i možnosti vyhledávání jsou lepší v offline verzi (na lokálním PC). Umístění na serveru však dává do budoucnosti možnost neustálé aktualizace a udržování poslední verze na jednom místě. Pokud se to autorům podaří trvale udržovat a umožnit i přidávání nových úloh, bude to přesně ono. Zatím není možné online vložit nové úlohy (resp. toto právo mají jen administrátoři), ale předpokládám, že i to autoři časem umožní (chápu, že je také třeba zachovat jednotnou formu a nevím, jak je to s duplicitními problémy). Občas aktualizováno - je zajímavé se tak jednou za měsíc podívat, jestli je něco nového. 5.11.2008 bylo přidáno asi 10000 pomocných matů.

Meson - Chess Problem Database - databáze, kterou vytváří od roku 1990 Brian Stephenson. Obsahuje přes 132000 úloh, z toho přes 48000 úloh bylo převedeno do PDB. Od 25.6.2007 je možno vyhledávat přímo na internetu. Jde o databázi ortodoxních úloh, převážně #2, #3 a samomatů. Převahu mají dvojtažky z 19.století a každý autor si může snadno vyhledat v databázi svoje úlohy. Od žijících autorů nalezneme zatím spíše jen torza jejich tvorby, ale je to jen začátek a přejme si, aby úloh přibývalo.
Jednou z položek při hledání je (nikde nevysvětlené) GBR. Kód GBR je tzv. "Guy-Blandford-Roycroft code", kterým lze snadno rozlišit ortodoxní pozice podle materiálu.
Pro české problemisty může být zajímavé, že v databázi Meson jsou hojně zastoupeny staré české šachové rubriky! Nalezneme zde např. 420 úloh ze Zlaté Prahy, 227 úloh ze Světozoru, 80 úloh z Humoristických listů atd. Zajímavé je srovnání s jinak celkově obsažnější databází WinChloe, kde je "jen" 362 úloh ze Zlaté Prahy, 102 ze Světozoru, 15 z Humoristických listů (údaje z 10.9.2007). Jinak je pro obě databáze ale společné, že nikdo nezpracovával tyto staré české rubriky systematicky a to, co se zde postupně nastřádalo, pochází většinou z reprodukcí v jiných knihách a časopisech.

Albrecht-Sammlung - v Německu vzniká další velká elektronická databáze #2 ! V roce 1935 publikoval Hermann Albrecht systém na katalogizování #2. Jeho sbírka obsahovala asi 100000 úloh na kartách formátu A6. Po jeho smrti ji převzal Hans-Dieter Leiß a od roku 1995 ji převádějí do elektronické podoby Udo Degener a Wieland Bruch. V současné době mají hotovo již skoro 100000 skladeb, ale ještě 20000-30000 jich zbývá na zpracování do dalších let. Na internetu aktuálně není nic z této sbírky k dispozici. Almost 100000 problems are already in the database and on paper-sheets still waiting about 20000-30000 twomovers. (updated 13.2.2007).

Eugene Albert - velká sbírka úloh s ideálními maty. Gene postupně vydává svojí sbírku ve formě knih: "Ideal-Mate Chess Problems" (1966), "Ideal-Mate Encyclopedia I" (1999), "Ideal-Mate Encyclopedia II" (2000). The world biggest collection of ideal mates (50,000+) in Eugene's office. (photo by Vladimir Tyapkin)

Yet another chess problem database - autorem této databáze je Dmitri Turevski. Obsahuje přes 250000 (pouze ortodoxních) úloh. Příjemné a jednoduché uživatelské rozhraní. Databáze je volně přístupná z internetu s možností editování (ve stylu Wikipedie). Každý si může najít např. svoje úlohy a opravit nepřesnosti. Bohužel je tu zatím příliš mnoho chybných a duplicitních pozic.

PBM - Problemist(e) - přes 80000 úloh (asi 200 souborů formátu PBM, volně ke stažení). Snadné ovládání programu. Poslední přírůstky jsou z roku 2007.

Eduardo Sadier - The Art of Direct Mate in Two - databáze více jak 30000 dvojtažek. Možno stáhnout ve formátech PBM, PGN nebo CBH. Free database of more than 30000 twomovers.

Archives des problémistes (broken link) - databáze šachových úloh v PBM formátu. Pomocí login/password se volí jazyk, tím se současně dostaneme na výpisy souborů. Obsah se dost překrývá se stránkou Problemiste.

PCA - Pevo´s Chess Archiv - Peter Vogel, nejen úlohy, ale i koncovky a jiné (Mattaufgaben, Endspiele, Eröffnungsfallen, Mattbilder, Matt-Übungen, Kurzpartien, Schachprobleme, eben alles mit MATT). Na Download-page je ke stažení 200000 (!) diagramů.

Databáze českých trojtažek (bohemian #3) - tuto sbírku vytvořil český skladatel Vladimír Kos (*20.6.1928 - †2.7.2007) v programu Chessbase. Poslední verze obsahuje 19226 skladeb klasifikovaných podle modelových matů. Navíc je k dispozici ještě soubor obsahující 2050 českých dvojtažek.

Galerie čs.skladatelů - databázi vytvořil Pavel Vyoral (*6.4.1945 - †15.1.2005) v programu Problemiste. Zpracoval svazky 1-9,11-13. Galerii vydával Ilja Mikan v letech 1965-1975 a vyšlo celkem 13 svazků (Tuzar, Jelínek, Knotek, Mazel, Zeman, Převorovský, Cimburek, Kainer, Moravec, Štěpán, Dedrle, Kesl, Mach). V roce 2001 navázal na Mikanovu sérii Michal Dragoun vydáváním dalších svazků Galerie českých skladatelů (Berkovec, Císař, Duras).

Valeri Smirnov - PGN soubor s více než 10000 mnohotažkami.

www.openchess.ru - stránka, kde by člověk žádné úlohy nečekal, ale vpravo je přes 1600 úloh různých autorů. Jde spíš ale o seznam než o nějakou databázi.

Endgame Study Database III - dnes asi jediná používaná databáze 67691 studií, které nasbíral Harold van der Heijden.

Chess Endgame Study Database - nová databáze studií, kterou publikoval na internetu Mihail Croitor. Může někdo ověřit, zda to má opravdu nějaký význam nebo je to jen podmnožina se sbírky Harolda van der Heijdena ? 20743 studií.

Chess studies & problems CD-ROM - 63481 Studies & Endings on CD-ROM, z toho prý 6377 úloh (pouze upoutávka)

Silver Pawn - databáze více než 4000 studií (údaj z 16.8.2008) a i pár úloh. Stránka je dobře graficky provedena, ale není z ní jasné, kdo je jejím autorem a ani zda jde o vlastní kolekci studií ? (tedy zda je zde i něco navíc proti databázi Heijdena). Zaujala mě možnost vyhledávání podle témat.

(pokud víte o dalších, rád sem doplním příslušné odkazy!)

Na internetu je několik dalších archívů obsahujících řádově tisíce skladeb. Chtělo by to ale nějak unifikovat a buď se dohodnout na jednotném formátu (ale pokud možno textovém, kdo se má v těch binárních vyznat...) nebo by aspoň každý takovýto databázový program měl mít import z formátu POPEYE (a to včetně exokamenů). Pokud časem dojde k nějaké dohodě, jsem ochotný napsat konverzní program mezi tímto univerzálním formátem a VKSACHem (konverze text na text) a převést sem i všechny svoje databáze.
Pak už by mohli všichni autoři na celém světě zpracovat v tomto formátu sbírky svých skladeb (kdo jiný to udělá zasvěceněji?) a to by se pak hledali předchůdci! Odhadl bych, že tak za 20 let ?

Forsyth - databáze programu Forsyth.

MatPlus Librarian - téměř 10000 úloh ke stažení, formát PBZ je textový!

Problemschach+ Gerald Ettl - databáze asi 45000 úloh (včetně exoproblémů) ve vlastním formátu autora (PSP, 1 úloha = 1 soubor). Formát je textový, ale s kódováním pozice od pole a8 do h1, které lze poměrně snadno rozluštit (K=6,D=5,V=4,S=3,J=2,P=1,C=a).koncovky (endgames), studie

exo - fairy

Fairy endgames - part of "Between chessboard and computer", Vaclav Kotesovec 1996
Alybadix 2005 and (fairy) chess endgames (added 23.4.2005)

Zillions of Games - Univerzální hrací program pro asi 500 deskových her! Nechybí např. cylindrický šach, žravý šach, Grasshopper chess a mnoho dalších. Pomocí zabudovaného jazyka je možno si nadefinovat téměř libovolnou vlastní hru včetně kamenů, prostředí i pravidel. Tento jazyk je dobře zdokumentován, přesto proniknout do všech jeho tajů je poměrně obtížné. Stáhněte si demo
Vzpomněl jsem si na můj článek z feenschachu 1977 (viz Fairy endgames) a zkoušel jsem s ním například hrát koncovku král + 4 cvrčci proti králi (KGGGG-K, zadejte "Open Saved Game" k4gk.zsg, "Choose Side" Black a "Start Thinking") a hrál docela obstojně. Na to, aby mi dal v rohu mat, jsem ale musel zvýšil úroveň na "Forever" a po delší analýze nahlásil výhru 8.tahem! (celá koncovka k4gkwin.zsg)
Také je možné nechat hrát počítač za obě strany. Zkusil jsem koncovku král + jezdec + 2 cvrčci proti králi (KNGG-K, knggk.zsg), počítač měl 1 minutu na každý tah a po 3 hodinách skončil matem. Zajímavá je též koncovka KR-KGG (krkgg.zsg), o které nevím, zda je vždy vyhratelná (v příkladu jsem ho sice věží zmatil, ale po lepším 69. - Gf1! nevím ?!). download my ZSG files (zip, 4 kB)
Při řešení úloh (solving problems) je zde bohužel podobný problém jako u většiny hracích programů - není to na 100% (not exact). Jeho "search engine" občas řeší #2 až 3.tahem apod. Ale na hraní (play) exošachu je to fantastické. Budoucnost vidím v tom, až tam někdo dodělá hashování a tablebase! (zatím třeba neumí zmatit střelcem a jezdcem a neví do rohu jaké barvy má krále zatlačit ...)
Game Index - zde je často aktualizovaný seznam her, spousta lidí se zabývá rozšiřováním Zillions!
What's new?

Chess Variant Applets - možnost hraní různých druhů exošachu proti počítači (přímo v internetovém prohlížeči!). Kód programu je skryt v souborech typu class. Herní síla je slabá, ale je to netradiční možnost. Můžete si zkusit třeba Grasshopper Chess
Sjeng - chess-and-variants playing program. Vyžaduje WinBoard, což je univerzální šachové uživatelské rozhraní pro Windows.
LudoChess - Java hrací program s možností exošachu
Polgar Superstar Chess - nový exošach na jiném typu šachovnice, ve kterém vzniklo už i pár studií. Vymyslel to László Polgár, propaguje jej Árpád Rusz.


ortodoxní - orthodox

Ken Thompson - celkem 64 (!) 6-ti kamenových koncovek, tabulka s možností volby vybraných pozic (interaktivní hraní včetně diagramu a různých grafů - freq). Příklad: Kb8Vg7Sf7-Kf5Jc5Jc6 (číslo 6222 znamená 6 kamenů a výhru 222.tahem po provedení tahu, výhrou se rozumí přechod na 5-ti kamenovou koncovku nebo cestu do matu, číslo 9999 je remis) nebo Kc7Vb7Jb8-Kg1Jf2Jf6 (1261 znamená mat 261.tahem po 1.Kc7-d6) nebo Ke1Dd1Je2-Ke6Vc5Ve5 (výhra po 100 tazích) Bohužel hrozí, že tyto vynikající stránky s desítkami GB dat zmizí s odchodem autora z firmy Bell Labs.
ChessPlanet - 6-kamenové koncovky online (nutný je download klienta), ta azbuka je však deprimující, bez manuálu se v tom nedá orientovat - návod je na stránce Emila Vlasáka Knowledge4IT - Nalimov Endgame Tablebases, online, včetně 6-ti kamenových
Shredder - Endspieldatenbank - online včetně 6-kamenových koncovek, celkem 1045 GB ! Všechny kombinace 4+2 (včetně pěšců), všechny 3+3 bez pěšců a hodně 3+3 s pěšci. Zatím nejkompletnější databáze.
Endgame Tablebases Online (6-men endgame analysis free for everyone) - japonská stránka s možností downloadu 6-kamenových databází přes výměnné sítě. Nalezneme tu řadu též řadu linků k této problematice.


www.rack.de, Schach Endspiele (Joachim Rack) - chcete si zkusit koncovku KD-KV online? Též 5-kamenové a šest 6-kamenových koncovek (KVS-KJJ mat 238.tahem, KVJ-KJJ mat dokonce 262.tahem Kf2Tg2Sg1-Kb8Sc3Sc7 (porovnejte se stejnou pozicí u Thompsona), KD-KSSJ 114.tahem, KSSJ-KV 85.tahem, KVV-KSS 45.tahem, KVJ-KSS 69.tahem) vše na diagramu a online! (klikněte na "andere" nebo např. zde Kb1Df6-Kd3La7Lb7Sd1)
Nově je tu možnost získat informace o koncovkách i přes mobilní telefon (WAP). Vyzkoušel jsem to a skutečně to funguje! (i když zadávat takto data je doslova utrpení...)


TableBase - kompletní databáze pro 3, 4 a 5 kamenů a některé se 6 kameny lze stáhnout z FTP adresy
ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/TB/
(nastavení Total Commanderu pro FTP). Pro zajímavost je zde 60 souborů pro 4-kamenové koncovky (celkem 30MB), 220 souborů pro 5-kamenové koncovky (celkem 7GB), 1198 souborů pro 6-kamenové koncovky (184 kombinací materiálu, celkem 595 GB). Soubory jsou uspořádány podle počtu kamenů 3+3 (65 kombinací bez pěšců), 4+2 (82 kombinací bez pěšců + 37 s pěšci - segmentované soubory). 21.2.2004 bylo přidáno téměř 200GB ve skupině 42p. (Koncovku KQKNN, kterou jsem původně postrádal, je třeba hledat jako KNNKQ)
Při kontrole 31.10.2005 jsem zjistil, že na serveru jsou už jenom koncovky do 5-ti kamenů, šestikamenové zmizely...
ftp://darkside.its-s.tudelft.nl/ - Tablebase mirror (v adresáři Crafty/TB)
Databáze koncovek - Endgame databases - aktuální informace o tablebasích v češtině (Emil Vlasák)
Nový rekord v délce koncovky

Nalimov Tablebase Server - tady jsou tyto databáze online (pro 3,4 a 5 kamenů, ne pro 6)
Schachprogramm Wilhelm (broken link) - kromě hracího programu skvělá analýza koncovek podle Tablebase (endgame database analysis features)! Popsáno v manuálu. Navíc možnost kontroly správnosti souborů (EGTB manager), od verze 1.46 i pro 6 kamenů (včetně typu 4+2).
Freezer - nová idea pro analyzování koncovek (i s více kameny)
ChessliB (broken link) - také zde jsou 3,4,5 kamenové tablebase (6-kamenové jen 2), navíc volně ke stažení databáze přes 3,6 miliónu partií. Rychlé připojení.
ChessMaster 9000 - Endgame Database Generator FEG.zip Tento program má svůj vlastní formát databází koncovek a je rychlejší než generátor pro Tablebase. 4-kamenovou koncovku KJS-K generoval FEG pouze 5 minut 21 s, zatímco Tablebase generátor 18 minut 45 s (na 300MHz). Pokud chceme sledovat počty tahů do matu v CM9000 (i to, že se EGDB skutečně používá), je třeba otevřít okno "Thinking Lines". Tento generátor zvládá i některé 6-kamenové koncovky (např. KVPP-KV), které generátor Tablebase nemá naprogramované!
Chess EndGame Analyzer - Generator of 3-4-5-6-7-man tablebases. Program prý potřebuje 20 GB RAM a Win64 (netestováno).


Stiller's monsters or perfection in chess - dvě 6-kamenové koncovky, KVJ-KJJ (246.tahem) a KVS-KJJ (255.tahem), které na superpočítači analyzoval již v roce 1991 Lewis Stiller. Je možné si stáhnout hlavní varianty těchto koncovek v PGN formátu illustr.zip a přehrát (games 24 a 25, na přehrání PGN je vhodný např. program GM-View)
Multilinear Algebra and Chess Endgames - (PDF soubor, 527 kB) V tomto článku je možno najít (na str.174-5) detailní analýzu přes 40 šestikamenových koncovek včetně % vyhraných pozic. Tak např. koncovka KVVV-KD je vyhraná v 98% případů, což představuje 6054654948 pozic! Skvělý příspěvek do teorie koncovek.
Open chess diary - rozsáhlá stránka, kterou vede Tim Krabbé. V bodech 282,294 a 298 najdeme zajímavé články o 7-kamenových koncovkách (a občas se tu dá najít i úloha, např. 293). V bodě 308 má většina z uvedených úloh vedlejší řešení, je zajímavé, že všechny tyto pozice jsou počítačem snadno testovatelné (ve WinChloe jako "h-Que des échecs"), z uvedených je korektní jen Stocchi. Nejdelší korektní je úloha J.Roycrofta z BCM 1956 v 32 půtazích.
517 moves endgame - new computer record
Které 6-ti kamenové koncovky jsou nejvíce potřeba? - tuto otázku ve dvou sekcích podle databází partií hraných lidmi, resp.počítači, zodpověděl jeden nadšenec. Vychází, že nejčastější koncovky jsou v lidských partiích KVPP-KV 14.0%, KVP-KVP 12.9%, KPP-KPP 9.6%, v počítačových partiích je pak toto pořadí KVP-KVP 11.5%, KVPP-KV 6.9%, KPP-KPP 4.6%. Dobrá nápověda, které tablebase stahovat.
Space-Efficient Indexing of Endgame Tables for Chess (PDF) - článek autorů E.V. Nalimov, G.M C. Haworth, E.A. Heinz. Porovnává velikost různých databází koncovek.

John Tamplin's Tablebases - analýza podle tablebasí
Endgames - John Tamplin, též List of All Known Mutual Zugzwangs s možností zobrazení na diagramu a přehrání.
Chess Programmers - odkazy na stránky význačných programátorů
Computer Chess Programming - řada linků
Retrograde Analysis - zajímavá stránka věnovaná použití metod známých ze šachových koncovek i v jiných oborech

Chess Endgame Browser (broken link) - krásný Java applet pro 3-5 kamenů s vyznačením počtu tahů přímo na polích šachovnice ! Myší lze snadno navolit potřebný materiál i pozici.

PGN Utilities
British endgame study news - časopis, který vydává John Beasley
Chess Query Language - dotazovací jazyk na vyhledávání témat v PGN souborech studií (asi by šlo použít i obecně na soubory úloh v PGN formátu)
ChessBase Light 2007 - verze s různými omezeními (32000 partií apod.) ale zdarma ke stažení.

Harold van der Heijden - informace o studiových turnajích a o tom, kdo poslal studie do Alba FIDE 2004-2006 (dobrá kontrola pro skladatele!). Studie tohoto autora Endgame studies s možností přehrání řešení.
Alexander Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie - holandská stránka věnovaná šachovým studiím. Též řada fotografií!
Iuri Akobia nebo (pomalejší mirror) - stránky gruzínského studiáře, řada linků
EG - první ceny ze studiových turnajů a řada velmi kvalitních fotografií studiářů i úlohářů
Les études de Leonid Kubbel - více jak 100 studií
Les échecs artistiques - 353 studií od 105 skladatelů. Autorem stránky je Gilles G. Jobin.
GMschach - Studien
H. Mattison - 64 studií
H. Rinck - 30 studií
Mastermove - studie
OrganisEchecs - tato francouzská stránka je sice věnována hlavně praktickému šachu, ale nalezneme tu i řadu studií
Echecs Top 20 - několik studií
Más Estudios Artísticos Favoritos (broken link) - mexická stránka s řadou komentovaných studií
Practical chess endgame - několik studií
Magyar Hírlap sakkrovata (broken link) - šachové studie různých autorů (maďarsky)
Art et curiosités échiquéennes - zajímavé porovnání šachových studií a malířství - můžete posoudit do jaké míry odpovídá každý obraz příslušné studii...
BrailleChess.Net Chess puzzles - kromě jiného také "Modern Endgame Studies (Sutherland, Lommer 1968, 1258 positions)"
"Benkő - 75" JT - award, PGN
Nunn-50 JT (pdf) - výsledek studiové soutěže, 30 vyznamenaných úloh.
Can B+S give checkmate on 1000 x 1000 chessboard ? - v EG 73/1983 na str. 190-192 nalezneme článek, jehož autorem je Julius Telesin. Tvrdí, že střelec s jezdcem vyhrají proti samotnému králi i na nekonečné šachovnici. Matový postup na šachovnici 1000x1000 by vyžadoval přes milión tahů! Je to ale jen hypotéza, žádný důkaz počítačem. Viz též můj článek Více prostoru - remis !, Pat a Mat 30/2000 (str.307-308), ve kterém (pomocí počítače) dokazuji, že v případě koncovky 2 skokanů jsou od určité velikosti šachovnice všechny koncovky remízové.
www.chesscafe.com - Study Archives
Chess Endgame Studies by Árpád Rusz - nový blog o studiích
Videos about chess studies - zajímavý nápad - videa s komentovanými studiemi
Koroli shachmatnoj pechoty - článek věnovaný studím, jehož autorem je Sergej Tkachenko.
Šahovsko društvo Ptuj - na této slovinské stránce naleznete i 50 studií


různé - others

Losing Chess Information - dobrý přehled z ICGA (autorem je Guy Haworth), řada dalších linků
Les échecs a qui perd gagne (Losing Chess) - ve francouzštině
Les finales de qui perd gagne - Losing Chess endings. Complete three-piece endgame database (with program) by John Beasley.
A first survey of Losing Chess endgame material published up to the end of 1999 - V tomto článku uvádí John Beasley přehled koncovek ve žravém šachu včetně pětikamenových
DawsonChess.pdf
Stan Goldovski's Losing Chess Pages (broken link) - úlohy, studie i program na žravý šach (bohužel autor stránky zemřel v roce 1999), mirror ?


Computers Solve Checkers — It's a Draw
Dáma - stránka věnovaná dámě (draughts program), též endgame databases pro 3-6 kamenů a je možno si stáhnout pro 3 a 4 kameny. Pro upřesnění: jde o dámu tzv. "mezinárodní", na šachovnici 10x10, možné je braní zpět a po proměně může dáma o libovolný počet polí. Je zde verze programu i pro palmtopy.
Chinook - programy, Checker Endgame Databases - 6-kamenové databáze (26 MB) i pro 7 a 8 kamenů (2.7 GB)

České Deskové Hry - řada malých programů ke stažení, program Pasqil (v assembleru!, autor Miloš Zavřel)
Cubic checkers - Kostková dáma, hra jejíž autorem je Vladimír Pribylinec
Denkspiele und mehr - články o deskových hrách
Solving the Game of Checkers - Jonathan Schaeffer and Robert Lake (článek v PDF formátu)
Chess and Checkers : the Way to Mastership - E.Lasker
CheckerBoard - program a knihovna zahájení
Icheckers (broken link) - jiný program
Programy pro dámu - linky na programy
Ruscheck - program ke stažení
on-line dáma

Focus - desková hra podobná dámě, program.seznamy publikací, definice exokamenů, ...

British Chess Problem Society Library Catalogue - 198-ti stránkový katalog literatury o problémovém šachu! Určitě stojí za stažení. Je k dispozici i online. (updated 31.8.2009)
A Letter To Bert - 178 stránkové pojednání o sběratelích šachové literatury a šachových problémů. Autorem je Bob Meadley (2001). A medley about chess libraries, dealers and collectors.
The Book Collector - po kliknutí na "Chess" se objeví seznam starých knih s náhledy. Hodně knih o problémovém šachu.
Problems and endgames - finský seznam 483 publikací o problémovém šachu
Problembooks - seznam z Finska
Nightrider Unlimited - známá Kuhn-Murkisch série, kde před lety vyšla i kniha Miroslav Bílý: "Farbwechselecho im mehrzügigen Hilfsmatt"
udo degener verlag - nabídka nových knih "Hermann Albrecht" a "Das Buch Le Grand". (new publishing house)
Webseite von Harald E. Balló - literatura, také Märchenschach
Schachbücher - Švýcarská stránka (v němčině) věnovaná starým šachovým knihám.
FischerBooks - Austrálie
Catalogue of chess books - ruský katalog
Britannica - šachové problémy se dostaly i do této známé encyklopedie
Books and journals on Chess Variants
Schachsammlung - Wilhelm Maßmann
Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana - velmi rozsáhlý seznam šachových knih včetně komentářů, z českých vydavatelů nechybí např. Miroslav Soukup. Též řada historických obrázků.
Timeline - šachové letopočty od roku 531, nechybí ani: "1912 = Dawson invents the Grasshopper, most common Fairy chesspiece"
ChessDate - Books - Composition
Sammler und Sammlungen
Wernis Schachlade - knihy o problémovém šachu

Pieces féériques - definice exokamenů (francouzsky), velmi rozsáhlá stránka včetně ilustračních příkladů
Chess Variant Pages - rozsáhlá stránka věnovaná různým druhům exošachu, také definice exokamenů, méně rozsáhlá než předchozí, ale v angličtině. Je možno si stáhnout i offline verzi.
Definície exo kameňov a exo podmienok - ve slovenštině na stránce Jano Golhy.
Brikkerne - definice exokamenů v dánštině
Schachvarianten - popis různých druhů exošachu (německy), občas s příklady (v notaci)
Wikipedia - Chess_problems
Fairy chess piece
wikipedia - Fairy chess piece
Euro Encyclopedia - Chess problem, Fairy pieces, ...
Chess Guide - Problems & Puzzles
Chess problem terminology
factbites - Selfmate

Composers' names in various alphabets - List of chess composers (stránku spravují Thomas Maeder a Rainer Staudte). Bylo by dobré, kdyby všichni skladatelé zkontrolovali údaje o sobě uvedené na této stránce. Je možné se zaregistrovat a údaje si sám opravit, zdá se mi to ale příliš komplikované, takže doporučuji případné opravy a doplňky poslat mailem na adresu Thomas Maeder. Everybody is invited to correct the content of the lists (please send to Thomas Maeder)
Enzyklopädie der Schachsprache - rozsáhlá šachová encyklopedie (včetně problemistů, dat narození atd.) Autorem je Hilmar Klaus.
Biografical data about Endgamestudy composers - seznam studiářů
Lexikon - Problemschach - na serveru elektro.de. Údaje o několika desítkách problemistů s daty narození.

Wörterbuch spezieller Schachbegriffe - německo-anglický šachový slovník
Chess Names by Bill Wall - názvy základních kamenů v 60 jazycích

The Internet Archive - data na internetu jsou nezničitelná! Tento server vytváří archiv většiny internetových stránek od roku 1996. Musí to být ohromná kvanta dat... Například zde je archiv mojí stránky: web.telecom.cz/vaclav.kotesovec/ od roku 2000 (jen se bohužel nějak nedaří zachovávat správně diakritiku...).elektronické knihy - e-books

original e-books (links to other sources)

1) Electronic books - elektronické knihy na jiných serverech

Chess composition books - šachové knihy (s úlohami z 19.století) v PDF formátu (třeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat - freeware). Mít v takovéto formě k dispozici všechny šachové knihy, to by bylo jistě skvělé. Nevím, jestli budoucnost knih je pouze v elektronické formě, určitě je to ale inspirativní pro jejich tvorbu a vše je možno samozřejmě si i vytisknout. Publikace vytvořil Anders Thulin. Soubory pozic v PGN formátu z některých z těchto publikací lze nalézt zde: Problems from PD Chess Composition Books. Na podstránce Chess mě zaujal soubor Chess Pseudonyms and Signatures

Werner Speckmann - elektronické knihy, Buecherliste


Peter Vogel: series of e-books in HTML format "Schachaufgaben & Schachprobleme"
"444 Miniaturen gesammelt von Peter Vogel": Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, "Der Mattangriff im Mittelspiel": Band 9, Band 10, "Schachaufgaben & Schachprobleme": Band 11, Band 12, Band 13, Band 14, Band 15, Band 16, Band 17, Band 18, "Der Mattangriff im Mittelspiel": Band 19, Band 20, "444 Miniaturen gesammelt von Peter Vogel": Band 21, Band 22, Band 23, Band 24.

"240 Schachprobleme von Peter Vogel": Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6.
"222 Preisgekrönte Schachprobleme 1.-3. Preis" Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 10, Band 11, Band 12, Band 13, Band 14, Band 15, Band 16, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20 , Band 21 , Band 22, Band 23, Band 24, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 31, Band 32, Band 33, Band 34, Band 35, Band 36, Band 37, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 44, Band 45, Band 46, Band 47, Band 48, Band 49, Band 50, Band 51, Band 52, Band 53, Band 54, Band 55, Band 56, Band 57, Band 58, Band 59, Band 60, Band 61, Band 62, Band 63, Band 64.

Mattangriff im Mittelspiel.
Schach Problem Miniaturen.
Mattsplitter.

all books by Pevo


Polskie miniatury - E.Iwanow, W.Rosolak, J.Rusinek, celkem 540 úloh polských skladatelů.
Další polské elektronické knihy je možno najít na http://www.problemista.pl/ v sekci "Publikacje" (next e-books can be found in section "Publikacje" on this site)
100 Polish threemovers (1893-1992) - book by Marek Kwiatkowski (2009)

Felix Sonnenfeld: "O Mosqueteiro do Rei", 184 stránková kniha v PDF formátu felix3.zip (broken link) (10 MB)

Attila Benedek - That's all - PDF. Výběr více než 150 nejlepších úloh tohoto autora. Komentáře jsou v angličtině.

arno_tungler_2009.pdf (2,2 MB) - Arno Tüngler: "My problems" (2009) (added 5.6.2009)

denkovski_my_retro_problems_2009.pdf (0,6 MB) - Gligor Denkovski: "My Retro Problems" (2009) (added 18.6.2009)

surkov_valerij_vse_moi_zadachi_2009.pdf (3,3 MB) - Valerij Surkov: "Vse moi zadachi" (1.10.2009). Sbírka šachových úloh tohoto autora. (added 23.10.2009)

Geschichte des deutschen Arbeiterschach (PDF) - kniha jejímž autorem je Gerhard Willeke (velká část je věnována problémovému šachu, např. "Promadas" z roku 1928, od str.188).

Chessville - Free Downloadable Chess eBooks

Biblioteca digitale di scacchi - několik knih v RTF formátu (např. Gino Mentasti)
Biblioteca digitale (broken link) - Mario Leoncini & Fabio Lotti


2) Miscellaneous bulletins - různé bulletiny

Messigny 2009 (PDF) - International Meeting of Chess problems lovers in France 29.5. - 1.6.2009, photos, awards, ... (by Laurent Riguet) (added 12.6.2009)

European Problem Chess Festival - Bulletin.pdf - Subotica (Serbia) 6.5 - 10.5.2009

Marianka 2009 - Bulletin in PDF - Lectures, problems, photos, ... (2 MB, 96 pages) (added 20.8.2009)


3) Miscellaneous awards - výsledky různých turnajů (publikované jako PDF)

Alexandr Elizarov 75 JT - award in PDF (added 1.6.2009). Note: in my 3.Prize is right condition MaxMax (not only Max), problem is C+

mlynka_60_predbezny_vysledok.pdf - "Mlynka 60" - JT, preliminary award (added 4.11.2004)

moutecidis_fougiaxis_prentos_jubilee_2006_awards.pdf - awards: Pavlos Moutecidis 75 JT 2005-06, Harry Fougiaxis 40 JT 2006, Kostas Prentos 40 JT 2006


4) Electronic magazines - elektronické časopisy

Mat Plus - počínaje číslem 25 lze stáhnout všechna čísla v PDF formátu.
MP_Awards_2007.pdf - MatPlus 2007 awards (added 20.4.2009)
MP_Awards_2008.pdf - MatPlus 2008 awards
MatPlus Special issue 2006 - round up of all Mat Plus tourneys 1994-1999.

Best Problems - italský časopis, který vydává Antonio Garofalo. Ke stažení je od čísla 37 v PDF. Některá starší čísla lze nalézt zde Best Problems.

Sahovski vestnik - 1996-2003

Umenie 64 - všech 41 vydaných čísel Počínaje číslem 25 jde o originální (neskenované) soubory, jejichž autorem je Ľuboš Kekely. All issues since 1996 (umístěno se souhlasem L.Salaie ml.). Bohužel po smrti L.Salaie st. 15.3.2006 tento časopis skončil a číslo 41 bylo poslední.

PaMobsah3243.pdf - Slovak journal "Pat a Mat", content 2001-2003 (added 17.2.2004)
Od vydavatelů časopisu mám informaci, že všechna čísla "Pat a Mat" jsou stále dostupná. Bližší informace na e-mailu: bedrich.formanek@stuba.sk (All numbers of "Pat a Mat" are available: please, write to bedrich.formanek@stuba.sk)

Finales y Temas - argentinský časopis věnovaný výhradně problémovému šachu (hlavně studiím), který vydává José A. Copié
55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35
P4R - argentinské časopisy ke stažení nebo prohlížení (včetně "Finales y Temas"), dále se sem tam objeví nějaká úloha v "La Torre", ale ostatní časopisy jsou věnované jen praktickému šachu. Z časopisu "Nuestro Círculo" je věnováno problémovému šachu jen číslo 30 (Arnoldo Ellerman).

Mirador 2002-2006 - Argentinian magazine "Mirador" (originals 2002-2006), by Gaspar J. Perrone

Linky na nové ruské elektronické časopisy má na své stránce také Andrey Selivanov - Magazins

Na stránce "The British Chess Problem Society" jsou volně ke stažení tato čísla The Problemistu:
The Problemist - July 2006 - A sample issue of The Problemist
The Problemist Supplement 83 - July 2006 - A sample issue of The Problemist Supplement

GPJ Publications - page of G. P. Jelliss, "PDF documents available to download". Na této stránce najdeme "Chessics" 1-30 (1976-1987) (!), "Variant Chess" 1-8 (1990-1992), "The Games and Puzzles Journal" 1-12 (1987-1989), 13-18 (1996-2001) a ještě další věci, např. "Retro-Analytical Chess Problems by T. R. Dawson". Další čísla je možno nalézt zde: The Games and Puzzles Journal (čísla 19-44 v HTM formátu), Variant Chess (pouze obsahy a jen některé články).

Schweizerische Schachzeitung - all PDF 2000-2009, rubriku vede Martin Hoffmann, Problemschach
Echiquier Belge - Belgisch Schaakbord - úlohy a studie. Pokud na hlavní stránce Echiquier Belge (po volbě jazyka) kliknete na Bulletin / Tijdschrift, dají se stáhnout kompletní čísla tohoto časopisu ve formátu PDF, včetně úlohové rubriky "Het hoekje van de probleemliefhebber / Le coin des compositeurs", kterou vede Ignaas Vandemeulebroucke.
PionF - belgický časopis s malou úlohovou částí, kterou vede I. Vandemeulebroucke. PDF soubory volně ke stažení.
Bulletins BVBS–AJEC - (1933-1942)
Rochade Saarland - občas s problémovým koutkem "Miniatur-Ecke", např. zde Rochade Saarland 9/2006
Bulletins de la Ligue Midi-Pyrénées des Echecs - francouzský časopis v PDF, bohužel ale asi jen praktický šach
Skakbladet - dánský časopis s úlohou hlídkou "Problemskak" (kterou dříve vedl Kaare Vissing, nyní Hans Larsen), ke stažení jsou PDF verze ročníků 2002-2009.
Klubbladet - dánský časopis s úlohovou hlídkou "B&B hjornet", kterou řídí Borge Hansen a Bent Overgaard, od čísla 85 vše ke stažení v PDF formátu (čísla 102-114 pouze v HTML formátu).
Tidskrift för Schack - švédský šachový časopis. Rubriky "Problem" a "Studier" jsou v ročnících 1998-2003, v ročnících 2004-2005 je pouze rubrika "Studier" a v novějších už problémový šach není vůbec. Snad se budou časem objevovat postupně i starší (v tabulce předpřipravené) ročníky.

Sakkvilag - maďarský časopis s úlohovou hlídkou, kterou vede Árpád Molnár. Ke stažení v PDF jsou časopisy z roku 2003.


PDF archiv - chess problem e-books

Z archívu více než 1600 naskenovaných publikací zpřístupňuji ty z nich, které splňují alespoň jednu z podmínek:
a) jsou starší než 50 let
b) pocházejí z "východního bloku" (ČSSR, DDR, ...) před rokem 1989
c) se souhlasem autora(ů)


PDF soubory doporučuji stáhnout nejprve na lokální počítač (pravé tlačítko myší atd.) a teprve pak je prohlížet.


kotesovec_msap_1996.pdf - (30,1 MB) - Vaclav Kotesovec: "Mezi sachovnici a pocitacem" (1996). (Between chessboard and computer. Over 400 problems, plus articles on chess, on computing, and on fairy chess endgame analysis), A guide for English-speaking readers by John Beasley, 1996 (added 13.4.2000)
kotesovec_dragoun_exoproblemymacha.pdf - (7,7 MB) - Vaclav Kotesovec a kol.: "Exoproblemy dr. Zdenka Macha" (1996). (357 unorthodox problmes by Z. Mach, mostly featuring Chinese pieces and cylindrical boards)
kotesovec_rekordyvpwc2.pdf - (8,1 MB) - Vaclav Kotesovec: "Rekordy v PlatzWechselCirce II" (1996). (Length records, largely computer-generated, for orthodox and unorthodox help-play and series help-play problems in PlatzWechselCirce)
kotesovec40jt_1996.pdf - (3,1 MB) - V.Kotesovec 40 JT (1996). (Award of JT)
kotesovec_rekordyvkoko.pdf - (10,2 MB) - Vaclav Kotesovec: "Rekordy v KOlner KOntakt sachu" (1997). (Length records, largely computer-generated, in Kolnischer Kontakt chess)
kotesovec_500tripleechoes.pdf - (14,3 MB) - Vaclav Kotesovec: "500 trojnasobnych ech v pomocnych ulohach" (1998). (500 help play triple-echo problems of all kinds, with commentary)
kotesovec_echoesinlonghelpmates_2002.pdf - (1,4 MB) - Vaclav Kotesovec: "Echoes in long helpmates" (2002), book, 140 pages, 1561 diagrams. (491 echo helpmates in five moves or more)
g_index_echoes.pdf - addition: Index of white pieces in grasshoppers problems in books "Echoes in long helpmates" + "500 triple echoes in helpplay"
kotesovec_50_award_2006.pdf - (0,8 MB) - V.Kotesovec 50 JT (2006). (Award of JT by VK and Michal Dragoun)
kotesovec_cyklicka_vazba_30let.pdf - (0,5 MB) - Vaclav Kotesovec: "Cyklická vazba – 30 let" ("30 years of cyclical pin (1977-2007)"), 24 pages, 35 problems. "Electronic edition of chess booklets by Vaclav Kotesovec", volume 1. Vychází pouze jako elektronická verze v PDF (electronic edition only, published 8.11.2007, little correction 20.11.2007).
kotesovec_fairy_endgames_2008.pdf - (0,7 MB) - Vaclav Kotesovec: "Exokoncovky - nové výsledky 2008" ("Fairy chess endgames - new results 2008"), 46 pages, 61 diagrams. Translated by John Beasley. "Electronic edition of chess booklets by Vaclav Kotesovec", volume 2. Vyšla pouze jako elektronická verze v PDF (electronic edition only, published 14.5.2008, little correction 25.5.2008)
kotesovec_234_best_chess_problems_2008.pdf (5 MB) - Vaclav Kotesovec: "234 šachových úloh" ("234 best chess problems"), 320 pages, 609 diagrams, photos, tables. "Electronic edition of chess books by Vaclav Kotesovec", volume 3. Published: PDF 3.9.2008 (little correction 20.12.2008), printed book 22.9.2008. mirror

kotesovec_leaper_and_hopper_tours_2009.pdf - (3,5 MB) - Vaclav Kotesovec: "Využití teorie grafů v šachových úlohách" ("Application of Graph Theory in Chess Problems (Dual-free Leaper and Hopper tours)"), 76 pages, 280 diagrams, 33 graphs, 20 tables. "Electronic edition of chess booklets by Vaclav Kotesovec", volume 4. Vyšlo jako elektronická verze v PDF (electronic edition published 31.5.2009), doplńkový náklad 60 výtisků (60 printed booklets). Grasshopper Tours - English summary about "Hopper Tours" by John Beasley (Variant Chess 61, July 2009, p.115).
kotesovec_records_in_maximummers_2009.pdf - (3,7 MB) - Vaclav Kotesovec: "Rekordy v maximálnících a minimálnících" ("Records in maximummers and minimummers"), 304 pages, 612 problems, 1225 diagrams, 35 tables. "Electronic edition of chess booklets by Vaclav Kotesovec", volume 5. Vyšlo jako elektronická kniha v PDF (electronic edition only, published 24.7.2009).

dragoun_brani2bilychfigur.pdf - (5,8 MB) - Michal Dragoun: "Brani dvou bilych figur v P2#" (1998). (201 two-move helpmates featuring captures on both Black moves, with commentary)
dragoun_minimalky.pdf - (6,1 MB) - Michal Dragoun: "P2# - minimalky" (1998). (213 diagrammed two-move helpmates with only one White man besides the king, with commentary, plus a further 122 examples in notation)
dragoun_duplexy.pdf - (6,3 MB) - Michal Dragoun: "P2# - duplexy" (1998)
dragoun_matkralovskoubaterii.pdf - (0,4 MB) - Michal Dragoun: "Mat kralovskou baterii v P2#" (1999)
dragoun_bilaauw.pdf - (0,4 MB) - Michal Dragoun: "Bila vsepromena v P2#" (2000). (321 two-move helpmates featuring White AUW, with commentary)
Více informací o publikacích V.Kotěšovce a M.Dragouna lze nalézt také zde: Problémová literatura od roku 1991Miroslav Soukup edice "Šachové umění" ("Chess art") 1936-1947

V této slavné edici vyšlo celkem 17 knih. Publikace č. 3, 12 a 13 tiskla tiskárna Lapáček (náklad není znám), ostatní tiskl sám Miroslav Soukup, ve velmi malých, číslovaných nákladech. Svazky 16 a 17 označuje M.Soukup již jako "Vánoční edice M.S.", ale číslování navazuje.
S pomocí Michala Dragouna, Alexandera Ficy a Jaroslava Karla se podařilo zkompletovat již 15 svazků.
Pomůže někdo s naskenováním (nebo jen zapůjčením) chybějcích exemplářů 1 a 12 z této série ?


svazek 
1M.Havel: České granáty v miniatuře (1936), náklad 50 výtisků
2kainer_valasske_dumky_1937.pdf (6,0 MB) - Čeněk Kainer: "Valašské dumky" (1937), 60 Kainerových úloh, předmluvu napsal M. Havel, 72 stran, náklad 60 výtisků. (Skenoval VK)
3soukup_jakrozumeti_1938.pdf (1,4 MB) - Miroslav Soukup: "Jak rozuměti šachovým úlohám" (1938). Skvělá malá knížečka vysvětlující základy šachových úloh. Vhodné pro začátečníky. (Skenoval VK)
4hlineny_vecery_na_vsi_1939.pdf (3,0 MB) - Jan Hliněný: "Večery na vsi" (1939). 67 stran. Vyšlo v nákladu 50 výtisků. Předmluvu napsal Dr.Zdeněk Mach. (Skenoval VK)
5soukup_od_kuneticke_hory.pdf (1,4 MB) - Miroslav Soukup: "Od Kunětické hory" (1940). Tato publikace, která vyšla v nákladu pouze 50 výtisků, prezentuje 64 úloh autora. Úlohy jsou bez komentáře. Na konci zaujme vzpomínání autora na svoje šachové začátky. (Skenoval MD)
6vzpominka_na_bedricha_bosche_1940.pdf (1,3 MB) - M. Soukup: "Vzpomínka na Bedřicha Bosche" (1940). 27 stran. Bedřich Bosch žil v letech 1886-1934. Vyšlo v nákladu 50 výtisků. (Skenoval VK)
7drnek_otavske_perly.pdf (1,7 MB) - Miroslav Soukup: "Josef Drnek - Otavské perly" (1940). Po úvodním "interview s autorem" následuje 60 jeho úloh. Vyšlo v nákladu 100 výtisků. (Skenoval MD)
8cumpe_zertem_doopravdy_1941.pdf - Josef Cumpe: "Žertem doopravdy" (1941), náklad 50 výtisků. Úvod napsal Miroslav Soukup, následuje 50 úloh na diagramech. (Skenoval VK) (added 25.12.2008)
9vasta_zlaty_prut.pdf (3,2 MB) - Miroslav Soukup: "Jan Vašta - Zlatý prut" (1942). Úvod napsal sám Jan Vašta, následuje 100 jeho úloh, převážně trojtažek. Vyšlo v nákladu 100 výtisků. (Skenoval MD)
10havel_ceske_granaty_2_1943.pdf (12,0 MB) - Miroslav Havel: "České granáty", díl II. (1943). 185 stran, přes 500 diagramů (číslování začíná na 501). Vyšlo v nákladu 200 výtisků. (Skenoval VK)
11cumpe_verny_cech.pdf (3,5 MB) - Miroslav Soukup: "Josef Cumpe - Věrný Čech" (1943). 100 úloh J.Cumpeho je uvozeno jeho dopisy M.Soukupovi. V samotné knize je uveden náklad 60 výtisků, ale v "Soupisu čs. písemnictví" uvádí M.Soukup náklad jen 45 výtisků. (Skenoval MD)
12M.Soukup: Šach (Učebnice) (1943)
13soukup_sachistaulohar_1944.pdf (4,2 MB) - Miroslav Soukup: "Šachista úlohář" ("The chessplayer problemist") (1944). Také tuto základní učebnici by měl mít ve své knihovně každý skladatel. Poznatky zde uvedené na více než 100 stranách zůstávají v platnosti i po 60 letech. (An elementary treatise on the art, with examples of all the basic themes) (Skenoval VK)
14vetesnik_zen_sedesati_let.pdf (3,0 MB) - Miroslav Soukup: "Ladislav Vetešník - Žeň šedesáti let" (1944). Krátký úvod M.Soukupa popisuje Vetešníkovy skladatelské úspěchy a následuje 100 jeho úloh. Vyšlo v nákladu 200 výtisků. (100 direct mates, mainly three-movers). (Skenoval MD)
15skalik_zapomenuty_pseudonym_1945.pdf (5,0 MB) - František Skalík: "Zapomenutý pseudonym", uspořádal M.Havel (1945). 113 stran. Vyšlo v nákladu 60 výtisků. (Skenoval VK)
16soukup_pamatnik_emila_prevorovskeho.pdf (0,9 MB) - Miroslav Soukup: "Památník Emila Převorovského" (1946). Vyšlo v nákladu 80 výtisků. (Skenoval MD)
17soukup_soupis_cs_pisemnictvi_1947.pdf (0,6 MB) - M.Soukup: "Soupis československého šachového písemnictví" (1947). 18 stran. (Skenoval VK)

Edice Šachové Umění - informace o jednotlivých knihách M. Soukupa v češtině, které má na své stránce Karel Mokrý v rubrice "Koutek sběratele".


Bulletin UDA 1968-1970

V edici "Šachového klubu ústředního domu armády" (ÚDA) vyšlo v letech 1968-1970 celkem 9 bulletinů, všechny v nákladu 500 výtisků. Největší zásluhu na jejich vydání měl především gen.mjr. ing. František Macek, známý český sběratel studií. Bulletiny 1-3 byly věnovány praktickému šachu. Bulletin ÚDA č.4 vyšel v říjnu 1968.
uda_bulletin_4_1968.pdf ( 9,6 MB)
Sestavil jej Fratišek Tesák a obsahoval sborník 224 českých dvojtažek různých autorů z let 1874-1920. Úlohy jsou bez komentářů a jsou vhodné zejména pro řešitele.
Bulletiny 5-7 byly věnovány praktickému šachu. Obsahem dalších bulletinů byla sbírka šachových skladeb Dr. Artura Mandlera. Problémy této sbírky měl Mandler rozděleny do 3 svazků:
I. Ortodoxní úlohy vyšly v Bulletinu ÚDA č.8 v dubnu 1970.
uda_bulletin_8_mandler_1970.pdf (12,0 MB)
Pětistránkový úvod, který napsal sám Artur Mandler, má i svoji hodnotu teoretickou. Doporučuji si přečíst. Sbírka obsahuje přes 300 Mandlerových úloh, zejména vícetažek, většina úloh je s komentáři. (Volume 1 of a complete collection of Mandler's works, containing over 300 direct mates with commentary)
II. Studie vyšly v Bulletinu ÚDA č.9 v roce 1970. Úvod napsal Břetislav Soukup-Bardon. Sbírka obsahuje celkem 229 Mandlerových studií s komentáři (číslování navazuje na svazek I). (Volume 2 of the same collection containing 229 studies with commentary)
V roce 2003 vydal John Beasley knihu "Depth and beauty / The chess endgame studies of Artur Mandler", která je přepracovaným vydáním tohoto Mandlerova bulletinu v angličtině. Tato 128-stránková kniha byla oceněna studiovou asociací ARVES jako "Book of the Year 2003". (An English edition of the latter, translated and edited by J.D.Beasley)
III. Pohádkový šach. Tato část měla obsahovat zejména Mandlerovy skladby na válcové šachovnici. K vydání bulletinu č.10 s největší pravděpodobností již nedošlo. Řadu let pátrám alespoň po podkladech pro tento bulletin. Má o tom někdo z pamětníků více informací?


Galerie československých skladatelů (vydával Ilja Mikan)
(z dnešního pohledu jde o galerii pouze českých skladatelů)
Gallery of Czech composers
(Selections from the work of Czech composers with commentary, in Czech.)
1gal_cz_01_tuzar_1965.pdf (4,8 MB) - Václav Tuzar, 1.5.1868 - 23.4.1908 (Mikan 1965), 19 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
2gal_cz_02_jelinek_1965.pdf (4,6 MB) - František Jelínek, 30.11.1902 - 2.6.1958 (Mikan 1965), 19 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
3gal_cz_03_knotek_1966.pdf (22,1 MB) - Ladislav Knotek, 27.6.1892 - 23.2.1954 (Mikan 1966), 80 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
4gal_cz_04_mazel_1966.pdf (3,9 MB) - František Mazel, 20.10.1882 - 4.10.1968 (Mikan 1966), 16 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
5gal_cz_05_zeman_1966.pdf (2,6 MB) - Antonín Zeman, 11.8.1865 - 14.10.1947 (Mikan 1966), 11 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
6gal_cz_06_prevorovsky_1967.pdf (4,1 MB) - Emil Převorovský, 20.5.1920 - 4.10.1942 (Mikan 1967), 16 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
7gal_cz_07_cimburek_1968.pdf (7,5 MB) - Ladislav Cimburek, 24.9.1867 - 27.2.1915 (Mikan 1968), 28 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
8gal_cz_08_kainer_1971.pdf (17,6 MB) - Čeněk Kainer, 22.5.1883 - 22.3.1945 (Mikan 1971), 66 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
9gal_cz_09_moravec_1971.pdf (21,1 MB) - Josef Moravec, 20.3.1882 - 29.8.1969 (Mikan 1971), 80 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
10gal_cz_10_stepan_1972.pdf (12,5 MB) - Ludvík Štěpán, 7.2.1904 - 13.1.1971 (Mikan 1972), 48 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
11gal_cz_11_dedrle_1974.pdf (5,5 MB) - Cyril Dedrle, 5.7.1876 - 24.1.1944 (Mikan 1974), 20 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
12gal_cz_12_kesl_1974.pdf (6,3 MB) - Josef Kesl, 25.11.1866 - 20.6.1900 (Mikan 1974), 24 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008)
13gal_cz_13_mach_1975.pdf (33,6 MB) - Zdeněk Mach, 2.5.1877 - 2.12.1954 (Mikan 1975, část I), 120 stran. (fotil VK) (added 14.1.2008), (Další díly již Mikan ale nevydal, na doplnění viz Exoproblémy Zdeňka Macha, V.Kotěšovec, J.Brada, J.Beasley, M.Dragoun, 1996)

filipec_uklid_v_galerii_2007.pdf - ing. Tomáš Filipec: "Úklid v Galerii československých skladatelů - přehled nekorektních skladeb" (2007). Autor si dal tu práci a přezkoušel počítačem všechny přímé ortodoxní úlohy z Mikanovy "Galerie..." plus úlohy z knihy V.Pachman: "Vybrané šachové skladby". Vše je doplěno podrobnými statistikami, ze kterých vyplývá, že cca 20% úloh je nekorektních, toto číslo se však hodně liší podle autorů. Nezůstal však jen u toho, ale značnou část nekorektních skladeb se pokusil sám opravit ! Kniha má 258 stran, autor celkem testoval 3879 úloh, ze kterých je reprodukováno na diagramech 760 nekorektních. Záslužné dílo! Jen nevím, jestli autor znal moje staré články Jak to bylo se starými mistry ?, Šachové umění 2/1986 a "Výčet nekorektností" (z "Galerie čs. skladatelů" a I.Mikan: "Dobrodružství 64 polí"), Šachová skladba 12/1986 (zahrnut v předchozím PDF), kdy jsem již před více než 20 lety dělal prakticky totéž. Proto si na jeho knize nejvíc cením to, že řada úloh je i opravena (a jak jsem se namátkově koukal, většinou s citem v intencích původních autorů). (PDF umístěno se souhlasem autora) (added 17.1.2008)


Michal Dragoun skenoval:
havel_bohemian_garnets.pdf (10,1 MB) - Miroslav Havel: "Bohemian garnets" (1923). Anglicky psaná kniha, která vyšla v sérii "A.C.White - Christmas series", obsahuje 500 úloh M.Havla. Několikastránkový úvod napsal František Dedrle. (500 problems, almost entirely direct mates, with an introduction)
pospisil_ceske_melodie.pdf (12,6 MB) - Josef Pospíšil: "České melodie" (1908). Německo-anglicky psaná kniha obsahuje 202 úloh Josefa Pospíšila. Rozsáhlý úvodní text má 2 části: "The Bohemian Theory of the Chess Problem" a "The Work of Josef Pospisil". Následují ještě matové obrazce na diagramech 5x5. (202 direct mates, with an introductory essay by B. G. Laws and J. W. Allen)
pospisil_sachove_ulohy_1908_1916.pdf (9,2 MB) - J.Pospíšil: "Šachové úlohy 1908-1916" ("České melodie II", 1917). Tuto publikaci vydal (s úvodem v češtině) Dr.Zdeněk Mach a obsahuje 41 Pospíšilových skladeb. (41 additional direct mates with a commentary by Z. Mach, plus notes on errors in "Ceske melodie")
pachman_ceske_zvonky.pdf (20,6 MB) - V.Pachman: "České zvonky z Prahy" (1958). Rukopis Vladimíra Pachmana zpracovává tvorbu Dr.Zdeňka Macha. Úmysl vydat Machovo dílo už v roce 1958 zjistil teprve v roce 2004 Michal Dragoun z pozůstalosti Jaroslava Brady. Mezitím však bylo Machovo dílo dobře zdokumentováno ve 2 publikacích: I.Mikan, 13.svazek Galerie čs.skladatelů (1975) a Exoproblémy Dr.Zdeňka Macha (1996), kterou zpracovali V.Kotěšovec, J.Brada, J.Beasley a M.Dragoun. Úvod k Pachmanovu 67-stránkovému rukopisu (psanému psacím strojem s ručně tištěnými diagramy) doplnil M.Dragoun a z jeho analýzy vyplývá, že nepřináší proti citovaným publikacím dnes již téměř nic nového. Přesto může být zajímavé si přečíst zejména Pachmanovy komentáře, které vidí Machovu tvorbu z trochu jiného úhlu. V kapitole "Pohádkový šach" (str.58) Pachman, který jinak nebyl příznivcem exoproblémů, zasvěceně vysvětluje základy exošachu, válcovou šachovnici i pohyb exokamenů. Přestože píše "Mach sám stvořil pohádkových úloh mnohem více než ortodoxních", rukopis obsahuje celkem 200 úloh, z toho jen 30 exoproblémů.

Já jsem doplnil pár knih:
pospisil_ceske_ulohy_sachove_1887.pdf (22,6 MB) - Josef Pospíšil: "České úlohy šachové" (1887), 400 stran, 320 diagramů. Jedna ze základních českých knih o šachových úlohách. Kniha byla v pozdějších letech mnohokrát citována, zejména Mikanem, který Pospíšilův úvod označoval jako nejlepší existující výklad teorie české školy úlohové. (320 direct mates by Bohemian composers, with an introduction). John Beasley přeložil v roce 1999 úvod této knihy do angličtiny (An outline of the theory of chess problems by Josef Pospisil - translated and edited by John Beasley, with a selection of problems): pospisil_beasley_model_mats_1887.pdf (2,9 MB). Kniha se objevila teď i na Googlu České úlohy šachové (1887) (via proxy) 427 stran, 13 MB (updated 14.9.2009). Přes rozdílný počet stran jde o 2 identické knihy, verze Googlu má navíc jen prázdné strany, zejména v úvodu.
sachovy_svet_1925-26.pdf (17,8 MB) - Čísla 2/1925 - 3/1926. Časopis "Šachový svět" vydával Miroslav Soukup v Pardubicích. Kvalitními články přispíval M. Havel.
sachove_umeni_sbornik_1946_1.pdf (4,5 MB) - Šachové umění - Sborník Sdružení šachových skladatelů a řešitelů, č. 1/1946. (added 13.3.2009)
sachove_umeni_sbornik_1946_2-3.pdf (6,0 MB) - č. 2-3/1946. (added 13.3.2009)
sachove_umeni_sbornik_1946.pdf (5,5 MB) - č. 4/1946. Kromě úloh i několik zajímavých článků. Miroslav Soukup svůj článek zakončuje slovy (která jako by mi říkal z duše): "... Po všech zkušenostech se znovu osvědčilo, že není radno si dávat tvůrčí programy do budoucna, protože i úlohářstvi je kusem umění, které nemůže běžet podle narýsovaných kolejí. Pracujme, tvořme! Jen volností a svobodou žije pravé umění." (added 13.11.2006)
soukup_abbe_durand_1947.pdf (1,3 MB) - Miroslav Soukup: "Abbé Durand a jeho theorie pěšcových koncovek" ("Abbe Durand and his theory of pawn endings"). Vyšlo jako propagační výtisk "Knižnice Šachového umění" v roce 1947. (A description of work published by Durand in "La Regence", 1860). Tyto články vycházely v La Regence 1860 na pokračování, první část je na str.52, další části jsou na str.154 a str.161.
mikan_rv_1947.pdf (1,2 MB) - Ilja Mikan: "Rychlé vítězství" (1947). Vynikající studijní materiál umožňující vniknout do tajů šachových úloh "za jedno odpoledne". Vhodné zejména pro začátečníky. Vyšlo jako 1.svazek "Knižnice Šachového umění" (V této edici s největší pravděpodobností již dále nic nevyšlo, i když Mikan plánoval minimálně 2 další svazky). ("Rapid victory", A treatise on Bohemian two-movers, with 23 examples)
mikan_ceskadvojtazka_1962.pdf (16,2 MB) - Ilja Mikan: "Česká dvojtažka" (1962). "Bohemian two-mover". 194 stránková klasická publikace s 2 stránkovou předmluvou A.Mandlera. Na straně 7 se dočteme o plánovaných 12 kapitolách, z nichž však bylo vydáno pouze 5 (1. Braní mimochodem v obraně, 2. Proměna pěšce, 3. Pěšcový odtah, 4. Oběť bílé figury, 5. Přímé uvolnění linky), kapitola 5 zřejmě už není zcela dokončena a dále měly navazovat ještě kapitoly: (6. Současné uvolnění a zastavení pole, 7. Zastavení pole, 8. Uvolnění pole, 9. Vazba, 10. Únikové pole, 11. Pozice bílé figury, 12. Ostatní). Cyklostylovaný výtisk odpovídá tehdejším možnostem rozmnožování, takže musíme tolerovat špatnou kvalitu, která je místy až na hranici čitelnosti. I tak má toto dílo velkou hodnotu. Jiří Jelínek (který původně plánoval reedici této publikace) k tomu dodává: "Má to svou hodnotu i jako dokument doby, z něhož je patrné, jak obtížně a bolestně se rodily nové věci a jak to hlavně bylo pracné. Teprve když člověk vidí na vlastní oči, co to obnášelo, tak pak daleko lépe pochopí, jak obtížně za socializmu mohly vznikat takovéto skvělé problémové samizdaty. Neumím si ani představit, jak dlouho to takhle mohl IM vůbec psát. Patrně měl nějaké věci na papíru (jak je zřejmé z torza, které mám k další části), ale asi většinu komentářů psal rovnou spatra do psacího stroje, kde už možnost opravy vlastně žádná není (jedině vyhodit papír a začít od začátku)..."
mikan_dobrodruzstvi_64poli_1973.pdf (27,4 MB) - Ilja Mikan: "Dobrodružství 64 polí" ("Adventures on 64 squares"), kniha z roku 1973 (160 stran, 700 diagramů), ve které Mikan shrnuje celou svoji tvorbu, řešení úloh je doplněno řadou komentářů. Mikan zde také podrobně rozebírá teorii české školy. I když se dnes už moc neskládají klasické české trojtažky, přesto řada zásad české školy (modelový mat, ekonomie, ale hlavně to, že šachová úloha má být umělecké dílo!) byla převzata i do jiných směrů a stala se samozřejmostí, aniž by někdo dnes označoval skladby složené podle těchto zásad za "české". V tom vidím s odstupem let hlavní přínos české školy pro skladební šach. Z nadčasových myšlenek Ilji Mikana vybírám jednu ze str.74: "Zralý věk obvykle nese sebou vyšší techniku, bývá však také chudší na nápady. Ještě že je jich z dřívějška tolik nedokončených! Zaznamenávejte si proto každý i nedokončený námět, může se vám to později hodit." (700 problems by Ilja Mikan, mostly direct mates and selfmates, with commentary)
mikan_ceskaskolaulohova.pdf - Ilja Mikan, Jiří Jelínek: Česká škola úlohová ("Bohemian three-movers"). Zpracoval v roce 1998 Jiří Jelínek podle starších podkladů Ilji Mikana (z roku 1973).
dobrusky_sachoveulohy_1907.pdf (5,6 MB) - Jan Dobruský: "Šachové úlohy" (1907). Sestavil Josef Pospíšil. 150 stránková kniha, o které se můžete více dočíst zde. (250 compositions, mostly direct mates in three moves or more, selected with an introduction by J. Pospisil)
kotrc_traxler_1910.pdf - (15,1 MB) Kotrč, Traxler: Šachové úlohy z let 1884-1910. 364 stran. Úlohy těchto 2 autorů s úvodem v češtině a němčině. (110 problems by Kotrc and 137 by Traxler, with commentary in Czech and German)
palkoska_idea_a_ekonomie2_1947.pdf - (26,0 MB) Emil Palkoska: Idea a ekonomie v šachové úloze (I+II, 1947), 234 stran. Kniha obsahuje přes 600 úloh Dr.Emila Palkosky a přes 150 komentovaných úloh jiných autorů. Zásady ekonomie popisované autorem samozřejmě zůstávají v platnosti i po desítkách let. V knize jsou důsledně aplikovány na přímé úlohy, ostatní typy úloh jsou probírány jen okrajově. Přeci jen ale vývoj šachové skladby zaznamenal za uplynulé roky určitý posun. V případě pomocných matů je třeba Palkoskův pohled trochu zkorigovat. Např. na straně 12 píše že "...zbytečné roztahování ideí na větší počet tahů odporuje zákonu ekonomie...". Dnes hodnotíme pomocné maty spíše tak, že "čím delší, tím lepší". O ekonomii času jsem před lety diskutoval také s M.Bílým a došli jsme k závěru, že zejména u echových pomocných matů jsou hodnotnější naopak úlohy delší (např. pokud zpracuji stejné matové obrazce v h#5 je to lepší než jen v h#3). Důvody jsou dva: 1) delší úlohu je obtížnější zkorektnit, 2) větší délka přináší větší prostor pro zajímavější hru. (A general treatise on direct mates, with 600 examples by the author and around 100 by others)
palkoska_idea_a_ekonomie_1928.pdf - (17,8 MB) Emil Palkoska: Idea a ekonomie v šachové úloze (1928). Jedna ze stěžejních knih o problémovém šachu. Má 139 stran a je psaná česky, anglicky a německy. (The original 1928 edition of the above, with 247 examples and text in Czech, English, and German)
sbirka_uloh_plzenskych_autoru_1940.pdf (8,0 MB) Sbírka úloh plzeňských autorů (1940). Stostránková publikace s úlohami těchto autorů: Václav Císař, Jan Berkovec, František Hladík. Úlohy (převážně trojtažky) jsou bez komentářů, jen na konci knihy je krátké pojednání "Nástin rozboru šachové skladby" od Fr.Hladíka.
prokop_100samomatu_1940.pdf (4,8 MB, added 21.2.2008) - F. J. Prokop: "100 samomatů" (1940). 100 nekomentovaných úloh autora na diagramech s předmluvou v češtině, němčině (100 Selbstmattaufgaben) a angličtině (100 Problems of Selfmate). Na konci tabulka podle černého materiálu. (tuto knihu skenoval Siegfried Hornecker)
prokop_1000schachaufgaben_1944.pdf (8,4 MB) - F.J.Prokop: "1000 auserlesene Schachaufgaben aus den letzten 25 Jahren" (1944, 197 stran). (1000 compositions from the period 1919-1944)
prokop_kouzlo_1968.pdf (6,2 MB) - F.J. Prokop: "Kouzlo šachového diagramu" (1968). Neobvyklá kniha, porovnávající studie a samomaty. Česky a německy. (60 endgame studies and 60 selfmates, paired by material)
pachmanv_sachovauloha_1953.pdf (9,6 MB) - Vladimír Pachman: "Šachová úloha" (1953, 144 stran) (A treatise on direct mates with 239 examples, mostly three-movers)
pachman_matousek_1950.pdf (4,9 MB) - Vladimír Pachman: "Problémový šach - Výběr 100 trojtahových úloh Fratiška Matouška" (1950), 60 stran. Všechny úlohy jsou na diagramech se zasvěcenými komentáři Vladimíra Pachmana, který zde současně na příkladech vysvětluje zásady české školy úlohové i její historii. Kniha je přístupná i začátečníkům. Vyšlo jako 15. svazek edice "Život v klubech ROH". (100 three-movers by Matousek, edited with a commentary by V. Pachman, in Czech.)
ujcs_turnaj_1948.pdf (2,3 MB) - Jubilejní problémový turnaj ÚJČŠ (1948)
100_anniversaire_lecole_boheme_1962.pdf (0,9 MB) - Concours a l'occasion du 100e anniversaire de l'école boheme (1862-1962). Soutěž ke stému výročí české školy, francouzsky.
sika_sach_mat_1917.pdf (5,9 MB) - Tomáš Sika: "Šach Mat!" (1917). Na konci nalezneme i pár úloh.
soukup-bardon_sach_1944.pdf (17,3 MB) - Břetislav Soukup-Bardon: "Šach", 109 stran, 256 diagramů. Vyšlo v nakladatelství Orbis v roce 1944. Dobrá učebnice šachu pro naprosté začátečníky. Kapitola 3 obsahuje i "Šach skladebný".
havel_memorial_1961.pdf (1,3 MB) - Mémorial de Miroslav Havel (1961), francouzsky.
soutez_cstv_1977.pdf (1,5 MB) - výsledek soutěže pod hlavičkou ÚV ČSTV se zasílací lhůtou 9.5.1977, vyšlo v roce 1978.
memorial_pachman_fritz_1986.pdf (4,3 MB) memoriál Vladimír Pachman a Jindřich Fritz. Soutěž byla vypsána k datu 30.9.1985, tento výsledek byl publikován v roce 1986 a sestavil ho Josef Volf. Vyšlo v nákladu 500 výtisků.
pachman_vybrane_sachove_skladby_1980.pdf (8,1 MB) - tento Metodický list formátu A4 obsahuje na víc jak 90 stranách celkem 402 úloh Vladimíra Pachmana. Řešení je doplněno komentáři autora. Vyšlo v nákladu 750 výtisků. Kniha se stejným názvem "Vybrané šachové skladby Vladimíra Pachmana" vyšla již v roce 1972 (ve formátu A5). Tehdy obsahovala celkem 333 Pachmanových skladeb. Vydání z roku 1980 má sice jiný formát i obálku, ale obsahuje všechny úlohy z předchozí knihy a je doplněno úlohami novějšími. (402 compositions of all kinds, with commentary)
old_czech_chess_postcards.pdf (1,8 MB) - 17 starých českých šachových pohlednic z let 1914-1977. Najdeme zde jména jako Havel (Košťál), Dedrle, Cumpe, Mikan a další. Zapůjčil Alexander Fica.
paboucek_sachove_ulohy_1925-1937.pdf (6,8 MB) - málo známá kniha Josef Pabouček: "Šachové úlohy 1925-1937" vyšla v roce 1937 v nákladu 200 výtisků (z toho 50 číslovaných s podpisem autora). Obsahuje 100 úloh tohoto autora na diagramech, převážně trojtažek. (added 25.12.2008)
chocholous_memorial_1931.pdf (0,9 MB) - memoriál Jiřího Chocholouše (1931), výsledek soutěže vyšel jako samostatná brožura. (added 25.12.2008)
prokop_sachove_noviny_1931_5.pdf (2,3 MB) - F.J. Prokop vydával od 24.1.1931 do 6.6.1931 "Šachové noviny", toto je číslo 5/1931. Celkem vyšlo 12 čísel (z toho 3 dvojčísla), dohromady 96 stran. (added 25.12.2008)
pithart_zaklady_sachu_1963.djvu (2,1 MB) - Pithart: "Základy šachu" (1963). Velmi dobrá česká učebnice šachu (podle které jsem se jako malý kluk učil, jak tahají figurky...). Část od str.129 je věnována problémovému šachu. (added 9.10.2009)


Klaus-Peter Zuncke skenoval:
lange_handbuch_1862.pdf (18 MB) - Max Lange: "Handbuch der Schachaufgaben" (1862), více jak 600 stránková kniha v němčině. (A treatise featuring 777 problems of all kinds). Nyní (23.8.2009) se tato kniha objevila i na Googlu: Handbuch der schachaufgaben (1862) (59 MB, 645 stran). Je zajímavé, že i když soubor z Googlu je asi 3x větší, kvalitnější je verze, kterou skenoval (se svou obvyklou pečlivostí) K. P. Zuncke.. A ještě jiná verze na Googlu, kvalita skenu opět jen průměrná other scan (41 MB, 645 stran), other scan - better quality (66 MB, 641 stran).
schachminiaturen1_1902.pdf (20,9 MB) - O. Blumenthal: "Schachminiaturen" (1902), první díl, první vydání. 397 stránková kniha s úlohami různých autorů a úvodem v němčině. (400 problems with an introductory essay), (skenoval VK).
Schachminiaturen: Eine Problemsammlung - Neue Folge (1903) (via proxy) - Oscar Blumenthal, 479 stran, 35 MB. Toto je jiné vydání knihy stejného autora i názvu, které se objevilo mezi Google-books. (1903, "Neue Folge" on title page. 400 problems with an introductory essay, plus "Nachtrage zum Ersten Band", in German) (added 17.4.2009). A ještě se objevila jiná verze Schachminiaturen (1903) (via proxy) - 493 stran, 11 MB. Pravděpodobně jde o stejnou knihu jen v jiném (modrém) obalu. (added 11.8.2009). Version 1902 (via proxy)
schachminiaturen2_1921.pdf (7,6 MB) - O. Blumenthal: "Schachminiaturen - eine Problemsammlung" (1921), první díl, druhé vydání (proti prvnímu vydání z roku 1902 je zde hodně změn). 158 stránková kniha s úlohami různých autorů a komentáři v němčině. Obě vydání této knihy převedl do textové formy Anders Thulin.
dedrle_boehmische_schachminiaturen_1922.pdf (5,2 MB) - F.Dedrle: "Böhmische Schachminiaturen" (1922), 100 úloh na diagramech, celé v němčině. (100 miniature direct mates, with commentary)
palatz_kleinkunst_1943.pdf (3,8 MB) - F.Palatz, W.Massmann, K.Fabel: "Kleinkunst - 120 schachminiaturen". Německá kniha vytištěná v Praze 1943, 58 stran. Obsahuje ortodoxní přímé úlohy. (120 miniature direct mates and eight helmates, with commentary)
palatz_kleinkunst_2_1963.pdf (4,3 MB) - Palatz, Massmann, Speckmann, Fabel: "Kleinkunst im Schachproblem 2" (1963). (182 miniature problems classified by type, with commentary)
de_jong_1941.pdf (2,1 MB) - Probleemcomponisten I: Dr.L.N. de Jong (1941). Holandská brožura.
niemeijer_miniatuur_1972.pdf (2,7 MB) - M. Niemeijer: Nederland in miniatuur (1972). Holandská brožura.
cheron_1936.pdf (2,7 MB) - André Chéron: "Miniatures stratégiques francaises" (1936). Obsahuje přes 70 přímých úloh, miniatur s komentáři ve francouzštině.
grasemann_1955.pdf (7,4 MB) - H. Grasemann: "Problem Schach" (1955), 197 stránková německy psaná kniha. Zabývá se nejprve historií a potom obdobím 1946-1952. Najdeme zde 250 komentovaných úloh, zejména vícetažek. Velmi hodnotná kniha!
grasemann_1959.pdf (8,1 MB) - H. Grasemann: "Problem Schach II" (1959), druhý díl má 233 stran, je věnován období 1952-1957. Obsahuje 300 přímých úloh s komentáři. (Very valuable books. Volume 1 contains 250 direct mates up to 1952, volume 2 contains 300 from the period 1952-57, both with commentary)
grasemann_1964.pdf (6,4 MB) - H. Grasemann: "Problem - Juwelen" (1964). Úlohy různých autorů z let 1958-1962. (265 direct mates from the period 1958-62, with commentary)
grasemann_reverend_1981.pdf (6,3 MB) - Herbert Grasemann: "Eines Reverends Einfall der Geschichte machte" (1981), 60 stran. (added 28.1.2008)
kluver_1958.pdf (8,2 MB) - H. Klüver: "Erich Brunner - Ein Künstler und Deuter des Schachproblems" (1958). 200 stránková kniha s úlohami Ericha Brunnera a komentáři v němčině. (300 problems by E. Brunner, with commentary)
fabel_kurioses_schach_1960.pdf (2,6 MB) - Karl Fabel: "Kurioses Schach" (1960). (152 curious problems and tasks, with commentary)
fabel_schach_und_zahl_1966.pdf (11,9 MB) - E.Bonsdorff, K.Fabel, O.Riihimaa: "Schach und Zahl" (1966). Skvělá kniha o šachově-matematických problémech. Řada vzorců pro rozmístění neohrožujících se kamenů různých druhů atd. (A treatise on some combinatorial aspects of chess)
schach_ohne_grenzen_1969.pdf (9,9 MB) - Fabel, Kemp: "Schach ohne Grenzen" (Chess unlimited) (1969). 76 stránková kniha o T.R.Dawsonovi. Německo-anglický text a řada diagramů. Kniha je jakýmsi průřezem Dawsonovou tvorbou a vysvětluje na příkladech několik oblastí exošachu. Vyšla v edici "Sudwestschach-Reihe". (A selection of problems by T. R. Dawson, with an appreciation, parallel text in English and German)
tschepischnyi_1987.pdf (7,1 MB) - A.Tishkov + V.Tschepischnyi: Schachmatnye zadaci miniatjury (1987)
pustowoi_1995.pdf (2,0 MB) - Boris Pustowoi: Rochade - Miniaturen (Nikolai Griwa, 1995). 183 miniatur s rošádou. (N. Griwa collected the problems and Rainer Staudte in Chemnitz edited and printed the book)
schneider_1970.pdf (3,0 MB) - Michael Schneider: "Unterfrankens Problemgeschichte 1882-1970" (1970). (144 direct mate problems, mostly by German and Austrian composers, with commentary, in German)
schneider_1978.pdf (2,1 MB) - Michael Schneider: "Eine kleine Auswahl eigener Schachaufgaben" (1978). (84 direct mates and selfmates, with commentary)
giegold_1986.pdf (12,2 MB) - "Problemsammlung von Fritz Giegold (2.3.1903-13.11.1978)", německá kniha z roku 1986. Předmluvu napsal Herbert Engel.
schaffer_galerie_1_1930.pdf (2,1 MB) - Hans Schaffer: "Internationale GALERIE moderner Problem-Komponisten" (1930). Nr.1. Malá knížečka v němčině s fotografiemi a ukázkami úloh nejslavnějších šachových skladatelů. Celkem vyšlo 10 svazků, ale jen tento 1 je k dispozici. (Ten booklets [numbers 1-10] each devoted to six composers, containing a photograph of each composer and four problems by him, plus a greetings problem and four problems for solution, in German.) Poznámka: Tak jsem si dlouhé roky myslel, že Mikanův nápad s na roh postavenou šachovnicí (Rychlé vítězství 1947) je originální a jak vidím, byl použit již v této Galerii v roce 1930...
henneberger_1980.pdf (2,0 MB) - H.Henneberger: Kunstschach in der Schweiz (1980). (266 works of all kinds by Swiss composers from the period 1966-76, with commentary)

Martin Hoffmann skenoval knihy vydané ve Švýcarsku:
kunstwerke_auf_64_feldern_1968.pdf - (44,1 MB) Hans Ott, Konrad Kummer, Hans J. Schudel: "Kunstwerke auf 64 Feldern" (1968). (372 problems by Swiss composers from the period 1922-66, with commentary, in German.) (added 4.4.2008)
sidler_problemschach_1968.pdf - (23,7 MB) Werner Sidler: "Problemschach" (1968) (A dictionary of problem terms both orthodox and fairy, with examples, in German.) (added 4.4.2008)
vollenweider_johner_1964.pdf - (31,5 MB) Odette Vollenweider (pod pseudonymem Gabriel Baumgartner): "Kostbarkeiten der Problemkunst", Kompositionen von Meister Hans Johner (1964) (kniha je v různých seznamech šachových knih datována do roku 1964, ale musela vyjít později, protože v knize jsou reprodukce úloh z roku 1966). (200 problems by H. Johner, with commentary, plus 22 games, in German.) (added 4.4.2008)
vollenweider_schiffmann_1963.pdf - (15,7 MB) Odette Vollenweider (pod pseudonymem Gabriel Baumgartner): "Faszinierendes Schachproblem", Kompositionen von I. A. Schiffmann (1963) (108 problems by I. A. Schiffmann, with commentary, in German.) (added 4.4.2008) (paní Odette Vollenweider dala souhlas k publikaci, Mrs. Odette Vollenweider agrees with publication of these PDFs)
hoffmann_variationen_3_ausgabe_2005.pdf - (0,2 MB) Martin Hoffmann: "Variationen", "Über zwei dreizügige Mattführungen mit dem Turm", 3. Auflage (2005) (added 4.4.2008, updated 11.8.2008)
0-0-0-0.pdf - (1,6 MB) Martin Hoffmann: "0-0-0-0" (1976), "Die Verwendung der Rochade in der Miniatur". Ručně psaná brožura. (added 4.4.2008, updated 20.5.2008)
zu_0-0-0-0.pdf - (4,3 MB) "Zu 0-0-0-0", dodatek k předchozí publikaci napsal (opět částečně ručně) Hanspeter Suwe v roce 1977 (added 4.4.2008)

bogdanov_contunue_2004.pdf - (4,1 MB) E. M. Bogdanov: "Prodolschenje sleduet" (vyšlo 12/2004), 330 stran, 792 diagramů (added 4.4.2008)
bogdanov_prodolschenje_sleduet_2004.pdf - (24,6 MB) E. M. Bogdanov: "Prodolschenje sleduet" (vyšlo 7-8/2005), 414 stran, 1032 diagramů (added 4.4.2008)
bogdanov_prodolschenje_sleduet_2005.pdf - (3,0 MB) E. M. Bogdanov: "Prodolschenje sleduet" (vyšlo 31.12.2005) diagramy č. 1033-1237 (added 4.4.2008)
bogdanow_2002.pdf (17,1 MB) - E.M.Bogdanov: Miniatjury (2002), 536 stran. U této elektronické knihy není jasné, zda byla vůbec někdy oficiálně vydána. Klaus Peter Zunkce jí sestavil do PDF ze série DOC souborů, které mu poslal Rainer Staudte.

steudel_auw_1966.pdf (3,9 MB) - Theodor Steudel: "Die Allumwandlung im Problemschach". Vyšlo v roce 1966 jako speciální číslo "Die Schwalbe" (Sonderdruck der "Schwalbe", Ausgabe Nr.3 / August 1966), 46 stran. (A treatise on AUW problems, with 185 examples, in German.)
kohtz_und_kockelkorn-das_indische_problem.pdf (35 MB) - Johannes Kohtz & Carl Kockelkorn: "Das Indische Problem" (1903), 188 stran, 156 úloh. Jedna ze základních knih o problémovém šachu. Knihu doporučuji každému, úlohy s tímto tématem jsou mimořádně atraktivní i pro řešitele. (A treatise on cutting-point themes, with 156 examples, in German). (skenoval Siegfried Hornecker) Jiný scan (pouhých 6 MB) se mezitím objevil i na "Google books".

Další knihy buď skenoval V.Smirnov, V. Surkov nebo jsem je získal v Rusku:
hubert_phillips_1932.pdf (3,0 MB) - H. Phillips: "Week-End problems book" (1932). Anglická knížečka obsahující 30 přímých úloh. (A general puzzle book by H. Phillips containing 30 chess problems, including six Dunsany retros)
grigoriev_1954.djvu (9,8 MB) - "Sachmatnoe tvorcestvo N.D.Grigorieva" (1954). (The collected chess writings of Grigoriev)
grin_1973.djvu (2,9 MB) - A.P.Grin: "Znamenitye kompozicii" ("Famous compositions") (1973). (149 compositions of all types, with commentary)
grin_1985.djvu (13,4 MB) - A.P.Grin, A.Dombrovskis, R.M.Kofman, A.P.Kuznetsov, A.Popandopulo: "Izbrannye kompozitsii" (1985), 370 stran. ("Selected compositions", 100-150 works by each of Grin, Dombrovskis, Kofman, Kuznetsov, Popandopulo, with commentary. Compiled by R. M. Kofman. In Russian) (added 21.1.2008)
dombrovskis_saha_kompozizija_1961.pdf - (26,3 MB) A. Dombrovskis: "Saha kompozicija padomju Latvija" ("Chess composition in Latvia"), 1961. (441 Latvian compositions, with commentary, in Latvian). Skenoval V. Surkov. (added 16.4.2009)
umnov_1954.djvu (3,4 MB) - E.I.Umnov: "Cto takoe sachmatnaja kompozicija" ("What is chess composition?") (1954). (A set of essays embracing direct mates, studies, and practical play, with 190 examples)
umnov_1958.djvu (2,1 MB) - E.I.Umnov: "Resenie sachmatnych zadac" ("How to solve chess problems"), kniha z roku 1958. (A general treatise on direct mate problems, with 100 examples)
umnov_shakhmatnaia_zadacha_19_veka_1960.djvu (6,8 MB) - E. I. Umnov: "Shakhmatnaia zadacha XIX veka" ("The chess problem in the 19th century"), 1960. Kapitola na str.117-141 je věnována české škole a najdeme tu i méně známé fotografie Dobruského a Pospíšila. (A survey of the development of the direct mate in the 19th century, with 375 problems and photographs of many composers. In Russian) (added 3.3.2009)
umnov_1983.djvu (10,6 MB) - E. I. Umnov: "Putjami sachmatnovo tvorcestva" ("The ways of chess art") (1983), rusky. (A theoretical treatise on "rook and knight against rook" featuring analysis, positions from play, and studies, with some other compositions)
sachmatnaja_kompozicija_v_belorusiji_1981.djvu (2,8 MB) - N.I.Belcikov, V.E.Gebelt, E.I.Dvizov: "Sachmatnaja kompozicija v Belorusiji", kniha z roku 1981.
chess_composition_in_donbass_1969.djvu (3,6 MB) - N.P.Zelepukin, J.G.Dorochov, A.S.Kakovic, A.A.Tutlajanc: "Sachmatnaja kompozicija v Donbasse", kniha z roku 1969.
plaksin_mastira_i_miniritmy_1993.djvu (1,6 MB) - N.Plaksin, A.Dashkovskij: "Mastira i miniritmy", 105 stran. Kniha z roku 1993, rusky. (A selection of miniatures of all types)
archakov_1980.djvu (5,0 MB) - V. Archakov: "V mire sachmatnoj kompozicii" (1980), 194 stran (added 21.1.2008)
archakov_izobrazitelnie_zadachi_1985.djvu (5,2 MB) - V. Archakov: "Izobrazitelnie shakhmatnie zadachi i etyudi" (1985), 91 stran (A collection of letter, figure, and other symbolic compositions, in Russian) (added 28.1.2008)
rudenko_1983.djvu (18,3 MB) - V.F. Rudenko: "Presledovanie temy" (1983), 434 stran. ("Pursuit of a theme", a general treatise with 462 examples, then 700 problems by the author broadly classified by theme, in Russian) (added 21.1.2008)
tschepischnyi_kompozicija_1977_1982.djvu (12,2 MB) - V.I. Chepizhny: "Shakhmatnaia kompozitsia" (1983), 258 stran. 452 works from the 13th and 14th USSR individual championships and other competitions from the period 1977-82 with commentary, in Russian (added 21.1.2008)
zelepukin_slovar_1982.djvu (7,2 MB) - N.P. Zelepukin: "Slovar shakhmatnoi kompositsii" (1982), 210 stran. ("Dictionary of chess composition", an encyclopaedia of composers and themes, with 315 diagrams, in Russian (added 21.1.2008)
gulyaev_selected_chess_problems_and_studies_1956.djvu (1,1 MB) - A.P.Gulyaev: "Izbrannye sachmatnye zadachi i etjudy", kniha z roku 1956. (120 problems and studies, with commentary)
kubbel_selected_chess_problems_1958.djvu (3,9 MB) - L.Kubbel: "Izbrannye zadachi", 225 stran. Skvělá kniha z roku 1958, ve které najdeme i exodvojtažky L.Kubbela se cvrčky. (Three essays, and 577 problems, mostly direct mates, with commentary by A. A. Baturin), other scan, better quality (6,7 MB)
kubbel_150_endspielstudien_1925.djvu (4,7 MB) - L.Kubbel: "150 Endspielstudien", 179 stran. Kniha z roku 1925, rusky a německy. (150 endgame studies, with commentary)
vladimirov_fokin_leonid_kubbel_1984.djvu (18,9 MB) - Ya. G. Vladimirov, Yu. G. Fokin: "Leonid Kubbel" (1984). (656 compositions of all kinds, with commentary, in Russian) (added 29.9.2008)
platov_1928.djvu (5,7 MB) - V.+ M.Platov: Sbornik sachmatnych etjudov (1928)
herbstmann_1937.djvu (5,6 MB) - A. O. Herbstmann: "Sovremennyj sachmatnyj etjud" ("The modern chess study") (1937), rusky. (204 endgame studies, with commentary)
gerbstman_rasskazy_o_belom_slone_1959.djvu (1,7 MB) - A. O. Herbstmann: "Rasskazy o belom slone" (1959), rusky
gorgiev_izbrannye_etyudy_1959.djvu (1,8 MB) - T. B. Gorgiev: "Izbrannie etyudy" ("Selected studies") (1959), rusky. (156 studies, with commentary)
gurevich_etjudy_1961.djvu (4,2 MB) - A. S. Gurevich: "Etjudy" (1961), rusky.
korolkov_izbrannye_etjudy_1958.djvu (4,8 MB) - V.A.:Korolkov: "Izbrannye etyudy" ("Selected studies") (1958). (108 endgame studies, with commentary, in Russian)
chehover_etyudy_1959.djvu (1,4 MB) - V. A. Chekhover: "Shakhmatnie etiudy i okonchania", 1959. ("Chess studies and endings", 70 studies and 14 game endings, with commentary. In Russian)
bondarenko_galereya_shakhmatnikh_etyudistov_1968.pdf (45,2 MB) - F. S. Bondarenko: "Galereya shakhmatnikh etyudistov" (1968). Kniha o studiářích s řadou fotografií. (508 studies classified by country, with commentary and some photographs. In Russian) Skenoval V. Surkov (added 2.7.2009)
bondarenko_1973.djvu (3,0 MB) - F. Bondarenko: "Etyud v peshechnom okonchanyi" (1973), 162 stran, rusky. (636 pawn studies, with commentary, in Russian)
bondarenko_stanovlenie_sachmatnogo_etjuda_1980.djvu (5,8 MB) - F. Bondarenko: "Stanovlenie sachmatnogo etjuda" (1980), 178 stran, rusky. (A general treatise on studies, with 273 examples) (added 28.1.2008)
bondarenko_razvitie_sachmatnogo_etjuda_1982.djvu (11,9 MB) - F. Bondarenko: "Razvitie shakhmatnogo etyuda" (1982), 234 stran, rusky. (394 studies from the period 1901-24, with commentary, in Russian)
bondarenko_triumf_sovetskogo_etjuda_1984.djvu (12,1 MB) - F. Bondarenko: "Triumph sovetskogo shakhmatnogo etyuda" (1984), 178 stran, rusky. (A selection of 352 studies from the period 1925-44, with commentary, in Russian. Despite the title, the selection is international.)
troitzky_sbornik_shakmatnych_etyudov_1935.djvu (11,3 MB) - A.A.Troitzky: "Sbornik shakmatnych etyudov" (1935)
troitzky_360_endgames_1968.pdf (7,2 MB) - A.A.Troitzky: "360 Brilliant and Instructive Endgames" (1968). Studiová klasika. Ve většině z 360 studií najdeme černou dámu. Otázkou ovšem je, do jaké míry unese tvorba tohoto starého mistra tíhu dnešních tablebasí? (360 endgame studies with commentary, plus a theoretical analysis of the endgame "two knights against pawn")
korolkov_chekhover_izbrannyie_etjudy_troickogo_1959.djvu (4,7 MB) - V. A. Korolkov, V. A. Chekhover: "Izbrannyie etjudy Troickogo" (1959) ("Selected studies of A. A. Troitzky", 176 studies by Troitzky, with commentary, in Russian) (added 29.9.2008)
bron_izbrannye_zadachi_i_etjudy_1969.djvu - (3,4 MB, added 20.5.2008) V. A. Bron: "Izbrannie etyudy i zadachy" (1969). Kniha v ruštině, 146 stran. (250 compositions with commentary, in Russian)
averkin_bron_v_poiskah_sachmatnoy_istiny_1979.djvu (4,2 MB) - 162 stran. (45 games by Averkin and 170 studies by Bron)
winkelman_modern_chess_endings_1933.pdf (22,1 MB) - B.F. Winkelman: "Modern chess endings" (1933). V knize zaujme část IV "A trio of modern composers" (od str.220), která je věnována těmto světoznámým studiářům: A. Troitsky, L. Kubbel, H. Rinck. (added 12.6.2008)
nadareishvili_izbrannye_etyudy_1970.djvu (3,0 MB) - 338 stran. (100 studies by the author and 90 by others, with commentary, plus an essay on endings with queen against minor pieces)
nadareishvili_1976.djvu (2,3 MB) - G. Nadareishvili: "Izbrannie shakhmatnie etyudy" (1976) (123 studies by the author and 57 by others, with commentary. In Russian.) (added 12.6.2008)
nadareishvili_chess_study_1982.djvu (4,7 MB) - G. Nadareishvili: "Etyud glazami grossmeisterov" (1982) (312 studies grouped by composer, with commentary by leading players. In Russian.)
nadareishvili_mat_v_etyudakh_1990.djvu (13,6 MB) - G. Nadareishvili & Yu. Akobia: "Mat v etyudakh" (1990). (A collection 1635 mating positions, with 3567 studies featuring these mates. In Russian)
sovetskij_shakhmatnyj_etyud_sbornik_1955.djvu (7,0 MB) - 466 stran. (650 studies from the territory of the former USSR, with commentary)
gik_matematika_na_shahmatnoj_doske_1976.djvu (2,4 MB) - Gik: Matematika na shahmatnoj doske (1976) (added 20.4.2009)
gik_sachmaty_i_matematika_1983.djvu (2,7 MB) - Gik: Sachmaty i matematika (1983). (A treatise on the mathematical aspects of chess, in Russian) (added 20.4.2009)
gik_kompjuternye_sachmaty_1997.djvu (3,4 MB) - 268 stran. Kniha je věnována počítačovému šachu, koncovkám, ale nalezneme zde i řadu úloh, zejména v části V od str.218.
kofman_izbrannye_zadachi_loyda_1960.djvu (3,1 MB) - 98 stran. (156 problems by Loyd, mostly direct mates but some retros, with commentary. In Russian)
kofman_shakhmatnaya_kompozitsiya_1974-76_1978.djvu (7,0 MB) - R. M. Kofman: "Shakhmatnaya kompozitsiya 1974-76" (1978). (contains 362 works of all kinds by Russian composers from the 11th and 12th USSR individual championships and other competitions of the period 1974-76) (added 29.9.2008)
yudovich_zanimatelnye_sachmaty_1966.djvu (3,6 MB) - 178 stran. V knize je řadu úloh, zejména v části od str.17.
balashov_maksimovskich_iskateli_istiny_1991.djvu (2,5 MB) - 130 stran. (A selection comprising 20 games by Balashov, 64 studies by Maksimovskikh, and 32 direct mate problems apparently also by Maksimovskikh. In Russian.)
kasparjan_etjudy_stati_analizy_1988.pdf (25,9 MB) - G. Kasparjan: "Etjudy stati analizy" (1988). (400 studies with commentary and some articles, in Russian)
kasparjan_razvitie_etjudnych_idej_1979.djvu (23,4 MB) - G. Kasparjan: "Razvitie etjudnych idej" (1979) ("The development of study ideas", 1380 classified studies, in Russian) (added 29.9.2008)
kasparjan_domination_in_2545_endgame_studies.1980.djvu (19,7 MB) - G. Kasparjan: "Domination in 2545 endgame studies" (1980). (2545 studies featuring material gain, classified by material)
kasparjan_etjudy_1972.djvu (5,3 MB) - G. Kasparjan: "Etyudy" (1972). (269 studies with commentary, in Russian)
kuznetsov_tsveta_shakhmatnogo_spektra_1980.djvu (1,8 MB). A. G. Kuznetsov: "Tsveta shakhmatnogo spektra" ("Colours of the chess spectrum") (50 endgame studies by B. A. Sakharov, with commentary and perhaps 100 illustrative works by others. In Russian)
sukharev_matchi_gorodov_1998.pdf (16,0 MB) - Sukharev: Matchi gorodov (1998) Skenoval V. Surkov. (added 1.7.2009)
365_selected_endings_1960.djvu (2,7 MB) - N. T. Whitaker + G. E. Hartleb: ("Ausgewahlte Endspiele") "365 selected endings" (1960) (366 endings, mostly composed but some from play, with commentary. In German and English) (added 27.7.2009)

Yu. Averbakh: "Shakhmatnye okonchanya", I-V (A standard theoretical treatise on endgames, with many studies. In Russian.) (added 2.1.2008)
averbach1_1980.djvu (3,8 MB) - vol.1, 1980, 241 stran
averbach2_1981.djvu (4,5 MB) - vol.2, 1981, 289 stran
averbach3_1982.djvu (5,6 MB) - vol.3, 1982, 337 stran
averbach4_1983.djvu (5,1 MB) - vol.4, 1983, 305 stran
averbach5_1984.djvu (6,5 MB) - vol.5, 1984, 355 stran

rangelov_izbrani_zadachi_i_etyudi_1970.pdf (38,3 MB) - V. Rangelov, A. Tanielian: "Izbrani zadachi i etyudi na bulgarski shakhmatni kompozitori" (1970) ("Selected problems and studies by Bulgarian chess composers", 172 works of all kinds by Bulgarian composers, with commentary. In Bulgarian) Skenoval V. Surkov. (added 24.6.2009)
rangelov_izbrani_shakhmatni_zadachi_1986.pdf (15,8 MB) - bulharská kniha, V. Rangelov: "Izbrani shakhmatni zadachi" (1986) (in Bulgarian). Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
alaikov_shakhmatna_kompozicia_1977.pdf (18,8 MB) - V. Alaikov: "Shakhmatna kompozitsia" (1977) (A treatise on helpmates, selfmates, and fairy problems, with 75 examples mostly by Bulgarian composers. In Bulgarian) Skenoval V. Surkov. (added 9.6.2009)
khairabedyan_zabavna_shakhmatna_kompozicia_1969.pdf (28,0 MB) - K. Khairabedyan: "Zabavna shakhmatna kompozicia" (1969) Skenoval V. Surkov. (added 10.6.2009)
rozenfeld_mis_on_probleemmale_1976.pdf (30,1 MB) - I. Rozenfeld: "Mis on probleemmale?" (1976) (A treatise on direct mates, with 202 examples. In Estonian. Skenoval V. Surkov. (added 9.6.2009)
kongress_tbilisi_1975.pdf (10,0 MB) - Kongress Tbilisi 1975. Spousta fotografií. (Mezhdinarodny kongress shakhmatnykh kompozitorov 1975. The booklet of the PCCC meeting at Tbilisi, 1975, including photographs, composing tourney awards, and representative compositions by those attending. In Russian) (added 6.5.2009) Skenoval V. Surkov
sachmatni_superminiatjuri_1988.pdf (6,7 MB) - Sachmatni superminiatjuri (1988). K. Khairabedian + N. Garchev: "Shakhmatni Superminiatyuri" (1988) ("Chess superminiatures", 146 works featuring five men or fewer, with commentary. In Bulgarian) (added 6.5.2009) Skenoval V. Surkov
davidiuk_miniatiura_1992.pdf (11,6 MB) - Stypan Davidyuk: "Jitvezha shakhova miniatyura", 1992. Skenoval V. Surkov. (added 3.3.2009)
byulleten_shakhmatnogo_kluba_7_1990.pdf (6,7 MB) - ruský časopis "Byulleten centralnogo shakhmatnogo kluba CCCP" 7/1990. Skenoval V. Surkov. (added 3.3.2009)
hungary_sszb_tajekoztato_1982_4.pdf (3,0 MB) - maďarský časopis "SSZB Tajekoztato" 4/1982. Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
rjzanskij_komsomolec_1981-83.pdf (10,0 MB) - "Rjzanskij komsomolec" 1981-83. Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
prizyv_27_08_1982.pdf (2,2 MB) - "Prizyv" 27.8.1982. Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
karelija_09_04_1992.pdf (2,1 MB) - "Karelija" 9.4.1992. Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
vodnik_karelii_28_12_1993.pdf (2,8 MB) - "Vodnik karelii" 28.12.1993. Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
festival_sochi_1985_1-3.pdf (3,1 MB) - "Festival sochi" 1-3/1985. Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
shakhmatnye_zadachi_1987.pdf (14,5 MB) - ruský časopis "Shakhmatnye zadachi", čísla 1 a 2/1987. Vycházelo v Borovichi, Novgorodská oblast, řídil V. Antipov. Skenoval V. Surkov. (added 3.3.2009)
shakh-m_1986-1990.pdf (57,2 MB) - ruský časopis "Shakh-M" 1986-1990, všechna čísla 1-35. Časopis řídil V. Antipov. Skenoval V. Surkov. (added 3.3.2009)
shakmatnyj_globus_1986-1996.pdf (15,9 MB) - Shakmatnyj globus (1986-1996, čísla 12-206). Ruská šachová rubrika, kterou vedl A. Garcer. Skenoval V. Surkov. (added 1.7.2009)
artamonov_azbuka_shakhmatnoy_zadachi_1986.pdf (5,4 MB) - Artamonov: "Azbuka shakhmatnoy zadachi" (1986). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
gulyaev_kak_resit_shakhmatnye_zadachi_1936.pdf (27,4 MB) - Gulyaev: "Kak resit shakhmatnye zadachi" (1936). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
mattison_pecat_genia_riga_1990.pdf (5,8 MB) - Mattison: "Pecat genia" (1990). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
solovev_suchkov_100_plus_3_1989.pdf (4,4 MB) - Solovev + Suchkov: "100+3 sachmatnych zadac" (1989) (100 miniatures, mostly direct mates, and three other compositions, with an introduction, in Russian). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
andrejev_200_shakhmatnykh_zadach_1983.pdf (24,5 MB) - A. Andreev: "200 shakhmatnykh zadach" (1983). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
hans_vetter_gedenkturnier_1975.pdf (6,8 MB) - Hans Vetter gedenkturnier (1975) (Award in this formal n# tourney). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
match_druzhby_1968.pdf (17,0 MB) - Match druzhby (1968). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
olympic_problem_tourneys_thessaloniki_1984-1988.pdf (7,8 MB) - Olympic problem tourneys Thessaloniki (1984-1988) (Awards in seven sections, #2, #3, #n, studies, s#2, h#x, Circe #2). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
olympic_problem_tourneys_novi_sad_1990.pdf (4,2 MB) - Olympic problem tourneys, Novi sad (1990) (added 18.5.2009) Skenoval V. Surkov
gusev_50jt_1994-96.pdf (10,4 MB) - Gusev 50JT (1994). Skenoval V. Surkov. (added 4.6.2009)
tungsram_cup_1978.pdf (2,3 MB) - Tungsram cup (1978) (Awards in three sections, #2, h#2, "T" letter problems). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
tungsram_cup_1980.pdf (5,3 MB) - Tungsram cup (1980) (Awards in four sections, #2, h#2, s#n, studies). Skenoval V. Surkov (added 24.3.2009)
chlubna_50jt_1996-97.pdf (2,0 MB) - Chlubna 50JT (1996) (added 18.5.2009) Skenoval V. Surkov
rokada_1976_award.pdf (4,9 MB) - Rokada (1976) Skenoval V. Surkov (added 26.5.2009)
rokada_1977_award.pdf (3,8 MB) - Rokada (1977) Skenoval V. Surkov (added 4.6.2009)
rokada_1978_award.pdf (4,3 MB) - Rokada (1978) Skenoval V. Surkov (added 4.6.2009)

sachsische_zeitung_award_1980-81.pdf (2,4 MB) - Sächsische Zeitung award (1980) (added 18.5.2009) Skenoval V. Surkov
sachsische_zeitung_award_1982.pdf (5,3 MB) - 1982 (added 18.5.2009)
sachsische_zeitung_award_1983.pdf (2,4 MB) - 1983 (added 18.5.2009)
sachsische_zeitung_award_1984.pdf (2,8 MB) - 1984 (added 18.5.2009)
sachsische_zeitung_award_1985.pdf (2,8 MB) - 1985 (added 26.5.2009)
sachsische_zeitung_award_1986.pdf (2,3 MB) - 1986 (added 26.5.2009)
sachsische_zeitung_award_1987.pdf (3,4 MB) - 1987 (added 4.6.2009)
sachsische_zeitung_award_1988-90.pdf (3,7 MB) - 1988-1990 (added 4.6.2009)


Já jsem doplnil tuto sérii několika málo známými a přesto hodnotnými knihami:
Niemann_Echo_im_Hilfsmatt_1950.pdf (11 MB) - John Niemann: "Echo im Hilfsmatt" (1950), 37 stránek.
ramin_im_wunderland_1958.pdf (10,6 MB) - E.Ramin: "Im Wunderland des Schachproblems" (1958). Německy psaná 87 stránková kniha. (A collection of 64 brief essays, each featuring a single problem by a different composer)
palatz_der_neue_zweizuger_1943.pdf (15,1 MB) - F.Palatz: "Der neue Zweizüger". Německá kniha vytištěná v Praze 1943, 95 stran, 222 dvojtažek s podrobnými komentáři. (A theoretical study, with 222 examples)
petrovic_sahovski_problem_1949.pdf (28,6 MB) - N.Petrovic: "Šahovski problem". Skvělá učebnice problémového šachu z roku 1949. Na 276 stranách najdeme celkem 650 diagramů a i když text je v chorvatštině, dá se mu dobře porozumět. Sbírka úloh ve druhé části knihy byla zřejmě jakýmsi prvním pokusem autora o výběr nejlepších úloh které znal, pak už následovala první Alba FIDE (mimochodem také pak řadu let vydávaná v tehdejší Jugoslávii). Tuto knihu doporučuji každému problemistovi (obsahově se dá srovnat s naší později vydanou Abecedou šachového problému). (A treatise on problems of all kinds, with 650 examples, in Serbo-Croat)
la_composition_contemporaine_1951.pdf (8,5 MB) - Godefroy Martin: "La Composition Contemporaine" (1951). Francouzská kniha, 144 stran, 500 diagramů. Vybrané úlohy z "Parallele 50" z let 1946-1950. (500 compositions of all kinds reproduced from "Parallele 50", 1946-50)
froberg_hultberg_svenska_miniatyrer_1973.pdf (5,1 MB) - H.Fröberg, H.Hultberg: "Svenska miniatyrer i urval" (1973). (232 miniatures by Scandinavian composers, in Swedish)
godal_154_norske_miniatyrproblemer_1974.pdf (4,7 MB) - I.Godal: "154 norske miniatyrproblemer" (1974). (154 miniature problems, mainly direct mates, by Norwegian composers)

prokop_212sachovychstudii_1944.pdf (2,8 MB) - F.J.Prokop: "212 šachových studií" (1944, 80 stran). (212 endgame studies in chronological order, with an introduction by F. Derdle)
prokes_sachovestudie_1941.pdf (3,2 MB) - Ladislav Prokeš: "Šachové studie - 150 miniatur" (1941, 75 stran). (150 miniature endgame studies classified by White material, with commentary)
prokes_knihasachovychstudii_1951.pdf (13,8 MB) - Ladislav Prokeš: "Kniha šachových studií" (1951, 232 stran). (623 studies by the author, with commentary)
fritz_modernisachovastudie_1951.pdf (7,2 MB) - Jindřich Fritz: "Moderní šachová studie" (1951, 125 stran). (A comprehensive introduction, with 158 examples)
fritz_sachovastudie_1954.pdf (16,3 MB) - Jindřich Fritz: "Šachová studie" (1954, 275 stran). (A general collection by J. Fritz of approximately 500 studies classified by material, followed by 200 studies by the author)
mandler_samtliche_studien_von_reti_1931.pdf - (7,1 MB). A. Mandler: Samtliche Studien von Richard Reti (1931). Německy psaná kniha o studiích. (53 endgame studies, with a commentary by A. Mandler, in German) (added 15.9.2008)


6_prebor_1963-65.pdf - (4,6 MB) 6.přebor ČSSR v kompozičnom šachu 1963-65. Vyšlo jako příloha Čs.šachu 9/1968. (Awards in five sections (#2, #3, #n, studies, other). Includes photographs of some Czech composers)

mikan_kotva1_1967.pdf (4,6 MB) - Zpravodaj Kotva prezentoval ve své době především názory ing.Ilji Mikana. Jeho kritika "Přeboru 1963-65" vyvolala tehdy velkou polemiku a měla negativní ohlas zejména na Slovensku. Ke kladům Zpravodaje patřilo hlavně to, že uveřejňoval i originály a poskytl chybějící prostor i pro odborné články (viz např. článek Dr. Artura Mandlera v němčině na str.21-23 tohoto čísla).
mikan_kotva2_1972.pdf (5,5 MB) - Druhé číslo vyšlo se značným odstupem až v roce 1972. Na stranách 41-48 nalezneme kompletní 90-ti minutový projev ing.Ilji Mikana z II.celostátní konference šachových skladatelů, která se konala 22.-23.2.1969 v Praze a které se tehdy zúčastnilo celkem 42 českých a slovenských skladatelů. Je to zásadní projev o české škole, ve kterém Mikan nejprve prezentuje svoje obrovské šachově-historické znalosti, dává je do různých souvislostí a pokouší se o definici toho, co je to vlastně "česká škola". Článek je bohužel trochu zabarven tehdejší rozhádaností českých a slovenských skladatelů, ale i jeho vzájemnou antipatií s Vladimírem Pachmanem. Přesto je to jeden z nejzasvěcenějších projevů o českém skladebním šachu vůbec. Měl-li bych ale vybrat z Mikanova projevu jednu větu, která je aktuální i dnes (a kterou jako by mi mluvil z duše), byla by to asi tato ze str.47 (když popisuje stav tehdejšího československého úlohářství): "... Jestliže dříve hlavní činností byla vlastní tvorba, teď bylo potřeba schůzovat, dělat plány, jež se samozřejmě jen zřídka plnily. ..."

Alba československých šachových skladeb (do roku 1989)
(Pavel Kameník skenoval 3.,4.,5. čs.album, já jsem doplnil 1.,2.,6. čs.album)
album_cs1_1972-73.pdf (3,8 MB) - 1.album československých šachových skladeb 1972-1973 (vydáno v roce 1976). (problems of all kinds by Czech and Slovak composers)
album_cs2_1974-75.pdf (4,2 MB) - 2.album československých šachových skladeb 1974-1975 (vydáno v roce 1979)
album_cs3_1976-78.pdf (5,5 MB) - 3.album československých šachových skladeb 1976-1978 (vydáno v roce 1983)
album_cs4_1979-81.pdf (5,9 MB) - 4.album československých šachových skladeb 1979-1981 (vydáno v roce 1986)
album_cs5_1982-84.pdf (4,4 MB) - 5.album československých šachových skladeb 1982-1984 (vydáno v roce 1987)
album_cs6_1985-87.pdf (6,8 MB) - 6.album českých a slovenských šachových skladeb 1985-1987 (vydáno v roce 1992, šlo o 2.vydání tohoto alba, 1.vydání mělo téměř nečitelné diagramy)
Poznámka: od roku 1993 vycházela dále jen česká alba (počínaje III bylo období sjednoceno s Alby FIDE): I 1988-1990 [vyšlo v roce 1995], II 1991-1994 [1999], III 1995-1997 [2001], IV 1998-2000 [2005], V 2001-2003 [2007]). Na Slovensku vyšel "Slovenský výber 1993-1998" [v roce 2001] a SV II 1999-2004 [2009].


prva_slovenska_kniha_sachova_1930.pdf - (16,6 MB) Prvá slovenská kniha šachová (1930)
sach_a_priestor.pdf (0,7 MB) - Bedrich Formánek: "Šach a priestor" (Šachový bulletin 4-5/1960). Článek zasvěcuje do tajů N-rozměrného šachu. (umístěno se souhlasem autora)
ladislav_salai.pdf (2,3 MB) - Ladislav Salai sr.: "171x" (1984) (umístěno se souhlasem autora)

Klaus-Peter Zuncke skenoval slovenský "Šachový bulletin" (já jsem pak tuto sérii doplnil chybějícími čísly)
Sachovy bulletin 1/1959 (1,2 MB)
Sachovy bulletin 2/1959 (3,1 MB)
Sachovy bulletin 3/1959 (3,7 MB)
Sachovy bulletin 4-5/1960 (6,0 MB)
Sachovy bulletin 6/1962 (4,5 MB) - na str.99 najdeme obsah čísel 1-6. Na str.92 zaujme fotografie ze setkání šachových skladatelů v Bratislavě 6.12.1961.
Sachovy bulletin 7-8/1962 (3,7 MB)
Sachovy bulletin 9-10/1965 (2,6 MB)
Sachovy bulletin 11-12/1967 (2,6 MB)
Sachovy bulletin 13-14/1969 (2,8 MB) - na str.239 najdeme obsah čísel 7-14.


(Následující soubory dal k dispozici Gabriel Török)
labai1.pdf (0,4 MB) - Török G.: Zoltán Labai I (1968-1982), 2000
labai2.pdf (0,8 MB) - Török G.: Zoltán Labai II (1983-1992), 2003
labai3.pdf (0,6 MB) - Török G.: Zoltán Labai III (1993-1999), 2003
pituk1.pdf (0,7 MB) - Török G., Labai Z.: Alexander Pituk I (1927-1961), 2005
pituk2.pdf (0,3 MB) - Török G., Labai Z.: Alexander Pituk II (1962-2002), 2005
mlynka_409_selected_chess_compositions.pdf (0,4 MB) - Török G.: Karol Mlynka - 409 selected chess compositions, 2001
mlynka_100_selected_chess_compositions.pdf (0,2 MB) - Karol Mlynka: "100 selected chess compositions", 2008. Výběr 100 úloh autora, řešení a označení témat jsou v angličtině. (added 19.9.2008)
ancin2.pdf (0,9 MB) - Török G., Labai Z.: Andrej Ančin - Chess Compositions (2008). Předmluvu napsal B. Formánek. (added 3.11.2009)
taraba.pdf (0,2 MB) - Török G., Labai Z.: Jozef Taraba - Chess Compositions (2009). Předmluvu napsal B. Formánek. (added 3.11.2009)

Ekaterina Yaremska-Iliescu: "Problemes choisis composés par Sigmund Herland" - vyšlo v edici "Éditions de l'Apprenti Sorcier" v roce 2001.

Gabriel Török dále naskenoval:
gold_200_schachaufgaben.pdf (5,5 MB) - "200 Schachaufgaben von Dr.S.Gold" (1883), 138 stránková německá kniha. K tomu je vhodný na doplnění následující link: The Chess Journalist 4/2006 - v tomto čísle (str.3-5) je článek "Dr. Samuel Gold (1835-1920): A Forgotten Chess Problemist", jehož autorem je Olimpiu G. Urcan.
ehrenstein_1946.pdf (1,0 MB) - P.Wenman: "30 problems by Ehrenstein" (1946), 36 stránková anglicky psaná kniha. (Thirty direct mates, mostly in three or four moves)
kardos125_1956.pdf (2,4 MB) - T.Kardos & G.Authier: "125 Problemes" (1956), 49 stránková kniha ve francouzštině. (125 complete block two-movers with added and changed mates, with commentary, in French)
kardos275_1958.pdf (6,3 MB) - T.Kardos & G.Authier & R.Diot: "275 Problemes" (1958), 117 stránková kniha ve francouzštině.

J.Burda: Řešitelský zpravodaj (Czech solving championship journal), (skenoval Pavel Kameník) 1-2002.pdf, 2-2002.pdf, 3-2003.pdf, 4-2003.pdf, 5-2004.pdf, 6-2004.pdf, 7-2005.pdf, 8-2005.pdf, 9-2006.pdf, 10-2006.pdf, 11-2007.pdf, 12-2007.pdf, 13-2008.pdf, 14-2008.pdf, 15-2009.pdf (opravena jedna chybná pozice), 16-2009.pdf.
burda_sach_res_souteze_pardubice2003-2007.pdf - Josef Burda: "Šachové řešitelské soutěže Pardubice 2003-2007" (added 29.8.2008)
3ecsc.pdf - (0,8 MB) - Pavel Kameník + Michal Dragoun: "3rd European Chess Solving Championship Pardubice 2007"dawson_ultimatethemes1938.pdf (5,4 MB) - T.R.Dawson: "Ultimate Themes" (1938). Celkem 177 úloh (task problems), převážně exodvojtažek se zasvěcenými komentáři. Tuto publikaci by měl znát každý šachový skladatel. (A survey of task records as at 1938, with commentary)
dawson_caissasfairytales_1947.pdf (6,6 MB) - T.R.Dawson: "Caissa's Fairy Tales" (1947). Poutavý výlet do světa exošachu, k jehož pochopení je občas třeba i důkladná znalost angličtiny. Přes 100 diagramů. (111 fairy problems, with commentary)
dawson_caissaswildroses_1935.pdf (1,7 MB) - T.R.Dawson: "Caissa's Wild Roses" (1935). (150 fairy problems, with commentary)
dawson_caissasinclusters_1937.pdf (2,1 MB) - T.R.Dawson: "Caissa's in Clusters" (1937). (161 fairy problems showing transformation of themes, with commentary)
fox_hisproblems_1936.pdf (1,7 MB) - C.M.Fox: "His Problems" (1936). (200 problems, with commentary and an introduction)
gibbins_fairychessproblems_1946.pdf (1,8 MB) - N.M.Gibbins: "Fairy Chess Problems" (1946). (76 fairy problems, with commentary)
dickins_a_guide_to_fairy_chess_1971.pdf - (16,1 MB) A. Dickins: A guide to fairy chess (1971) (added 2.1.2008)


"The Chess Review" - Problem Department
The Chess Review 1933 - Problem Review (13,4 MB) - (kompletní ročník 1933, vybráno 56 stran). Část "Problems" z amerického šachového časopisu "The Chess Review". Časopis uveřejňoval originály i reprodukce. Rubriku vedl Otto Wurzburg.
The Chess Review 1934 - Problem Department (25,1 MB) - sekce "Problems - The Poesy of Chess" (kompletní ročník 1934, vybráno 93 stran). Hlídku vedl Maxwell Bukofzer. V čísle "March 1934" je v rámci série "Who's who in problemdom" článek o M. Havlovi. Od čísla "July 1934" vycházely články "Fairy Chess", pokračující od čísla "October 1934" samostatnou podsekcí "Fairyland".
The Chess Review 1935 - Problem Department (30,6 MB) - (kompletní ročník 1935, vybráno 110 stran). Rubriku vede stále Maxwell Bukofzer. Tento ročník je co se týče problémového šachu nejbohatší. V čísle 8/1935 je "Who's who in problemdom" věnováno T. R. Dawsonovi. Časopis publikuje řadu exoproblémů. Bohužel nevyšlo řešení úloh F44-F47 z čísla 9/1935.
The Chess Review 1936 - Problem Department (20,4 MB) - (kompletní ročník 1936, vybráno 74 stran). Rubriku vede Walter Jacobs, od č.9/1936 ji přebírá R. Cheyney.
The Chess Review 1937 - Problem Department (25,8 MB) - (kompletní ročník 1937, vybráno 91 stran). Rubriku vede R. Cheyney.
The Chess Review 1938 - Problem Department (24,4 MB) - (kompletní ročník 1938, vybráno 92 stran). Hlídku vedl R.Cheney.
The Chess Review 1939 - Problem Department (19,7 MB) - (kompletní ročník 1939, vybráno 71 stran). Hlídku vedl Vincent L.Eaton.
The Chess Review 1940 - Problem Department (18,3 MB) - (kompletní ročník 1940, vybráno 63 stran). Rubriku stále vede Vincent L.Eaton.
The Chess Review 1941 - Problem Department (17,5 MB) - (kompletní ročník 1941, vybráno 60 stran). Rubriku vede Vincent L.Eaton. Od dvojčísla 8-9/1941 časopis mění design.
The Chess Review 1942 - Problem Section (14,3 MB) - (kompletní ročník 1942, vybráno 49 stran). Rubriku vede P.L.Rothenberg.
The Chess Review 1943 - Problems (15,2 MB) - (kompletní ročník 1943, vybráno 49 stran). Rubriku vede P.L.Rothenberg a díky originálům stále ještě udržuje slušnou úroveň.
The Chess Review 1944 - Problems (12,1 MB) - (kompletní ročník 1944, vybráno 32 stran). Rubriku vede Kenneth S.Howard, kvalita problémové části klesá a problémová rubrika je z časopisu pomalu vytlačována.
The Chess Review 1945 - Problems (9,8 MB) - (kompletní ročník 1945, vybráno 25 stran). Rubriku vede Kenneth S.Howard. Problémová rubrika upadá, v číslech 8-9 a 10/1945 už nevychází. Časopis "The Chess Review" vycházel dále, ale v letech 1946 až 1955 byl bez problémové rubriky.


Problémová hlídka z amerického časopisu "Chess Life" (vycházel jednou za 14 dní):
Chess Life 1947 (1,3 MB) - Úlohová hlídka "Problems of Chess Life" začala vycházet 1.11.1947 a řídil ji P. G. Keeney. (added 17.6.2008)
Chess Life 1948 (7,6 MB) - "Problems of Chess Life" (added 17.6.2008)
Chess Life 1949 (11,6 MB) - do 20.7.1949 řídí rubriku "Problems of Chess Life" P. G. Keeney. Pak ji na jedno číslo 5.8.1949 přebírá Guilherme Groesser a od 20.8.1949 hlídka mění název na "Mate The Subtle Way!" a řídí ji Vincent L. Eaton. (added 17.6.2008)
Chess Life 1950 (10,5 MB) - "Mate The Subtle Way!" řídí Vincent L. Eaton (added 17.6.2008)
Chess Life 1951 (9,8 MB) - "Mate The Subtle Way!" (added 17.6.2008)
Chess Life 1952 (12,2 MB) - "Mate The Subtle Way!" (added 17.6.2008)
Chess Life 1953 (9,6 MB) - "Mate The Subtle Way!" (added 17.6.2008)
Chess Life 1954 (5,0 MB) - "Mate The Subtle Way!" (added 17.6.2008)
Chess Life 1955 (12,3 MB) - od 5.1.1955 přebírá rubriku "Mate The Subtle Way!" Nicholas Gabor. Od roku 1947 zde bylo publikováno celkem 618 šachových úloh. (added 17.6.2008)


Některá čísla nejlepšího časopisu všech dob "Fairy Chess Review:"
Fairy Chess Review index 1942-1945 (7,9 MB)
Fairy Chess Review 4/1946 (1,7 MB)
Fairy Chess Review 5/1946 (1,6 MB)
Fairy Chess Review 6/1946 (1,7 MB)
Fairy Chess Review 7/1946 (1,6 MB)
Fairy Chess Review 8/1946 (1,7 MB)
Fairy Chess Review 9/1946 (1,7 MB)
Fairy Chess Review 10/1947 (1,6 MB)
Fairy Chess Review 11/1947 (1,6 MB)
Fairy Chess Review 12/1947 (1,5 MB)
Fairy Chess Review 13/1947 (1,7 MB)
Fairy Chess Review 14/1947 (1,5 MB)
Fairy Chess Review 15/1947 (1,4 MB)
Fairy Chess Review 16/1948 (1,4 MB)
Fairy Chess Review 17/1948 (1,4 MB)
Fairy Chess Review 18/1948 (1,4 MB)
Fairy Chess Review index 1945-1948 (0,8 MB)
Fairy Chess Review 1/1948 (1,5 MB)
Fairy Chess Review 2/1948 (1,5 MB)
Fairy Chess Review 9/1949 (3,2 MB)
Fairy Chess Review 2/1952 (4,7 MB)
Fairy Chess Review 4/1952 (0,6 MB)

Moultings (6,1 MB) - časopis, který vydával Chris Feather v letech 1990-1993. Celkem vyšlo 12 čísel. Skenoval Ioannis Garoufalidis, (Chris Feather souhlasil s umístěním na internet). Doplněno chybějící číslo 12.
Hatchings (1,2 MB) - časopis, který vydával Chris Feather v letech 1994-1995. Čísla 1-4. Ke skenování zapůjčil Jiří Jelínek.
Pluckings (6,0 MB) - časopis, který vydával Chris Feather v letech 1995-1996. Čísla 1-3. Zapůjčil Jiří Jelínek.

George Koltanowski's Chess Problems (4,7 MB) - kniha někdy ze šedesátých let (přesný rok nejde zjistit) se sérií úloh k řešení. Je třeba poznamenat, že George Koltanowski drží jeden těžko překonatelný rekord: 52 let vedl hlídku v "The San Francisco Chronicle", která vycházela pravidelně každý den - ani jednou nevynechal a celkem publikoval přes 19000 rubrik! (Collection of mostly two movers that Koltanowski composed for his famous newspaper column. His column in The San Francisco Chronicle was the longest running daily chess column in history). Tento soubor skenoval Steven Dowd. (added 16.7.2009)
thomas_mattvang_1977.pdf (8,7 MB) - G. Thomas: "Mattvang" (1977). Kniha v dánštině. (A treatise on two-move selfmates, with 64 examples, in Danish), skenoval Steven Dowd (added 23.10.2009)

British Chess Magazine 1-12/1979 (4,0 MB) - hlídka "Problem World", kterou vedl C.J.Feather.


Vladimir Tyapkin skenoval "British Chess Federation Awards":
Olympic tourney 1948 (3,0 MB) - Awards in 1948 Olympic composing tourney (1,2,3)
BCF awards 1950-51 (2,0 MB) - Awards in problem tourneys numbers 65,66,67
BCF awards 1951-52 (1,8 MB) - tourneys 68,69,70
BCF awards 1952-53 (1,6 MB) - Godfrey Heathcote memorial problem tourneys 71,72,73
BCF awards 1953-54 (1,4 MB) - tourneys 74,75,76
BCF awards 1954-55 (2,4 MB) - tourneys 77,78,79
BCF awards 1955-56 (1,9 MB) - tourneys 80,81,82
BCF awards 1956-57 (1,6 MB) - tourneys 83,84,85
BCF awards 1957-58 (1,6 MB) - 86,87,88
BCF awards 1958-59 (1,5 MB) - 89,90,91
BCF awards 1959-60 (1,5 MB) - 92,93,94
BCF awards 1960-61 (1,5 MB) - 95,96,97
BCF awards 1961-62 (1,6 MB) - 98,99,100
BCF awards 1962-63 (1,7 MB) - 101,102,103
BCF awards 1963-64 (1,2 MB) - 104,105,106
BCF awards 1964-65 (1,5 MB) - 107,108,109
BCF awards 1965-66 (1,4 MB) - 110,111,112
BCF awards 1966-67 (1,6 MB) - 113,114,115
BCF awards 1967-68 (1,7 MB) - 116,117,118
BCF awards 1968-69 (1,6 MB) - 119,120,121
BCF awards 1969-70 (1,3 MB) - 122,123,124
BCF awards 1970-71 (1,6 MB) - 125,126,127
BCF awards 1971-72 (1,8 MB) - 128,129,130
BCF awards 1972-73 (1,9 MB) - 131,132,133
BCF awards 1973-74 (1,9 MB) - 134,135,136
BCF awards 1974-75 (1,4 MB) - 137,138
BCF awards 1976-77 (1,2 MB) - 139,140
BCF awards 1978-79 (0,6 MB) - 141,142


Siegfried Hornecker skenoval výsledky světové soutěže WCCT. (bernd ellinghoven dal souhlas k publikaci - added 29.9.2008 with agreement of authors)
wcct3_1984-1988_awards.pdf (6,4 MB) - 3.WCCT (1984-1988) awards
wcct4_1989-1992_awards.pdf (6,5 MB) - 4.WCCT (1989-1992) awards


Klaus-Peter Zuncke skenoval:
Good Companion 9/1915 (0,2 MB) - "The Good Companion Chess Club", jeden z nejstarších šachových časopisů.
Good Companion 12/1915 (0,6 MB)

U.S. Problem Bulletin 14/1965 (2,3 MB)
U.S. Problem Bulletin 15/1965 (1,1 MB)
U.S. Problem Bulletin 16/1966 (1,0 MB)
U.S. Problem Bulletin 17/1966 (1,0 MB)
U.S. Problem Bulletin 18/1966 (1,0 MB)
U.S. Problem Bulletin 19/1967 (1,1 MB)

Canadian Chess Chat 5-8/1984 (2,3 MB)


australian_chess_2003-2007.pdf (0,9 MB, added 7.7.2008) - Australian Chess - all columns "Problem Billabong" 2003-2007, edited by Ian Shanahan (umístěno se souhlasem autora)


Můj projekt skenování (resp. focení) základních českých šachových časopisů má za cíl zkompletovat celé 20. století.
Časopisy po roce 1950 pocházejí z mojí knihovny, řadu starších časopisů mi zapůjčil Alexander Fica.

Project by Vaclav Kotesovec (2006-2009) - scanning of all fundamental Czech (and Czechoslovak) chess magazines published in 20th century.

České listy šachové (1896-1899) (nafoceny byly jen stránky, které jsou věnované úlohám nebo studiím)
ceske_listy_sachove_1896.pdf - (12,3 MB) České listy šachové 1896, čísla 1-12 (added 9.10.2006)
ceske_listy_sachove_1897.pdf - (13,7 MB) České listy šachové 1897, čísla 1-12 (added 9.10.2006)
ceske_listy_sachove_1898.pdf - (19,0 MB) České listy šachové 1898, čísla 1-12 (added 9.10.2006)
ceske_listy_sachove_1899.pdf - (17,4 MB) České listy šachové 1899, čísla 1-12 (added 9.10.2006)
V období 1900-1902 se časopis jmenoval Šachové listy, ale u jmen souborů jsem kvůli přehlednosti ponechal atribut "české".
ceske_listy_sachove_1900.pdf - (27,5 MB) Šachové listy 1900, čísla 1-12 (added 9.10.2006)
ceske_listy_sachove_1901.pdf (15,8 MB) - Šachové listy 1901 (kompletní, nejen úlohy a studie), čísla 1-12 (added 25.12.2008)
ceske_listy_sachove_1902.pdf (14,3 MB) - Šachové listy 1902 (kompletní), čísla 1-12 (added 25.12.2008)
V období 1903-1905 žádný časopis nevycházel (no Czech chess magazines was published during 1903-1905)

Časopis českých šachistů (1906-1919) (úlohový, studiový i praktický šach, časopis nafocen celý)
(ročník 1906-7 je zatím nedostupný / volume 1906-7 is not yet available)
casopis_ceskych_sachistu_1907-8.pdf (24,4 MB, čísla 1-12, 6/1907-5/1908). Úlohovou část řídí B. Bosch, J. Chocholouš a S. Trčala. V čísle 2 najdeme nekrolog Jana Dobruského (zasvěceně napsaný Josefem Pospíšilem), v čísle 8 (nesprávně označeném jako "Leden 1907", má být "Leden 1908") najdeme nekrolog Jana Drtiny (napsal Eduard Mazel). V č.11 je nekrolog Václava Tuzara (včetně fotografie). (added 28.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1908-9.pdf (17,6 MB, čísla 1-12, 6/1908-5/1909). V čísle 2 je nekrolog Soběslava Bílka. V čísle 10-11 najdeme recenzi knihy "České melodie", je publikována fotografie Josefa Pospíšila. (added 28.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1910.pdf (22,1 MB, čísla 1-12). Časopis řídili Bedřich Bosch, Ladislav Prokeš a Tomáš Sika. V čísle 7/1910 publikoval článek "Z dvojtahových idejí" A. C. White. V čísle 8/1910 zaujmou články Palkosky a Chocholouše. Emil Palkoska má pak ještě článek "Thema dvou ohnisek" v čísle 11/1910. (added 28.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1911.pdf (21,6 MB, čísla 1-12). V čísle 2/1911 je článek Emila Palkosky "Římská idea" (převzatý z Národní Politiky), který ještě pokračuje v čísle 3. V čísle 5-6/1911 publikoval článek "O proměnách černého pěšce" samotný Alain C. White. V čísle 7-8/1911 je reprodukován Palkoskův článek (z Národní Politiky) "Bristolská úloha a její vliv na pozdější produkci". V čísle 9/1911 je série nekrologů Antonína Königa (s velkou fotografií), na kterých se podíleli J. Kotrč, J. V. Štefanydes, J. Chocholouš. V čísle 11/1911 najdeme článek "O úlohách bez bílých pěšců", který napsal F. Dedrle. Snad nejkvalitnější ročník Časopisu českých šachistů! (added 28.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1912.pdf (19,8 MB, čísla 1-7,9-12). Číslo 8 bohužel chybí. Časopis mění obálku. Z fotografií v čísle 4-5/1912 můžeme trochu načerpat šachovou atmosféru té doby. V čísle 12/1912 najdeme článek k jubileu Jiřího Chocholouše (s jeho velkou fotografií). (added 28.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1913.pdf (18,4 MB, čísla 1-12). Časopis řídili F. Dedrle, V. Kautský a L. Prokeš. Na str.97-105 zaujme rozsáhlý článek F. Dedrleho: "Česká dvojtažka". (added 18.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1914.pdf (17,6 MB, čísla 1-12). Na str.17 (24 v PDF) zaujme článek "Echo", jehož autorem není nikdo jiný než A. C. White. (added 18.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1915.pdf (17,9 MB, čísla 1-12). Na str.20 najdeme článek F. Dedrleho: "Idea vzhledem k prostoru šachovnice", který se zabývá jedním starým samomatovým tématem a je zakončen úlohou na šachovnici 12x12 (Úloha je 7 tahů od konce korektní, jen má být správně 13.Vl9, 14.Vl11). V čísle 4/1915 je nekrolog Ladislava Cimburka. Na str.123 zaujme atypický článek "Problém jako báseň" (převzatý z Národních listů 13.7.1915), jehož autorem je Josef Paškrtný. (added 18.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1916.pdf (19,9 MB, čísla 1-12). Časopis řídili V. Kautský a K. Traxler. Na str.20 je recenze knihy "Retrograde analysis". V čísle 3/1916 najdeme nekrolog Karla Fialy. Na str.135 je recenze další z knih A.C.Whitea "Tasks and Echoes". (added 18.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1917.pdf (15,6 MB, čísla 1-12). Úlohovou část vede J. Chocholouš, studiovou L. Prokeš. Na str.20 je recenze knihy "100 Chess Problems by William Meredith". V čísle 11/1917 najdeme nekrolog Josefa Pospíšila a výběr jeho úloh. (added 18.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1918.pdf (16,7 MB, čísla 1-12). Na str. 96 je článek "Původnost úlohy", jehož autorem je F. Dedrle. Na str.151 najdeme neobvyklý článek J. Z. Prokeše: "Šachy a slepci", pokračující i v následujícím čísle. (added 18.11.2008)
casopis_ceskych_sachistu_1919.pdf (17,6 MB, čísla 1-12). Úlohovou část řídí F. Dedrle, studiovou L. Prokeš. Na str.154 je článek F. Dedrleho "Z nejstarších motivů", zabývající se velmi starými úlohami. (added 18.11.2008)

Časopis československých šachistů (1920-1926) (úlohový, studiový i praktický šach, časopis nafocen celý)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1920.pdf (19,9 MB, čísla 1-12). Na str.38 najdeme článek F. Dedrleho: "Koncovka a šachová studie". Zajímavý článek "Relativní a absolutní nemožnost posice" je na str.84. V čísle 10/1920 najdeme nekrolog Stanislava Trčaly. V tomto ročníku jsou občas ručně psané poznámky nějakého vášnivého řešitele. Lepší zdroj bohužel nebyl k dispozici.(added 18.11.2008)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1921.pdf (16,5 MB, čísla 1-12). Na str.19 byl přetisknut článek Emila Palkosky "Konstrukční koutek" z Národní politiky 25.12.1920. Jinak je tento ročník trochu slabší. (added 18.11.2008)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1922.pdf (21,1 MB, čísla 1-12). V tomto ročníku najdeme (ve 3 pokračováních) uměleckým jazykem psaný článek M. Havla "Kandidát nesmrtelnosti", článek je však namířen proti Emilu Palkoskovi (bohužel osobní antipatie mezi různými českými problemisty se táhly skoro celé 20. století). Na str. 149 najdeme nekrolog J. V. Štefanydese. (added 18.11.2008)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1923.pdf (25,6 MB, čísla 1-12). Úlohy a studie vede Jaroslav Genttner. (added 18.11.2008)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1924.pdf (26,3 MB, čísla 1-12). Úlohy a studie vedl Jaroslav Genttner (bydlící v Ostravě). V čísle 1/1924 zaujme recenze "Bohemian Garnets" (A. C. Whitem vydané úlohy M. Havla). (added 6.11.2008) (In November 2008 downloaded 999 times!)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1925.pdf (23,1 MB, čísla 1-12). O významu úlohářů v té době svědčí jistě i umísťování úloh na titulní stranu i podíl úlohové a studiové části na celkovém obsahu časopisu. V čísle 10/1925 zaujme článek F. Dedrleho: "Oposice?" (added 6.11.2008)
casopis_ceskoslovenskych_sachistu_1926.pdf (23,0 MB, čísla 1-12). V čísle 1/1926 najdeme článek F. Dedrleho: "Echo", ve kterém se nevyhýbá ani exoúlohám. (added 6.11.2008)

Časopis Československý šach (1927-1938) (úlohový, studiový i praktický šach, časopis nafocen celý).
ceskoslovensky_sach_1927.pdf (25,7 MB, čísla 1-12). Úlohovou část řídí stále J. Genttner (za spolupráce M. Havla), studie vede F. Dedrle. V čísle 5/1927 najdeme Havlovu recenzi knihy "The Chess Problem", jejímž autorem byl H. Weenink. V čísle 10/1927 najdeme nekrolog F. Skalíka (což byl pseudonym J. Kerlese). V čísle 11/1927 je pak teoretický článek F. Hladíka: "O původnosti echových úloh". V čísle 12/1927 je článek o F. J. Prokopovi (s jeho fotografií). Tento ročník bylo velmi obtížné nafotit, protože vazba uprostřed zakrývá občas část textu, ke kterému se nedalo dostat bez poškození vazby. (added 6.11.2008) (In November 2008 downloaded 1047 times!)
ceskoslovensky_sach_1928.pdf (25,3 MB, čísla 1-12). Úlohovou část řídí trojice J. Genttner, M. Havel a L.Knotek. V čísle 5/1928 najdeme Havlovu recenzi knihy "Asymmetry" (T. R. Dawson + W. Pauly). V čísle 7/1928 (str.125 v PDF) objevíme článek "Mlýnkové motivy" o studiích (ten nemá nic společného s Mlynkovými motívy, které se objevily o 50 let později :-) ). (added 6.11.2008) (In November 2008 downloaded 1021 times!)
ceskoslovensky_sach_1929.pdf (26,4 MB, čísla 1-12). Na obálce časopisu si můžeme všimnout reklamy na tehdy právě vyšlou knihu E. Palkosky: "Idea a ekonomie v šachové úloze". (added 6.11.2008)
ceskoslovensky_sach_1930.pdf (25,2 MB, čísla 1-12). Úlohovou část řídí M. Havel a L. Knotek. V čísle 3/1930 najdeme rozsáhlý článek M. Havla: "Jubileum Leonida Kubbela". V dvojčísle 6-7/1930 je článek M. Havla: "Antiforma". V čísle 10/1930 je nekrolog Jiřího Chocholouše (s fotografií a výběrem jeho úloh). (added 6.11.2008)
ceskoslovensky_sach_1931.pdf (22,6 MB, čísla 1-12). Od čísla 3/1931 vede úlohovou část M. Havel samostatně. V čísle 4/1931 najdeme Dedrleho recenzi knihy A. C. Whitea: "Valves and Bi-valves". V dvojčísle 5-6/1931 najdeme první část článku F. Dedrleho o studiích: "Proměna pěšce ve slabší figuru než dáma". (added 6.11.2008)
ceskoslovensky_sach_1932.pdf (20,8 MB, čísla 1-12). V čísle 2/1932 je první část článku A. Mandlera: "Studie K+V proti K+J+P". (added 6.11.2008)
ceskoslovensky_sach_1933.pdf (20,4 MB, čísla 1-12). Úlohovou část stále vede M. Havel, studiovou F. Dedrle. V dvojčísle 8-9/1933 najdeme nekrolog českého rodáka W. A. Shinkmana. (added 6.11.2008)
ceskoslovensky_sach_1934.pdf (34,0 MB, čísla 1-12). Časopis vychází v menším formátu. Úlohovou část řídí M. Soukup (nejprve ještě z Pardubic, od čisla 6 již z Prahy), studiovou F. Dedrle (added 29.10.2008).
ceskoslovensky_sach_1935.pdf (36,9 MB, čísla 1-12). Tento ročník časopisu byl ve formátu A4 (možná o pár milimetrů větším). Studie řídí L. Prokeš. Celým ročníkem se táhne článek M. Havla "České samomaty". V číslech 1/1935 a 2-3/1935 zaujme rozsáhlý teoretický úvod, který začíná slovy: "Šachová myšlenka je plod požehnané chvíle, intensivního okamžiku, který se dostaví, zajiskří a zmizí. Úlohová skladba hledí zachytit prchavost takových chvil, vyvíjejíc je ve spojitý proud buď jednoduchou posloupností šachových tahů nebo složitou simultanitou variant." V dalších číslech je pak postupně reprodukováno celkem 96 českých samomatů (a série pak pokračuje ještě i v roce 1936). V čísle 4-5/1935 (str.78 v PDF) je článek E. Palkosky: "Motiv: Bílý na tahu se záměnou matů", předbíhající dobu. Za povšimnutí stojí i články F. Hladíka: "Poznámky ke klasifikaci úlohových témat" a článek J. Fritze: "Moderní studie" v 12/1935 (na str.212 v PDF). Velmi kvalitní ročník. (added 29.10.2008).
ceskoslovensky_sach_1936.pdf (34,3 MB, čísla 1-12). Časopis vycházel v menším formátu. V č. 1/1936 zaujme článek T. B. Gorgijeva: "Horské echo ve studiích". Na str. 18 (22 v PDF) je potom přetištěn článek M. Havla (z "Národního Osvobození" 29.12.1935): "Letošní Whitův Ježíšek", pojednávající o knize A. C. Whitea: "Conspiracy: A Selection of Helpmate Problems". V závěru článku Havel vyslovuje zajímavý názor na skládání pomocných matů: "Pokud jde o techniku úloh tohoto druhu, jest vhodno připomenout, že není právě snadná. Jest velmi dobře známo, že pomoc černého při konstrukci matů může se změniti ve velmi nepříjemnou ochotu přispěti k utvoření matového obrazce tam, kde si toho skladatel nejméně přál." Bez počítačů se tehdy pomocné maty opravdu skládaly těžko a většína je jejich nekorektních. V čísle 6-7/1936 najdeme nekrolog "Za Karlem Traxlerem". (added 29.10.2008).
ceskoslovensky_sach_1937.pdf (35,7 MB, čísla 1-12). Formát se opět vrací na A4. Na straně 13 (18 v PDF) nalezneme článek M. Soukupa: "Konec Whiteových vánočních serií", ve kterém píše: "Co vykonal White pro šachovou úlohu, je úžasné a v dějinách šachu zcela bez obdoby" a s velkým obdivem popisuje 2 jeho projekty, kartotéku šachových úloh a jeho vydavatelskou činnost. K tomu je možno s odstupem desítek let dodat, že M. Soukup v českém prostředí úspěšně na Whiteovu sérii navázal. V čísle 4-5/1937 najdeme článek k 60-tinám Zdeňka Macha, v 8-9/1937 pak článek k 80-tinám L. Vetešníka. (added 29.10.2008).
ceskoslovensky_sach_1938.pdf (37,4 MB, čísla 1-12). Na str.15 najdeme fotografie Č. Kainera a M. Havla spolu s recenzí knihy "Valašské dumky", kterou vydal M. Soukup v nákladu 60 výtisků a rozesílal (po vzoru A. C. Whitea) jako vánoční dárek. V čísle 2/1938 je článek M. Soukupa: "Úlohy bez bílého krále", reagující na 2 takové úlohy E. Palkosky uveřejněné v Národní Politice. Píše tu o "osvobození úlohy od partiové přítěže", ale připomíná, že by se v tom případě musela současně řešit i otázka ilegální pozice, která je z počátečního postaveni "partie" odvozena. V čísle 11-12/1938 najdeme článek k 60-tinám F. Dedrleho. (added 29.10.2008).

Za války se Československý šach jmenoval jen Šach (1939-1945). Vycházel v menším formátu. (poznámka: Jelikož v tomto období představovala úlohová a studiová část časopisu více jak polovinu obsahu, nafotil jsem tentokrát časopis celý, včetně částí věnovaných praktickému šachu. Navíc řada článků i mimo "Úlohový šach" nebo "Studiový šach" s problémovým šachem souvisí a bylo by těžké to separovat. Soubory jsou tak o něco větší, ale jde o velmi cenný historický materiál.)
sach_1939.pdf (39,5 MB, čísla 1-12). Úlohovou část vedl J. Wenda, studiovou L. Prokeš. Zaujme, že se tehdy publikovaly hlavně trojtažky, vícetažky a samomaty a téměř zde nenalezneme žádnou dvojtažku. Také pomocné maty byly tehdy spíše raritou a byly řazeny do pohádkového šachu. (added 13.10.2008).
sach_1940.pdf (40,0 MB, čísla 1-12). Úlohovou část krátce vede Ilja Mikan. (added 13.10.2008).
sach_1941.pdf (37,8 MB, čísla 1-12). Úlohovou část přebírá J. Genttner, studiovou řídí stále L. Prokeš. Zaujaly mě 2 články, prvni k 70-tinám E. Palkosky v čísle 5/1941, druhý k 60-tinám M.Havla v čísle 11/1941, které oba napsal Otakar Votruba. Zatímco článek k Palkoskovu výročí je sice velmi korektní a psaný s velkou úctou, tak článek k Havlovu výročí je psaný s nespoutaným obdivem a má "citovou složku". (added 13.10.2008).
sach_1942.pdf (35,7 MB, čísla 1-12). V čísle 7/1942 najdeme atypický článek "Ladislav Vetešník vypravuje", v čísle 8/1942 pak článek k 80-tinám Jana Kotrče. (added 13.10.2008).
sach_1943.pdf (33,1 MB, čísla 1-12). (added 13.10.2008).
sach_1944.pdf (34,6 MB, čísla 1-12). (added 13.10.2008).
sach_1945.pdf (31,6 MB, čísla 1-12). Tento ročník je hodně podbarven skončením 2.světové války. Zaujal mě pěkný lev na straně 51 v PDF. Smutný byl osud Otakara Votruby (viz článek M. Havel: "Opuštěná šachovnice", str.61). Na str.123 v PDF mě zaujalo v nešachové části jméno Josef Voda, pokladník. Jak mi však mezitím sdělil Jan Kalendovský, prý však šlo o jiného Vodu - nejstarší český úlohář (shodného jména) bohužel nedávno zemřel (*13.12.1918 - †26.8.2008). (added 13.10.2008).


Úlohová rubrika v časopise Československý šach střídala názvy. Před rokem 1952 se jmenovala "Šachové umění", v letech 1952-1967 se jmenovala "Úlohy a studie". V té době však neměla charakter přílohy nebo pevně vymezených stránek, spíš záleželo na aktuálním prostoru, takže odstavce věnované problémového šachu jsou občas "rozházeny" i po jiných stránkách (to platí zejména o ročníku 1956). Skenoval jsem proto všechny stránky, na kterých je aspoň část věnována problémovému šachu. V roce 1968 se mění název na "Skladební šach", aby se od roku 1969 (dodnes) vrátila ke starému názvu "Šachové umění".
ceskoslovensky_sach_1946.pdf (13,7 MB, čísla 1-12). V časopise vycházely dvě rubriky: "Úlohový šach" (řídil Ilja Mikan) a "Studiový šach" (řídil Ladislav Prokeš). Nemají své pevné stránky, ale vychází pravidelně v každém čísle. (added 15.9.2008).
ceskoslovensky_sach_1947.pdf (19,4 MB, čísla 1-12). Problemisté dostávají svoje pevné 4 strany a úlohovová část se začíná jmenovat "Šachové umění". Řídí ji M. Havel, I. Mikan a L. Prokeš. V čísle 4 zaujme článek k Machovým sedmdesátinám, který není jen o šachu. (added 15.9.2008).
ceskoslovensky_sach_1948.pdf (14,3 MB, čísla 1-12 a dodatkové číslo). Tragický rok 1948 se podepsal i na nepravidelném vycházení Čs.šachu po únoru 1948, vycházela pak dvojčísla nebo dokonce trojčíslo 8-10 (v tom najdeme článek k 70-tinám Františka Dedrleho s jeho fotografií). (added 15.9.2008, updated 25.12.2008 - all missing issues added!).
ceskoslovensky_sach_1949.pdf (18,1 MB, čísla 1-12). V tomto ročníku najdeme nekrolog Rudolfa Svobody. Zaujme i článek M. Havla v čísle 8-9 "Na křižovatce", věnující se české škole úlohové. Mikan v několika článcích objevuje úlohy ze zaniklých českých hlídek. (added 15.9.2008).
ceskoslovensky_sach_1950.pdf (17,3 MB, čísla 1-12). Do redakčního kruhu přibývá V. Pachman. (added 15.9.2008).
ceskoslovensky_sach_1951.pdf ( 9,2 MB), (čísla 1-12). Poslední ročník pod hlavičkou "Šachové umění". Řídil Miroslav Havel a studiovou část Jindřich Fritz. Zaujmou články k 60-tinám Artura Mandlera (v čísle 1/1951) a článek Františka Hladíka k 80-tinám Emila Palkosky (v čísle 5/1951). Článek Vladimíra Pachmana k 70-tinám Miroslava Havla (v čísle 11/1951) je však nepřiměřeně kritický a předchází následné výměně těchto redaktorů v úlohové části Československého šachu. (added 26.3.2007)
ceskoslovensky_sach_1952.pdf (18,5 MB), (čísla 1-11). "Šachové umění" se mění na "Úlohy a studie" a úlohovou část přebírá Vladimír Pachman. V tomto ročníku přispívá svými články řada známých autorů: Fritz, Matoušek, V.Pachman, Císař, Palkoska, Soukup-Bardon, Pituk. Z většiny článků je cítit odbornost i síla této generace českých problemistů. Z této série vybočuje pouze článek Vladimíra Pachmana o krizi české školy (vycházející na pokračování v číslech 7/1952 až 11/1952), který je příliš politicky zabarven (cituji např.: "Nové, mobilisující perspektivy může dnes dát jedině sovětská škola, jež zformulovala a zdůvodnila realistiskou tvůrčí methodu v šachové úloze ..."). (added 26.3.2007)
ceskoslovensky_sach_1953.pdf ( 9,0 MB), (čísla 1-12). V ročníku 1953 byly rubrice "Úlohy a studie" věnovány v průměru 3 strany. Odraz té doby přináší článek "Velké pochyby" věnovaný úrovni studií (podepsaný Dr.Fr.). Zaujal mě také článek "Jak řešit šachovou úlohu". (added 11.9.2006)
ceskoslovensky_sach_1954.pdf ( 8,7 MB), (čísla 1-12). Rubriku "Úlohy a studie" řídil od roku 1954 Artur Mandler a určitě zaujme jeho rozsáhlý článek "Rozjímání o zákonu ekonomie". Ročník 1954 dále obsahuje nekrolog Ladislava Knotka a článek k sedmdesátinám Ladislava Prokeše. V čísle 6/1954 si můžeme přečíst pod označením "Páté přes deváté" několik (zřejmě Mandlerových) názorů na různá témata: např. honoráře za problémy nebo se zabývá otázkou "Je pohádkový šach u nás zakázán?". Dochází k závěru, že není, ale dokonce považuje "moderní" (dnes bychom řekli spíše novostrategické) dvojtažky za součást pohádkového šachu, protože pro ně "nemůže mít praktický hráč porozumění". Zajímavý názor... Na tuto polemiku pak navazuje Vladimír Pachman v článku "Několik poznámek k moderní dvojtažce", kde s tímto názorem nesouhlasí. (added 11.9.2006)
ceskoslovensky_sach_1955.pdf ( 9,1 MB), (čísla 1-12). V ročníku 1955 najdeme mimo jiné nekrology Dr.Zdeňka Macha a Dr.Emila Palkosky, články přispívali zejména Emil Palkoska, Břetislav Soukup-Bardon a Bedrich Formánek. 27.3.2007 doplněno chybějící číslo 9 (missing issue 9 added).
ceskoslovensky_sach_1956.pdf ( 9,2 MB), (čísla 1-12). Ročník 1956 je trochu slabší. Nalezneme zde ale např. nekrolog Františka Matouška. (added 1.8.2006)
ceskoslovensky_sach_1957.pdf ( 7,1 MB), (čísla 1-12). "Úlohy a studie" řídila trojice Miloslav Klepáček, Břetislav Soukup-Bardon a František Tesák. V ročníku 1957 nalezneme kromě jiného nekrology Oldřicha Durase, Františka Dedrleho a Václava Císaře. Když se Miroslav Havel stal zasloužilým mistrem sportu, vyšel článek s výčtem jeho 56 prvních cen. (added 1.8.2006)
ceskoslovensky_sach_1958.pdf ( 7,2 MB), (čísla 1-12). Ročník 1958 se mi zdá z období padesátých let jedním z nejhodnotnějších. Když si odmyslíme některé politicky laděné komentáře, je třeba uznat, že obsahuje řadu zajímavých článků. "Úlohy a studie" začal řídit Vladimír Pachman. Zaujal mě rozsáhlý seznam "Šachové hlídky v našem denním tisku a v časopisech" (o kterém si můžeme dnes nechat jenom zdát...), článek F.J.Prokopa: "Stručně o samomatech" i článek V.Pachmana: "Pomocný mat a jeho základní tvary". Najdeme zde ještě i nekrolog Miroslava Havla (psaný V.Pachmanem). Recenzí knihy "Problemkunst im 20.Jahrhundert" přispívá i pozdější dlouholetý vedoucí Šachového umění ing.Ilja Mikan. Z článku o retrográdní analýze, jehož autorem je asi Fr.Tesák, ale na mě zavál mráz padesátých let: "Veřejné mínění se vyslovuje převážně proti pohádkovému šachu...". Že by si už tehdy nechali udělat průzkum u IVVM ? Poznámka: S Československým šachem byl v té době vydáván a rozesílán i "Šachový bulletin" (jako samostatná příloha vyžadující zvláštní předplatné), který byl občas vložen přímo do Čs.šachu (zde je v čísle 6). V názvech byl však poněkud zmatek, protože tento bulletin nemá nic společného s bulletinem stejného názvu, který řídil B.Formánek. (added 1.8.2006)
ceskoslovensky_sach_1959.pdf (18,5 MB), (čísla 1-12). Rubriku "Úlohy a Studie" řídil Vladimír Pachman za spolupráce F.Tesáka. (added 16.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1960.pdf (15,2 MB), (čísla 1-12). Rubrika "Úlohy a Studie", řídil Vladimír Pachman. 2.4.2007 doplněna chybějící čísla 5,6,7 (missing issues 5,6,7 added).
ceskoslovensky_sach_1961.pdf (14,7 MB), (čísla 1-12). (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1962.pdf (14,8 MB), (čísla 1-12). (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1963.pdf (16,4 MB), (čísla 1-12). (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1964.pdf (16,0 MB), (čísla 1-12). (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1965.pdf (14,9 MB), (čísla 1-12). Poslední ročník, kdy rubriku "Úlohy a Studie", řídí Vladimír Pachman. (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1966.pdf (11,5 MB), (čísla 1-12). První půlrok není jasné, kdo rubriku řídil, hodně přispívá Juraj Brabec. Od čísla 7/1966 začíná rubriku "Úlohy a studie" řídit Ilja Mikan. (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1967.pdf (14,8 MB), (čísla 1-12). (added 9.10.2006)
ceskoslovensky_sach_1968.pdf (15,1 MB), (čísla 1-12). Rubrika mění název na "Skladební šach", řídí stále Ilja Mikan. V čísle 7/1968 mě zaujal s nadhledem psaný Mikanův článek k 10.výročí úmrtí M.Havla. (added 9.10.2006)


Od roku 1969 mělo Šachové umění (příloha časopisu Československý šach) formát na jaký jsme zvyklí dodnes. Sachove umeni = supplement of journal "Ceskoslovensky sach"
sachoveumeni1969.pdf (14,3 MB). Šachové umění řídí ing.Ilja Mikan, spolupracují J.Brabec, E.Prandstetter, K.Mlynka, J.Kubečka, M.Šindelář, L.Kopáč. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1970.pdf (13,6 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1971.pdf (15,2 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1972.pdf (12,1 MB). Řízení ŠU přebírá prof.Luboš Kopáč. V redakčním kolektivu zůstávají J.Brabec, K.Mlynka, M.Šindelář, na chvíli přibývá J.Karel. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1973.pdf (13,6 MB). Exoproblémy začíná řídit Vladislav Buňka. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1974.pdf (13,5 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1975.pdf (13,3 MB). V redakční kolektivu pod vedením L.Kopáče zůstávají J.Brabec, M.Šindelář a V.Buňka. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1976.pdf (10,7 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1977.pdf (10,2 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1978.pdf (10,1 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1979.pdf (10,5 MB). Do redakce přibývá prof.Josef Volf. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1980.pdf (10,5 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1981.pdf (10,1 MB). Řízení ŠU přebírá ing.Juraj Brabec, spolupracují M.Šindelář, J.Volf, V.Buňka a J.Ševčík. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1982.pdf (10,3 MB). Do redakce přibývá ing.Ivan Jarolín. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1983.pdf (10,4 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1984.pdf ( 7,5 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1985.pdf ( 7,5 MB). Redakční kolektiv se redukuje na J.Brabec, V.Buňka, I.Jarolín. Od čísla 6/1985 přebírá exoproblémy Václav Kotěšovec. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1986.pdf ( 7,2 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1987.pdf ( 7,2 MB). (added 12.6.2006)
sachoveumeni1988.pdf ( 7,0 MB). Řešitelskou soutěž přebírá M.Červenka. (added 12.6.2006)
sachoveumeni1989.pdf ( 6,9 MB). (added 12.6.2006)
V období let 1948-1989 vydával tento časopis stát, který už neexistuje, dávám proto předchozí soubory k volnému stažení (public)

V roce 1991 řídí ŠU trojice J.Brabec, P.Gvozdják, M.Červenka. Od roku 1992 přechází vydávání Československého šachu do privátních rukou. Šachové umění řídí stále Juraj Brabec, který v roce 1994 končí a ŠU přechodně přebírá Vladímír Kos a Miroslav Henrych. Od roku 1995 (dodnes) vede ŠU RNDr.Pavel Kameník.

Z dalších let je se souhlasem autora k dispozici Šachové umění Suplement, který v letech 1998-2001 (v důsledku redukce ŠU na pouhou 1 stranu) vydával Pavel Kameník:
Sachove umeni Suplement 1998 (3,3 MB). (added 29.9.2006)
Sachove umeni Suplement 1999 (2,6 MB). (added 29.9.2006)
Sachove umeni Suplement 2000 (2,7 MB). (added 29.9.2006)
Sachove umeni Suplement 2001 (2,7 MB). (added 29.9.2006)

Československý šach 1906/07 - 2006 - přehled 100 vyšlých ročníků, včetně počtu stran, který má na své stránce Karel Mokrý.


sachmat_1884.pdf - (12,2 MB), starý ručně psaný český časopis ŠachMat z roku 1884, kompletní jsou čísla 1,2,4. (added 5.9.2007)

Revue FIDE 1953 - Problemteil - (0,9 MB), čísla 1-2, (added 15.9.2008)
Revue FIDE 1955 - Problemteil - (10,5 MB), čísla 1-4. Revue FIDE byl časopis vydávaný v tehdejším Československu. Nenajdeme tu však žádné texty v češtině, ale pouze v němčině, ruštině, francouzštině, vyjímečně i v angličtině. Na tehdejší poměry měl časopis nebývale kvalitní technickou úroveň, prvotřídní papír a velmi kvalitní tisk. V padesátých letech byl kvalitní i obsahově. Rubriku "Problemteil" vedl Miroslav Havel, mimo tuto rubriku najdeme navíc řadu článků od Artura Mandlera, Jaroslava Pospíšila nebo Břetislava Soukupa-Bardona. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1956 - Problemteil - (12,6 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1957 - Problemteil - (14,1 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1958 - Problemteil - (18,4 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1959 - Problemteil - (16,4 MB), čísla 1-4. Od roku 1959 přebírá (po Havlově smrti) rubriku "Problemteil" Artur Mandler. Ještě nějakou dobu se mu daří udržet její kvalitu. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1960 - Problemteil - (11,3 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1961 - Problemteil - (13,0 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1962 - Problemteil - ( 8,2 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1963 - Problemteil - (10,5 MB), čísla 1-4. Časopis mění obálku i grafiku, ale v šedesátých letech celý časopis trochu ztrácí na úrovni. Navíc prostor pro skladební šach se zmenšuje už jen opravdu na část "Problemteil" (v padesátých letech ji řadou článků přesahoval). (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1964 - Problemteil - (11,2 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)
Revue FIDE 1965 - Problemteil - ( 9,2 MB), čísla 1-4. (added 5.9.2007)


Zdeněk Závodný nafotil v brněnské knihovně staré české rubriky "Besedy lidu" a "Sport a hry":
besedy_lidu_1908.pdf - (4,3 MB) Besedy lidu 1908, čísla 1-26 (úlohy č.377-403). Hlídku vedli J.V.Štefanydes a Z.Mach.
sport_a_hry_1903.pdf - (8,2 MB) Sport a hry 1903
sport_a_hry_1904.pdf - (7,8 MB) Sport a hry 1904
sport_a_hry_1905.pdf - (8,9 MB) Sport a hry 1905
sport_a_hry_1906.pdf - (9,6 MB) Sport a hry 1906, čísla 1-52 (úlohy č.1-72)
sport_a_hry_1907.pdf - (9,2 MB) Sport a hry 1907, čísla 1-52 (úlohy č.1-76). Na str.188 (str.25 v PDF) nalezneme nekrolog Jana Dobruského.
sport_a_hry_1909.pdf - (11,0 MB) Sport a hry 1909
sport_a_hry_1910.pdf - (9,6 MB) Sport a hry 1910
sport_a_hry_1911.pdf - (6,0 MB) Sport a hry 1911
sport_a_hry_1912.pdf - (9,7 MB) Sport a hry 1912
sport_a_hry_1913.pdf - (9,9 MB) Sport a hry 1913
sport_a_hry_1914.pdf - (4,0 MB) Sport a hry 1914


Klaus-Peter Zuncke skenoval stará čísla Die Schwalbe:
Die Schwalbe 1/1924 (2,5 MB)
Die Schwalbe 2/1924 (3,2 MB)
Die Schwalbe 3/1924 (0,6 MB)
Die Schwalbe 4/1925 (4,5 MB)
Die Schwalbe 5/1925 (4,6 MB) - T.R.Dawson vymyslel tátoše! Viz článek "Der Nachtreiter und seine dreifachen Abenteuer" na str.45.
Die Schwalbe 6/1925 (3,4 MB)
Die Schwalbe 7/1925 (2,7 MB)
Die Schwalbe 8/1925 (3,1 MB)
Die Schwalbe 1/1928 (3,0 MB)
Die Schwalbe 2/1928 (3,6 MB)
Die Schwalbe 3/1928 (4,9 MB)
Die Schwalbe 4/1928 (5,0 MB)
Die Schwalbe 5/1928 (4,7 MB)
Die Schwalbe 6/1928 (4,6 MB)
Die Schwalbe 7/1928 (4,8 MB)
Die Schwalbe 8/1928 (4,6 MB)
Die Schwalbe 9/1928 (4,6 MB)
Die Schwalbe 10/1928 (4,4 MB)
Die Schwalbe 11/1928 (5,8 MB)
Die Schwalbe 12/1928 (12,5 MB)
Die Schwalbe 13/1929 (1,4 MB)
Die Schwalbe 14/1929 (3,1 MB)
Die Schwalbe 15/1929 (7,0 MB)
Die Schwalbe 16/1929 (4,5 MB)
Die Schwalbe 17/1929 (8,0 MB)
Die Schwalbe 18/1929 (7,7 MB)
Die Schwalbe 19/1929 (1,3 MB)
Die Schwalbe 20/1929 (3,3 MB)
Die Schwalbe 21/1929 (4,9 MB)
Die Schwalbe 22/1929 (3,7 MB)
Die Schwalbe 23/1929 (4,2 MB)
Die Schwalbe 24/1929 (5,5 MB)
Die Schwalbe 25/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 26/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 27/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 28/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 29/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 30/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 31/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 32/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 33/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 34/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 35/1930 (1,4 MB)
Die Schwalbe 36/1930 (2,3 MB)
Die Schwalbe 1928-30 - index (0,8 MB) - obsah
Já jsem doplnil Die Schwalbe z druhé číselné řady:
Die Schwalbe 25-27/1967 (2,6 MB)
Die Schwalbe 28-29/1967 (1,7 MB)
Nové Schwalbe (třetí řada číslování!) začal skenovat Valerij Smirnov (některé soubory jsou v DjVu formátu):
Die Schwalbe 1/1969 (3,4 MB)
Die Schwalbe 2/1969 (4,2 MB)
Die Schwalbe 3/1970 (0,9 MB)
Die Schwalbe 4/1970 (3,4 MB)
Die Schwalbe 5/1970 (0,9 MB)
Die Schwalbe 6/1970 (0,5 MB)
Die Schwalbe 7/1971 (2,4 MB)
Die Schwalbe 8/1971 (2,4 MB)
Die Schwalbe 10/1971 (3,7 MB)
Die Schwalbe 11/1971 (3,4 MB)
Die Schwalbe 12/1971 (3,5 MB)
Die Schwalbe 13/1972 (4,0 MB)
Die Schwalbe 15/1972 (0,8 MB)
Die Schwalbe 17/1972 (3,2 MB)
Die Schwalbe 18/1972 (3,6 MB)
Die Schwalbe 19/1973 (4,6 MB)
Die Schwalbe 20/1973 (5,0 MB)
Die Schwalbe 21/1973 (4,7 MB)
Die Schwalbe 27/1974 (4,1 MB)
Die Schwalbe 28/1974 (2,5 MB)
Die Schwalbe 29/1974 (4,1 MB)
a další čísla skenoval Klaus-Peter Zuncke:
Die Schwalbe 31/1975 (3,2 MB)
Die Schwalbe 32/1975 (4,3 MB)
Die Schwalbe 33/1975 (3,6 MB)
Die Schwalbe 34/1975 (4,3 MB)
Die Schwalbe 35/1975 (3,5 MB)
Die Schwalbe 36/1975 (3,4 MB)
Die Schwalbe 37/1976 (3,5 MB)
Die Schwalbe 38/1976 (3,3 MB)
Die Schwalbe 39/1976 (4,4 MB)
Die Schwalbe 40/1976 (4,4 MB)
Die Schwalbe 41/1976 (3,5 MB)
Die Schwalbe 42/1976 (5,5 MB)
Die Schwalbe 43/1977 (3,3 MB)
Die Schwalbe 44/1977 (2,4 MB)
Die Schwalbe 45/1977 (3,3 MB)
Die Schwalbe 46/1977 (2,5 MB)
Die Schwalbe 47/1977 (2,5 MB)
Die Schwalbe 48/1977 (4,9 MB)
Die Schwalbe 49/1978 (2,6 MB)
Die Schwalbe 50/1978 (3,6 MB)
Die Schwalbe 51/1978 (2,5 MB)
Die Schwalbe 52/1978 (3,2 MB)
Die Schwalbe 53/1978 (2,5 MB)
Die Schwalbe 54/1978 (3,9 MB)
Die Schwalbe 55/1979 (2,5 MB)
Die Schwalbe 56/1979 (3,3 MB)
Die Schwalbe 57/1979 (2,3 MB)
Die Schwalbe 58/1979 (2,4 MB)
Die Schwalbe 59/1979 (3,4 MB)
Die Schwalbe 60/1979 (3,1 MB)
Die Schwalbe 61/1980 (3,3 MB)
Die Schwalbe 62/1980 (3,2 MB)
Die Schwalbe 63/1980 (2,5 MB)
Die Schwalbe 64/1980 (3,1 MB)
Die Schwalbe 65/1980 (3,3 MB)
Die Schwalbe 66/1980 (4,3 MB)
Die Schwalbe 67/1981 (3,1 MB)
Die Schwalbe 68/1981 (2,9 MB)
Die Schwalbe 69/1981 (2,8 MB)
Die Schwalbe 70/1981 (3,4 MB)
Die Schwalbe 71/1981 (4,2 MB)
Die Schwalbe 72/1981 (5,8 MB)
Die Schwalbe 73/1982 (3,4 MB)
Die Schwalbe 74/1982 (3,5 MB)
Die Schwalbe 75/1982 (2,5 MB)
Die Schwalbe 76/1982 (3,1 MB)
Die Schwalbe 77/1982 (3,6 MB)
Die Schwalbe 78/1982 (4,6 MB)
Die Schwalbe 103/1987 (0,9 MB)
Die Schwalbe 104/1987 (1,2 MB)
Die Schwalbe 105/1987 (2,6 MB)
Die Schwalbe 113/1988 (7,9 MB)
Die Schwalbe 114/1988 (7,3 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 115/1989 (4,5 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 116/1989 (1,0 MB)
Die Schwalbe 117/1989 (1,6 MB)
Die Schwalbe 118/1989 (0,8 MB)
Die Schwalbe 121/1990 (1,4 MB)
Die Schwalbe 122/1990 (4,6 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 123/1990 (4,6 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 124/1990 (6,0 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 125/1990 (6,5 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 126/1990 (9,7 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 130/1991 (6,4 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 134/1992 (7,1 MB, added 7.7.2008)
Die Schwalbe 141A/1993 - Sonderheft věnovaný k 80-tinám Wernera Speckmanna.

Infoblatt - latest issue on "Die Schwalbe" site


Klaus-Peter Zuncke skenoval sérii ročníků hlídky "Probleme und Studien" z německého (tehdy východoněmeckého) časopisu Schach:
Schach 1955 (11,0 MB)
Schach 1956 (11,1 MB)
Schach 1957 (10,7 MB)
Schach 1958 (10,7 MB)
Schach 1959 (11,2 MB) - v č.2/1959 na str. 28-29 je článek od Vladímira Pachmana: "Über das Wesen der Böhmischen Schule" (článek má pak ještě pokračování v číslech 3/1959, str.43-44, 4/1959, str.59 a 5/1959, str.77).
Schach 1961 (11,6 MB)
Schach 1962 (9,0 MB)
Schach 1963 (9,6 MB)
Schach 1964 (9,4 MB)
Schach 1965 (9,1 MB)
Schach 1966 (8,8 MB)
Schach 1967 (17,3 MB)
Schach 1968 (12,0 MB)
Schach 1969 (17,5 MB)
Schach 1970 (9,0 MB)
Schach 1971 (9,5 MB)
Schach 1972 (9,2 MB)
Schach 1973 (9,6 MB)
Schach 1974 (9,3 MB)
Schach 1975 (9,4 MB)
Schach 1976 (9,2 MB)
Schach 1977 (9,4 MB)
Schach 1978 (9,7 MB)
Schach 1979 (9,4 MB)
Schach 1980 (9,4 MB)
Schach 1981 (9,3 MB)
Schach 1982 (9,9 MB)
Schach 1983 (9,8 MB)
Schach 1984 (9,5 MB)
Schach 1985 (8,7 MB)
Schach 1986 (9,1 MB)
Schach 1987 (9,2 MB)
Schach 1988 (9,2 MB)
Schach 1989 (9,0 MB)
Schach 1990 (7,4 MB)


Klaus-Peter Zuncke skenoval celé ročníky problémové hlídky v "Deutsche Schachzeitung":
Deutsche Schachzeitung 1975 (5,8 MB)
Deutsche Schachzeitung 1982 (7,0 MB)
Deutsche Schachzeitung 1983 (6,7 MB)
Deutsche Schachzeitung 1984 (7,8 MB)
Deutsche Schachzeitung 1985 (7,0 MB)
Některé ročníky z období 1864 až 1901 lze nalézt mezi "Google books"

a úlohovou část z "Deutsche Schachblätter":
Deutsche Schachblätter 1936 (9,7 MB)
Deutsche Schachblätter 1938 (6,7 MB)
Deutsche Schachblätter 1939 (6,9 MB)
Deutsche Schachblätter 1940 (5,3 MB)
Deutsche Schachblätter 1941 (5,1 MB)
Deutsche Schachblätter 1942 (4,8 MB)
Deutsche Schachblätter 1983 (1,0 MB)
Deutsche Schachblätter 1984 (3,8 MB)
Deutsche Schachblätter 1985 (3,7 MB)
Deutsche Schachblätter 1986 (3,9 MB)
"Schweizer Schach-Magazin":
Schweizer Schach-Magazin 1993 (4,2 MB) - čísla 1-12.

Martin Hoffmann dal k dispozici kompletní ročníky "Schweizerische Schachzeitung" 1988-1999:
ssz_1988.pdf - (11,8 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1989.pdf - (9,1 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1990.pdf - (9,7 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1991.pdf - (7,5 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1992.pdf - (7,7 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1993.pdf - (8,9 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1994.pdf - (3,7 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1995.pdf - (3,0 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1996.pdf - (4,4 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1997.pdf - (2,4 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1998.pdf - (4,2 MB) (added 7.4.2008)
ssz_1999.pdf - (4,5 MB) (added 7.4.2008)
Zde je možno nalézt ročníky 2000-2008.


Přidávám další časopisy:
Francouzký časopis "Thémes 64" měl na přelomu padesátých a šedesátých let velmi dobrou úroveň. Kromě originálů zde nalezneme řadu článků. Šéfredaktorem byl Camil Seneca.
Thémes-64 / 1959 (9,5 MB) - kompletní ročník
Thémes-64 / 1960 (9,1 MB) - kompletní ročník
Thémes-64 / 1961 (9,4 MB) - kompletní ročník
Thémes-64 25/1962 (2,5 MB)
Thémes-64 50/1968 (2,5 MB)
Thémes-64 51/1968 (2,4 MB)
Thémes-64 52/1968 (3,6 MB)
Thémes-64 54/1969 (2,3 MB)
Thémes-64 62/1971 (2,4 MB)
Thémes-64 64/1971 (3,0 MB)
Thémes-64 76/1974 (3,8 MB)


Wiener Schachzeitung se postupně shromažďuje z různých zdrojů:
Ročníky 1900-1908 lze nalézt mezi "Google books". Zde jsou naskenovaná jiná čísla:
Wiener Schachzeitung 10-12/1912 (4,8 MB) - nalezneme zde část "Problemteil", kde je např. reprodukce výsledku soutěže Zlaté Prahy 1910.
Zde jsou další čísla:
Wiener Schachzeitung 5/1927 (1,7 MB, added 21.2.2008). Část "Aufgabenteil" řídil Josef Halumbirek.
Wiener Schachzeitung 19/1933 (2,7 MB, added 20.2.2008). Část "Aufgabenteil" řídil Christof Jobst.
Wiener Schachzeitung 23-24/1933 (4,4 MB, added 20.2.2008). V tomto čísle publikoval třeba i Palkoska.
Wiener Schachzeitung 01/1934 (2,5 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 02/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 03/1934 (2,6 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 04/1934 (2,5 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 05/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 06/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 07/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 08/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 09/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 10-11/1934 (4,5 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 12/1934 (2,8 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 13/1934 (3,0 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 14-15/1934 (4,4 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 16/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 17-18/1934 (4,5 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 19/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 20/1934 (2,7 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 21/1934 (2,6 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 22/1934 (2,8 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 23-24/1934 (4,5 MB, added 4.12.2008)
Wiener Schachzeitung 1/1936 (2,1 MB, added 20.2.2008). Část "Aufgabenteil" řídil Roman Mayer.
Wiener Schachzeitung 2/1936 (2,3 MB, added 20.2.2008). Zde i v dalších číslech najdeme originály od Palkosky.
Wiener Schachzeitung 3-4/1936 (4,5 MB, added 20.2.2008)
Wiener Schachzeitung 5/1936 (2,4 MB, added 20.2.2008)
Wiener Schachzeitung 6/1936 (1,8 MB, added 20.2.2008)
Wiener Schachzeitung 1/1937 (1,9 MB, added 20.2.2008). Zde získal cenu Z. Mach.
Wiener Schachzeitung 2/1937 (2,0 MB, added 20.2.2008)
Wiener Schachzeitung 3-4/1937 (3,6 MB, added 26.2.2008). Originály zde mají J. Mařík a J. Kotrč (za zmínku stojí, že jejich jména jsou publikována se správnou diakritikou!).
Wiener Schachzeitung 5-6/1937 (3,4 MB, added 26.2.2008). Kromě J. Maříka tu má originál i M. Havel.
Wiener Schachzeitung 7/1937 (1,9 MB, added 26.2.2008)
Wiener Schachzeitung 8/1937 (2,8 MB, added 21.2.2008)
Wiener Schachzeitung 9-10/1937 (4,7 MB, added 21.2.2008). Ve výsledku Traxlerova memoriálu má úlohy řada českých skladatelů: E. Plesnivý, E. Palkoska, Č. Kainer, F. Matoušek, L. Vetešník a další.
Wiener Schachzeitung 11-12/1937 (3,6 MB, added 26.2.2008)
Wiener Schachzeitung 13-14/1937 (3,4 MB, added 29.2.2008)
Wiener Schachzeitung 15-16/1937 (3,4 MB, added 29.2.2008). V tomto čísle měl originál A. Pituk.
Wiener Schachzeitung 17-18/1937 (3,5 MB, added 29.2.2008). Zde má trojtažku J. Mařík.
Wiener Schachzeitung 19/1937 (1,7 MB, added 26.2.2008)
Wiener Schachzeitung 20/1937 (1,8 MB, added 26.2.2008). V tomto čísle najdeme článek k 80-tinám L. Vetešníka.
Wiener Schachzeitung 21-22/1937 (3,6 MB, added 29.2.2008)
Wiener Schachzeitung 23-24/1937 (3,5 MB, added 29.2.2008)
Wiener Schachzeitung (cover) 1936 - (1,2 MB, added 20.5.2008) čísla 1,2,5,6.
Wiener Schachzeitung (cover) 1937 - (10,3 MB, added 20.5.2008) čísla 3-8,11-24.
Já jsem přidal mladší ročníky:
Wiener Schachzeitung 1948 (3,5 MB). Hlídku "Das Schachproblem" vedl Josef Halumbirek.
Wiener Schachzeitung 1949 (4,5 MB)

osterreichische_schachztg_1874_diagramy.pdf - (5,3 MB), razítkované diagramy 193-309 z tohoto rakouského časopisu.feenschach 1-60, 73-89: (je společným dílem mým a jednoho nadšence, který nechce být jmenován...)
feenschach 1/1971 (2,6 MB)
feenschach 2/1971 (3,7 MB)
feenschach 3/1971 (3,3 MB)
feenschach 4/1971 (3,4 MB)
feenschach 5/1971 (3,2 MB)
feenschach 6/1971 (3,2 MB)
feenschach 7/1972 (3,8 MB)
feenschach 8/1972 (5,2 MB)
feenschach 9/1972 (3,5 MB)
feenschach 10/1972 (3,3 MB)
feenschach 10u/1972 (3,2 MB)
feenschach 11/1972 (3,5 MB)
feenschach 12/1972 (3,6 MB)
feenschach extra 1972 (0,3 MB)
feenschach 13/1973 (7,2 MB)
feenschach 14/1973 (6,9 MB)
feenschach 15/1973 (7,2 MB)
feenschach 16/1973 (6,7 MB)
feenschach 17/1973 (7,6 MB)
feenschach 18/1973 (6,9 MB)
feenschach 19/1974 (6,4 MB)
feenschach 20/1974 (5,9 MB)
feenschach 21/1974 (7,7 MB)
feenschach 22/1974 (6,8 MB)
feenschach 23/1974 (5,9 MB)
feenschach 24/1974 (7,6 MB)
feenschach 25/1974 (8,1 MB)
feenschach 26/1974 (6,1 MB)
feenschach inhalt 1973-1974 (1,4 MB)
feenschach 27/1975 (6,4 MB)
feenschach 28/1975 (5,1 MB)
feenschach 29/1975 (3,7 MB)
feenschach 30/1975 (3,2 MB)
feenschach 31/1975 (5,1 MB)
feenschach 32/1976 (4,2 MB)
feenschach 33/1976 (3,9 MB)
feenschach 34/1976 (4,7 MB)
feenschach 35/1976 (4,6 MB)
feenschach 36/1976 (5,5 MB)
feenschach inhalt 1975-1976 (0,7 MB)
feenschach 37/1977 (11,5 MB)
feenschach 38/1977 (12,3 MB)
feenschach 39/1977 (13,7 MB)
feenschach 40/1977 (11,9 MB)
feenschach 41/1978 (5,9 MB)
feenschach 42/1978 (16,2 MB)
feenschach 43/1978 (16,1 MB)
feenschach 44/1978 (5,8 MB)
feenschach 45/1979 (8,0 MB)
feenschach 46/1979 (7,2 MB)
feenschach 47/1979 (11,0 MB)
feenschach 48/1979 (13,0 MB)
feenschach 49/1980 (8,0 MB)
feenschach 50/1980 (5,5 MB)
feenschach 51/1980 (4,6 MB)
feenschach 52/1980 (7,3 MB)
feenschach 53/1981 (5,0 MB)
feenschach 54/1981 (7,4 MB)
feenschach 55/1981 (5,9 MB)
feenschach 56/1981 (6,1 MB)
feenschach 57/1981 (8,7 MB)
feenschach 58/1981 (6,5 MB)
feenschach 59/1982 (6,2 MB)
feenschach 60/1982 (5,0 MB)
feenschach 73/1985 (12,9 MB)
feenschach 74/1985 (9,2 MB)
feenschach 75/1985 (7,7 MB)
feenschach 76/1985 (6,8 MB)
feenschach 77/1985 (4,8 MB)
feenschach 78/1986 (12,9 MB)
feenschach 79/1986 (11,9 MB)
feenschach 80/1986 (10,1 MB)
feenschach 81/1986 (10,1 MB)
feenschach 82/1987 (12,4 MB)
feenschach 83/1987 (11,2 MB)
feenschach 84/1987 (12,1 MB)
feenschach 85/1987 (13,0 MB)
feenschach 86/1988 (12,9 MB)
feenschach 87/1988 (13,4 MB)
feenschach 88/1988 (11,9 MB)
feenschach 89/1988 (11,6 MB)Jugoslávský časopis "problem" (psaný v chorvatštině) patřil ve své době k nejlepším šachovým časopisům. Kromě originálů a kvalitních článků věnoval značnou část prostoru šachově-matematickým problémům (což se v takovém rozsahu od té doby už v žádném jiném šachovém časopise bohužel neopakovalo).
problem 1-2/1951 (10,1 MB)
problem 3-4/1951 (11,3 MB)
problem 5-6/1951 (5,8 MB)
problem 7-9/1952 (6,6 MB)
problem 10-12/1952 (8,8 MB)
problem 13-14/1953 (6,3 MB)
problem 178-180/1977 (5,6 MB)

Makedonský (tehdy Jugoslávský) časopis "Novi Temi"
Novi Temi 25-26/1976 (2,3 MB)
Novi Temi 27-28/1977 (2,3 MB)
Novi Temi 31-32/1979 (2,1 MB)
Novi Temi 39-40/1983 (2,2 MB)

Argentinský časopis "Revista ajedrez" (ve španělštině) s úlohovou částí:
Revista ajedrez 1/1958 - (2,2 MB)
Revista ajedrez 3/1960 - (0,6 MB)
Revista ajedrez 7/1960 - (0,6 MB)


Klaus-Peter Zuncke skenoval celé ročníky problémové hlídky "Studii si Probleme" z rumunského časopisu "Revista romana de sah":
Revista romana de sah 1972 ( 5,2 MB)
Revista romana de sah 1973 ( 7,6 MB)
Revista romana de sah 1974 ( 6,9 MB)
Revista romana de sah 1975 ( 7,9 MB)
Revista romana de sah 1976 ( 9,3 MB)
Revista romana de sah 1977 (10,0 MB)
Revista romana de sah 1978 (11,6 MB)
Revista romana de sah 1979 (11,8 MB)
Revista romana de sah 1980 (10,0 MB)
Revista romana de sah 1981 ( 9,2 MB)
Revista romana de sah 1982 ( 9,0 MB)
Revista romana de sah 1983 ( 9,2 MB)
a norský časopis "stella polaris"
Stella polaris 1/1968 (3,4 MB)
Stella polaris 2/1968 (2,9 MB)
Stella polaris 3/1968 (2,9 MB)
Stella polaris 4/1968 (3,8 MB)
a také starší čísla holandského Probleembladu
Probleemblad 3/1963 (1,1 MB)
Probleemblad 5/1963 (1,5 MB)
Probleemblad 3/1967 (1,7 MB)
Probleemblad 4/1967 (1,5 MB)
Probleemblad 5/1967 (1,7 MB)
Probleemblad 1/1968 (1,7 MB)
Probleemblad 2/1968 (1,5 MB)
Probleemblad 3/1971 (1,6 MB)
Probleemblad 1/1974 (1,6 MB)
Probleemblad 2/1974 (1,6 MB)
Probleemblad 3/1974 (1,5 MB)
Probleemblad 4/1974 (1,6 MB)
Probleemblad 5/1974 (1,5 MB)
Probleemblad 6/1974 (1,6 MB)


Giuseppe Ferro a Ivo Fasiori skenovali:
sinfonie-1965-001.pdf (1,3 MB) - Sinfonie Scacchistiche 1/1965
sinfonie-1965-002.pdf (1,3 MB) - Sinfonie Scacchistiche 2/1965
sinfonie-1966-003.pdf (1,4 MB) - Sinfonie Scacchistiche 3/1966
sinfonie-1966-004.pdf (1,5 MB) - Sinfonie Scacchistiche 4/1966
sinfonie-1966-004_suppl.pdf (1,4 MB) - Sinfonie Scacchistiche 4/1966 supplement (added 3.1.2008)
sinfonie-1966-005.pdf (1,3 MB) - Sinfonie Scacchistiche 5/1966 (added 3.1.2008)
sinfonie-1966-006.pdf (1,3 MB) - Sinfonie Scacchistiche 6/1966 (added 3.1.2008)
sinfonie-1967-007.pdf (2,2 MB) - Sinfonie Scacchistiche 7/1967 (added 3.1.2008)
sinfonie-1967-008.pdf (2,4 MB) - Sinfonie Scacchistiche 8/1967 (added 3.1.2008)
Giuseppe Ferro is preparing a new CD with ALL the issues of "Sinfonie Scacchistiche" (Chess Symphonies), an Italian chess problem magazine published from 1965 to 1995


Předchůdce ruského "64", problémový šach je na konci, zaujaly mě tam také studie v dámě.
64 Sachmaty i saski 1/1925 (0,6 MB)
64 Sachmaty i saski 2/1925 (0,6 MB)
64 Sachmaty i saski 3/1925 (0,8 MB)
64 Sachmaty i saski 4/1925 (0,9 MB)
64 Sachmaty i saski 5/1925 (1,4 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 6/1925 (2,2 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 7-8/1925 (1,9 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 9/1925 (1,6 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 10/1925 (1,2 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 11/1925 (1,5 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 12/1925 (1,2 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 13/1925 (1,2 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 14/1925 (1,2 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 15/1925 (1,2 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 16/1925 (2,0 MB) - (added 18.5.2009)
64 Sachmaty i saski 17-18/1925 (1,7 MB) - (added 25.5.2009)
64 Sachmaty i saski 19/1925 (1,8 MB) - (added 25.5.2009)
64 Sachmaty i saski 20/1925 (1,4 MB) - (added 25.5.2009)
64 Sachmaty i saski 21/1925 (0,8 MB)
64 Sachmaty i saski 22/1925 (0,8 MB)
64 Sachmaty i saski 23/1925 (0,8 MB)
64 Sachmaty i saski 24/1925 (1,0 MB)
64 Sachmaty i saski 1/1928 (1,8 MB) (added 30.3.2009)
64 Sachmaty i saski 2/1928 (1,4 MB) (added 30.3.2009)
64 Sachmaty i saski 3-4/1928 (2,1 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 5/1928 (1,7 MB) (added 30.3.2009)
64 Sachmaty i saski 6/1928 (1,7 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 7/1928 (1,4 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 8/1928 (1,4 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 9/1928 (1,4 MB) (added 30.3.2009)
64 Sachmaty i saski 10/1928 (2,0 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 11/1928 (1,4 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 12/1928 (1,3 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 13-14/1928 (2,3 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 15/1928 (1,3 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 16/1928 (1,2 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 17/1928 (1,9 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 18/1928 (1,7 MB) (added 30.3.2009)
64 Sachmaty i saski 19/1928 (1,5 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 20/1928 (1,5 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 21/1928 (1,8 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 22/1928 (1,4 MB) (added 20.4.2009)
64 Sachmaty i saski 23/1928 (1,7 MB) (added 30.3.2009)
64 Sachmaty i saski 24/1928 (1,8 MB) (added 20.4.2009)

zadacha_v_ruskych_saskach_1969.djvu (3,8 MB) - G. P. Beljanin: "Zadacha v ruskych saskach" (1969). Úlohy nejsou doménou pouze šachu, ale skládat se dá i v ruské dámě. Některé úlohy pocházejí už z 19. století. Celkem je v knize 172 skladeb. Je vidět, že i v úlohách v dámě lze realizovat dokonce i některá témata, známá z šachových úloh. Šachy jsou však pro realizaci uměleckých ideí přeci jen lepším stavebním materiálem.
zadachi_miniatury_v_mezdunarodnych_saskach_1985.djvu (9,9 MB) - G. D. Dalidovic, I. A. Strelchik: "Zadachi miniatury v mezdunarodnych saskach" (1985). V této knize je celkem 451 úloh v mezinárodní dámě (na šachovnici 10x10).

sachmaty_1923_06.pdf (5,8 MB) - časopis obsahoval "Otdel etjudov" a "Otdel zadach" (kde je reprodukována např. i úloha K. Traxlera z "Národní Politiky"). (added 9.10.2009)
shakmatnyj_ezegodnik_1932-35.djvu (4,5 MB) - Vyšlo v roce 1937. Na str.381-407 je část "Kompozicija"
shakmatnyj_ezegodnik_tom2_1936_1938.djvu (4,3 MB) - sborník se vztahuje k roku 1936, vyšel v roce 1938. Na str.337-363 je rozsáhlá část "Kompozicija".
sachmatnyj_ezegodnik_1960.djvu (3,2 MB) - 498 stran, díl VI (od str.443) je věnován kompozici (Kofman, Umnov)
sachmatnyj_ezegodnik_1961.djvu (2,4 MB) - Sachmatnyj ezegodnik (1961). Od str.340 část "Sovetskij sachmatnyj etjud v 1961 godu" věnovaná studiím. (added 9.10.2009)
sachmatnyj_ezegodnik_1962.djvu (2,1 MB) - 306 stran, díl V (od str.291) je věnován kompozici (Kofman)
sachmaty_1947-49.djvu (4,2 MB) - sborník s částí "Kompozicija" (str.356-432)
sachmaty_1950.djvu (8,2 MB) - v tomto sborníku nalezneme na str.292-329 rozsáhlou část "Kompozicija" (článek Umnova a výběr nejlepších světových úloh za rok 1950, nejen ruských, ale najdeme zde třeba i úlohu od Palkosky - č.56) (added 19.6.2009)
sachmaty_1951-52.djvu (2,5 MB) - v tomto sborníku nalezneme na str.183-215 část o studiích a následuje "Kompozicija" (str.218-234)
sachmaty_1953.djvu (4,5 MB) - od str. 257 je rozsáhlý článek Ju. Averbacha o koncovkách se stejnopolnými střelci, s řadou studií. Od str. 296 je potom obvyklá část "Kompozicija". (added 28.8.2009)
sachmaty_1954.djvu (5,6 MB) - od str. 280 najdeme článek o italské šachové škole obsahující řadu studií. Tradiční "Kompozicija" tentokrát ale chybí. (added 28.8.2009)
sachmaty_1956.djvu (2,4 MB) - 338 stran, od strany 307 je článek o studiích od D. Petrova.
sachmaty_1957.djvu (3,7 MB) - 514 stran, od strany 427 je část "Kompozicija", která obsahuje 190 úloh a pak ještě článek V. Korolkova. Vydáno v roce 1959.
sachmaty_1958-1959.djvu (3,0 MB) - 506 stran (převážně jen praktický šach)
mayzelis_sachmaty_1960.djvu (9,9 MB) - šachovým problémům je věnována část na str.377-385, ale řadu dalších úloh nalezneme i na jiných místech (např. na str.81, 150-152, 162-164). Řada historických fotografií.
konkurs sostavlenija zadac Latvia 1958 (1,0 MB) - "Konkurs sostavlenija sachmatnych zadac latvijskoj SSR" (1958), výsledek soutěže přímých úloh a pomocných matů. konkurs_sostavlenija_zadac_latvia_1958.pdf (16,0 MB) - lepší sken (better scan). Skenoval V. Surkov. (added 3.3.2009)
turnir_kechkemet_1927.djvu (4,7 MB) - 274 stran, od strany 247 je výsledek soutěže trojtažek.

itogi_krivoj_rog_1986.pdf (9,7 MB) - Itogi, Krivoj rog (1986) (added 18.5.2009) Skenoval V. Surkov
kaisaa_voronezh_1992_1.pdf (1,7 MB) - (added 18.5.2009) Skenoval V. Surkov

Etyud 01/1990 (3,5 MB) - ruský časopis o studiích. Skenoval V. Surkov (added 30.3.2009)
Etyud 12/1992 (3,0 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 15-16/1992 (3,2 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 17-18/1992 (3,1 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 19-20/1993 (3,2 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 21-22/1993 (3,2 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 23-24/1993 (3,0 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 25-26/1993 (3,2 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 27-28/1993 (3,3 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 29-30/1993 (3,2 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 31-32/1994 (3,1 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 33-34/1994 (3,0 MB) (added 30.3.2009)
Etyud 35/1994 (3,1 MB) (added 30.3.2009)

Vladimir Tyapkin skenoval tato starší čísla lotyšských Šachmatů (úlohovou část):
Sachmaty (Riga) 1976 ( 2,6 MB) - čísla 1-3,10,11,18 (added 30.12.2008)
Sachmaty (Riga) 1977 ( 6,0 MB) - čísla 5-7,9,13,15-17,19,21,22 (added 30.12.2008)
Sachmaty (Riga) 1978 (16,4 MB) - kompletní ročník (added 30.12.2008)
Sachmaty (Riga) 1979 (14,5 MB) - kompletní ročník (added 30.12.2008)
další jednotlivá čísla pocházejí z jiných ruských zdrojů:
Sachmaty (Riga) 19/1965 (0,9 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 20/1965 (2,5 MB) (added 24.6.2009)
Sachmaty (Riga) 21/1965 (1,4 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 14/1967 (0,9 MB) (added 24.6.2009)
Sachmaty (Riga) 23/1967 (1,4 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 24/1967 (1,0 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 1/1968 (1,3 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 2/1968 (1,0 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 1-24/1969 - complete year (27,0 MB) (added 9.10.2009)
Sachmaty (Riga) 1/1970 (4,9 MB) (added 6.5.2009)
Sachmaty (Riga) 2/1970 (1,1 MB) (added 6.5.2009)
Sachmaty (Riga) 3/1970 (1,3 MB) (added 18.5.2009)
Sachmaty (Riga) 9/1976 (1,8 MB) - lotyšský časopis s úlohovou rubrikou "zadaci". V roce 1976 jej vedl A.Dombrovskis.
Sachmaty (Riga) 11/1985 (1,0 MB)
Sachmaty (Riga) 15/1987 (0,9 MB)
Sachmaty (Riga) 16/1987 (1,6 MB)
Sachmaty (Riga) 1/1988 (3,2 MB) - (added 18.5.2009)
Sachmaty (Riga) 2/1988 (4,2 MB) - (added 18.5.2009)
Sachmaty (Riga) 3/1988 (3,0 MB) - (added 18.5.2009)
Sachmaty (Riga) 1/1989 (2,6 MB)
Sachmaty (Riga) 21/1989 (1,1 MB)
Sachmaty (Riga) 9/1990 (1,5 MB) - od roku 1990 vedl rubriku "zadaci" V.Shanshin.
Baltijskie sachmaty (Riga) 1/1991 (0,6 MB) (added 9.10.2009)
Baltijskie sachmaty (Riga) 2/1991 (0,7 MB) (added 9.10.2009)

Albino - běloruský časopis, archív starších čísel 2003-2008 v PDF.

Sachmatna misl 1/1989 (4,8 MB) - bulharský časopis (psaný rusky) s rozsáhlou problémovou hlídkou "Kompozicija"
Další čísla v elektronické formě jsou volně ke stažení na bulharských stránkách tohoto časopisu:
Sachmatna misl 8-9/2006 - a čísla z originální bulharské stránky. Rubriku "Kompozicija" vede Petko Petkov.
Sachmatna misl 10/2006
Sachmatna misl 11-12/2006
Sachmatna misl 1-2/2007
Sachmatna misl 3-4/2007
Sachmatna misl 5-6/2007 (výsledek soutěže "Gandev 60" JT)
Sachmatna misl (od roku 2008 bez problémové hlídky) (Since 2008 without chess problem column)
Sachmatna misl 1/2009 - v roce 2009 sice nevychází stabilní problémová část, ale v tomto čísle je strana 46 věnována 70-tinám Ivana Viděnova (s 5 jeho úlohami).
Sachmatna misl 2/2009 - v tomto čísle je článek na str.85 věnovaný problémovému šachu.
Čísla 3/2009 a 4/2009 jsou už opět bez problémového šachu.
Sachmatna misl 5/2009 - v tomto čísle je článek na str.299 (61 v PDF) "Krikor Chajrabedjan", věnovaný úlohám tohoto skladatele.

szachista_1939_4.djvu (1,5 MB) (added 6.5.2009)

Biuletyn miesiecznika Szachy 21/1986 (2,5 MB) - Skenoval V. Surkov. (added 20.4.2009)
Biuletyn miesiecznika Szachy 24/1986 (2,3 MB) - Skenoval V. Surkov. (added 20.4.2009)
Biuletyn miesiecznika Szachy 33/1987 (3,7 MB) - Skenoval V. Surkov. (added 20.4.2009)


Na stránce Hilmara Klause byla série těchto linků:
200 Ausgewaehlte Schachaufgaben.pdf (broken link) - Hilmar Ebert (1987), 5998754, 206 pages
Aesthetik des Denkens.pdf (broken link) - Hilmar Ebert (1982), 13808726, 358 pages
Early Helpmates.pdf (broken link) - Hilmar Ebert + Hans Gruber (2001), 19426165, 460 pages
Kegelschach.pdf (broken link) - Hilmar Ebert + Friedrich Wolfenter (1998), 12831438, 400 pages
Moderne Kleinkunst.pdf (broken link) - Hilmar Ebert + Hans Gruber (1996), 15149830, 424 pages
Top Helpmates.pdf (broken link) - Hilmar Ebert + Hans Gruber (1995), 10400933, 262 pages
Zuglaengenrekorde im Wenigsteiner.pdf (broken link) - Hilmar Ebert (1986), 5026920, 130 pages
Wenigsteiner–Jahrespreis 1979-1994 - Hilmar Ebert, 406760, 196 pages. Výsledky tohoto každoročního sekundárního turnaje pro úlohy s maximálně 4 kameny. Tento soubor je součástí "Moderne Kleinkunst", další ročníky jsou zde: Wenigsteiner-Jahrespreis 1995-2007


Gady Costeff a Lewis Stiller naskenovali čísla 1-156 studiového časopisu EG (od roku 1965 do 2005) EG issues 1-156. Pro snazší stahování jsem si vytvořil Import download list (pro Getright), pomocí kterého lze stáhnout všechny PDF soubory z této stránky najednou. Všechny PDF soubory mají dohromady 824 MB, celkem je naskenováno 6421 stránek! Nový je eg124-supplement.pdf (updated 3.1.2006)
Index to EG Issues 1-169 - rejstřík, který zpracoval Paul Valois


V.Smirnov - skenované PDF a DjVu soubory. Russian chess magazines in PDF or DjVu. Stránka je bohužel již nefunkční a nejde odtud nic stáhnout. Update 31.12.2008: torzo bývalých souborů z této stránky lze stáhnout zde: chessmagazine.mylivepage.ru

Sachmatnyj portal - řada ruských knih většinou v DjVu formátu, převážně praktický šach, ale i problémový šach, zejména zde Sachmatnaja kompozicija. Podle autorů.
ChessZone - staré ruské šachové knihy v DjVu nebo PDF formátu (ale ne problémový šach). Vše zpakované v zipech, pozor na jména v azbuce uvnitř.
shch.webhost.ru - série ruských knih a časopisů v DjVu formátu (hlavně praktický šach).
chessmania.narod.ru - přes 100 ruských šachových knih ke stažení, většinou praktický šach, občas i něco o studiích (soubory mají heslo, ale to je uvedeno v úvodu stránky)
kodges.ru - řada knih, i šachových
www.chessdvd.ru - na této ruské stránce lze stáhnout několik šachových knih
graycrow.narod.ru - různé šachové knihy, hlavně ruské.
Forum o kompjuternych sachmatach - rozsáhlé ruské fórum o šachu, programech, literatuře atd.
Biblioteka ichtika - tisíce knih z různých oborů, hlavně ruských. V sekci 17yanv2008 lze nalézt i řadu knih šachových (při stahování se za "No" substituuje pořadové číslo knihy)
Szachowy Zapiecek - Biblioteka - polská stránka se sérií starých šachových knih, většinou praktický šach, ale i studie a časopisy s úlohovými rubrikami.
Biblioteca de Ajedrez - šachové knihy, většina ve španělštině
Chess Library - přes 600 šachových knih, ale hlavně praktický šach (řada z těchto knih je duplicitních s jinými archívy)A. C. White - The Christmas Series
vol.yearpagessize [MB]titlecomment
1190561125,9Chess Lyrics (via proxy) by A. F. Mackenzie. 282 problems, mostly direct mates in two or three moves, with commentary and an autobiographical introduction, edited by A. C. White
 1906271,1Supplement to Chess lyrics (via proxy) only supplement (errata)
219052505,7Roi acculé aux angles (via proxy)200 direct mates featuring a cornered Black king, with an introduction. Jiný scan Roi acculé aux angles (1905) (via proxy)
319062807,1Les tours de force sur l'échiquier (via proxy)A treatise on two-move tasks with 232 examples, incorporating an essay by J. C. J. Wainwright on the queen's cross. Other scan: Les tours de force sur l'échiquier (via proxy).
41907258
145
12,2
5,5
Les mille et un mats inverses vol.1
vol.2
1001 selfmates with a brief commentary, the problems in volume 1, the commentary and solutions in volume 2. Obsahuje 1001 (!) velmi starých samomatů (celkem 403 stran). (skenoval Giuseppe Ferro). Nyní se vol.1 (via proxy) a vol.2 (via proxy) objevily i v Google books. vol.2 - other scan (via proxy)
51907  200 Bauernumwandlungs-Schachaufgaben200 problems featuring pawn promotion, with an introduction
6190831012,6Ceske melodieby Josef Pospisil, 202 direct mates, with an introductory essay by B. G. Laws and J. W. Allen. Josef Pospíšil: "České melodie". Německo-anglicky psaná kniha obsahuje 202 úloh Josefa Pospíšila. Rozsáhlý úvodní text má 2 části: "The Bohemian Theory of the Chess Problem" a "The Work of Josef Pospisil". Následují ještě matové obrazce na diagramech 5x5. (skenoval Michal Dragoun). Jiný scan je v Google books Ceske melodie (via proxy). Other scan: Ceské melodie 1908 (via proxy)
7190811110,8Josef Juchly (via proxy)
(with signature by A.C.White, see page 8)
1847-1905, 28 problems by this Swiss composer from years 1883–1893. Other scan (without signature): Josef Juchly (via proxy). Úlohy jsou pravděpodobně stejné jako v Festschrift (1896) (via proxy), str. 101-124
81909  Memories of my chess-board50 problems by the author, mostly direct mates, and 22 by others, with commentary
919091371,6Knights and Bishops (via proxy)100 direct mates featuring neither queen nor rook, with an introduction. Other scan: Knights and bishops 1909 (via proxy), and one more scan: Knights and bishops (via proxy)
1019101066,6The White RooksApproximately 200 problems in which White is restricted to rooks, king, and pawns, with commentary. (skenoval Giuseppe Ferro)
111911110
212
11,5
18,2
More White Rooks
another scan
A sequel to "The White rooks". Approximately 300 more problems in which White is restricted to rooks, king, and pawns, with commentary. (skenoval Klaus-Peter Zuncke)
121911  First Steps in the Classification of Two-MoversA treatise originally published in serial form in the "British Chess Magazine", with 150 examples
131911271/13637,8Running the GauntletApproximately 400 problems featuring 'en passant' captures, with commentary. (fotil VK) (added 16.6.2008)
14191119212,3Dame und ein Lauferby Emil Palkoska, A treatise on problems in which White has only queen, one bishop, and pawns, with around 500 examples. Emil Palkoska, A.C.White: "Schachprobleme Weiss: Dame und ein Läufer" (1911). 192 stránková kniha v němčině. Výběr dvoj- až čtyřtažek s bílým materiálem uvedeným v názvu. Úlohy jsou systematicky rozděleny podle matových obrazců. (skenoval Klaus-Peter Zuncke)
15191212410,4The Theory of Pawn PromotionApproximately 500 problems featuring promotion, with commentary. (skenoval Giuseppe Ferro)
161913  Sam Loyd and his Chess problems714 problems of all kinds, plus four by T. Loyd and 26 by I. S. Loyd, with commentary
171913  White to play100 complete block two-movers, with an introduction
181913  Robert Braune - A apotre de la symétrie100 problems featuring symmetry of various kinds, with commentary.
191914  The White KingA treatise on White king play, with around 300 examples
201915223/11226,7Tasks and EchoesThe cumulative principle in problem composition. A treatise on echoes and other repetitions, with around 300 examples. (fotil VK) (added 16.6.2008)
211915  Retrograde AnalysisT. R. Dawson & W. Hundsdorfer. A treatise containing around 200 examples
221916  100 Chess Problems by William Meredith 1835-1903100 direct mates, each with commentary by one of the "Good Companion" club
231917  The White Knightswith an introduction by George Hume, approximately 200 problems in which White is restricted to knights, king, and pawns, with commentary
24191814919,4Chess Idyllsby G. Heathcote. 300 problems, with commentary by A. C. White. (skenoval Giuseppe Ferro) (added 2.1.2008)
2519198515,4Flights of Fancy in the Chess Worldedited by George Hume. (skenoval Giuseppe Ferro) (added 2.1.2008)
261920  A memorial to D. J. DensmoreAround 100 problems by Densmore and 120 by others, including the entries in the Densmore Memorial Tourney, with commentary by M. Sim and G. Hume
271921234
127
24,3
28,9
Alpine Chess
another scan
by Dr. M Henneberger. Around 200 problems by Swiss composers, with commentary and several photographs. (skenoval Martin Hoffmann) (added 4.4.2008)
281922  The Good Companion Two-MoverOver 900 two-movers from the "Good Companion" folders, with commentary and many photographs
29192322010,1Bohemian garnetsby Miroslav Havel, 500 problems, almost entirely direct mates, with an introduction. Anglicky psaná kniha, která vyšla v sérii "A.C.White - Christmas series", obsahuje 500 úloh M.Havla. Několikastránkový úvod napsal František Dedrle. (skenoval Michal Dragoun)
301924  Simple Two-Move ThemesF. B. Feast and A. C. White. A survey of two-move themes, with 600 examples
31192520922,3Changing FashionsA. C. White, G. Hume, 150 problems, edited with commentary by A. C. White
321926  The Chess Problemby H. Weenink, A comprehensive treatise with 374 examples and several photographs. Dutch edition, Weenink: "Het schaakprobleem" (1921): weenink_het_schaakprobleem_1921.pdf (17,4 MB) (skenoval Gary Kevin Ware) (added 30.3.2009)
33192720819,6Echoby Frantisek Dedrle, A treatise on problems with echoed mating positions, with 674 examples. Kniha je psaná česky, anglicky a německy. Předmluvu napsal M. Havel, který v ní rozebírá a porovnává různé druhy umění. Celkem kniha obsahuje 674 úloh, řada z nich je doplněna matovými obrazci na diagramech. (skenoval VK) (added 14.1.2008)
341927149
82
15,2
26,0
Assymetry
another scan
by T. R. Dawson & W. Pauly, A treatise on symmetrical positions with asymmetrical solutions, with 100 examples. (skenoval Martin Hoffmann) (added 4.4.2008)
35192812516,5The Properties of CastlingAn essay on castling in problems, with 101 examples. (fotil VK) (added 16.6.2008)
361929  Antiformby F. Palatz and A. W. Mongredien. A theoretical treatise with 151 examples
37192928629,6The Golden Argosy600 Chess problems by W.A.Shinkman, with an introduction. (skenoval VK) (added 16.4.2008)
 2004120,9Miniaturen78 miniaturen from 600 problems by W. A. Shinkman, with an introduction in German. V roce 1929 vydal W. A. Shinkman ve Whiteově edici knihu "The Golden Argosy". Toto není celá Shinkmanova kniha, ale jen výběr miniatur. Sestavil a předmluvu napsal Martin Hoffmann, vydáno v roce 2004. (added 4.4.2008, updated 20.5.2008)
38193088
172
5,6
14,5
Valves and Bi-Valves
another scan
A. C. White, G. Hume, A treatise on simultaneous line closing and line opening, with 124 examples. (skenoval Giuseppe Ferro)
39193125217,1Problems by my Friends185 problems of all kinds, with an introduction and a few photographs
401932  The Chessmen Speakby C. S. Kipping, 147 direct mates in three moves, with commentary
41193316112,2An English Bohemian100 direct mates, plus nine selfmates and four reflex mates, with commentary by J. Keeble
421934  SuomiA Collection of Problems by Finnish Composers by Pentti Sola
43193511212,3ConspiracyA selection of 100 helpmates, with an introduction. (fotil VK) (added 16.6.2008)
441936  A Genius of the Two-MoverA selection of 113 problems by Comins Mansfield, with commentary

A. C. White - The Overbrook Series
1194120713,4A century of twomovers100 two-movers, with commentary by A. C. White, C. Mansfield, F. Gamage, and V. Eaton
2194122815,7An artist in chess problemswith F. Gamage. 100 problems, mainly two-movers, with commentary
31942  A Chess Silhouetteby Gilbert Dobbs. 100 problems, with commentary and a biographical introduction
41942  A Sketchbook of American Chess Problematists2 volumes. Biographical sketches of 83 composers, compiled by A. C. White, E. W. Allen, and B. M. Marshall, with 180 example. Náklad byl 250 výtisků.
519437515,2The two-move chess problem in the Soviet union 1923-43A survey by A. Buschke, R. Cheney, and A. C. White, with 120 examples
61943  Variation Playby W. Jacobs & A. C. White. A treatise on mechanisms in the two-mover, with 131 examples. Náklad byl 225 výtisků.
7194421838,8Adventures in compositionby C. Mansfield, An autobiographical treatise on the composition of two-movers, with 110 examples. With an introduction by A.C.White
81945  To Alain White149 problems of all types, "a tribute from his friends on the occasion of his sixty-fifth birthday", edited by E. W. Allen and E. M. Hassberg. Náklad byl 300 výtisků.

Can some enthusiasts help with scanning of missing books by A. C. White ? Pomůže někdo s naskenováním (nebo jen zapůjčením) chybějcích knih z těchto sérií ?

Unknown book by A. C. White ? A.C. White: "The solving of sui-mat" (1914, 1919?) - A tale suggested by G. Meredith's "Shaving of Shagpat". Manuscript offered to Alain C. White by the Good Companions. One page from this book

Henry Tanner: Alain C. White ja hänen Joulusarjansa - článek o A.C.Whiteovi ve finštině (Suomen Tehtäväniekat 3/2006). Přehled literatury také s odkazy na moji stránku.
collection d'Alain Campbell Went White (1880-1951) - výběr z knih A. C. Whitea (ve francouzštině).
A. C. White - Christmas Series - informace o jednotlivých knihách v češtině, které má na své stránce Karel Mokrý v rubrice "Koutek sběratele".Chessboard magic - 160 šachových studií, sestavil a okomentoval Irving Chernev. Zde je PDF: chernev_chessboard_magic_1943.pdf - (7,6 MB) (160 studies, mainly by Russian composers, with commentary) (added 2.1.2008)


howard_enjoyment_of_chess_problems_1943.pdf (27,4 MB) - K. Howard: "The enjoyment of chess problems" (1943), 227 stran (216 problems, mostly direct mates but with a few selfmates, with commentary)
howard_how_to_solve_chess_problems_1945.pdf (18,8 MB) - Kenneth S.Howard: "How To Solve Chess Problems" (1945). Anglicky psaná skvělá kniha s detailními návody jak řešit šachové úlohy s vysvětlením na více jak 100 dvoj- až čtyřtažkách. Pro každého kdo si přečte tuto knihu, nemůže být pak problémem samostatně vyřešit každou dvojtažku. (112 direct mates by American composers, with commentary)
harley_mate_in_three_moves_1944.pdf (21,6 MB) - B. Harley: "Mate in three moves" (1944), 204 stran (A treatise on the three-move direct mate, with 267 examples)


wenman_100_published_problems_1944.pdf (4,9 MB) - P. Wenman: "100 published problems" (1944), 30 stran (100 direct mates in two or three moves, with an introduction)
wenman_111_selected_problems_1945.pdf (4,4 MB) - P. Wenman: "111 selected problems by famous composers" (1945), 32 stran (111 direct mates, with an introduction)
wenman_200_assorted_problems_1946.pdf (8,0 MB) - P. Wenman: "200 assorted problems" (1946), 56 stran
wenman_50_two_move_problems_1944.pdf (3,9 MB) - P. Wenman: "50 two move problems" (1944), 28 stran (50 two-movers, with an introduction)
wenman_problems_and_puzzles_1944.pdf (4,6 MB) - P. Wenman: "Problems and puzzles" (1944), 43 stran
plagiator.pdf - Jan Kalendovský: "Plagiátor F. P. Wenman (1891-1972)". Tento článek publikoval autor v Právu kolem roku 1995. V souvislosti s knihami Wenmana dostal teď jeho článek novou dimenzi. Doporučuji si přečíst. (Article by Jan Kalendovsky about plagiator F. P. Wenman, see also the article on "plagiarism" in "The Oxford Companion to Chess". Wenman publish a book of problems where a significant number were simply rotations of existing ones.)Další naskenované publikace nejsou veřejně přístupné (not public), v případě zájmu je však možno získat heslo e-mailem (se souhlasem, že soubory mohou být používány pouze pro soukromé účely)
Enter password for PDF archives:
Kontrolní součty všech PDF souborů (testovatelné například Total commanderem) jsou k dispozici v souboru archiv.sfv, který je řazen chronologicky, takže na jeho konci lze zjistit, co je nové. Soubor může také sloužit ke kontrole úplnosti archivu na lokálním disku.

Usage statistics by months - některé soubory byly staženy víc jak 1000x (some PDF files were downloaded more than 1000x!)


Zkušenosti se skenováním šachových časopisů a vytvářením PDF souborů - added 4.6.2003, updated 28.6.2005 (for new functions in Acrobat 7, especially "Recognize Text Using OCR")


DjVu - tento formát přináší až 5-10x větší kompresi než PDF nebo JPG. 1000-stránkové skenované knihy se tak vejdou jen do několika MB. Zatím vítězí síla firem a podpora aplikací pro PDF, ale možná se brzo dočkáme toho, že DjVu se stane standardem pro skenované publikace. Soubory typu DjVu lze snadno zobrazit také pomocí Irfanview ! (added 30.10.2005)
V případě odborné literatury (matematika, fyzika, ...) už DjVu převažuje nad PDF a na výměnných sítích je v současné době přes 3000 skenovaných knih v DjVu formátu! (updated 15.3.2006)
Testoval jsem použitelnost DjVu pro šachové publikace. Při převodu skenovaných TIFů jsem dosáhl velikosti DjVu souboru v rozsahu 23%-40% (!) proti velikosti PDF, přičemž kvalita textu byla identická, kvalita diagramů téměř také, jen v některých detailech (zejména šrafování) mírně horší. Programem "Document Express v5.1" je možný též přímý převod PDF do DjVu. To však nedoporučuji, protože v tomto případě má výstupní soubor velikost již 49%-68% původního PDF. Další důvod zálohovat naskenované TIF soubory! (pozor, při exportu obrázků z již hotového PDF se může zhoršit kvalita). Document Express umožňuje také jako parametr provést OCR (analogicky jako podobná funkce v AA7), pak je převod časově náročnější, ale v souboru DjVu lze vyhledávat. Volitelným jazykem je i čeština, umí i diakritiku! Nárust velikosti souboru při použití OCR je nepatrný (10%-15%). Myslím, že formát DjVu lze doporučit, zejména pro skenované textové dokumenty! A ještě jedna zkušenost: kvalita šachových diagramů v DjVu je mnohem lepší, pokud byly naskenovány pouze jako černobílé (B/W, 2 barvy).

WinDjView - lepší DjVu prohlížeč. Není jej nutno instalovat, rovnou se spouští. Doporučuji pak s ním asociovat typ DjVu (snadno v menu "settings"). Pro Windows 98 si stáhněte speciální verzi. Program umožňuje plynule listovat souborem i při větším zvětšení jedné strany (prohlížeč od LizardTech chodí v tomto případě skokovitě, což je velmi nepříjemné) a je možný export textu všech stran najednou (prohlížeč od LizardTech umí exportovat jen jednu stranu). Better DjVu viewer
Přímá metoda exportu textu je samozřejmě možná (podobně jako u PDF) jen pokud byl soubor z textů vytvořen. Pokud byl vytvořen z grafických souborů (skenované knihy, neupravené pomocí OCR) nabízím zde postup jak (poloautomaticky) převést do textu i takové DjVu soubory:
1) Otevřeme DjVu v programu IrfanView (nutná je verze aspoň 3.97), nyní jej uložíme jako (multipage) TIF. Pozor, pokud nemáme nastavenou kompresi TIFu, může vzniknout obrovský soubor (stovky MB). Nastavíme proto např.LZW kompresi a i tak počítejme s asi 10x větším souborem než byl původní DjVu.
2) Sputíme Fine Reader (OCR program na převod grafiky na text, testováno s verzí 8), kde otevřeme vytvořený TIF. Zde už stačí dát "read all pages" a stránky se budou postupně konvertovat. Může to trvat desítky minut až hodiny, podle počtu stran vstupního souboru.
3) pokud jde o cizojazyčný text, můžeme nyní výstupní text importovat třeba do překladače (PC translatoru apod.) a přeložit do češtiny.

Pokud generujeme ze skenovaných stránek vlastní DjVu programem "Document Express" (testována verze 5.1) doporučuji ve "Workflow manageru" nastavit "Perform OCR" (a zvolit příslušný jazyk pro rozpoznávání písma). Vytváření souboru DjVu s tímto parametrem sice trvá déle, ale v prohlížeči WinDjView se pak v menu "File" objeví položka "Export text" a není nutné provádět výše popsané převody. Navíc lze ve WinDjView přímo textově vyhledávat! Option OCR recommended for creating own DjVu files from scanned pages, then text search and export possible in WinDjView (and no additional OCR software necessary)

STDU Viewer - free prohlížeč souborů DjVu, PDF, ...
www.djvu-soft.narod.ru - návody jak dělat DjVu soubory (v ruštině), odkazy na pomocné programy.


Old magazines online with chess columns

(some links in this section I found with help of Jan Kalendovský, Ivo Fasiori, Gabriel Török, Henryk Konaszczuk and Vladimir Tyapkin)

Velký projekt rozjeli v Rakousku. Na stránce AustriaN Newspapers Online jsou naskenovány staré noviny a časopisy. Více než 50 (!) titulů a od každého řada celých ročníků! Skvělá práce a vše je free. V některých novinách lze najít šachové rubriky, zatím se to podařilo v Pester Lloyd, Wiener Zeitung, Reichspost, Neues Wiener Journal, Prager Tagblatt, Das Kleine Blatt, Illustrierte Wochenpost, Neues Wiener Tagblatt, Österreichs Illustrierte Zeitung, Wiener Hausfrauen-Zeitung, Neue Freie Presse, Welt Blatt, Volks-Zeitung. Jelikož je toho obrovské množství (viz "Liste der Zeitungen und Zeitschriften"), je možné, že šachové rubriky byly i v dalších (již zde naskenovaných) novinách a časopisech a budu rád, pokud někdo najde další, když mě na to upozorní.
If somebody find next chess columns in these newspapers, please, write me.

Pester Lloyd - v Budapešti vycházející rubrika (psaná německy) kterou vedl Emanuel Lasker. Vycházelo od 29.1.1911 každou neděli (nebo sobotu) a věnovala se více praktickému šachu. Rubrika "Schach" (s úlohou i s diagramem) je např. 12.2.1911 na str.12. Je možné také stáhnout PDF soubory jednotlivých dní (v nich se sice lépe listuje, ale každý má cca 14 MB a všechny mají stejné jméno, takže je nutné je na lokálním disku přejmenovat).

Wiener Zeitung - na stejném rakouském serveru je možno najít i rubriku z "Wiener Zeitung". Rubrika vycházela od 23.12.1933 nejprve v sobotu, pak většinou v neděli pravidelně až do 29.12.1935 (dál není naskenováno). V každém čísle je úloha na diagramu a bylo publikováno celkem 103 úloh.

Reichspost - rubrika "Schach" vycházela vždy v neděli v příloze Quelle od 15.11.1925 do 29.12.1935 (možná i dále, až sem je naskenováno). Řídil Hans Müller. Uveřejňovány byly vždy kromě partie i 1 studie nebo úloha (i originály!) na diagramu, např.6.12.1925 nebo 10.11.1935, dokonce třeba i samomat 10. tahem: 21.10.1934. Celkem zde bylo uveřejněno asi 300 problémů, poslední číslovaná úloha je asi Problem Nr.284, 13.1.1935, ke konci roku 1935 už úlohy číslovány nejsou. Update 20.1.2009: Naskenováno až do roku 1938. Poslední rubriku jsem našel 28.8.1938, pak už žádnou nevidím.

Neues Wiener Journal - vycházela rubrika "Rätsel und Schach", vždy v neděli (naskenováno je 1934-38). Řídil Hans Kmoch. Nejprve pouze praktický šach, 1 partie bez diagramu, 1x týdně. Od 26.1.1936 vycházela vždy poslední neděli v měsíci úlohová rubrika "Aufgabenrubrik", např. 28.6.1936. Update 20.1.2009: Objevily se další ročníky až do roku 1938, kdy hlídku řídil Ernst Grünfeld. Poslední rubrika je z 25.12.1938.

Prager Tagblatt - pravidelně v neděli vycházela německy psaná velká šachová hlídka "Schach" s úlohou, většinou reprodukce, občas se objevil i originál. Naskenováno je období 1913-1938. Hlídku vedl L.Wahle, od 4.5.1924 potom W. Neumann. Od roku 1931 hlídka změnila design (přestala být tištěna pro nás obtížně čitelným německým písmem schwabach). Poslední naskenovaná rubrika je z 25.12.1938, celkový počet 2029 do té doby publikovaných úloh je úctyhodný. Update 20.1.2009: Rok 1938 je nový (i když jen torzo). I v roce 1938 vedl rubriku W. Neumann.

Das Kleine Blatt - úlohová hlídka "Schach" vycházela od 6.11.1927 pravidelně každou neděli. Update 20.1.2009: Objevily se další ročníky až do roku 1938. Poslední hlídku jsem našel 27.11.1938, zajímavá je třeba 9.1.1938

Illustrierte Wochenpost - v hádankové rubrice "Rätselpost" se v letech 1933-1935 občas objevila i šachová úloha, např. 17.2.1933, 5.1.1934, 30.8.1935. Úlohy bez jmen autorů a ani není uvedeno, kdo rubriku vedl. Update 20.1.2009: Objevily se další ročníky až do roku 1938, ale vidím tam jen samé hádanky a šachovou úlohu žádnou.

Wiener Hausfrauen-Zeitung - šachovou rubriku nalezneme ve všech naskenovaných ročnících 1881-1914 a to vždy na důstojném místě (někdy hned na 2.straně). Rubrika měla název "Schach-Zeitung" a vedl ji Karl Schlechter. Uveřejněna byla vždy jedna úloha na diagramu, celkem zde do roku 1914 najdeme 1825 (!) úloh. Podle velkého diagramu je snadné rubriky vyhledat.

Neue Freie Presse - šachová rubrika "Schachzeitung der Neue Freie Presse" vycházela od 14.11.1921 týdně každé pondělí, ze začátku bez diagramů a v té době byla věnována jen praktickému šachu. První úlohová rubrika "Schach" vyšla 5.4.1924 a vedl ji Adolf Zinkl. V té době vycházela v sobotu nebo v neděli. Uveřejňovala partie a ze začátku vždy 1-2 úlohy na diagramech v sérii "Schachproblem", originály i reprodukce. Od 22.4.1934 byly uveřejňovány vždy 2 úlohy na diagramech, dále pokračovala série "Schachproblem", ale druhá úloha zahájila sérii "Schachaufgabe", která byla určena mladým problemistům (jen není jasné, proč druhá série začala číslování od č.176, resp. na co navazuje?). Poslední naskenovaná hlídka byla z 25.12.1937. Za tu dobu bylo uveřejněno 828 úloh v sérii "Schachproblem" a celkem 362 úloh v sérii "Schachaufgabe". Vyjímečně se objevila i nějaká studie, např. 18.12.1927 (v samostatné sérii "Endspielstudie"). Update 20.1.2009: Mezitím pokročíli ve skenování a objevil se ročník 1938. V rubrice 12.6.1938 byl publikován nový typ exošachu "Wehr-Schach". Na noviny věc dost odvážná, ale neujal se.

Neues Wiener Tagblatt Wochen-Ausgabe - hlídku Schach vedl Prof. Dr. Krejcik, uveřejňovány byly většinou originály! Naskenovány jsou roky 1932-1936 (údaj z 25.4.2007), ve všech číslech je šachová rubrika (všechny úlohy jsou na diagramech), např. 26.12.1936. Do tohoto čísla bylo publikováno celkem 716 (!) úloh.
Stáhl jsem všechny stránky se šachovou hlídkou, soubory zoptimalizoval a sestavil do PDF:
Neues Wiener Tagblatt Wochen Ausgabe 1932 (6,0 MB) - kompletní ročník (13.8.1932 hlídka nevyšla)
Neues Wiener Tagblatt Wochen Ausgabe 1933 (3,2 MB) - pouze druhá polovina roku (7/1933-12/1933)
Neues Wiener Tagblatt Wochen Ausgabe 1934 (6,4 MB) - kompletní ročník
Neues Wiener Tagblatt Wochen Ausgabe 1935 (6,5 MB) - kompletní ročník (20.4.1935 hlídka nevyšla)
Neues Wiener Tagblatt Wochen Ausgabe 1936 (6,6 MB) - kompletní ročník

Österreichs Illustrierte Zeitung - hlídka "Schach-Ecke" vycházela v letech 1900 (zde ji řídil K. Schlechter) až 1901 a řídil ji E. Heilmann. Další hlídky lze nalézt zadáním "Hefte" a kliknutím na "Übersicht", např. 552/1.

(Neuigkeits) Welt Blatt - k dispozici je pouze ročník 1938, např. 20.11.1938. Hlídka "Schach" uveřejňovala i úlohy na diagramu. Vedl ji Dr. Josef Krejcik.

Volks-Zeitung - k dispozici je pouze ročník 1938, např. 25.12.1938. Rubrika "Schach" s jednou úlohou na diagramu. Kvalitně naskenováno.


Freiburger Zeitung - v těchto německých novinách vycházela v letech 1921-1939 šachová hlídka "Schach-Ecke", kterou vedl Erich Hensle. Hledejte ji v "Sonntagsausgabe", např. 1.9.1935

Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke - vyhledáním slova "Schach" dostaneme řadu odkazů.
Deutsche National Bibliothek - přes 300 šachových odkazů, vše je volně dostupné. Doporučuji pak zvětšit na 100% vlevo "Ansicht".
Die Zeitung - (1941-1945, ukázka z 24.6.1941) hlídku "Schach" řídil J. Mieses. 18.2.1944 - kuriozita, ortodoxní studie T.R.Dawsona
Aufbau - (1938-1950, ukázka z 3.5.1940) šachová hlídka "Schach-Ecke", kterou vedl Siegfried Winitzki. 9.6.1950, hlídka se jmenovala "Unsere Schachecke" a vedl ji S.Birnbaum.
Gemeindeblatt der Juedischen Gemeinde zu Berlin - (1934-1938, ukázka z 21.8.1938) hlídka "Schach" se 2 úlohami na diagramech.
Pariser Tageszeitung - (1936-1938, ukázka z 28.8.1936) úlohová hlídka "Schach".
Ueber die Grenzen - 1.5.1945, hlídka "Schach" s jednou úlohou v notaci.
Juedisches Nachrichtenblatt - (1939) hlídku "Schach" vedl Paul Rosenblatt, později Leopold Jacobowitz. Úlohy na velkých diagramech.

Die Stimme - "Jüdische Zeitung" (dostupné v universitní knihovně ve Frankfurtu). Židovské noviny (vycházející ve Vídni) s rubrikou "Schach". Naskenováno 1928-1938, šachová rubrika zde vycházela ale jen v období 5.1.1928 - 28.2.1929. Příklady rubrik: 16.8.1928, 20.9.1928 nebo 7.2.1929 (úlohu zde má L.Cimburek).


Brooklyn Daily Eagle - tyto noviny (deník) jsou k dispozici z let 1841-1902! Vše je skenované, ale dá se v tom i textově vyhledávat. Velkolepý projekt! Od roku 1873 zde jednou týdně vycházela šachová hlídka (obvykle ve čtvrtek), nalezneme ji v rubrice Sport na str.14-16. Při vyhledání (keyword search) slova "chess" dostaneme celkem víc jak 10000 (!) odkazů. Zajímavá je také třeba rubrika "Loyd's Puzzles" a další.

British Library Online Newspapers Archive - britské noviny, 1851-1918 (jen některé ročníky). Hledáním slova chess lze najít řadu článků, např. rubriku v "Daily News" z 21.6.1900 atd. (lze prohlížet uvnitř vyhledávacího systému, nelze však zkonstruovat přímé linky na nalezené rubriky)

De Groene Amsterdammer - holandské šachové rubriky (1877-1940) se hledají klíčovým slovem "schaak". Rubrika se jmenovala "Schaakspel" (vedl ji A. G. Olland, viz např. 29.12.1923). Kvalita některých skenů je nízká.

Krantencollectie - stránka se sérií starých holandských novin, ve kterých lze nalézt i šachové hlídky (včetně úloh). Lze je nalézt vyhledáním slov "Schach" nebo "Schaken". Např. v "het Vaderland" 17.11.1929 jsou rubriky "Schaken" a "Dammen" s úlohami na diagramech.

Deutsch-jüdische Literaturgeschichte im Web - velký archiv naskenovaných novin a časopisů. Šachová rubrika byla zatím objevena v Ost und West, vycházela v období 11/1909-2/1914, vedl E.Lasker, občas je tam i úloha, např. zde 10/1910 nebo 2/1914. Také v Menorah vycházela šachová hlídka, ale bez úloh a studií (vedl Réti), např. zde: 6/1924.

Frei Schach! - několik čísel tohoto německého časopisu z let 1928-1929 s úlohovou rubrikou.

NZZ Online - Neue Zürcher Zeitung. Švýcarské noviny s šachovou hlídkou. Vyhledáním slova "Kunstschach" dostaneme další. Bohužel v internetové verzi jsou diagramy prázdné, viz např. 17.3.2006

Kronologija hrvatskog(a) šaha - problémová hlídka vycházející v neděli v chorvatských novinách "Vjesnik". Vedl ji Slavko Peleh. K dispozici jsou hlídky 257 až 551, ale poměrně obtížně se vyhledávají (obvykle pod "Mozaik" nebo "Razonoda"). Hlídky z roku 1998 a 1999 jsou nedostupné (testováno 28.8.2006). Příklady: 257 / 25.4.1999, 324 / 13.8.2000, 443 / 24.11.2002, 482 / 24.8.2003, 551 / 19.12.2004. Od roku 2005 hlídka již pravděpodobně nevychází nebo nejsou k dispozici nedělní čísla.

Idejom do mata - šachová hlídka v chorvatských novinách "Novi List". (chess column in croatian magazine)

Chess Columns - linky na šachové hlídky v časopisech (bohužel některé jsou jen pro "members"...). Možná tam jsou i úlohy - podaří se někomu nějakou najít?

www.creb.be - La revue des Echecs du Brabant (34 MB), Mat-Ouvu : l'intégral (130 MB), La Revue des Echecs - April 1905 (s řadou šachových problémů), Journal du CREB - čísla 1-51 (184 MB) Autorům bych doporučoval udělat z těchto zazipovaných JPG stránek vždy jeden PDF soubor.

Project Gutenberg - mezi asi 17000 knihami lze nalézt i několik šachových, např. Chess History and Reminiscences (textový formát v písmu Courier však není moc čtivý). U některých je k dispozici i HTML verze, např. The Blue Book of Chess (na konci je i několik úloh).

Virginia Chess Newsletter - americký dvojměsíčník, všechna čísla od roku 1998 v PDF. Občas se tam objeví nějaká studie, ale jinak jen praktický šach.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - polské noviny "Dziennik Poznański". Rychlost serveru je dobrá, jednotlivé strany jsou uloženy ve formátu 1 strana = 1 DjVu soubor a k prohlížení je třeba mít DjVu plugin. Vyhledávání je poměrně pracné, kvalita skenů je dost špatná, ale je to čitelné. Pravidelně v pátek tam vycházela šachová hlídka "Szachy" (s úlohou, reprodukcí), např. zde 23.1.1931 (str.6), 2.5.1935 (str.9), 20.12.1935 (str.9). Celkem je možno nalézt asi 400 hlídek.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - "Akademisches Monatsheft für Schach", k dispozici je řada sešitů tohoto starého německého časopisu (1889-1896). Další vyhledáme třeba přes slovo "Szachy". Nutné je mít nainstalovanou Javu, pak zobrazování funguje i pod IE7.

Biblioteka Cyfrowa - polské noviny "Polska Zachodnia". Šachová hlídka v období 8/1928-3/1931 (ale pravděpodobně bez šachových úloh).

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis - maďarská knihovna (hungarian library), hledání je však vzhledem k nesrozumitelnosti jazyka téměř nemožné. Alespoň jeden příklad týdeníku se šachovou rubrikou Vasárnapi Ujság (Budapest), s šachovou hlídkou "Sakkjáték" (je ve všech číslech počínaje rokem 1860, PDF je však k dispozici až od roku 1861), např. 6.1.1861 (číslo úlohy 54), 14.12.1873 nebo 16.12.1900 (podle čísla úlohy 2199 usuzuji, že zde bylo publikováno přes 2000 skladeb).

estonian newspapers - estonské noviny, šachovou hlídku lze nalézt v "Postimees" (Tartu) 1921-1940 (např. 9.1.1935, nejprve je třeba kliknout na úvodní link), "Paevaleht" 1930-1939, "Tallinna Post" a možná i v dalších. Estonština je sice špatně srozumitelná, ale dá se v tom zorientovat. Šach je estonsky "male". Pro zobrazení náhledů klikněte na "väikesed pildid", přechod na další den je "järgmine or" (pak je dobré znovu zvolit náhledy). Pro zobrazení zvolené stránky v plné velikosti klikněte na "suur pilt" a pro přechod zpět na "tagasi". Pro prohlížení je třeba mít nainstalovanou Javu.

Latvijas Šaha Vestnesis - "Lettländische Schachzeitung". Lotyšské časopisy z let 1924, 1925 a 1932. Rozsáhlá úlohová část s texty v němčině. Z českých skladatelů zde publikoval třeba I.Mikan nebo F.J.Prokop. Všechna čísla se dají stáhnout v PDF.
Windausche Zeitung - šachovou hlídku jde však najít i ve "Windausche Zeitung". První úlohová rubrika "Schach" vyšla asi 5.11.1927 a vedl ji Otto Tiedemann, pak ji najdeme námátkou třeba 2.6.1928 (vedl stále O.Tiedemann) nebo 8.2.1930 (vedl E.Giese). Šachy budou pravděpodobně ještě i v jiných zde citovaných novinách.

National Digital Library of Latvia - lotyššské noviny a časopisy. Viz např. "Rigasche Rundschau" (v němčině). Šachová hlídka "Schach" vycházela většinou v neděli. Vedl ji Robert Behting. Většina byla sice věnována praktickému šachu, občas tam byly ale i úlohy, např. 2.12.1900 nebo 14.12.1902. Občas byly úlohy jen v notaci (např. 24.12.1905). Naskenovány jsou roky 1895-1907, v každém z těchto ročníků byla šachová rubrika. Příjemně se listuje v náhledech, které plynule přecházejí na další dny (je možné též vybrat jen určitý den v týdnu). Třeba někdo objeví šachové rubriky i v dalších lotyšských novinách.

Gallica - velká francouzská knihovna. Vyhledává se pomocí "Recherche". Všechny knihy jsou k dispozici online a lze je i celé stáhnout po "Telecharger" (pak se vytvoří pracovní link na FTP serveru, a tento soubor lze přes copy/paste umístit do prohlížeče, kde se stáhne). Ze šachových knih jsem našel např. Nouveau manuel illustré du jeu des échecs (1830), na konci jsou i nějaké studie.
Gallica 2 - nová knihovna (Gallica 2 is a new version of the BnF digital library), např. Du jeu des échecs. Šachové knihy je možno najít vyhledáním slova "echecs".

Le Temps - od 10.11.1929 zde byla šachová hlídka "Les Échecs" (vycházela vždy v neděli). Naskenováno je do roku 1935 (rubrika pravděpodobně pokračovala až do roku 1942). Obsahovala obvykle 1 partii a 1 úlohu (originály i reprodukce). Rubriku vedl André Chéron. Text je bohužel na hranici čitelnosti. Např. 5.1.1930, 12.5.1935 (na str.5)

Le Journal de Geneve - švýcarské noviny psané francouzsky, archiv 1826-1998. Vyhledáním slova "Echecs" dostaneme řadu šachových článků.

La Vanguardia - španělské noviny vycházející v Barceloně, s rubrikou "Sección de ajedrez" (zatím objevena v ročnících 1931-1935), uveřejňující i úlohy a studie na diagramech v části "Final de Partida". Rubriku vedl Dr. R. Rey Ardid. Příklad hlídky z 15.1.1932 nebo 21.6.1935. Reprodukován zde byl občas i Palkoska, např. 31.5.1935 nebo Havel: 29.12.1933.
V novější historii zde najdeme skromnější rubriku Ajedrez (příklad z 7.8.2008), kterou vede Miguel Illescas (asi od roku 2002).

ABC - vyhledáním slova "Ajedrez" dostaneme odkazy na šachovou hlídku ve španělských novinách "ABC". Najdeme zde jednak starší rubriky, např. dvojstránkovou z 20.3.1935 (1/2), na další straně je i úloha: 20.3.1935 (2/2), ale volně jsou dostupné i současné noviny (vycházející souběžně v Madridu a v Seville). Rubriku "AJEDREZ" řídí nyní Fernando Visier, např. 10.9.2009, bohužel teď je tam asi jen praktický šach.

Chronicling America: Historic American Newspapers - americké časopisy z let 1880-1910, některé se šachovou hlídkou. Najdeme ji např. v The Sun (New York, např. 1.7.1901, "Our chess corner", velká hlídka s 5 diagramy, úlohy), Los Angeles Herald (např. 24.6.1906, "Chess and Checkers", úlohy na diagramech), Omaha Daily Bee (např. 22.5.1898, "Chess"), The Washington Times (např. 9.4.1904, velká hlídka "In the chess and chesker world", vedl F.Edward Mitchell), New York Tribune, The Richmond Dispatch, The Washington Bee, Hopkinsville Kentuckian, The San Francisco Call a jistě i v dalších. Hledáním slova "chess" dostaneme přes 1000 odkazů. Kvalita skenů je většinou dobrá a vše je free!

PressDisplay - noviny z celého světa, řada z nich se šachovou hlídkou. K prohlížení je třeba (bezplatná) registrace. Šachové rubriky jsou třeba v "Der Standard" (v sobotní příloze "Spiele", včetně úloh), "Die Presse", ... Je možno se tudy dostat i na hlídku "Šachový koutek LN" v sobotních Lidových novinách.

Newspaper Archive - staré americké noviny jsou už naskenovány. Vyhledáním slova chess dostaneme přes 285000 odkazů. Bohužel přístup na tyto stránky je placený.

German-Language Newspaper Access in North America - odkazy na řadu německy psaných novin, zde se dají hledat šachové hlídky.
Coburger Zeitung - Na stránkách Bayerische Landesbibliothek lze najít v "Coburger Zeitung" občas šachovou úlohu v nedělní příloze "Zum Wochenende" (např. 5.1.1935), občas lze nalézt "Schach-Ecke" s diagramem (např. 15.1.1935). Šachovou rubriku lze nalézt i např. v roce 1928 (třeba 2.1.1928 v příloze "Illustriertes Unterhaltungs-Blatt" nebo hned 4.1.1928 v hlavní části) nebo i v roce 1898 (např. 30.1.1898, "Schachspalte der Coburger Zeitung") a asi i v dalších. Pro lepší hledání diagramů klikněte vždy na "Miniaturansicht". Pro zobrazení částí stránek, které se nevejdou na obrazovku lze použít otočení o 90 stupňů.

The Modern Chess Problem - Philip H. Williams (1923). Celá kniha je dispozici po jednotlivých stránkách. (některé stránky bohužel chybí, např.133-134). Zde je v PDF: williams_modern_chess_problem_1923.pdf (16,5 MB) - Philip H. Williams: "The Modern Chess Problem", 3. vydání (1923)

Times Digital Archive (1785-1985) - "The Times", v těchto známých Londýnských novinách byla šachová rubrika "Chess", např. 24.12.1897 nebo 21.12.1898 (s úlohami na diagramech). Volně dostupné jsou ale i hlídky novější, např. 2.4.1983 (v tomto období vedl hlídku Harry Golombek, ale byla orientována převážně na praktický šach)

www.flickr.com - různé fotky z šachových knih, třeba British Chess Magazine. Bohužel to autor nezpracoval systematicky, takže jsou to spíš jen orientační náhledy pro představu, jak vypadaly staré šachové knihy a časopisy. Zde je např. článek o Emilu Palkoskovi v British Chess Magazine 1909

Řadu šachových knih lze nalézt i na www.archive.org (vyhledáním slova "chess"), např. The Chess Player (1841).
Japanese chess (shogi) - Choyo Suzuki, 1905, 264 stran
Morphy's games of chess, and Frere's problem tournament (1859) - od str.121 v PDF je výsledek úlohového turnaje s celkem 39 úlohami.

www.ulib.org - tato knihovna má údajně naskenováno přes 1,5 miliónu titulů. Z šachu je toho jen málo, ale vyhledáním slova "chess" lze nalézt několik šachových knih, k prohlédnutí je však vždy jen několik stránek. Např. zde najdeme knihu "Miniature Chess Problems More-movers", Niharendu Sikdar, 1993
openlibrary.org - tato knihovna má přes 23 miliónů titulů, z toho prý přes 1 milión naskenovaných. Jsou tu i šachové knihy, např. Book of Chess Problems (1874), knihy jde prohlížet nebo i stáhnout PDF.


Google - News Archive Search - kromě knih na Googlu začali skenovat i staré noviny a časopisy! Je velká šance na nalezení mnoha šachových rubrik. Vyhledáním slova "chess" dostaneme přes 380000 (!) výsledků. Zde jsou první výsledky (bohužel kvalita některých scanů je špatná), (quality of some scans is very low) (added 28.12.2008)
Z nalezených novin se šachovou rubrikou:

Rubrika "Chess" v The Pittsburgh Gazette Times vycházela vždy v neděli a vedl ji Howard L. Dolde. Zde jsou všechna čísla, která jsem našel:
The Pittsburgh Gazette Times, 30.10.1910 - Šachová rubrika s unikátní fotografií na které je A.C.White se psem (chrtem). Rare photo of Alain White with dog!. See also Our folder 7/1922 (via proxy) (page 86 in PDF).
2.4.1911, 7.5.1911, 4.6.1911, 11.6.1911, 6.8.1911, 20.8.1911, 21.9.1913
12.4.1914 - kompletní výsledek skladatelského turnaje (na noviny publikovaný v nezvykle velkém rozsahu). Full award of 2nd international chess problem tourney dedicated to memory of Sam Loyd. Judged by Alain White himself.
10.5.1914, 15.8.1915, 13.2.1916

Dostaneme nejen odkazy na staré rubriky, ale i na nedávno vyšlé rubriky, např. Lidové noviny 28.3.2009

Papers Past - New Zealand newspapers and periodicals (1839-1932), skvělá kvalita, možnost zobrazení jednotlivých odstavců i celých stránek.
North Otago Times - (25.2.1864-31.12.1900) noviny vycházející na Novém Zélandě, šachová rubrika "Chess", např. 19.7.1894, 10.11.1894 (s úlohami W. A. Shinkmana), 30.11.1894 (o popularitě šachu svědčí i to, že rubrika vycházela na 1. straně!), 18.12.1896 (publikoval zde i Zdeněk Mach, Bohemia), 25.12.1896, 26.3.1897, 4.6.1897 (Václav Císař a Jiří Chocholouš), 13.5.1898 (Jan Hostáň), 19.1.1900, 3.2.1900. Desítky dalších rubrik z těchto novin nalezneme hledáním chess problem. Úlohy jsou i na diagramech, na které se dostaneme po kliknutí na šipku směrem vpravo "Back to issue contents".

Otago Witness - (11.1.1851-24.11.1909) v těchto novinách na Novém Zélandě publikovali z českých skladatelů Zdeněk Mach: 25.6.1902, Miroslav Havel: 10.6.1903, Václav Císař: 27.10.1898, Jan Kotrč: 5.8.1897 a zejména Emil Palkoska: 2.4.1896, 20.3.1901, 17.4.1901, 22.1.1902, 19.2.1902, 20.8.1902, 8.4.1903, 11.5.1904, 15.6.1904, 18.1.1905, 14.6.1905, 8.11.1905, 18.3.1908, 29.7.1908, 7.10.1908, Tyto úlohy jsou zcela neznámé a zatím nebyly v žádné z databázi (právě jsem je zadal do WinChloe, údaj z 6.9.2009). Rubriku "Chess" vedl John Mouat. Najdeme v ní i články, např. z 15.7.1897 "Problem Imitation" (převzatý z Canterbury Times), jehož autorem byl S. S. Blackburne. Jiný článek je z 14.12.1899 "Economy of force in chess problems" (převzatý z La Strategie), jehož autorem byl Senor J. Tolosa-y-Carreras. Stovky dalších rubrik z těchto novin nalezneme hledáním chess problem.

The Star - (14.5.1868 - 31.12.1909) noviny vycházející na Novém Zélandě v městě Christchurch. Šachovou rubriku "Chess" vedl S. S. Blackburne, příklady: 28.10.1899, 18.11.1899. Další šachové rubriky v těchto novinách je možno najít hledáním chess problem

Wanganui Chronicle - (1.1.1874-31.12.1900) další noviny na Novém Zélandě, šachová rubrika "Chess and Draughts" byla i s diagramem, např. 2.11.1893, 10.11.1893, 9.12.1893.


Google - books

Google Book Search (PDF) - český popis jak Google digitalizuje knihy (včetně obhajoby toho, co je a co není legální). Cituji např.: "Existuje tolik knih bez zřejmého držitele autorských práv, že čekání na to, až se objeví a udělí své svolení, by znamenalo, že by mnoho z těchto materiálů navždy zůstalo v zapomnění." S tím lze určitě souhlasit.

Na Googlu je k dipozici řada knih, toto je výběr všech šachových knih, které jsou k dispozici celé (a lze stáhnout PDF) a ve kterých je aspoň část věnována šachovým problémům. Knihy do roku 1868 (včetně) jsou na Googlu k dispozici celé. Knihy z let 1869 až 1921 jsou volně přístupné jen z USA (mám potvrzeno, že tam jsou všechny už "out of copyright", tedy bez omezení autorskými právy). Evropa je v tomto směru (z mě neznámých důvodů) diskriminována. Našel jsem ale a otestoval několik funkčních proxy serverů přes které se lze na knihy dostat i z Evropy (proxy server musí být v USA nebo na místě s plným přístupem - fungují i některé z Kanady). Takže můžete stahovat! Seznam proxy serverů následuje.
This is selection of all Google books marked as "Full view books", which are devoted to chess problems. Full access to Google books beyond 1868 is possible only from USA, not from Europe. I found following good proxy servers for full access (also from Europe)!
fbuster.com, proxyboxonline.com, proxapp.com, 123proxygod.info.
Zde je možno nalézt další: List of free proxy sites, List 2. Postupně některé proxy servery přestávají fungovat, přístup je ale možný přes jiné. Je třeba se v tom přizpůsobovat aktuální situaci...

Návod jak stahovat přes proxy server: Klikneme na některý z uvedených proxy serverů. Do políčka "URL Address: " zadáme internetovou adresu knihy na Googlu, kterou chceme prohlížet nebo stáhnout PDF. Objeví se příslušná stránka na Googlu ve stejném tvaru jako bychom surfovali přímo. Pro méně zkušené uživatele: adresu URL získáme nejrychleji tak, že najedeme myší na modře podtržený link, klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme "Vlastnosti (properties)". Zde vidíme adresu URL, označíme ji myší a pomocí ctrl/C ji zkopírujeme do clipboardu. Potom ji vložíme do příslušného políčka na stránce proxy serveru pomocí ctrl/V.
Pokud chceme stahovat více knih, je nejlepší jít na moji stránku přes proxy server a pak se i všechny následné operace budou provádět přes tento proxy server. Pro bězné prohlížení to ale nedoporučuji, protože přístup bude pomalejší.

Řada z knih, pro které je třeba na Googlu použít proxy server, jde stáhnout přímo z těchto dvou rozsáhlých archivů: www.mediafire.com - archiv1, www.mediafire.com - archiv2


Limited preview books

Novou možností stahování souborů je použít program Google Book Downloader - podle návodu umí: "Access to any book available only for US citizens", "Partially download any book from Google Books marked as Limited preview". Testoval jsem jej a ukázal se jako vynikající pro stahování dostupných stránek Limited preview books! Nejprve stránky stáhne a pak je možný export do PDF (s vyznačením chybějících stránek). Co se týče PDF souborů dostupných jen z USA doporučuji spíše "klasický" postup stahování přes vyzkoušené proxy servery. Jinak instalace tohoto programu je dost otravná, vyžaduje Microsoft Framework, k tomu je třeba mít ještě Windows XP SP2 a Windows installer 3.1. Nainstalování všeho (včetně několika nutných rebootů) zabere přes půl hodiny času. Program doporučuji spíše pro experty a hlavně se vyplatí pro knihy dostupné jinak jen po stránkách jako Limited preview.
I recommend program Google Book Downloader for downloading of Limited preview books, tested, working. Possible export to PDF and almost complete books downloaded, only several pages missing, marked as "hidden".
Tímto způsobem se mi podařilo stáhnout řadu knih, ve kterých po tomto postupu chybí jen několik stránek, např. (only several examples, not full list:)
Mathematics and Chess - Miodrag Petković (1997), stáhnutelných 146 ze 164 stránek, (146 from 164 pages available)
Minimalkunst im Schach - Hilmar Ebert, Hans-Peter Reich, Jörg Kuhlmann (2007), 485/582 pages
How to Solve Chess Problems - Kenneth S. Howard (1961), 174/196 pages
Classic Chess Problems by Pioneer Composers - Kenneth S. Howard (1970), 107/122 pages
Sit and Solve Chess Problems - Hochberg (2004), 90/100 pages
Outrageous Chess Problems - Hochberg (2005), 114/132 pages
Poems and Chess Problems - John Augustus Miles (1882, reprint 2008), 108/126 pages
Ajedrez artístico - Guil Russek (2005), 223/256 pages
Problemas de ajedrez: temas modernos - José Antonio Coello (2002), 328/388 pages
Libro Del Ajedrez. de Sus Problemas Y Sutilezas - Arabe Desconocido (1935 ?), 537/643 pages
Mejores problemas de ajedrez - B. P. Barnes (2004), 139/164 pages
Advanced Chess Problems and How to Solve Them - B. P. Barnes (2003), 148/164 pages. Dokonce i některé knihy typu "Limited preview" jsou dostupné také jen z USA (z Evropy jsou bez možnosti náhledu) a k jejich nalezení je třeba použít proxy servery (stejným postupem jako v případě "Full view books"). V programu "Google Book Downloader" je pak třeba omezit servery na "United States" (a to jak při hledání, tak při stahování). Limited preview only via proxy, United States servers necessary (for search and also for download).


Full view books

Šachové knihy v angličtině - Google-books in English

Google-books jsem roztřídil podle jazyků a na knihy a časopisy. Jelikož ale ve skupině anglických knih je jich ještě stále mnoho, rozhodl jsem se kvůli lepší orientaci udělit každé knize jakýsi "rating" podle toho kolik je z ní věnováno problémovému šachu.
I sorted Google-books by language and in group of English books set rating by relation to chess problems.

1.group - best books, all in book is devoted to chess problems (celá kniha je věnována skladebnímu šachu)

F. R. Gittins: "The Chess Bouquet" (1897) (via proxy) (271 stran, 16 MB, The New Tork Public Library, The Frank J.Marshall - Collection of Chess Books), F. R. Gittins: "The Chess Bouquet" (1897) (via proxy) (PDF 268 stran, 8 MB, Harvard college library, from the collection if Silas W.Howland), Tato kniha byla skenována minimálně dvakrát a existují různá PDF, ale přitom jde o zcela stejné vydání knihy. Nejkvalitnější je asi tento sken: gittins_chess_bouquet_1897.pdf (12,8 MB) - výběr úloh 77 britských skladatelů (a skladatelek) se životopisnými údaji a fotografiemi. Skvělá kniha! (very cool book with portraits and biography data on British composers of 19th century)

Seven Hundred Chess Problems (1902) (via proxy) - "selected from the compositons of Mrs. W.J.Baird". 700 vybraných úloh této světoznámé šachové skladatelky. 461 stran. (Mainly direct mates in two or three moves, but some longer problems and some selfmates). other scan (via proxy) (29 MB, 447 pages). Kniha je to shodná, ale skenované výtisky se mírně liší, např. diagram č.545 je v jedné verzi barevný (bílé kameny červené), kdežto ve druhé černobílý. Ve verzi s více stranami se např. opakuje strana s úlohou 489, atd.
The Twentieth Century Retractor, Chess Fantasies, and Letter Problems (1907) (via proxy) - Edith Elina Helen Baird. Málo známá kniha této šachové skladatelky. 393 stran. (200 retractors, and 100 other problems). Škoda jen že občas díky špatnému scanu nejde rozpoznat které kameny jsou bílé a které černé.
Terms and Themes of Chess Problems (1908) (via proxy) - napsal Stewart Shirley Blackburne, předmluvu A. F. Mackenzie. Zajímavá kniha vysvětlující celkem na 322 příkladech úlohová témata a pojmy. 6 MB, 187 stran. (322 problems, with commentary). Recenzi této knihy najdeme v novozélandských novinách The Star 27.11.1907 (na první straně!).
The Modern Chess Problem (1903) (via proxy) - skvělá kniha o šachových úlohách, kterou napsal Philip Hamilton Williams. Na více než 100 stranách autor zasvěceně vysvětluje pojmy související s řešením a skládáním šachových úloh. V další části pak najdeme 100 nekomentovaných úloh na diagramech s řešením. 5 MB, 282 stran. (A general treatise, with 152 examples.) Recenze na tuto knihu vyšla třeba v The New York Times 22.8.1903. Další vydání této knihy z roku 1923 je k dispozici zde williams_modern_chess_problem_1923.pdf (16,5 MB)
Chess Gems (1860) - John Augustus Miles. Obsahuje 420 reprodukcí přímých úloh různých autorů a 12 originálů autora. Skvělá klasika, kterou by měl znát každý problemista! 277 stran
Chess Gems (1878) (via proxy) - vydání z roku 1878, obsahuje 767 úloh na diagramech. 19 MB, 489 stran. (767 problems by "ancient and modern masters")
American Chess-Nuts by E.B. Cook, W.R.Henry, C.A.Gilberg, 1868, temporary PDF - výběr skoro 2400 (!) nekomentovaných úloh amerických skladatelů, úvod v angličtině. Kvalita skenu je bohužel místy dost špatná, diagramy jsou příliš černé. 659 stran.jiný scan - kvalitnější - 21 MB, 653 stran. (A selection of almost 2400 works of all kinds by American composers). Tuto knihu (a řadu dalších) zpracoval do textové podoby Anders Thulin.
A Selection from the Problems of the Era Problem Tournament, 1857 - přes 50 úloh, předmluvu napsal J.Lowenthal. Najdeme zde taková jména jako Conrad Bayer, Pongraez a další. 117 stran (Report by J. Lowenthal on the tournament held by "The Era" in 1855-56 for direct mates in sets of six)
The Clipper Chess Problem Tournament (1860) (via proxy) - turnaj "New York Clipper" z roku 1859. Knihu editoval Miron James Hazeltine. Obsahuje rozsáhlý úvod a celkem 160 úloh (většinou troj- a vícetažek) na velkých diagramech. 5 MB, 217 stran. Jiné verze: The clipper chess problem tournament 1869, The clipper chess problem tournament 1869
The Two-move Chess Problem (1890) (via proxy) - autorem této knihy, která je celá věnována dvojtažkám, je Benjamin Glover Laws. 129 stran, 4 MB, The Two-move Chess Problem (1901) (via proxy) vydání z roku 1901, 137 stran, 3 MB (A treatise on the two-mover, with 147 examples)

Stratagems of Chess, 1817 - "A Collection of Critical and Remarkable Situations" by Montigny. Celkem 120 úloh, 229 stran (120 problems of all types and lengths, taken from the celebrated French work entitled "Stratagemes des echecs" carefully revised and improved). (229 stran). Vydání z roku 1818: Stratagems of Chess, 1818 (via proxy) (fourth edition, 269 stran, 4 MB). A ještě jinou verzi z roku 1817 lze najít zde: Stratagems of Chess 1817 (307 stran, obsahuje navíc "Selection on fifty games" s datem 1820, ale úvodní část je z roku 1817, tedy také "jen" třetí vydání). Těžko si z toho vybrat - asi bych preferoval 4.vydání z roku 1818 (i když to je - proti zvyklostem na Googlu - ke stažení z Evropy jen přes proxy server). Jiná verze (bez proxy): Stratagems of chess 1826

Canadian Chess Problems (1890) (via proxy) - autorem této knihy je Charles F. Stubbs. Výběr 200 úloh kanadských autorů. 3 MB, 202 stran. (200 direct mates by Canadian composers, plus a few endgames from play.)
A Selection from Chess Problems Composed During the Past 30 Years (1886) (via proxy) - název knihy na Googlu je poněkud dezorientující, jde o knihu: C. W. of Sunbury: "Chess problems". Úlohy vybral Charles White, který je označován také jako C. W. of Sunbury (pozor, toto NENÍ A.C.White). Kniha obsahuje celkem 112 úloh (převážně trojtažek a čtyřtažek) tohoto autora a je rozdělena na několik období, podle toho, kde autor pobýval (doma nebo v Indii). 3 MB, 165 stran. (112 problems by the author, with a short introduction.)
One Hundred Chess Problems by A. Pearson (1883) (via proxy), knihu lze nalézt i na www.archive.org: A.C.Pearson: One hundred chess problems - (1883, 150 stran). Možné je online prohlížení i stáhnutí celého PDF. Přes 100 nekomentovaných úloh tohoto skladatele, úvod v angličtině. (105 problems, mostly direct mates but one retro, with an introduction). Jiná verze: One hundred chess problems 1879 (via proxy)
Joseph Kling, Bernard Horwitz: Chess studies; or endings of games, 1851 - 264 stran. Možno prohlížet online nebo stáhnout celou knihu ve formátu PDF.
The chess Euclid, a collection of 200 chess problems - Joseph Kling, 1849, k dispozici je ale pouze 18 stran
The Chess Euclid by H. Kling 1849 - 163 stran (200 compositions, mainly direct mates but some selfmates, conditionals, and endgames)
A Collection of Two Hundred Chess Problems by F. Healey, 1866, temporary PDF - 200 nekomentovaných úloh s řešením, úvod v angličtině, 293 stran. (200 direct mates, mostly in three moves or more, with an introduction). Jiná verze: A collection of two hundred chess problems 1866. Frank Healey zemřel v roce 1906 a v roce 1908 pak vyšla kniha s téměř identickým názvem A collection of 200 chess problems by Frank Healey 1908 (via proxy) (200 direct mates selected by Frank Healey, with an introduction by Percy Healey.)
Book of Chess Problems by J.K.Hanshew, 1874 (via proxy), temporary PDF - celkem 56 nekomentovaných úloh tohoto autora. 49 stran. Knihu lze nalézt i zde. A ještě jiná verze: Book of chess problems By John K. Hanshew 1874 (via proxy)
Chess-Nut Burrs by W. H. Lyons, 1886 (via proxy), temporary PDF - kniha obsahuje rozsáhlý úvod v angličtině s vysvětlením všech základních pojmů skladebního šachu. Následuje celkem 162 (už nekomentovaných) dvojtažek a trojtažek. 190 stran. (A treatise with 100 illustrative direct mates in two or three moves). Jiná verze: Chess-nut burrs (1886) (via proxy).
Chess Stars: a Galaxy of Self-Mates by J.A. Miles, 1888 (via proxy), other scan (via proxy), temporary PDF - 130 samomatů různých autorů. 95 stran. (second edition). Knihu lze stáhnout i na www.archive.org. Jiná verze na Googlu: Chess stars: a galaxy of self-mates (1888) (via proxy)
Crumbs from the Chess-board (1890) (via proxy) - "a selection from the problems composed by Charles A. Gilberg". Kniha je celá věnována skladebnímu šachu a obsahuje 200 nekomentovaných úloh s řešením, 281 stran. (200 problems by the author, of all kinds, with a brief introduction)
Chess problems by C. M. Baxter (1883) (via proxy) - 219 stran. (147 problems by C. M. Baxter and 27 by C. R. Baxter, edited by the latter). Jiná verze: Chess problems C. R. Baxter 1883 (via proxy)
Poems and chess problems (1882) (via proxy) - John Augustus Miles. Přes 50 šachových úloh a básně v angličtině, 129 stran. (50 problems, mostly direct mates in three moves or more, plus poems and puzzles). Jiný scan: Poems and chess problems (1882) (via proxy) 6 MB, 135 stran
Chess problems: composed 1882 to 1885 (via proxy) - John Augustus Miles. Doplněk k "Poems and chess problems". 3 MB, 45 stran. (pages numbered 117-164, 36 problems, mostly selfmates, produced as a supplement to "Poems and chess problems")
Les mille et un mats inverses (1907) vol.1 (via proxy), vol.2 (via proxy) - by Alain Campbell White. 526/300 stran, 9/5 MB.
Les tours de force sur l'échiquier (1906) (via proxy) - by Alain Campbell White, Joseph C. J. Wainwright. 280 stran, 7 MB.
Knights and Bishops (1909) (via proxy) - By Alain Campbell White, 137 stran.
Roi acculé aux angles (1905) (via proxy) - By Alain Campbell White, 250 stran, 5 MB, Roi acculé aux angles (1905) (via proxy) - 246 stran, 5 MB, jde o stejnou knihu, jen jiný scan. Obě verze pocházejí z Harvard College Library, první verze je se sbírky Silase W. Howlanda, druhá pochází se sbírky J.C.J.Wainwrighta.
Chess Lyrics (1905) (via proxy) - A. F. Mackenzie. 282 problems, mostly direct mates in two or three moves, with commentary and an autobiographical introduction, edited by A. C. White. Supplement to Chess lyrics (1906) (via proxy)
Chess: its poetry and its prose (1887) (via proxy) - Arthur Ford Mackenzie. 39 MB, 513 stran. Skvělé pojednání o šachových problémech v angličtině, včetně příkladů. (A treatise on problems of all kinds, with 136 examples)
Chess Problems: A Collection of Original Positions (1844) - napsal R. A. Brown, 100 úloh a studií na diagramech, 163 stran, 4 MB
Chess Problems: Composed 1883-1903 by C.F.Stubbs (1904) (via proxy) - 100 nekomentovaných úloh na diagramech. 135 stran, 2 MB. (100 problems, mostly direct mates in two or three moves, with a biographical note.)
A Chess Century (1878) (via proxy) - "Embracing More Than One Hundred Original Problems in Two Moves". Jde o výsledek soutěže "The Lebanon Herald Prize Tourney", které se účastnilo 100 dvojtažek. Na předmluvě se podílelo více autorů, také Samuel Loyd. 131 stran, 2 MB
Globe Problem and Solution Tourney No.2 (1888) (via proxy) - by C. F. Stubbs. Jde o výsledek soutěže, celkem je v knize přes 40 úloh na diagramech. 57 stran, 1 MB.
Chess Harmonies (1894) (via proxy) - "Selections from the Compositions of Walter Pulitzer". Výběr úloh tohoto skladatele (toto je ale jiný Pulitzer, než Joseph Pulitzer podle kterého se uděluje známá novinářská cena - ten bohužel šachovým skladatelem nebyl...). 131 stran, 1 MB. (100 problems, mostly direct mates in two or three moves, with an introduction)
Caissa's Ghost (1890) (via proxy) - autorem je George A. W. Cumming. Kniha obsahuje 100 úloh různých autorů na diagramech. 3 MB, 105 stran. (A choice selection of one hundred chess problems by the best composers)
Chancellor Chess (1889) (via proxy) - termínem Chancellor se dříve označoval kámen císařovna (empress, Kaiserin), který má pohyblivost věže a jezdce (rook + knight). Asi 20 úloh s tímto kamenem, některé na šachovnici 9x9, což mělo být základní postavení tohoto exošachu. Samotný exošach se příliš neujal, ale císařovna "přežila" už víc jak století. Autorem je Benjamin R. Foster. 1 MB, 93 stran.
The Tenth Muse (1920) (via proxy) - kniha básní o šachových úlohách. Napsal Samuel W. Strauss, vydal "Good companion chess problem club". 0,8 MB, 57 stran.
Chess Fruits (1884) (via proxy) - autorem je Thomas B. Rowland a paní F. F. B. Rowland. Celkem asi 120 úloh na diagramech. 4 MB, 189 stran. (120 compositions of all kinds, plus poems, games, and other miscellanea)
Selection of Problems Entered in the First International Problem Tournament (1891) (via proxy) - of "Bahn Frei". Dedicated to the judge of the tourney, W. A. Shinkman. Celkem 65 úloh na diagramech, převážně trojtažek a dvojtažek. 2 MB, 101 stran.
100 Gems of Chess (1872) (via proxy) - "Selected from the Chess Department of the Western Advertiser" by Thomas D. S. Moore. Celkem 100 úloh na diagramech. 1 MB, 61 stran.
The Problem Art (1887) (via proxy) - "A Treatise on how to Compose and how to Solve Chess Problems, Comprising Direct Mate, Self-mate, Help-mate, Retraction, and Conditional Problems" by Thomas B. Rowland, F. F. B. Rowland. (2 MB, 99 stran)
Chess Strategy (1865) - "A Collection of the Most Beautiful Chess Problems" by John Brown. Celkem 174 úloh na diagramech. 7 MB, 134 stran. Jiný scan: Chess strategy (1865) 25 MB, 134 stran
Chess problems (1827) - 100 úloh různých autorů na diagramech, sestavil William Lewis. 4 MB, 189 stran. (100 problems and endgame studies by authors from Cozio onwards)
121 Chess Problems (1887) (via proxy) - Joseph William Abbott byl známý i jako dlouholetý vedoucí šachové rubriky v "English Mechanic and World of Science". Tato kniha obsahuje 121 jeho úloh na diagramech. (121 direct mates, mostly in three or four moves). 3 MB, 161 stran.
Seventy-five chess problems (1883) (via proxy) - John Ormerod Scarlett Thursby. 75 úloh tohoto autora na diagramech. 2 MB, 125 stran. (75 problems, mostly direct mates in two or three moves)
Elementary chess problems (1880) (via proxy) - J. Paul Taylor. 2 MB, 143 stran. Celkem 56 úloh tohoto autora na diagramech. (50 two-move direct mates, plus five three-movers and one trick puzzle, with an introduction)
Problem tourney of the Ayrshire Argus and Express (1880) (via proxy) - výsledek skladatelské soutěže. 45 stran, 1 MB.
Chess problems (1886) (via proxy) - George Edward Carpenter. 178 úloh tohoto autora, převážně dvojtažky a trojtažky. (178 problems by the author), 263 stran, 6 MB.
A selection of popular two move chess problems (1887) (via proxy) - Orestes Augustus Brownson. Celkem 100 dvojtažek na diagramech. 3 MB, 107 stran.
Chess problems by Orestes Augustus Brownson (1876) (via proxy) - 105 úloh tohoto autora na diagramech. Z dnešního pohledu nás asi zaujmou úlohy č.89-94 s exokameny (fers, vezír, princezna, ...)! Na rok 1876 je to neobvyklé. 19 MB, 111 stran. (added 9.11.2009)
Book of chess problems (1874) (via proxy) - Theodore Morris Brown. 400 úloh na diagramech. 14 MB, 433 stran.
Chess problems (1872) (via proxy) - Frank W. Martindale. 100 úloh tohoto autora na diagramech, převážně #2 a #3. 2 MB, 71 stran.
A collection of problems in chess (1855) - John Augustus Miles. 4 MB, 137 stran.
Staten Island chess-nuts (1895) (via proxy) - Gustav A. Barth - 50 úloh tohoto autora, dvojtažek a trojtažek. 1 MB, 41 stran. V roce 1903 následovalo ještě další vydání této knihy, to však zatím není k dispozici. (A selection from the problems by Gustav A. Barth)
Pleasant hours with the chess board (1892) (via proxy) - Joseph Ney Babson. Výběr 15 úloh tohoto klasika s krátkou předmluvou. Vyšlo v Montrealu. 3 MB, 25 stran. Selections from the compositions of Joseph Ney Babson.
Chess problems By Theophilus A. Thompson (1873) (via proxy) - 100 přímých úloh tohoto autora. Vyšlo v edici "Dubuque Chess Journal". 7 MB, 71 stran.
A collection of chess problems (1887) (via proxy) - Alexander H. Robbins. 125 úloh tohoto autora. Vyšlo v edici O. A. Brownson, "Dubuque Chess Journal". 14 MB, 137 stran.
Unique chess problems (1890) (via proxy) - Charles F. Wadworth. 100 úloh různých autorů na diagramech. 8 MB, 41 stran.
A selection of popular three move chess problems (1889) (via proxy) - Orestes Augustus. Výběr 100 trojtažek, nechybí ani Dobruský nebo Koenig. 12 MB, 109 stran.
A collection of chess problems (1890) (via proxy) - A. F. Rockwell. 101 nekomentovaných úloh na diagramech. 20 MB, 109 stran. (added 8.11.2009)

Chess problems by J. and W. Pierce (1873) (via proxy) - 398 stran. 300 problems, mostly direct mates but with a few studies, plus a selfmate by H. F. L. Meyer.. Jiná verze: Chess problems by James Pierce 1873 (via proxy).
Chess Problems by J.Pierce and W.Pierce, 1888 (?) (via proxy), temporary PDF - 300 nekomentovaných úloh různých žánrů. 403 stran. Toto je ale jen nějaká verze také z roku 1873, má ale jinou délku.
J.Pierce & W.Pierce: "Supplement to Chess Problems" (1874) (via proxy), pierce_supplement_to_chess_problems_1874.pdf (2,5 MB) - dodatek ke knize "Chess problems", opravené a nové úlohy. 107 stran. (Supplement to "Chess problems", all the incorrect positions revised and corrected). Jiná verze: Supplement to Chess problems 1874 (via proxy)
English chess problems (1876) (via proxy) - James Pierce, W. Timbrell Pierce. 56 MB, 726 stran. (608 direct mates by English composers)


2.group - big part of book is devoted to chess problems (minimálně celá jedna kapitola je věnována šachovým úlohám)

Amusements in Chess (1845) (via proxy) - kniha, jejímž autorem je Charles Tomlinson, se převážně věnuje historii. V části III (od str.287) je však 50 úloh ("Curious Chess Problems"). Každá z úloh je na velkém diagramu (z dnešního pohledu neobvyklou, ale kvalitní grafikou). 11 MB, 377 stran. (A book mainly on history and play, but with fifty problems at the end)
Chess Player's Annual (1856) - autorem je Charles Tomlinson. V tomto povídání o šachu je v textu řada úloh a studií. 6 MB, 281 stran
Pierce Gambit (1888) (via proxy) - Chess Papers & Problems By James Pierce, W. Timbrell Pierce. 249 stran. Název může problemisty poněkud odpuzovat, ale převážná část knihy (Part. III) je věnována šachovým problémům, kterých je zde publikováno 134. Analysis of the gambit, then 16 papers by J. Pierce (some on problem themes) and 134 problems by one or other of the two authors.
Chess Openings (1875) (via proxy) - Robert Bownas Wormald. 339 stran. Název knihy problemisty možná trochu odradí, ale poměrně rozsáhlá kapitola označená jako "Appendix" od str.276 je věnována šachovým problémům a je zde reprodukováno přesně 100 šachových úloh!
Transactions (1868) - of the British Chess Association for the years 1866 and 1867. J. Lowenthal & G.W. Medley. "Problems" jsou na str.140-162. 173 stran.
A new treatise on chess (George Walker, 1832) - kniha obsahuje také 50 úloh (pouze v notaci, bez diagramů). Jiná verze: A new treatise on chess 1832, A new treatise on chess (1833), A new treatise on chess (1841)
The Chess-player's Companion, 1849 - ("Comprising a New Treatise on Odds, and a Collection of Games"), Howard Staunton, 541 stran Úlohy jsou v kapitole XXII ("Chess Problems") od str.497 (str.521 v PDF). The chess-player's companion 1884 (via proxy) - úlohy jsou až na str. 524 (Chapter XXII, Chess Problems), 14 MB, 553 stran. The chess-player's companion (1889) (via proxy) - "Chess problems" jsou v tomto vydání od str. 497 (518 v PDF), 14 MB, 539 stran.

A popular introduction to the study and practice of chess, 1851 - kapitola VI (od str.181) je věnována šachovým problémům, 215 stran
The Book of Chess, 1852 - "Containing the Rudiments of the Game, and Elementary Analyses of the Most", Hyacinth R. Agnel. Kapitola od str.171 je věnována šachovým úlohám. 580 stran. The book of chess (1874) (via proxy) - 23 MB, 555 stran
Chess by David Andrew Mitchell (1917) (via proxy) - kapitola 9 je věnována šachovým problémům, kterých je tu reprodukováno 75. (chapter IX, 75 chess problems). 193 stran.
Mitchell's Guide to the Game of Chess (1920) (via proxy) - autorem je David Andrew Mitchell. Šachovým problémům je věnována část od str. 96 (str.101 v PDF), kde je asi 20 úloh a studií. 2 MB, 129 stran.
A Complete Guide to the Game of Chess by H.F.L. Meyer, 1882 (via proxy), temporary PDF - část 3 je věnována šachovým úlohám, reprodukováno je kolem 100 úloh různých autorů, část 4 je věnována šachové historii. 293 stran. (part III and IV on chess problems)
A Treatise on the Game of Chess (1844) (via proxy) - William Lewis. Většina knihy je věnována šachových zahájením, ale od strany 267 (v PDF) je kapitola "Problems", kde je uveřejněno celkem 25 úloh. Vol.II, 303 stran. Jiné verze: A treatise on the game of chess 1844, A treatise on the game of chess 1844
The Book of the First American Chess Congress 1857 - vyšlo v roce 1859. Úlohám je věnována kapitola VIII, "The Problem Tournay", str.271-329 (od str. 278 v PDF), celkem je zde 53 úloh na diagramech. 16 MB, 563 stran.
The chess congress of 1862 - vyšlo v roce 1864, 653 stran. Na stranách 373-531 (od str.483 v PDF) najdeme "The Problem Tournay" se spoustou úloh na diagramech. V této soutěži triumfoval Conrad Bayer ("of Olmutz"). Další vydání vyšlo v roce 1889: The Chess Congress of 1862 (1889) (via proxy) 24 MB, 671 stran.
The Fifth American Chess Congress (1881) (via proxy) - značná část od str.406-539 je věnována "The Problem Tourney". Mnoho úloh, bohužel špatná kvalita diagramů. Celkem 563 stran, 12 MB. Jiná verze: The fifth American chess congress 1881 (via proxy)
Frere's Chess Hand-book (1858) - autorem je Thomas Frere. Od strany 305 (str.98 v PDF) je celkem 31 šachových úloh různých autorů na diagramech. 3 MB, 127 stran.
The Chess Primer (1887) (via proxy) - učebnice šachu pro začátečníky, kterou napsal Barnet Phillips. Od strany 55 je část "Problems". 2 MB, 73 stran.
Chess in Philadelphia (1898) (via proxy) - problémovému šachu je věnována kapitola XIII "Solving Tournaments and Problems" (od str.149 v PDF). Kvalita diagramů je dost špatná. 4 MB, 193 stran.
The Bristol Chess Club (1883) (via proxy) - skladebnímu šachu je věnována kapitola "Problems and End Games" od str.67 (80 v PDF), kde najdeme celkem 6 úloh na diagramech. Dále pak části "Problems" od str.132 a 196. Celkem 18 úloh na diagramech. Sestavil J. Burt. 215 stran, 3 MB. Jiný link: The Bristol chess club (1883) (via proxy) - "Its History, Chief Players". Převážně partie, ale úlohy jsou na str.67, 132-135, 196-198. Celkem 229 stran.
The American Chess Player's Handbook (1921) (via proxy) - napsal Howard Staunton. Od str.248 (255 v PDF) je část "Chess problems", kde najdeme celkem 12 úloh. 5 MB, 267 stran. jiný scan (via proxy), jiný scan (via proxy)
Chess for winter evenings (1848) - napsal H.R. Agnel. V knize je několik desítek úloh, vždy na konci každé kapitoly. 11 MB, 534 stran.
Science and Art of Chess (1859) - autor J. B. C. L. Monroe. Úlohám je věnována kapitola "Problems" od str. 232 (243 v PDF). Najdeme zde celkem 35 úloh na diagramech. 297 stran, 10 MB.
Brevity and Brilliancy in Chess (1866) - autor Miron James Hazeltine. Od str.256 v PDF je kapitola "Miron's Problem Tourney", kde nalezneme celkem 15 úloh. 291 stran, 7 MB.
Chess Chips (1878) (via proxy) - Autor J. Paul Taylor. Od str.42 (v PDF) je část "Puzzles", ve které najdeme přes 30 úloh na diagramech. (Consisting of Anecdotes, Essays and Games: Also, Two-move Problems New and Old). 1 MB, 89 stran.
The Knights and Kings of Chess (1894) (via proxy) - knihu sestavil George Alcock MacDonnell. Nejsou v ní žádné úlohy ani partie, ale věnuje se významným šachistům, mezi nimiž nechybí ani problemisté nebo známí editoři šachových rubrik. Pikantní na této knize je ještě i to, že ji knihovně věnoval A. C. White. 2 MB, 235 stran
Marache's Manual of Chess (1866) (via proxy) - kniha, kterou napsal Napoleon Marache. Od strany 114 najdeme část "Problems", která obsahuje 32 úloh různých autorů na diagramech. 6 MB, 194 stran. Jiná verze (via proxy).
Chess Skirmishes (1889) (via proxy) - John Odin Howard Taylor, úlohy jsou od str. 194 v PDF, celkem 281 stran, 3 MB
Hoyle's games (1857) - Thomas Frere, Edmond Hoyle. Kapitola "Chess Problems" od str.305 (310 v PDF) obsahuje 31 úloh, z toho 16 na diagramech. Zaujmou ale i pozice v různých typech hry "dáma" a jiné. 10 MB, 358 stran. Ke stažení jsou ještě vydání z roku 1845 a 1868, ale bez šachových úloh.
The American Hoyle (1864) (via proxy) - od strany 302 nalezneme kapitolu "Problems" s 28 úlohami. 22 MB, 517 stran. Přesto, že je kniha z roku 1864, je dostupná jen přes proxy. Edition 13 - 1885 (via proxy), Edition 15 - 1894 (via proxy)


3.group - only several chess problems in book (v knize je pouze několik šachových úloh)

The Australian Chess Annual (1896) (via proxy) - Hugh Baron Bignold. 183 stran. Jakýsi sborník o šachu v Austrálii. Část "The Problem Art in Australia" od str.147, kterou napsal J.J.Glynn, je věnována šachovým problémům, text převažuje nad diagramy.
Chess and Chess-players, 1850 - ("Consisting of Original Stories and Sketches"), George Walker. Různá vyprávění o šachu (v angličtině). 405 stran
Practical Chess Exercises, 1818 - William Stopford Kenny, v textu jsou občas i vícetažky, 265 stran
Studies of Chess by A. D. Philidor 1810 - 383 stran
The Art of Chess (1895) (via proxy) - James Mason, 335 stran. Kniha je převážně věnována praktickému šachu, ale má Appendix "The Problem Art" (pouze text), který napsal A.Cyril Pearson (str.310-311)
The Art of Chess (1905) (via proxy) - James Mason, 481 stran. V tomto vydání nalezneme řadu diagramů, jsou to spíše koncovky z partií, ale občas i nějaká studie.
Pollock Memories (1899) (via proxy) - "A Collection of Chess Games, Problems", William Henry Krause Pollock (21.2.1859-5.10.1896). Předmluvu napsal Frideswide F.Rowland. V knize sice převažují partie, ale občas je vložen diagram s úlohou. 181 stran.
Catalogue of the chess collection (1878) (via proxy) - Francis Aristide Jackson, George Allen, Gregory Bernard Keen. 119 stran. Seznam šachových knih.
Catalogue No. 6 (1890) (via proxy) - "Chess Requisites and Works on Chess, Checkers and Whist" (Will H. Lyons). Zajímavý katalog šachových knih (včetně problémových) z roku 1890. 3 MB, 191 stran.
The Three Strings (1918) (via proxy) - tato próza, kterou napsala Natalie Sumner Lincoln, je občas proložena šachovými úlohami, např. na str. 133 (156 v PDF), 285, 305-311 Zaujme např. kapitola XXII "The Missing Diagrams" (chybějící diagramy). 4 MB, 333 stran.

A handbook of chess, 1860 - autor George Frederick Pardon. Kapitola VI (od str.80) je věnována šachovým problémům (celkem je jich tam 12). 105 stran
The Chess Handbook, 1859 - "Teaching the Rudiments of the Game", George Richard Walker. Od str.248 je možno nalézt 12 úloh. Celkem 313 stran. Jiná verze této knihy The Chess Handbook By An amateur (1859) - šachovým úlohám je věnována kapitola "Chess Problems" (od str. 255 v PDF), 285 stran, 6 MB
The Game of Chess (1895) (via proxy) - Autor Henry Chadwick. V knize je i celkem 17 úloh. 1 MB, 57 stran.
The Manual of Chess (1864) - "Containing the Elementary Principles of the Game", Charles Kenny. 137 stran. Kniha je věnována převážně praktickému šachu, ale kapitola 9 obsahuje 6 komentovaných úloh. (Chapter IX, On Problems, with examples)
The manual of chess, 1847 - autor Charles Kenny. Šachovým úlohám je věnována celá kapitola IX (od strany 100). Kvalita scanu není místy dobrá a občas chybí okraje stránek, ale u tak staré knihy to musíme tolerovat. 137 stran. Jde o starší vydání předchozí knihy.
An Easy Introduction to the Game of Chess - anglická verze Philidorovy knihy vyšla v roce 1824. Zajímavé jsou zde také odstavce na str.217 "Varieties of chess". 277 stran
Chess for Beginners (1891) (via proxy) - Robert Blair Swinton. Šach pro začátečníky, kniha se věnuje také historii. Na str.85-87 jsou "Problems". 215 stran.
The book of chess (1868) - George Hornsby Selkirk. 476 stran. V této knize žádné úlohy nenajdeme, ale část XI je věnována koncovkám. Chapter XI is devoted to endings of games.
The Principles of Chess in Theory and Practice (1896) (via proxy) - James Mason, vydání z roku 1896, 334 stran. Knihu lze nalézt i na www.archive.org The principles of chess in theory & practice (via proxy) - James Mason, 1894, 304 stran The Principles of Chess in Theory and Practice (1902) (via proxy) - verze z roku 1902, 353 stran. Zabývá se hlavně základy šachu.
Synopsis of Chess Openings: A Tabular Analysis (1884) (via proxy) - Joseph W. Miller, William Cook. Celá kniha je věnována zahájením, ale na konci knihy je 7 úloh, jejichž autorem je P.Henry. 293 stran.
Boy's Own Book (1881) (via proxy) - (17 MB, 538 stran). Kapitola "Chess" (str.149-163) je věnována základům šachu, na konci jsou i nějaké úlohy.
A Present to Youths & Young Men (1891) (via proxy) - (20 MB, 703 stran). Na str.1063-1067 (str. 514-520 v PDF) je kapitola Chess, s 5 šachovými úlohami.
The Young Folk's Cyclopaedia of Games and Sports (1890) (via proxy) - (25 MB, 789 stran). V knize nalezneme různé deskové hry, šach je v kapitole na str.169-188 (včetně několika úloh, historických poznámek nebo "Four-handed Chess Board").
Cassell's Complete Book of Sports and Pastimes (1896) (via proxy) - (66 MB, 997 stran). Část "Games of skill" (od str.355) je věnována deskovým hrám včetně šachu.
The Sports and Pastimes of American Boys (1884) (via proxy) - (8 MB, 315 stran). Kapitola "The Game of Chess" (od str.218) je věnována šachu, nechybí úloha a třeba "Double Chess" (str.237). Další kapitola je věnována dámě ("Draughts", str.241).
The Domestic World (1889) (via proxy) - (15 MB, 401 stran). Na str. 55-64 je kapitola o šachu, včetně 2 úloh. Na str.94 je dáma.
Greco and His Manuscripts, Gioachimo Greco, 1600-1634 (via proxy) - by John Griswold White, Good companion chess problem club (vydáno 1919), 57 stran, 0,7 MB
The Games in the St. Petersburg Tournament 1895-96 (via proxy) - v této publikaci problémový šach není, ale je tu řada fotografií a je zajímavá z historického hlediska. 91 stran, 3 MB
Selected Chess Endings (1903) (via proxy) - autorem je Edward Ernest Cunnington. Kniha obsahuje 80 šachových koncovek na diagramech. 1 MB, 105 stran
Chess endings (1891) (via proxy) - Edward Freeborough. 33 MB, 253 stran.
How to Play Chess (1907) (via proxy) - By Charlotte Boardman Rogers. Učebnice šachu. Úlohám je věnována krátká část od str.148, kde je několik úloh v notaci. 2 MB, 177 stran.
A Selection of the Chess Problems (1895) (via proxy) - Philip Hamilton Williams. (58 problems, mostly direct mates in two, with solutions at rear.) Toto je bohužel jen torzo knihy, chybí tam většina stránek (údaj z 31.8.2008). Not full book, many pages missing.
Games of the Vienna Tournament of 1882 (via proxy) - v knize je jediná úloha, trojtažka na titulní straně. 1 MB, 67 stran.
The Hand-book of Chess (1860) - autorem je Robert Bownas Wormald. Pouze 1 úloha na titulní straně. 2 MB, 103 stran.
Chess Eccentricities (1885) (via proxy) - George Hope Verney. Jsou zde popsány různé varianty šachu, např. pro 4 hráče, kde kromě bílého a černého hraje ještě žlutý a červený. 239 stran, 4 MB
Chess tales & chess miscellanies (1912) (via proxy) - Willard Fiske, Horatio Stevens White. V knize je několik šachových úloh, jejichž řešení nalezneme souborně na str. 421 (468 v PDF). 7 MB, 483 stran.
The chess openings (1880) (via proxy) - "with diagrams of notable positions and problems", Henry Edward Bird. Kniha je sice věnována zahájením, ale je uvedena úlohou Sama Loyda. 5 MB, 215 stran.

Report By British Association for the Advancement of Science (1876) (via proxy) - (50 MB). Na str.22-23 (kniha má duplictiní číslování stránek, jsou to str.502-503 v PDF) najdeme článek "Contributions to the Mathematics of the Chessboard", jehož autorem je H.Martin Taylor. Celkem 877 stran.
The Encyclopedia Britannica (1910) (via proxy) - (105 MB). "A Dictionary of Arts, Sciences, Literature". Na str.99 najdeme šachové úlohy. Celkem 1002 stran.
Chess Requisites and Works on Chess (1909) (via proxy) - seznam šachových knih včetně "Chess problems", sepsal Will Henry Lyons. 2 MB, 109 stran.
The Canterbury puzzles (1908) (via proxy) - "... and other curious problems" by Henry Ernest. Věnováno hádankám obecně, občas je tam i něco šachové. 225 stran, 4 MB.
Analysis of the Chess Ending King and Queen Against King and Rook (1895) (via proxy) - A. Crosskill určitě netušil, že za 100 let počítače koncovku král + dáma proti králi a věži zanalyzují naprosto přesně. 5 MB, 120 stran.

Ellsworth's Checker Book (1899) (via proxy) - William Timothy Call. O hře dáma, také studie v dámě. 77 stran.
Collection de quatre cents coups de dames a la polonaise (1801) - kniha věnovaná polské dámě.
The Book of Table Games (1894) (via proxy) - kniha deskových her je věnována nejen šachu, ale i dámě (kde jsou analyzovány některé koncovky). 8 MB, 335 stran.


Šachové časopisy v angličtině - Google-magazines in English

The Philidorian, 1838 - anglický časopis, který řídil George Walker. Značná část je věnována šachovým problémům a nechybí ani studie v polské dámě (na šachovnici 10x10). Kompletní volume, čísla 1 (December 1837) - 6 (May 1838), 270 stran
Kling-Horwitz, Chess Player vol.I (1851-1852) - čísla 1-51 tohoto týdeníku (No.1 19.6.1851, No.2 26.6.1851, ... , No.51 3.6.1852), celkem 435 stran
Kling-Horwitz, Chess Player vol.I-IV (1851-1852) - počáteční strany se překrývají s předchozí knihou, ale tady je navíc od str.447 "The New Chess Player" od 14.8.1852. Na str.783 najdeme rejstřík všech vol.I-IV (včetně autorů úloh). Skvělá kniha, v níž nechybějí ani takoví klasikové problémového šachu podle nichž byla později pojmenována různá témata, např. Grimshaw. 1003 (!) stran (40 MB)

The Chess Player's Chronicle, 1841 - vol.I. Tyto velmi staré svázané časopisy obsahují kromě partií i úlohy. 431 stran (knihovna Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1841 - vol.I, 447 stran (asi stejná kniha, ale z Marshallovy knihovny)
The Chess Player's Chronicle, 1841 - vol.II, 441 stran (verze Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1841 - vol.II, 445 stran (verze Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1842 - vol.III, 425 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1843 - vol.III, 447 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1843 - vol.IV, 401 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1845 - vol.V, 411 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1846 - vol.VI, 415 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1846 - vol.VII, 437 (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1846 - vol.VII, 439 (knihovna Astor)
The Chess Player's Chronicle, 1847 - vol.VIII, 447 stran (Astor)
The Chess Player's Chronicle, 1847 - vol.VIII, 445 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1848 (G1849) - vol.IX, 335 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1849 - vol.IX, 445 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1849 - vol.X, 399 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1850 - vol.XI, 443 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1851 - vol. 12, 11 MB, 389 stran (Harvard)
The Chess Player's Chronicle, 1852 - vol.XIII, 443 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1853 - vol.14, new series vol.I, 453 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1854 - vol.15, new series vol.II, 465 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1855 - vol.16, new series vol.III, 467 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1856 - vol.17, new series vol.IV, 295 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1856 - vol.17, new series vol.IV, 269 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1859-1860 (G1860) - vol.18-19, third series, 801 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1859 (G1860) - vol.18, third series, 457 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1860 (G1861) - vol.19, third series, 434 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1861 - vol.20, third series, 451 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1861-1862 (G1862) - vol.20-21, third series vol.III-IV, 643 stran (Oxford)
The Chess Player's Chronicle, 1869 (via proxy) - vol. I (1868-1869), 9 MB, 338 stran. (Howland)
The Chess Player's Chronicle, 1870 (via proxy) - vol. 23, 13 MB, 414 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1872 (via proxy) - vol. 24, 14 MB, 457 stran
The Chess Player's Chronicle, 1873 (via proxy) - vol. III (1872-1873), 12 MB, 416 stran. (Howland)
The Chess Player's Chronicle, 1874 (via proxy) - vol. IV, 11 MB, 413 stran.
The Chess Player's Chronicle, 1874 (via proxy) - vol.IV (25), 17 MB, 376 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1877 (via proxy) - new series vol. I, 335 stran. Vycházelo 1x měsíčně. Rubriku "Problems" vedl John Crum z Glasgowa. Kvalitně naskenováno. (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1878 (via proxy) - vol. 2, 11 MB, 234 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1879 (via proxy) - vol. 3, 10 MB, 208 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1880 (via proxy) - vol. 4, 24 MB, 305 stran (Harvard)
The Chess Player's Chronicle, 1880 (via proxy) - vol. 4, 3 MB, 74 stran. (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1881 (via proxy) - vol.5, (4.1.1881-27.12.1881), 52 MB, 638 stran. (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1882 (via proxy) - vol. 6, 42 MB, 637 stran. Rubrika "Problems", kvalita skenu mírně horší. (knihovna Marshall). Tento ročník najdeme i na www.archive.org
The Chess Player's Chronicle, 1885 (via proxy) - vol. 8, 25 MB, 406 stran.
The Chess Player's Chronicle, 1886 (via proxy) - vol. 9, 45 MB, 628 stran (Marshall)
The Chess Player's Chronicle, 1889 (via proxy) - vol. 11-12, No.361-443 (1.5.1889-4.5.1892) 56 MB, 822 stran. (Howland)
Nové přírůstky v této sérii lze sledovat také při zadání "editions:OCLC13679747".

The Chess Player's Magazine (1863) - partie, ale i řada úloh a studií. 198 stran, 7 MB.
The Chess Player's Magazine (1864) - 400 stran, 17 MB.
The Chess Player's magazine (1865) - vol.3, 24 MB, 415 stran. (added 16.11.2009)
The Chess Player's Magazine (1866) - 387 stran, občas jsou do textu vloženy "Problems".
The Chess Player's magazine (1867) - vol.5, 19 MB, 341 stran. (added 16.11.2009)

The Chess-player's Handbook (1864) - "A Popular and Scientific Introduction to the Game of Chess", Howard Staunton (tato část pak vyšla samostatně v roce 1888). Od str.403 nalezneme část o koncovkách a od str.504 "Curious chess problems". 546 stran.
The Chess-player's Handbook (1870) (via proxy) - Howard Staunton. Část "Chess Problems" (s celkem 12 úlohami) je od str. 248 (257 v PDF). 18 MB, 271 stran. (added 9.11.2009)
The Chess-player's Handbook (1872) (via proxy) - 538 stran.
The Chess-player's Handbook (1890) (via proxy) - "new edition" z roku 1890, 597 stran.

The Chess World, Vol II, 1867 - 405 stran.
Chess World, Vol III, 1868 - 333 stran.
The Chess World, Vol III (IV ?), 1868 - 491 stran.
Chess World, Vol IV, 1869 (via proxy), temporary PDF - "devoted to the cultivation of the game of chess; Games & Problems bz the first Masters", vol.IV., 495 stran. Časopis s problémovou částí, úlohy na velkých diagramech.

The American Chess Magazine (1847) - od str. 284 (v PDF) nalezeneme celkem 96 úloh na diagramech. 8 MB, 357 stran.
American Chess Magazine (1897-98) (via proxy) - vol.1, 685 stran. Americký šachový časopis s řadou fotografií a s rozsáhlou částí "Problems" (první rubrika je až na str.84). Série článků o amerických šachových skladatelích "American Problem Composers". Jiná verze: American chess magazine 1897, vol.1 (via proxy), 734 stran, 56 MB.
American Chess Magazine (1898-99) (via proxy) - vol.2, 538 stran, 34 MB.
Brooklyn Chess Chronicle (1883/1) (via proxy) - vol.I, 10/1882-9/1883, 13 MB, 225 stran.
Brooklyn Chess Chronicle (1883/2) (via proxy) - vol.II, 10/1883-9/1884, 237 stran. Rubrika "Problems".
Brooklyn Chess Chronicle (1884) (via proxy) - vol.III, 10/1884-9/1885, 233 stran.
Brooklyn Chess Chronicle (1886/4) (via proxy) - vol. IV (October 1885 - September 1886), 1 MB, 37 stran. Jiný scan: Brooklyn chess chronicle (1886) (via proxy) 12 MB, 205 stran
Brooklyn Chess Chronicle (1886/5) (via proxy) - vol. V (October 1886 - September 1887), 1 MB, 37 stran. Jiná verze Brooklyn chess chronicle (1887) (via proxy) - vol. V, October 1886 - September 1887, 10 MB, 209 stran.
Columbia Chess Chronicle (1887) (via proxy) - 277 stran, týdeník s problémovou hlídkou "Problems" s úlohami na diagramech. Např. na str. 242 v PDF je série samomatů W.A.Schinkmana. vol.I, July-December 1887, column "Problems"
Columbia Chess Chronicle (1888-1889) (via proxy) - vol. II-IV (January 1888 - June 1889), 36 MB, 599 stran
Columbia Chess Chronicle (1889) (via proxy) - vol.V, July 1889-February 1890. 167 stran, 6 MB.
The Illustrated New York Journal, 1854 - americké noviny v rozsahu July 1854 - December 1854. Úlohová šachová hlídka je na str. 178, 190, 207, 222, 251, 271, 287, 321, 374. Vydával P. D. Orvis. Celkem 378 stran (48 MB!)
Saturday Reader 1866 - (72 MB), vol.2 (čísla 27-52), 431 stran. Kanadský týdeník vycházející v Montrealu, se šachovou rubrikou "Chess". Rubrika vycházela pravidelně a obsahovala úlohu na diagramu, není jasné kdo ji vedl.
The Anglo-American Magazine (1854), vol.4 - 65 MB, 701 stran.
The Anglo-American Magazine (1854), vol.5 - 665 stran, 46 MB. Šachová hlídka s úlohou na diagramu, kterou najdeme na str. 103, 207, 311, 416, 519, 615. Časopis vycházel v Torontu.
Corsair a Chess Weekly (1907-1910) (via proxy) - americký šachový týdeník (s úlohovou částí), jehož editorem byl George H. Walcott. Kniha obsahuje však jen některá čísla z vol. 6-9 a to ještě v různém pořadí (č. 85 / 13.6.1907, 89 / 14.9.1907, 87 / 4.7.1907, 88 / 11.7.1907, 90 / 26.3.1908, 93 / 28.5.1908, 105 / 14.10.1909, 107 / 2/1910, 96 / 27.8.1908). 2 MB, 118 stran
American Chess Bulletin (1904) (via proxy) - vol. 1. Americký časopis, vycházel jednou za 2 měsíce. V tomto prvním ročníku najdeme sekci "Problem Department" (první až na str. 75 v PDF), které řídil Herny W. Barry. Řada fotografií. 6 MB, 124 stran.
American Chess Bulletin (1907) (via proxy) - vol. 4, 11 MB, 263 stran.
American Chess Bulletin (1908) (via proxy) - 11 MB, 273 stran.
American Chess Bulletin (1915) (via proxy) - vol.12. Sekce "Problem and End Game Department" s řadou úloh na diagramech. Na str. 125 (132 v PDF) najdeme článek "The Good Companion Chess Problem Club", který napsal A.C.White (ve kterém je zmínka třeba i o Palkoskovi). 8 MB, 325 stran.
American Chess Bulletin (1919) (via proxy) - vol. 16, 8 MB, 300 stran.
American Chess Bulletin (1920) (via proxy) - 210 stran, 8 MB.
American Chess Bulletin (1921) (via proxy) - vol.18. Pokračuje rubrika "Problem and End Game Department", kterou vedl H. W. Barry. 240 stran, 10 MB.
Lasker's Chess Magazine (1905) (via proxy) - vol.2, 300 stran, 12 MB. V tomto časopise byla úlohová hlídka "The Problem World", kterou řídil samotný Sam Loyd. Na str. 76 (86 v PDF) najdeme třeba rozsáhlý článek "How I solved a Chess problem", jehož autorem je H. E. Dankoler. Na str. 234 (244 v PDF) publikoval třeba i Palkoska. Škoda jen, že diagramy jsou příliš černé.
The international chess magazine 1891 (via proxy) - vydával William Steinitz v New Yorku, rubrika "Problems". Vol. 7, 19 MB, 396 stran
Chess monthly (1859) - vol. 3, americký šachový časopis. Byl sice věnován hlavně pratickému šachu, ale byly zde publikovány i úlohy na velkých diagramech. Časopis editoval D. W. Fiske a Paul Morphy. 16 MB, 418 stran.
Chess monthly (1860) - vol.4, 406 stran, 13 MB.
The Chess weekly (1908) (via proxy) - vol. 2. Americký šachový týdeník s rubrikou "Problems". 6 MB, 238 stran
Our young people (1912) (via proxy) - vol. 44–46. Americký časopis s hlídkou "Chess" (první je na str.37 v PDF). 47 MB, 517 stran.
Brentano's aquatic monthly and sporting gazetteer (1880) (via proxy) - vol.3, 35 MB, 808 stran. Americký časopis vycházející v New Yorku. Na str. 559 (=659 v PDF) je část Chess, která se trochu odlišuje od běžných šachových rubrik. Je to spíš série článků. Tento napsal H. C. Allen a měl název "Are problems end games?". O 12 stran dále potom nalezneme 6 úloh na velkých diagramech, z toho dokonce jeden samomat 12.tahem.
Brentano's aquatic monthly and sporting gazetteer (1881) (via proxy) - vol.4, 32 MB, 558 stran. Část "Chess" najdeme vždy jednou mesíčně v blocích i přes 10 stran. Na str. 94 (=116 v PDF) nalezneme článek "How to compose a problem." (Naskenovaný je ještě vol.1 - 1879 - ale tam šach nebyl)

Our folder (1921) (via proxy) - vol.9, issues 1-10, 1921-1922. Časopis, který vydával slavný "Good Companion Chess Problem Club". Skvělý materiál! Např. v čísle 7/1922 (str. 86 v PDF) je fotografie muže se psem, s titulkem "Example of Half-Pinning with 'White' Interference" (A. C. White, Riverdale, New York City). Není sice jasné, zda je na fotografii A. C. White nebo zda je jen autorem fotografie, v každém případě je ale vidět, že už tehdy nechyběl šachovým skladatelům smysl pro humor! 12 MB, 189 stran (added 6.11.2009).

The literary digest (1898) (via proxy) - vol. XVII, July-December 1898. Americký časopis s rubrikou "Chess". První najdeme na str.30 (52 v PDF), pak pravidelně vždy po 30 stranách. 82 MB, 789 stran.
The literary digest (1899) (via proxy) - vol. XVIII, January-June 1899, 81 MB, 769 stran.
The literary digest (1899) (via proxy) - vol. XIX, July-December 1899, 100 MB, 861 stran.
The literary digest (1900) (via proxy) - vol. XXI, July-December 1900. "Chess" je např. na str.143 nebo 173 v PDF. 110 MB, 843 stran. Dost špatná kvalita diagramů.
The literary digest (1905) (via proxy) - vol. XXX, January-June 1905, 78 MB, 667 stran. Jak poznáme z obsahu, rubrika "Chess" stále vycházela, bohužel některé strany tu nejsou (právě ty, kde byly šach.rubriky), např. po str.106 následuje strana 119, atd. Proto tento ročník je zbytečné stahovat. Totéž platí o další naskenovaných ročnících 1912, ... (tam pravděpodobně ale již šachová rubrika nebyla). In volume 1905 was chess column (probably on covers), but these pages in PDF missing. Since 1912 without chess column.

The Pacific Monthly (vol. 2-3, 1899-1900) (via proxy) - (29 MB, 679 stran), šachovou hlídku vedl E.C.Protzman. Obsahovala obvykle partii a úlohu v notaci, bez diagramů.
The Pacific Monthly (vol. 3-4, Nov. 1899-Oct. 1900) (via proxy) - (26 MB, 665 stran), hlídku dále vede E.C.Protzman.
The Pacific Monthly (vol. 4-6, 1900) (via proxy) - 92 MB, 1249 stran.
The Pacific Monthly (vol. 7-8, 1902) (via proxy) - (31 MB, 701 stran), v tomto ročníku je hlídka "Chess" už jen sporadicky (např. na str.38-39). Naskenovány jsou ještě ročníky 1903, 1904 a 1906, v nich ale už šachová hlídka nebyla.

The Chess Journal - Americký časopis, jehož problémovou část "Problem Department" řídil Samuel Loyd. Nalezneme tu celkem asi 3000 úloh, většinou originálů. Časopis během let měnil názvy.
About The Chess Journal, title variations:
No. 1-73: The Dubuque Chess Journal
No. 74-84: Brownson’s Chess Journal
No. 85-98: The Chess Journal
No. 99-106: Brownson’s Chess Journal
No. 107-160: The Chess Journal (No. 133-160 have caption title: Brownson’s Chess Journal)
Publication suspended from June 1876 to December 1877, when it was superseded by: The American Chess Journal, which commenced publication as no.74; resumed publication, simultaneously, as: Brownson’s Chess Journal with the February 1877 issue, also numbered 74. Publication also suspended between 1878 and 1886.

The Chess Journal (1870) (via proxy) - Dubuque Chess Journal, vol.1, No. 1-10, 4 MB, 166 stran.
The Chess Journal (1871) (via proxy) - Dubuque Chess Journal, vol.2 (1871), No. 11-16. 195 stran, 6 MB
The Chess Journal (1873) (via proxy) - Dubuque Chess Journal, vol.5, No. 35-42, 14 MB, 450 stran.
The Chess Journal (1874) (via proxy) - Dubuque Chess Journal, vol.6 (1873-74), No. 43-50, 425 stran, 10 MB.
The Chess Journal (1874) (via proxy) - Dubuque Chess Journal, vol.7 (1874), No. 51-58, 404 stran, 10 MB
The Chess Journal (1875) (via proxy) - Dubuque Chess Journal, vol.8 (1875), No. 59-69, 782 stran, 22 MB
The Chess Journal (1875) (via proxy) - Dubuque Chess Journal (1875), "Games and problems with solutions", No. 59-69, 823 stran, 25 MB. Při stejném číslování jde o jiné časopisy, tento má např. označení "Brown's Chess Problems"
The Chess Journal (1876) (via proxy) - The Dubuque Chess Journal/Brownson’s Chess Journal, 1876-77, No. 70-82, 735 stran, 18 MB.
The Chess Journal (1887) (via proxy) - Brownson's Chess Journal (1887), No. 95-106, 440 stran, 15 MB
The Chess Journal (1890) (via proxy) - Brownson's Chess Journal, 1890, No. 131-142, 32 MB, 796 stran.
The Chess Journal (1891) (via proxy) - Brownson's Chess Journal (1891), No. 143-160, 938 stran, 36 MB

Zealandia (1889) (via proxy) - "A Monthly Magazine of New Zealand Literature". Šachovou rubriku "Chess" najdeme např. na str. 50, 103, 162, 234, 306, 385 (v PDF), vedl ji C. W. Benbow. Vycházela zde také rubrika "Draughts" věnovaná dámě, kterou vedl J. P. Bell. 32 MB, 745 stran.
The New Zealand chess chronicle (1887) (via proxy) - šachový časopis vycházející na Novém Zélandě s úlohovou rubrikou "Chess Nuts". 5 MB, 39 stran.

Westminster Papers (1870-1871) (via proxy), temporary PDF - Vol.3, 223 stran
Westminster Papers (1871-1872) (via proxy), temporary PDF - Vol.4, 239 stran
Westminster Papers (1872-1873) (via proxy), temporary PDF - Vol.5, 219 stran
Westminster Papers (1873-1874) (via proxy), temporary PDF - Vol.6, 277 stran
Westminster Papers (1874-1875) (via proxy), temporary PDF - Vol.7, 263 stran
Westminster Papers (1875-1876) (via proxy), temporary PDF - Vol.8, 277 stran
Westminster Papers (1876-1877) (via proxy), temporary PDF - Vol.9, 267 stran
Westminster Papers (1877-1878) (via proxy), temporary PDF - Vol.10, 107 stran
Westminster Papers (1878-1879) (via proxy) - "A Monthly Journal of Chess, Whist, Games of skill", vol.XI, 301 stran. Časopis, který vycházel 1x měsíčně, se šachovou rubrikou "The Chess World", ve které jsou bohatě zastoupeny "Problems", viz např. "The Lowenthal Problem Tourney" na str.39 v PDF.

Huddersfield College Magazine (1877) (via proxy) - vol.5 (1876-1877). První rubrika "Chess" je na str.31 v PDF. 18 MB, 371 stran.
Huddersfield College Magazine (1878) (via proxy) - vol.6 (1877-1878). 11 MB, 373 stran.
Huddersfield College Magazine (1880) (via proxy) - vol.8 (1879-1880). V podobných časopisech obvykle tvoří šachová rubrika jen zlomek obsahu, zde je tomu naopak, šachy tu tvoří značnou část. Z toho je značná část věnována úlohám, které byly součástí "British Chess Problem Association Tourney" a "Huddersfield College Magazine Problem Tourney". 11 MB, 339 stran. Jiná verze: Huddersfield college magazine 1880 (via proxy)
The Saturday Magazine (1841) - Časopis vydávaný v Londýně. 272 stran, 48 MB. Rubrika "On chess" vysvětlující základy šachu. Čísla stran lze nalézt v obsahu.
The Saturday Magazine (1842-44, vol.20-21) - 996 stran, 135 MB. Rubrika "Easy lessons in chess".
The Saturday magazine (1842, vol.20) - 58 MB, 277 stran.
The Saturday Magazine (1842, vol.21) - 65 MB, 281 stran.
The Saturday Magazine (1843) - 266 stran, 33 MB. Rubrika "Easy lessons in chess". Na str.152 nalezneme dokonce dvě trojtažky na diagramech.
The Saturday Magazine (1844, vol.24) - pokračuje rubrika "Curious Chess Problems". 31 MB, 269 stran. Ke stažení jsou ještě i ročníky 1835 a 1837, ale tam jsem nic o šachu nenašel.
The Saturday Magazine (1844, vol.25) - 53 MB, 279 stran.
Letts's illustrated household magazine (1883) (via proxy) - (42 MB). Vycházela zde hlídka CHESS s úlohou na diagramu, např. na str.173, další rubriky je možno najít v obsahu na začátku. Celkem 510 stran.
Letts's illustrated household magazine (1884) (via proxy) - (44 MB). v roce 1884 zde vycházela rubrika "EASY LESSONS IN CHESS", celkem 9 lekcí, nechybí úlohy. Celkem 509 stran.
The Illustrated London magazine (1853) (54 MB) - měsíčník, šachová hlídka "The Game of Chess" s úlohou na diagramu (na str. 95, 141, 188). Hlídku vedl Elijah Williams. 559 stran.
The City of London chess magazine (1875) (via proxy) - editor W.N. Potter, vol.I, 329 stran. Časopis obsahoval část "Problems", kde byly uveřejňovány originály. Jiný scan: The City of London chess magazine (1875) (via proxy) 19 MB, 329 stran
The City of London chess magazine (1876) (via proxy) - vol.II, 21 MB, 397 stran (added 14.11.2009)
Our corner (1883) (via proxy) - časopis vychážející v Londýně se šachovou hlídkou "Chess corner", první najdeme na str. 47 (57 v PDF). other scan (via proxy). A ještě jiná verze: Our corner (1883) (via proxy).
Knowledge (1883, vol.IV) (via proxy) - 54 MB, 414 stran.
Knowledge (1884, vol.V) (via proxy) - časopis vycházející v Londýně se šachovou hlídkou "Our Chess Column by Mephisto" (čísla stran najdeme v Indexu na začátku pod heslem "Chess"). První úlohy na diagramech jsou na str.62 (75 v PDF). 50 MB, 485 stran. Při stahování přes proxy je třeba mít trpělivost.
Knowledge (1886, vol.IX) (via proxy) - z šachových hlídek v tomto ročníku zaujmou "English problem composers", C. Planck - str.319 (334 v PDF) a A. E. Studd - str.367 (382 v PDF). 43 MB, 386 stran
Knowledge (1887, vol.X) (via proxy) - 36 MB, 304 stran.
Knowledge (1888, vol.XI) (via proxy) - 35 MB, 304 stran.
Knowledge (1889, vol.XII) (via proxy) - první šachovou hlídku najdeme na str. 23 (38 v PDF). 41 MB, 316 stran.
Knowledge (1890, vol.XIII) (via proxy) - pokračuje "Chess Column by I. Gunsberg (Mephisto)". 30 MB, 373 stran.
Knowledge (1891, vol.XIV) (via proxy) - šachová rubrika pokračovala pod názvem "Chess Column" (Conducted by I. Gunsberg). 20 MB, 283 stran
Knowledge (1895, vol.XVIII) (via proxy) - šachovou hlídku "Chess" (první je na str. 42 v PDF) řídili C. D. Locock a B. A. Oxon. 39 MB, 360 stran.
The Norvicensian 1873-1879 (via proxy) - (20 MB), 485 stran. Časopis vydávaný v anglickém městě Norwich se šachovou rubrikou "Chess", která uveřejňovala úlohy na diagramech. Tento svazek obsahuje čísla 11/1873 - 6/1879. Ke stažení je ještě další svazek s čísly 11/1880 - 6/1885, ale v tomto období šachová rubrika nevycházela (without chess column).
The Globe (1876) (via proxy) - "an illustrated magazine", (April 1875, vol.III- February 1877, vol.IV), 566 stran. Časopis, který vycházel 1x měsíčně. Šachová hlídka "CHESS" s úlohou na diagramu (např. na str.27 v PDF)
The Leisure Hour (1903) (via proxy) - první šachovou rubriku "Our Chess Page" nalezneme na str. 87 (100 v PDF). 99 MB, 1034 stran.
The Leisure Hour (1904) (via proxy) - (51 MB, 1066 stran). Měsíčník vycházející v Londýně. Velmi kvalitní úlohová hlídka "Our Chess Page" (první je až na str.99 v PDF, další na str.185, 273, ...) vždy s několika úlohami na diagramech! Úlohové turnaje. Určitě stojí za stažení. Naskenovány jsou ještě ročníky 1876, 1882 a 1894, tam však šachová hlídka ještě nebyla.
The Strand Magazine (1907) (via proxy) - vol.34. Na stranách 645-649 (od str.655 v PDF) je kapitola "Chess Problems (with selections from the best problems ever composed)", jejímž autorem je J. H. Blackburne. 56 MB, 959 stran.
The Strand Magazine (1908) (via proxy) - vol.35. Na str. 339-344 (336 v PDF) najdeme článek "Puzzles from Games", jehož autorem je Henry E. Dudeney. Zaujalo mě zde "Grasshoppers quadrille" na str. 343, jehož autorem je (známý matematik) Edouard Lucas. Vzhledem k tomu, že T. R. Dawson vymyslel cvrčka až v roce 1912, byl můj první pohled na tento diagram (z roku 1908!) šokem, ale pak jsem si hned uvědomil, že Lucasův cvrček tahá trochu jinak, takže Dawsonovi zůstává priorita. 104 MB, 823 stran.
The Strand Magazine (1908) (via proxy) - vol.36. Na str. 781-2 je několik šachových "Puzzles". (Ať každý zváží, zda stojí za to kvůli tomu stahovat celý soubor). 54 MB, 982 stran.
The Chess-monthly (1882) (via proxy) - vol.3 (9/1881-8/1882), 17 MB, 392 stran.
The Chess-monthly (1884) (via proxy) - vol.5 (9/1883-8/1884), 18 MB, 394 stran.
The Chess-monthly (1885) (via proxy) - vol.6 (1884-1885). Tento anglický šachový mesíčník vycházel v Lodnýně a obsahoval část "Problems". 397 stran, 18 MB.
The Chess-monthly (1887) (via proxy) - vol.8 (1886-1887). 17 MB, 395 stran.
The Chess-monthly (1888) (via proxy) - vol.9 (9/1887-8/1888), 13 MB, 324 stran.
The New review (1894, vol.10) (via proxy) - Toto je první ročník, ve kterém začala vycházet v tomto anglickém časopise šachová hlídka. První najdeme na straně 255 pod názvem "Some strange chess games", další následují na stranách 383, 527, 647 a 759 (Problem No.1-10). 30 MB, 817 stran.
The New review (1894, vol.11) (via proxy) - Na str.667 (682 v PDF) najdeme článek "Ladies as chess-players" s příklady úloh Mrs. W.J.Baird a Mrs. Rowland. 18 MB, 710 stran. Jiná verze je naskenována včetně hnědých obálek: The New review (1894) (via proxy) - vol.11, issues 62-67, 23 MB, 717 stran. Šachovou rubriku vedl I. Gunsberg a najdeme ji na stranách 111, 219, 331, 443, 555 a 667 (Problem No.11-22). Bohužel šachová rubrika tímto ročníkem i skončila a od roku 1895 už v tomto časopise nebyla.

The British American Magazine (1864) - první šachová hlídka v tomto časopise je na str.112 (Problem No.1), další až na str.336 (Problem No.3). Celkem 712 stran. Na Googlu je ke stažení ještě i ročník 1863, ale tam jsem šachovou hlídku nenašel.
Ulula: The Manchester Grammar School Magazine (1873) (via proxy) - šachová hlídka "The Chess Club", obsahující úlohu v notaci (první je na str.72 v PDF). 197 stran.
Ulula: The Manchester Grammar School Magazine (1875) (via proxy) - 315 stran.

Once a Month (1885/vol.2) (via proxy) (17 MB) - vol.II, January to June 1885. "An Illustrated Australasian Magazine". Australský časopis s šachovou hlídkou CHESS (najdeme ji na stranch 159-160, 239, 318, 398, 478), kterou vedl G.H.D.Gossip a která uveřejňovala i úlohy. Časopis (jak je zřejmé i z jeho názvu) vycházel 1x měsíčně. 545 stran.
Once a Month (1885/vol.3) (via proxy) (20 MB) - vol.III, July to December 1885. Poslední šachovou rubriku najdeme na str.317. Celkem 677 stran. Na Googlu je ke stažení ještě i ročník 1886, ale tam už jsem šachovou hlídku nenašel.

The Old cross, a Warwickshire quarterly magazine (1879) (via proxy) - 395 stran. Čtvrtletník s hlídkou "Chess", kterou vedl J.C.Gibbs. Obsahovala úlohy na diagramech.
John Bull (1903) (via proxy) - ilustrovaný časopis, jehož editorem byl Arthur William A. Beckett. Šachová hlídka "CHESS CAMEOS BY GREAT MASTERS". Najdeme tu třeba trojtažku od Palkosky (na str.134). 187 stran.

The British Chess Magazine 1882 (via proxy), temporary PDF (14 MB) - vol.II, s rubrikou "The Problem World", kterou vedl H.J.C.Andrews. Celkem 405 stran. 1882 other scan (via proxy) (11 MB, 324 stran)
The British Chess Magazine 1883 (via proxy) - (14 MB), vol.3, 449 stran.
The British Chess Magazine 1884 (via proxy) - (15 MB), vol.IV, 464 stran.
The British Chess Magazine 1885 (via proxy) - (15 MB), vol.V, 457 stran. PDF z Googlu zmizelo (údaj z 14.9.2008). PDF no more available.
The British Chess Magazine 1886 (via proxy), temporary PDF (18 MB) - vol.VI, celkem 505 stran. 1886-7 other scan (via proxy) (vol.6-7, 43 MB, 1026 stran)
The British Chess Magazine 1887 (via proxy) - (15 MB), vol.VII, 495 stran.
The British Chess Magazine 1888 (via proxy) - (13 MB), vol.VIII, 513 stran. 1888 - identický soubor (via proxy), other scan 1/1888-12/1889 (via proxy) - 1062 stran, 41 MB, 2 ročníky v jedné knize.
The British Chess Magazine 1890-1891 (via proxy) - (56 MB), vol.X + XI, 1178 stran.
The British Chess Magazine 1892 (via proxy) - vol. 12, 26 MB, 612 stran
The British Chess Magazine 1893 (via proxy) - (34 MB), vol.13, 692 stran.
The British Chess Magazine 1895 (via proxy) - (26 MB), vol.XV, 571 stran
The British Chess Magazine 1896 (via proxy), temporary PDF (26 MB) - vol.XVI, celkem 521 stran. Rubriku "Problem World" vedl James Rayner. 1896 other scan (via proxy) (27 MB, 502 stran)
The British Chess Magazine 1897 (via proxy) - vol. 17, 18 MB, 360 stran
The British Chess Magazine 1898 (via proxy) - (26 MB), vol.XVIII , 561 stran.
The British Chess Magazine 1899 (via proxy) - (23 MB), vol.XIX, 565 stran.
The British Chess Magazine 1901 (via proxy) - (26 MB), vol.XXI, 551 stran.
The British Chess Magazine 1902 (via proxy) - (27 MB), vol.XXII, 575 stran (added 3.9.2008)
The British Chess Magazine 1903 (via proxy) - vol.XXIII, 557 stran (added 27.12.2008)
The British Chess Magazine 1905 (via proxy) - (24 MB), vol.XXV, 521 stran (added 19.9.2008)
Naskenovány jsou ale téměř všechny ročníky z té doby, škoda, že PDF není k dispozici pro ročníky 1881, 1894. (editions:LCCNca05000969)


Časopis "English Mechanic and World of Science" měl šachovou rubriku. Hned na začátku každého souboru je rejstřík, kde vyhledáním "Chess" snadno nalezneme strany se šachovou rubrikou, která vycházela pravidelně jednou týdně a v každém volumu je jich 26. Rubrika se zabývala pouze skladebním šachem a vedl ji nejprve J.W.Abbott, od roku 1877 (vol.25) potom J.Pierce. Hlídka začala vycházet 7.6.1872 (vol.15) a publikováno zde bylo hodně přes 2000 šachových úloh. Ke stažení jsou ještě ročníky 1870 (vol.11), 1871 (vol.12) a 1872 (vol.14), tam však šachová rubrika ještě nebyla.
Soubory jsou to však obrovské (celkem zatím přes 4 GB dat!) a při stahování přes proxy servery může docházet k výpadkům, takže se občas podaří stáhnout až na druhý nebo třetí pokus (doporučuji použít nějaký download manager, nestahovat přímo browserem). Něco jen pro opravdové nadšence! (for true enthusiast only!)
English Mechanic and World of Science 1872 (via proxy) (153 MB) - vol.15, 703 stran. První šachová rubrika (s úlohou č. I) je na straně 315.
English Mechanic and World of Science 1876 (via proxy) (152 MB) - vol.22, 701 stran.
English Mechanic and World of Science 1876 (via proxy) (168 MB) - vol.23, 701 stran. (Na Googlu chybně označen jako 1878)
English Mechanic and World of Science 1877 (via proxy) (135 MB) - vol.25, 667 stran.
English Mechanic and World of Science 1878 (via proxy) (151 MB) - vol.26, 679 stran.
English Mechanic and World of Science 1878 (via proxy) (128 MB) - vol.27, 681 stran.
English Mechanic and World of Science 1879 (via proxy) (140 MB) - vol.28, 668 stran. vol.28 - other scan (via proxy)
English Mechanic and World of Science 1879 (via proxy) (142 MB) - vol.29, 679 stran.
English Mechanic and World of Science 1880 (via proxy) (149 MB) - vol.30, 647 stran.
English Mechanic and World of Science 1880 (via proxy) (150 MB) - vol.31, 659 stran.
English Mechanic and World of Science 1881 (via proxy) (137 MB) - vol.32, 648 stran.
English Mechanic and World of Science 1881 (via proxy) (138 MB) - vol.33, 651 stran.
English Mechanic and World of Science 1882 (via proxy) (159 MB) - vol.34, 590 stran.
English Mechanic and World of Science 1882 (via proxy) (136 MB) - vol.35, 508 stran.
English Mechanic and World of Science 1883 (via proxy) (153 MB) - vol.36, 627 stran.
English Mechanic and World of Science 1883 (via proxy) (122 MB) - vol.37, 496 stran.
English Mechanic and World of Science 1884 (via proxy) (117 MB) - vol.38, 463 stran.
English Mechanic and World of Science 1884 (via proxy) (136 MB) - vol.39, 623 stran.
English Mechanic and World of Science 1885 (via proxy) (115 MB) - vol.40, 599 stran.
English Mechanic and World of Science 1885 (via proxy) (155 MB) - vol.41, 568 stran.
English Mechanic and World of Science 1886 (via proxy) (130 MB) - vol.42, 520 stran.
English Mechanic and World of Science 1886 (via proxy) (112 MB) - vol.43, 613 stran. (Na Googlu chybně označen jako 1888)
English Mechanic and World of Science 1887 (via proxy) (109 MB) - vol.44, 607 stran.
English Mechanic and World of Science 1887 (via proxy) (114 MB) - vol.45, 576 stran.
English Mechanic and World of Science 1888 (via proxy) (160 MB) - vol.46, 639 stran.
English Mechanic and World of Science 1888 (via proxy) (126 MB) - vol.47, 550 stran.
English Mechanic and World of Science 1889 (via proxy) (176 MB) - vol.49, 556 stran.
English Mechanic and World of Science 1890 (via proxy) (106 MB) - vol.50, 557 stran.
English Mechanic and World of Science 1890 (via proxy) (114 MB) - vol.51, 587 stran
English Mechanic and World of Science 1891 (via proxy) (157 MB) - vol.52, 547 stran.
English Mechanic and World of Science 1891 (via proxy) (166 MB) - vol.53, 560 stran.
English Mechanic and World of Science 1892 (via proxy) (107 MB) - vol.54, 605 stran.
English Mechanic and World of Science 1892 (via proxy) (157 MB) - vol.55, 627 stran.
English Mechanic and World of Science 1893 (via proxy) (116 MB) - vol.56, 619 stran.
English Mechanic and World of Science 1893 (via proxy) (143 MB) - vol.57, 622 stran
Naskenován je ještě i vol. 24, ale není k dispozici PDF.

Šachové knihy ve francouzštině - Google-books in French

Collection des plus beaux problemes d'échecs - Aaron Alexandre (1846 ne 1816 jak je uvedeno na Googlu), celkem 2020 (!) úloh na diagramech, 440 stran, 56 MB. Úlohy jsou rozděleny podle výzev postupně od #2, #3, ... až po #10 a vícetažky. Často se objevují autoři d'Orville, Walker, Anderssen a další. (More than 2000 direct mate problems, sorted by stipulations)
Recueil de problemes dédié aux amateurs d'échecs (1860) - Paul Journoud. Španělsky psaná kniha, vydaná na Kubě. Obsahuje 150 úloh na diagramech. 3 MB, 149 stran.
Stratégie raisonnée des fins de partie du jeu d'échecs (1871) (via proxy) - Philippe Ambroise Durand, Jean Louis Preti. 396 stran. Kniha je věnována koncovkám a obsahuje řadu studií. V kapitole XI "Problemes" najdeme i úlohy.
Congrés international des échecs 1867 - vydáno v roce 1868, 590 stran. Na stranách 446-527 v PDF je část "Concours de problemes" s několika desítakmi úloh na diagramech. Jiná verze: Congrés international des échecs 1867 (651 stran, 13 MB). Prakticky totéž je i v knize Le jeu des échecs (1868) (via proxy) - od str.448 "Concours de problemes", 593 stran, 10 MB
Une centaine de fins de parties inverses dédiée aux amateurs d'échecs (déposé) (1882) (via proxy) - Antoine Demonchy. 152 stran. Asi 100 samomatů.
Problemes d'échecs composés et dédiés aux amateurs de ce jeu (1842) - Auguste d' Orville. 90 stran, francouzsky. 250 úloh v notaci
Traité élémentaire et complet du jeu d'échecs (1836) - Jacques François Mouret, francouzsky, hodně diagramů, 511 stran
Traité du jeu des échecs (1846) - William Lewis, Café de la Régence. 201 stran, úlohy jsou od strany 194 (str.234 ve staženém PDF).
Analyse du jeu des échecs - François Danican Philidor 1820. V této učebnici šachu je poprvé použita algebraická notace (kterou dnes bereme jako samozřejmost). Na konci knihy je i několik koncovek, které by se z tehdejšího pohledu daly nazvat i studiemi. Francouzsky, 254 stran (The classic early text on the game, including 17 didactic endgame studies, in French)
Traité élémentaire du jeu des échecs (1863) - z historie šachu, občas i nějaká úloha. 524 stran, 14 MB.
Découvertes sur le cavalier (1837) - by C. F. de Jaenisch, bez diagramů, 84 stran, 2 MB.
Échecs: notation descriptive chiffrée (1903) (via proxy) - by G. A. Cognet, pokus o číselnou notaci, který se moc neujal. 50 stran, 1 MB.
Traité analytique du probleme d'échecs (1892) (via proxy) - José Tolosa y Carreras (with signature by the author!). Přes 250 komentovaných úloh různých autorů a v samostatné části přes 100 dalších (nekomentovaných) úloh španělských autorů. Kniha je však ve francouzštině. 27 MB, 465 stran. ("Analysis of chess problems". A basic treatise covering direct mate and related compositions of all kinds, including joke and fantasy problems. In French, dedication in Catalan) (added 6.11.2009).

Application de l'analyse aux SAUTS DU CAVALIER du jeu des échecs - Edm Slyvons, 1856. Šachově-matematická kniha věnovaná jezdci na šachovnici. 55 stran
Traité des applications de l'analyse mathématique au jeu des échecs - C. F. Jaenisch, 1862. Celá 376 stránková kniha je věnována analýze cesty jezdce na šachovnici 8x8. Francouzsky.
Bulletin de la Société mathématique de France (1880) (via proxy) - článek na str.82-102 (str.94 v PDF), pokračování na str. 132-158, M. Laquiere: "Solutions régulieres du probleme d'Euler sur la marche du cavalier". Celkem 703 stran.
Récréations mathématiques et problemes des temps anciens et modernes (1908) (via proxy) - Walter William Rouse Ball. Na str.219-233 najdeme článek "Marche du cavalier sur l'échiquier". Celkem 380 stran.
Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux (1895) (via proxy) - článek na str. 166-214 (str.231 v PDF) M.G.Brunel: "Analysis situs recherches sur les réseaux" o cestách jezdce na šachovnici a jejich počtu. Celkem 558 stran.
Le probleme du cavalier des échecs d'apres les méthodes qui donnent (1882) (via proxy) - by Philippe Jolivalt. O cestách jezdce. 190 stran, 9 MB.
Études sur le probleme de la marche du cavalier au jeu des échecs (1865) - kniha je věnována cestám jezdce. 2 MB, 133 stran.
Mille jeux d'esprit (1900) (via proxy) - Charles Joliet. Na str.56 (71 v PDF) nalezneme úlohu a od str.63 potom rozsáhlou část věnovanou cestám jezdce na šachovnici. 239 stran, 4 MB.
Recueil de parties d'échecs (1824) - B. Bendix. V textu jsou nějaké úlohy (možná jen koncovky). 2 MB, 162 stran.
Nouveau traité du jeu des échecs (1833) - autor Louis Charles Mahé de La Bourdonnais. Úlohy najdeme od str. 190 (v PDF). 5 MB, 392 stran. Jiná verze: Nouveau traité du jeu des échecs 1833
Traité (1858) - "Complet, théorique et pratique sur les fins de parties au jeu des Échecs", Jean Preti. Od str.410 (v PDF) nalezneme část "Problemes". 33 MB, 612 stran.
Nouveau manuel illustré du jeu des échecs (1861) (via proxy) - Duncan Forbes. V této učebnici šachu je i několik úloh a studií. 9 MB, 151 stran. I když je kniha z roku 1861 je pro stažení nezbytný proxy server.
ABC des échecs (1868) - Jean Louis Preti. V této francouzské učebnici šachu najdeme i řadu studií a úloh. 17 MB, 175 stran. (An elementary treatise on the game, with a section on problems containing 126 examples of all kinds, in French) (added 6.11.2009). Novější vydání: ABC des échecs (1895) (via proxy)


Šachové časopisy ve francouzštině - Google-magazines in French

Palamede 1 (1836) - 494 stran
Palamede 2 (1837) - 556 stran
Palamede 3 (1838) - 484 stran
Le Palamede II-1 (1842) - vol.1, čísla 1-7, 356 stran. Tento svazek je ke stažení i na www.archive.org
gallica.bnf.fr - Le palamede - řada svazků tohoto časopisu je i v této francouzské knihovně (kliknutím na ikonu diskety "Télecharger" lze vygenerovat a stáhnout PDF). Gallica má vol.1 (čísla 1-7 = souboru na Googlu), vol.2 (čísla 8-13, ten zatím není na Googlu!). Kvalita skenu je lepší ve verzích Gallica. Úlohová rubrika se jmenovala "Problemes d'Échecs", zaujme i speciální rubrika "Probleme du Cavalier", věnovaná cestám jezdce.
Palamede II-6 (1846) - 594 stran
Palamede II-7 (1847) - 592 stran. Tento ročník (vol.7) má i Gallica, ale po jednotlivých číslech, což je dost nepraktické.

La Régence (1850) - "journal des échecs", francouzský časopis, 402 stran
La Régence (1851) - řada úloh (např. od str.93, atd.), celkem 408 stran
La Régence (1856) - 13 MB, 398 stran.
Nouvelle régence (1860) - vol.1, Paul Journoud, 400 stran
Nouvelle régence (1861) - vol.2. 400 stran, vydáno v roce 1862.
Nouvelle régence (1863) - vol.4-5 (1863-1864). 15 MB, 514 stran.

L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1878 (via proxy), temporary PDF Francouzský časopis, jehož část je věnována koncovkám, úlohám a studíím v dámě na šachovnici 10x10. 230 stran.
L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1879 (via proxy), temporary PDF - 246 stran.
L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1880 (via proxy), temporary PDF - 248 stran.
L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1882 (via proxy), temporary PDF - 228 stran.
L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1883, année 5 (via proxy), temporary PDF - 216 stran.
L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1883, année 6 (via proxy) - 262 stran.
L'Echiquier D'Aix Journal D'Echecs, 1884 (via proxy), temporary PDF - 240 stran.

La Stratégie Journal D'Échecs, 1867, temporary PDF - francouzský časopis, část je věnována problémovému šachu. 397 stran. Je ke stažení také na www.archive.org
La Stratégie (vol.2, 1868) - 14 MB, 409 stran.

Le Sphinx: journal des échecs (1866) - Paul Journoud. Francouský časopis obsahující také problémovou část. 494 stran.


Šachové knihy v němčině - Google-books in German

Vielzügige Schachaufgaben (1889) (via proxy) - Otto T. Bláthy. Celkem 26 opravdu dlouhých vícetažek, nejdelší 292.tahem. Unikátní kniha! Vydáno v Budapešti, text německy. 1 MB, 49 stran. (26 direct mates in from 30 to 292 moves)
Anthologie der Schachaufgaben (1864) - Jean Dufresne, A. Anderssen. Asi 1000 úloh na diagramech. 16 MB, 419 stran.
Feinheiten des schachspiels auf dem gebiete der composition (1865) - Max Lange. Úlohám je věnována téměř celá kniha, počínaje str.71, od dvojtažek po velmi dlouhé vícetažky. Celkem 188 diagramů. 21 MB, 209 stran.
Das schachproblem und dessen kunstgerechte darstellung (1884) (via proxy) - Johann Berger. Rozsáhlé pojednání o šachových úlohách s řadou příkladů na diagramech. 13 MB, 303 stran. (A general treatise, with 124 examples. In German)
Das internationale problemturnier des Deutschen schachbundes 1883 (via proxy) - Nürnberg (1884). Turnaj vícetažek. 179 stran, 10 MB
200 in Problemturnieren je mit dem ersten Preise ausgezeichnete dreizügige Schachaufgaben (1903) (via proxy) - Výběr 200 prvních cen z trojtažkových soutěží sestavil Max Weiss. Vkusně uspořádáno, ale bez komentářů. 4 MB, 120 stran.
Anleitung zum lösen von Schachproblemen (1900) (via proxy) - "SchachProbleme I. Teil", autor H. Bauerreiss. Úvod do řešení šachových problémů. Na celkem 100 příkladech, přes přímé úlohy až k samomatům, autor podrobně popisuje jakým způsobem úlohy řešit. Velmi hodnotná kniha. 3 MB, 122 stran.
Das indische Problem (1903) (via proxy) - autoři Johannes Kohtz, C. Kockelkorn. 6 MB, 196 stran. (A treatise on cutting-point themes, with 156 examples, in German). Tuto knihu již skenoval Siegfried Hornecker: kohtz_und_kockelkorn-das_indische_problem.pdf, jeho soubor má ale 35 MB, takže jej doporučuji jen těm, kteří mají případné problémy s proxy servery.
101 ausgewählte Schachaufgaben (1875) (via proxy) - Johannes Kohtz, C. Kockelkorn. 101 nekomentovaných úloh na diagramech, předmluva v němčině. 3 MB, 169 stran. (101 direct mates, mostly in three moves or more)
Der Schachkünstler (1847) - "Hundert Schach-kunstspiele", A. Lichtenstein. Kniha obsahuje 100 úloh na diagramech, s předmluvou v němčině. 3 MB, 159 stran.
Schach-problem-turnierbuch (1857) - výsledek "ERA-problemturnires", předmluvu napsal Johann Löwenthal. Několik desítek úloh na diagramech. 1 MB, 113 stran. Jiný scan: Schach-Problem-Turnierbuch (1857) - 6 MB, 143 stran. (Podobnou knihu najdeme i v části s anglickými knihami: "A Selection from the Problems of the Era Problem Tournament")
101 ausgewaehlte Schachaufgaben (1886) (via proxy) - autor Fritz Hofmann. Kniha obsahuje 100 přímých úloh tohoto autora na diagramech plus jednu úlohu na titulní straně. Předmluvu v němčině napsal autor. 3 MB, 89 stran.
Katechismus der Schachspielkunst (1901) (via proxy) - autorem je K. J. Sim Portius. Druhá kapitola "Aufgaben in zwei Zügen" od str.140 (157 v PDF) je celá věnována úlohám. Celkem je tu 34 úloh na diagramech. 6 MB, 321 stran.
Schach-almanach (1846) - kniha v němčině se šachovými povídkami (novelou) a úlohami (viz část II "Schachaufgaben", celkem 50 přímých úloh). 4 MB, 239 stran.
Beiträge zum Schachspiel (1833) - kniha v němčině, autor: Johann Josef Ignaz Hoffmann. Přes 50 úloh na nešrafovaných diagramech. (2 MB, 172 stran)
Kleine Problem-schule (1885) (via proxy) - "Die Grundzüge der Kompositionslehre" by Hermann von Gottschall. 88 úloh, 158 stran, 2 MB.
Der Kleine Problemfreund (1896) (via proxy) - "eine Sammlung leichter zweizügiger Schachaufgaben", H. Adolphi. 40 komentovaných úloh na diagramech. 4 MB, 65 stran (added 6.11.2009).
Festschrift zur Feier des zehnjährigen Bestehens (1896) (via proxy) - by Akademischer schachklub in München. Kromě jiného úlohy těchto dvou autorů: A. Bayersdorfer, J. Juchly. 138 stran, 4 MB.
Festschrift zur Feier des zwanzigjährigen Bestehens (1906) (via proxy) - Převážná část této knihy je věnována problémovému šachu. Ve druhé polovině nalezneme "Gesammelte Endspiele von Walther Freiherrn von Holzhausen" (celkem 21 studií), "Ausgewählte Schachaufgaben von Fr. Koehnlein" (36 úloh) a "Ausgewählte Schachaufgaben von J. Salminger" (31 úloh). 4 MB, 156 stran.
Kriegslisten des Schachspiels (1820) - "oder, der kluge Schachspieler". Autorem je Montigny. V knize nalezneme celkem 120 úloh na diagramech. 256 stran, 7 MB.
Belehrende Unterhaltung für Schachspieler - G. D. Bädeker, 1834. Zaujmou diagramy s obrácenými černými kameny (to nejsou exokameny, ale kameny z pozice černého!), 267 stran. (400 problems of all kinds, many in duplex form)
Anleitung zum Lösen von Schachproblemen (via proxy) - napsal Otto Link (1898). Přes 200 úloh na diagramech, jen některé by stálo za to otočit o 90 stupňů. 265 stran, 5 MB.
Der erste Wiener internationale Schachcongress im Jahre 1873 (via proxy) - vydáno 1874. Úlohy jsou od strany 251 (264 v PDF). Celkem 273 stran, 8 MB
Der Schachkongress zu Leipzig im Juli 1877 (via proxy) - vydáno 1878. Úlohy jsou od strany 210 (223 v PDF). 237 stran, 5 MB
Der internationale Schachkongress zu Paris im Jahre 1878 (via proxy) - 5 MB, 202 stran. Od strany 183 (v PDF) je výsledek úlohového turnaje.
Der Vierte Kongress des Deutschen Schachbundes Hamburg (1885) (via proxy) - vydáno 1886, od str.236 je "Das Problemturnier". Celkem 570 stran.
Der Sechste Kongress des Deutschen Schachbundes Breslau (1889) (via proxy) - Vydáno 1890. Velká část PROBLEMTURNIER od str.271 je věnována šachovým problémům. Celkem 660 stran.
Der neunte Rheinische Schachcongress abgehalten zu Crefeld (1871) (via proxy) - v knize je pouze jediná úloha na str.17 (30 v PDF). 1 MB, 65 stran.
Stamma's Hundert Endspiele - L. Bledow a O. v. Oppen, 1856. Komentované úlohy v němčině, 266 stran.
Aufgaben für Schachspieler - A.Anderssen, 1852. 60 nekomentovaných úloh, úvod v němčině, 92 stran. (60 direct mates in notation, with solutions, in German). Jiná verze: Aufgaben für schachspieler nebst ihren lösungen 1852
Berliner Schach-erinnerungen nebst den Spielen des Greco und Lucena... - Tassilo von Heydebrand und der Lasa, 1859. 223 stran, německy, úlohy jsou od str.189.
Leichfassliche Anleitung zum Schachspiele - Konrad von Orelli. Úlohy jsou od strany 104. Celkem 330 stran
Schachprobleme (1878) (via proxy) - Philipp Klett. Celkem 112 úloh tohoto autora s rozsáhlým úvodním textem. 6 MB, 257 stran.
Jahrbuch (1862) - Westdeutscher Schachbund, sestavil Max Lange. Kapitola 6 je věnována problémovému šachu (Problem-Turnier). 4 MB, 180 stran.
Jahrbuch des Westdeutschen Schachbundes (1863) - Max Lange. Část od str. 56 je věnována úlohám: "Aufgaben". 10 MB, 195 stran.
Der kleine Schachkönig (1889) (via proxy) - autor Johannes Minckwitz. Od str. 128 (v PDF) je v části "Die Problem-Kunst" celkem 48 úloh na diagramech. 4 MB, 171 stran. Jiné vydání z roku 1888: Der kleine Schachkönig 1888 (via proxy).
Illustrirter Kalender (1848) - od strany 247 je část "Schach", kde nalezneme 12 úloh na diagramech. 41 MB, 263 stran. Na Googlu je k dispozici ještě řada dalších ročníků, ale šach jsem našel pouze v ročníku 1848. No chess columns in other issues.
Das ABC des Schachspiels (1884) (via proxy) - autor Johannes Minckwitz. Problémový šach je v 5. kapitole "Schachaufgaben", "Die Kunst der Problemkomposition" od str.133 (144 v PDF). Celkem asi 100 úloh na diagramech. 199 stran, 5 MB.
Mnemosyne und Caissa (1890) (via proxy) - "die kunst, das merken im schachspiel zu erleichtern". C. W. Fischer. Poněkud netradiční kniha, přesahující rámec šachu, která obsahuje ale i přes 50 úloh na diagramech. 10 MB, 145 stran (added 6.11.2009).
Schachaufgaben aus dem XIV.Jahrhundert (1867) - Johann Kelle. V této německy psané knize převládá text, příklady úloh nalezneme od str.187 v PDF. 6 MB, 207 stran.
Das Londoner Schachturnier von 1862 - Od str.66 (79 v PDF) je část "Londoner Problem-Turnier". Jde o stejný turnaj, který byl publikovaný v anglické knize The chess congress of 1862. 2 MB, 159 stran.
Die probleme des Londoner schach-turniers von 1862 - 12 MB, 79 stran.

Theoretisch-praktisches Handbuch des Schachspiels (1863) - (35 MB). Jean Dufresne. Německy psaná obsáhlá kniha, nechybí ani teorie koncovek. 751 stran
Kleines Lehrbuch des Schachspiels (1892) (via proxy) - Jean Dufresne, učebnice šachu. Část "Endspiele" od str. 435 (v PDF) je věnována koncovkám. 10 MB, 542 stran.
Bibliotheca shahiludii (1844) - Eduard Maria Oettinger. Seznam všech do té doby vydaných knih o šachu, nechybí ani problémový šach, např. Orville (č.170). 65 stran.
Literatur des Schachspiels (1847) - Anton Schmid, komentovaný seznam literatury v němčině. 427 stran
Lehrbuch des Schachspiels (1862) - "Enthaltend die Analyse der Eröffnungen und Endungen, nebst Beispielen", Daniel Harrwitz. Část od strany 261 je věnována teorii koncovek. 362 stran
Lehrbuch des Schachspiels (1894) (via proxy), temporary PDF - "Auf Grund des gegenwärtigen Standes der Theorie und Praxis", Curt von Bardeleben, Jacques Mieses. 498 stran. Převažuje praktický šach, ale od str.462 nalezneme "Vierter Abschnitt - Das Schachproblem". Asi 20 úloh s komentáři v textu nebo u řešení. Kvalita skenu diagramů není moc dobrá.
Handbuch des Schachspiels (1891) (via proxy) - Paul Rudolph von Bilguer. 60 MB, 885 stran. Německy psaná kniha pojednává převážně o praktickému šachu, ale část od str.713 je věnována koncovkám a nalezneme zde i řadu studií.
Leitfaden für Schachspieler (1857) - Tassilo von Heydebrand und der Lasa. Část od strany 208 je věnována teorii koncovek. 262 stran
Zur Geschichte und Literatur des Schachspiels (1897) (via proxy) - Tassilo von Heydebrand und der Lasa. Německy psaná kniha, jejíž dvoudílná kapitola 6 ("Sechster Abschnitt", str.112-168) je věnována dávné historii šachových problémů (s příklady, např. na str.119). 292 stran.
Geschichte und Litteratur des Schachspiels (1874) (via proxy) - Antonius van der Linde. Seznam šachové literatury. 578 stran.
Das Schachspiel des XVI. Jahrhunderts (1874) (via proxy) - Antonius van der Linde, Giulio Cesare Polerio. Věnováno převážně praktickému šachu, od strany 193 nalezneme celkem 54 šachových problémů. Celkem 238 stran.
Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels (1881) (via proxy) - Antonius van der Linde. 426 stran. Německy psaná kniha věnovaná šachové historii.
Das erste jartausend der Schachlitteratur (850-1880) zusammengestellt (1881) (via proxy) - soupis šachové literatury z let 850-1880, autor Antonius van der Linde, 136 stran, 3 MB.
Anleitung zum Raumschach: dreidimensionales Schachspiel (1908) (via proxy) - Ferdinand Maack. Malá knížečka o trojrozměrném šachu. 52 stran.
Handbuch der Schachspielkunst (1865) - Herrmann Hirschbach, kniha je věnována teorii koncovek. 188 stran
Die Schachpartieen und Endspiele des Portugiesen Damiano (1857) - v knize je řada úloh (možná jen koncovek?). 2 MB, 108 stran.
Schachfibel (1888) (via proxy) - autorem je Jean Dufresne. V knize je i několik úloh. 6 MB, 273 stran.
Enderlein's theoretisch-praktische Anweisung zum Vierschachspiele (1863) - napsal Jean Dufresne. V kapitole I je přes 20 šachových úloh. 3 MB, 169 stran.
Grosses Schach-handbuch (1873) (via proxy) - autoři Jean Dufresne a Johannes Hermann Zukertort. Učebnice šachu, najdeme zde i několik koncovek. 39 MB, 862 stran.
Buch der Spiele (1905) (via proxy) - autor Alban von Hahn. Značná část této knihy je věnována šachu, od str. 305 (325 v PDF) je část "Schachaufgaben", kde najdeme 12 úloh. Dále jsou probírány cesty jezdce a čtyřšach ("Vierschach"). 14 MB, 534 stran.
Schach-jahrbuch (1891) (via proxy) - část "Schachaufgaben" najdeme od str. 102 (115 v PDF), celkem 8 úloh (také Pospíšil). 9 MB, 131 stran. (added 11.11.2009)
Schach-Jahrbuch für 1892-1893 (via proxy) - sestavil Johann Berger. Německá šachová ročenka, ve které sice nejsou žádné úlohy ani partie, ale občas je tu zmínka i o problemistech, např. na straně 153 nebo 62 o Palkoskovi. 9 MB, 283 stran.
Schach-Jahrbuch für 1899-1900 (via proxy) - Sestavil Johann Berger. Najdeme zde odkazy i na problemisty. 13 MB, 377 stran.
Ein hundert zehen ganz neu zusammengesetzte Schach-end-spiele (1806) - "dann, Vier und zwanzig verschiedene Arten, den springer durch alle Felder hin und zurück zu spielen, ohne ein Feld doppelt zu berühren", napsal Joseph Dollinger. Kniha obsahuje přes 100 úloh, ale jen v notaci, bez diagramů. 3 MB, 203 stran.
Humor im Schachspiel (1885) (via proxy) - Johannes Minckwitz. Část této německy psané knihy je věnována i problémovému šachu, např. od str. 78 (v PDF) "Ein Tag aus dem Leben eienes Problem-Komponisten" nebo od str.148 najdeme i žertovné problémy "Scherzprobleme, Anektdoten, ...". 6 MB, 251 stran. other scan (via proxy)
Theorie und praxis der endspiele (1890) (via proxy) - "ein handbuch für schachspieler", napsal Johann Berger. Teorie koncovek prokládaná studiemi. 38 MB, 439 stran.
Der meister im schachspiel (1881) (via proxy) - "theoretisch-praktische anweisung", Max Lange. Od str.230 (v PDF) nalezneme i řadu úloh. 7 MB, 257 stran.
Neuester leitfaden für schachspieler (1880) (via proxy) - Jean Dufresne. Třetí část (Dritter Abschnitt) je věnována koncovkám (Endspiele). 9 MB, 173 stran.
Neuester leitfaden des schachspiels (1897) (via proxy) - "mit 138 verschiedenen diagrammen", Johannes Hermann Zukertort, Jean Dufresne. Část "Endspiel" od str.172 je věnována koncovkám. 8 MB, 207 stran.


Šachové časopisy v němčině - Google-magazines in German

Sonntags-Blätter für Schach-Freunde (1861) - "Erzählungen, Gedichte, Partien", Max Lange. 28 MB, 297 stran.

Schachzeitung (1860) (via proxy) - vol.15. Německý šachový časopis vycházející v Berlíně s úlohovou částí "Aufgaben". 22 MB, 451 stran.
Schachzeitung (1863) - vol. 17, 21 MB, 414 stran.

Deutsche Schachzeitung (1864) - Vol. 19 (1864). Jeden ze základních německých šachových časopisů, vydávaný v Lipsku. V této době byl šéfredaktorem Max Lange. Rozsáhlá problémová část "Aufgaben". 20 MB, 449 stran. Na Googlu je označován i jako "Berliner Schachzeitung".
Deutsche Schachzeitung (1865) - Vol. 20-21 (1865-66). Časopis řídili E. v. Schmidt a J. Minckwitz. 40 MB, 843 stran.
Deutsche Schachzeitung (1889) (via proxy) - Vol. 44-45 (1889-90). 40 MB, 844 stran. (added 18.9.2008)
Deutsche Schachzeitung (1891) (via proxy) - Vol. 46-47 (1891-92). Časopis řídil Dr. Hermann von Gottschall. Úlohová část se stále jmenuje "Aufgaben". 41 MB, 837 stran. Kvalita skenu je dost špatná, některé diagramy jsou těžko rozpoznatelné.
Deutsche Schachzeitung (1893) (via proxy) - Vol. 48-49 (1893-94). 37 MB, 794 stran.
Deutsche Schachzeitung (1895) (via proxy) - Vol. 50-51 (1895-96). 39 MB, 818 stran. (added 30.9.2008)
Deutsche Schachzeitung (1897) (via proxy) - vol. 52-53 (1897-98). 40 MB, 858 stran. (added 27.12.2008)
Deutsche Schachzeitung (1899) (via proxy) - Vol. 54-55 (1899-1900). Časopis řídili Johann Berger a Carl Schlechter. Část "Probleme" (resp. "Problemwesen") zde hrála důstojnou roli. 35 MB, 803 stran.
Deutsche Schachzeitung (1901) (via proxy) - Vol. 56-57 (1901-1902). 37 MB, 845 stran. Tento ročník je na Googlu nyní (údaj z 23.8.2009) označován jako "Berliner Schachzeitung", to je dost zavádějící, protože časopis vycházel v Lipsku (Leipzig). Tato verze má jen 819 stran, do strany 808 jsou však oba soubory shodné, v přechozí verzi byly na konci navíc pouze obálky časopisů.
Deutsche Schachzeitung (1903) (via proxy) - Vol. 58-59 (1903-04). 37 MB, 816 stran. Pokud dáme v tomto ročníku vyhledat slovo "Palkoska", nalezneme jej celkem 30x (!), nad diagramem jako "Dr. E. Palkoska in Podiebrad" nebo "Dr. E. Palkoska in Pardubitz". (added 30.9.2008) Na Googlu je ale chybně označen jako 1908 (na začátku je číslo 1903 dost nečitelné, ale na str. 405 v PDF je už dobře čitelné 1904).
Deutsche Schachzeitung (1905) (via proxy) - Vol. 60-61 (1905-06). 36 MB, 814 stran.
mirror - zde se dají tyto soubory "Deutsche Schachzeitung" (a řadu dalších) stáhnout bez proxy serveru.
Ve Wikipedii lze nalézt kompletní seznam redaktorů: Deutsche Schachzeitung - Editors

Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung (1889) (via proxy) - 478 stran. Německý šachový týdeník s rozsáhlou úlohou částí. Časopis redigovali E.Schallopp, Albert Heyde a B.Hülsen.
Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung (1890) (via proxy) - 474 stran. Naskenován je ještě ročník 1897, ale PDF není k dispozici.
Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung (1902) (via proxy) - vol. 18, 462 stran, 20 MB

Neue Berliner Schachzeitung (1864) - vol.1, 33 MB, 405 stran. (added 8.11.2009)
Neue Berliner Schachzeitung (1865) - vol.2, 40 MB, 397 stran. (added 8.11.2009)
Neue Berliner Schachzeitung (1866) - vol.3, 49 MB, 405 stran. (added 8.11.2009)
Neue Berliner Schachzeitung (1867) - vol.4, 40 MB, 409 stran. (added 8.11.2009)
Neue Berliner Schachzeitung (1868) - vol.5, 35 MB, 405 stran. (added 8.11.2009)
Neue Berliner Schachzeitung (1869) (via proxy) - vol.6, 50 MB, 405 stran.
Neue Berliner Schachzeitung (1870) (via proxy) - vol.7, 16 MB, 406 stran. Německý šachový časopis s úlohovou částí "Aufgaben".
Neue Berliner Schachzeitung (1871) (via proxy) - vol.8, 42 MB, 409 stran.

Dresdner Schach-zeitung (1886) (via proxy) - část textu je věnována také úlohám: "Etwas uber Aufgaben", str.8 (15 v PDF), ale bez diagramů. 0,8 MB, 51 stran.
Dresdner Schach-kalendar (1901) (via proxy) - na titulní straně i v textu je několik úloh, takže se tento kalendář dá označit jako problémový. 0,9 MB, 62 stran.

Oesterreichische Lesehalle (1881) (via proxy) - 1.Jahrgang, "Monatsschrift für Unterhaltung und Belehrung", Rakouský měsíčník s rubrikou "Schach", obsahující část "Aufgaben". 596 stran. Tento ročník lze nalézt i na www.archive.org (není třeba proxy!).
Oesterreichische Lesehalle (1881-1883) (via proxy) - 1.-3.Jahrgang, 47 MB, 808 stran.
Oesterreichische Lesehalle (1883) (via proxy) - 3.Jahrgang, 14 MB, 394 stran.
Oesterreichische Lesehalle (1884) (via proxy) - 4.Jahrgang, 396 stran
Oesterreichische Lesehalle (1884-1886) (via proxy) - 4.-6.Jahrgang, 72 MB, 682 stran.
Oesterreichische Lesehalle (1887) (via proxy) - 7.Jahrgang, 396 stran. Bez proxy lze tento ročník stáhnout na www.archive.org
Oesterreichische Lesehalle (1888) (via proxy) - 8.Jahrgang, 11 MB, 360 stran.
Oesterreichische Lesehalle (1889) (via proxy) - 9.Jahrgang, 382 stran, 13 MB
Oesterreichische Lesehalle (1890) (via proxy) - 10.Jahrgang, 394 stran, 13 MB.
Oesterreichische Lesehalle (1890-1891) (via proxy) - 10.-11.Jahrgang, 52 MB, 701 stran. Dva ročníky v jedné knize. (added 8.11.2009)
(editions:089nf5LOWMdmecesh8e)

Wiener Schachzeitung - rakouský šachový časopis, vycházel 1x měsíčně. Obsahoval rozsáhlé rubriky "Studien" a "Probleme", články. Publikovalo tu hodně českých autorů.
Wiener Schach-Zeitung (1855) - volume 1, issues 1-9. 23 MB, 381 stran. (added 11.11.2009)

Wiener Schachzeitung (1898) (via proxy) - I.Jahrgang, 10 MB, 236 stran
Wiener Schachzeitung (1899) (via proxy) - II.Jahrgang. 194 stran. Kvalita skenu je dost špatná, diagramy moc černé. WSZ1899 - other scan, better quality (via proxy), 305 stran.
Wiener Schachzeitung (1900) (via proxy) - III.Jahrgang. 280 stran. WSZ1900 - other scan (via proxy), 290 stran.
Wiener Schachzeitung (1901) (via proxy) - IV.Jahrgang, 258 stran. WSZ1901 - other scan (via proxy), 263 stran.
Wiener Schachzeitung (1902) (via proxy) - V.Jahrgang, 284 stran. WSZ1902 - other scan (via proxy), 293 stran.
Wiener Schachzeitung (1903) (via proxy) - VI.Jahrgang, 308 stran. WSZ1903 - other scan (via proxy), 213 stran.
Wiener Schachzeitung (1904) (via proxy) - VII.Jahrgang, 408 stran. WSZ1904 - other scan (via proxy) - jiná verze, 393 stran.
Wiener Schachzeitung (1905) (via proxy) - VIII.Jahrgang, 395 stran. Úlohová část se nazývá "Problemteil".
Wiener Schachzeitung (1907) (via proxy) - X.Jahrgang, 437 stran.
Wiener Schachzeitung (1908) (via proxy) - XI.Jahrgang, 431 stran. Na str.206 se píše o pražském klubu "Dobruský". Toto PDF z Googlu zmizelo, ale objevil se nový link, odkud jde stáhnout: Wiener Schachzeitung (1908) (via proxy) má ale jen 369 stran (ze začátku chybí některé sudé stránky) (some even pages missing in this scan)
Ještě jsou naskenovány ročníky 1888, 1906, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, ale není k dispozici PDF. V ročnících 1906 a 1909-1913 je možno aspoň vyhledávat. (editions:OCLC13786938)

Zeitschrift für deutsche Philologie (1869) (via proxy) - na str. 188-198 v PDF je článek "Schachaufgaben aus dem XIV. Jahrhundert", jehož autorem je J. Kelle. 577 stran, 22 MB.


Šachové knihy a časopisy v holandštině - Google-books and magazines in Dutch

Het schaakprobleem (1906) (via proxy) - holandská kniha, jejímž autorem je H. J. den Hertog. 4 MB, 205 stran. Jiný scan: Het schaakprobleem (via proxy) - 13 MB, 205 stran.
De Hollandsche schaakspeler, 1861 - "een zakboek door schaakspelers", Willem Jan Louis Verbeek. Úlohy nalezneme na str.112 a na titulní straně. 146 stran
Nederlandsche schaakproblemen (1907) (via proxy) - A. van Eelde, 245 stran. 366 úloh holandských autorů. Pěkná kniha, bohužel kvalita skenu (nebo možná už tisku) je místy dost špatná. 366 problems by Dutch composers, with an introduction, in Dutch.. Jiný scan stejné knihy Nederlandsche schaakproblemen (1907) (via proxy). Jiná verze: Nederlandsche schaakproblemen 1907 (via proxy). Jiná verze: Nederlandsche schaakproblemen 1907 (via proxy).
Het Schaakspel: uitmakende twee en vijftig schaakproblema's (1875) (via proxy) - J. Bijleveld, 50 úloh v notaci. 76 stran.
Leerboek van het schaakspel (1876) (via proxy) - Antonius van der Linde. Věnováno hlavně praktickému šachu. Část "Probleemen" je od str. 249 (str.278 v PDF). Celkem 340 stran.
Drie honderd keurige schaak-problema's (1849) - autor L. J. Bodding. 300 úloh v notaci s úvodem v holandštině. 3 MB, 216 stran.
Proeven van het schaak-spel (1837) - 100 úloh v notaci, sestavil Philip Stamma. 2 MB, 149 stran.
Beknopte handleiding voor het schaakspel (1848) - holandská kniha, autorem je Willem Jan Louis Verbeek. Šachové úlohy jsou od str. 152 (163 v PDF), celkem 6 úloh na diagramech. 4 MB, 175 stran.
Leerzame tijdkorting voor meer- en mingevorderde schaakspelers (1849) - Friedrich Wilhelm von Mauvillon, 125 stran, 2 MB

Sissa 1850 - Holandský časopis (Nederlandsche schaakbond), praktický šach, ale i úlohy. 400 stran
Sissa 1851 - 394 stran
Sissa 1853 - 402 stran
Sissa 1854 - vol.8, 9 MB, 402 stran.
Sissa 1857 - 416 stran. Zajímavá série úloh od str.166, např. úloha autorů "Graaf Pongracz en C. Baijer" na str.67, samomat na str.173, atd.
Sissa 1859 - vol.13, 402 stran. (Google nesprávně označuje jako 1839, hned v úvodu je reprodukována úloha z roku 1859!)
Sissa 1860 - vol.14, 400 stran
Sissa 1864 - další ročník holandského časopisu. 404 stran.

De Schaakcourant (1908) (via proxy) - holandský šachový časopis s úlohovou částí "Problemen ter oplossing". Z českých skladatelů zde publikoval Cumpe nebo Palkoska. Vol.2, 234 stran, 11 MB.

Tijdschrift van de koninklijke Nederlandse schaakbond (1900) (via proxy) - vol. 8, 22 MB, 221 stran.
Tijdschrift van de koninklijke Nederlandse schaakbond (1901) (via proxy) - vol. 9, 18 MB, 227 stran.
Tijdschrift van de koninklijke Nederlandse schaakbond (1902) (via proxy) - vol. 10, 24 MB, 273 stran.
Tijdschrift van de koninklijke Nederlandse schaakbond (1903) (via proxy) - vol. 11, 22 MB, 259 stran.
Tijdschrift van de koninklijke Nederlandse schaakbond (1904) (via proxy) - vol. 12, 21 MB, 255 stran.
Tijdschrift van de koninklijke Nederlandse schaakbond (1905) (via proxy) - vol. 13, 18 MB, 209 stran.


Šachové knihy a časopisy v ruštině - Google-books and magazines in Russian

Niva - ruský časopis s úlohovou hlídkou (old russian magazine with chess column)
Niva 1892 vol.1 (via proxy) - 17 MB, 273 stran. Šachová hlídka "Sachmaty" je na str.237-245 (od str.245 v PDF). Vedl ji B. S. Schiffers, v rubrice jsou 2 úlohy na diagramech.
Niva 1892 vol.4 (via proxy) - 18 MB, 251 stran. Šachová hlídka je na str.225 (str.231 v PDF)
Niva 1892 vol.6 (via proxy) - 17 MB, 255 stran. Šachová hlídka je na str.701 (str.229 v PDF)
Niva 1893 vol.1 (via proxy) - 13 MB, 265 stran. Šachová hlídka je až na str.247 v PDF.
Niva 1893 vol.2 (via proxy) - 17 MB, 255 stran. Šachová hlídka je na str.486 (str.238 v PDF). Trojtažku zde publikoval třeba J. Hliněný.
Niva 1893 vol.3 (via proxy) - 9 MB, 261 stran. Šachová hlídka je na str.724 (str.238 v PDF)
Niva 1893 vol.5 (via proxy) - 12 MB, 241 stran. Šachová hlídka je na str. 229 v PDF.
Niva 1894 vol.2 (via proxy) - 29 MB, 394 stran. První šachová hlídka je na str.184 (str. 100 v PDF). Počínaje tímto ročníkem, PDF už nejsou k dispozici ani přes proxy, kdo si nestáhl dříve, má smůlu... (údaj z 7.5.2009)
Niva 1896 vol.1 (via proxy) - 34 MB, 457 stran. Celkem 4 šachové hlídky, jejichž umístění je možno nalézt v obsahu na str.9 (v PDF).
Niva 1897 vol.2 (via proxy) - 48 MB, 454 stran. Celkem 4 šachové hlídky.
Niva 1897 vol.3 (via proxy) - 35 MB, 456 stran. Celkem 4 šachové hlídky.
Niva 1898 vol.2 (via proxy) - 29 MB, 396 stran. Celkem 4 šachové hlídky.
Niva 1898 vol.3 (via proxy) - 23 MB, 329 stran. Celkem 4 šachové hlídky. Rubriku stále vedl Schiffers.
Niva 1902 vol.2 (via proxy) - 40 MB, 394 stran. Šachová hlídka je na str.179-192 (str.98 v PDF), str.375-384 (str.196 v PDF), str.567-576 (str.292 v PDF), str.759-768 (str. 388 v PDF). Vedoucí hlídky měl iniciály M. I. Č., v každé rubrice jsou 4 úlohy na diagramech.

120 problemes d'échecs (1903) (via proxy) - A. M. Burmeister. Ruský překlad této původní francouzské knihy. 10 MB, 125 stran (added 6.11.2009).
Recueil de problemes scacchographiques et autres positions curieuses (1867) (via proxy) - Kniha je psaná rusko-francouzsky a obsahuje několik desítek úloh na diagramech. Autorem je Stepanovich Shumov. 2 MB, 201 stran.
Pravila shakhmatnoi igry (1843) - jedna z prvních ruských knih o šachu, jejimž autorem je K. Krupski. V knize je řada úloh v notaci. 3 MB, 167 stran.
Rukovodstvo k izucheniu shakhmatnoi igry (1897) (via proxy) - napsali Jean Dufresne a Mikhail Ivanovich Chigorin. Ruská učebnice praktického šachu, najdeme v ní i několik úloh. 18 MB, 778 stran.


Šachové knihy a časopisy v italštině - Google-books and magazines in Italian

Nuova rivista degli scacchi (1876) (via proxy) - 42 MB, 471 stran (added 8.11.2009)
Nuova rivista degli scacchi (1877) (via proxy) - 37 MB, 369 stran (added 7.11.2009).
Nuova rivista degli scacchi (1878) (via proxy) - 33 MB, 359 stran (added 8.11.2009)
Nuova rivista degli scacchi (1880) (via proxy) - 49 MB, 637 stran (added 8.11.2009)
30. Concorso internazionale di problemi della Nuova Rivista degli Scacchi (1881) (via proxy) - výsledek skladatelského turnaje. 2 MB, 25 stran (added 6.11.2009).
Nuova rivista degli scacchi (1882) (via proxy) - 58 MB, 723 stran (added 6.11.2009).
Nuova rivista degli scacchi (1891) (via proxy) - Italský časopis s částí "Problemi", které je věnována minimálně polovina obsahu. 706 stran, 86 MB
Nuova rivista degli scacchi (1893) (via proxy) - "Nuova rivista degli scacchi" 1893-1895. 77 MB, 904 stran (added 6.11.2009).
Le sottigliezze degli scacchi esposte in una raccolta di 160 partiti scelti dai migliori autori (1831) - 160 úloh na diagramech, které jsou (trochu neobvykle) až za řešeními. 3 MB, 226 stran.
Raccolta dei migliori problemi presentati ai concorsi internazionali (1879) (via proxy) - výsledky různých soutěží 1877-1879 (nejen italských). 11 MB, 41 stran (added 6.11.2009).
Raccolta dei migliori problemi premiati ai concorsi dal 1879 a tutto il 1880 (via proxy) - výsledky soutěží, celkem 156 úloh na diagramech. Předmluvu napsal Emilio Orsini. 12 MB, 55 stran.
100 problemi di scacchi (1895) (via proxy) - kniha v italštině, jejímž autorem je Emilio Orsini. 100 nekomentovaných úloh na diagramech, převážně ortodoxní #2 a #3. (1 MB, 76 stran). Jiná verze: 100 problemi di scacchi by Emilio Orsini 1895 (via proxy)
100 Problemi di Scacchi by G. B. Valle, 1878 (via proxy), temporary PDF - 100 nekomentovaných úloh tohoto italského autora s řešením, 130 stran.
L'Arte di Costruire i Problemi di Scacchi, 1891 (via proxy), temporary PDF - G. B. Valle: "L'Arte di Costruire i Problemi di Scacchi". Kniha v italštině obsahující celkem 105 komentovaných úloh různých autorů. 168 stran. Knihu jsem objevil na Googlu ještě jednou, ale s chybným označením Major and minor keys (1891) (via proxy) (same book, but wrong name on Google). A ještě jiná verze: L'arte di costruire i problemi di scacchi (1893) (via proxy).
Cento Problemi by C.Salvioli (1897) (via proxy), temporary PDF - italská kniha sestavená z čísel časopisu "Teoria e Pratica - del giuoco degli scacchi" 1884-1886, celkem 100 úloh, 111 stran.
Teoria e pratica del giuoco degli scacchi (1887) (via proxy) - 22 MB, 293 stran.
Raccolta di 120 problemi di scacchi (1887) (via proxy) - autor A. Campo. Tato italská kniha je celá věnována problémovému šachu a obsahuje celkem 120 úloh autora. 2 MB, 171 stran
Guida elementare per apprendere il giuoco degli scacchi (1889) (via proxy) - italská kniha, autor Amerigo Seghieri. Od str.292 (305 v PDF) je kapitola "Dei Problemi". Celkem 100 úloh různých autorů na diagramech. 7 MB, 371 stran.
Precetti fondamentali sul giuoco degli scacchi (1868) (via proxy) - "comprovati con 200 finali di classiche partite", Francesco Ansidei. Kniha v italštině obsahující pozice z partií v notaci, některé z nich by možná obstály jako studie. 130 stran.
Del cavallo degli scacchi (1836) - Teodoro Ciccolini. Kniha v italštině je věnována cestám jezdce na normální šachovnici. Na str. 53-54 se autor zabývá možnými různými povrchy pro šachovnice (např. kuželová šachovnice atd.). 140 stran.
Giuoco degli scacchi: del finale di torre e cavallo (1853) - Luigi Centurini, kniha v italštině, bez diagramů, na konci jsou nějaké studie. 44 stran, 1 MB
Secondo congresso e torneo scacchistico nazionale italiano in Livorno (1878) (via proxy) - od str.119 (v PDF) je sekce "Relazione sul concorso di problemi", kde najdeme celkem 12 úloh na diagramech. 4 MB, 146 stran.
Terzo Torneo Nazionale Italiano di scacchi in Milano (1883) (via proxy) - by Mattia Cavallotti. Věnováno hlavně partiím, ale nějaké úlohy nalezneme od str.137 v PDF. Celkem 158 stran, 5 MB.
Il quarto torneo scacchistico italiano nazionale in Venezia (1884) (via proxy) - italský časopis, úlohy jsou od strany 92 v PDF. (8 MB, 129 stran)
Il quinto torneo scacchistico italiano nazionale, Roma 1886 (via proxy) - vyšlo v roce 1887. V knize je pouze jediná úloha na titulní straně. 5 MB, 239 stran.
Nuovo manuale illustrato del giuoco degli scacchi (1861) - autoři Jules Arnous de Riviere, Duncan Forbes. V této staré italské knize najdeme i několik vícetažek, ke konci asi i nějaké studie. 5 MB, 201 stran


Šachové knihy a časopisy v španělštině - Google-books and magazines in Spanish

Problemas, enigmas, esphinges e fantasias (1886) (via proxy) - autor knihy Arthur Napoleao. Celkem 120 úloh různých autorů na diagramech (nechybí třeba J. Pospíšil). 3 MB, 199 stran.
Problemes d'Escachs (1899) (via proxy), temporary PDF - 137 nekomentovaných úloh katalánských autorů, s úvodem ve španělštině, sestavil J. Pin y Soler. 247 stran
Enigmas (1890) (via proxy) - "Problemas y posiciones curiosas de ajedrez", Andrés Clemente Vázquez. Kniha obsahuje 92 úloh na diagramech. 3 MB, 157 stran.
Alrededor del mundo (1901) (via proxy) - španělský časopis s úlohovou rubirkou. Hlídka měla název "Los tableros de ajedrez". Úlohy byly uveřejňovány na velkém diagramu s nadpisem "Problema de ajedrez". Rubriku najdeme např. hned na straně 11 (v PDF), dále na str.64, 88, 112, 136, 160, atd. Podle číslování bylo uveřeněno v této hlídce přes 100 úloh (v ročníku 1901 najdeme úlohy č. 83-108). Celkem 581 stran, 45 MB.
El ajedrez: Investigaciones sobre su orígen (1891) (via proxy) - José Brunet y Bellet. Španělsky psaná kniha zabývající se historií šachu, ve které najdeme jen velmi málo diagramů. 14 MB, 444 stran.
Analisis del juego de ajedrez (1874) (via proxy) - "Libro a proposito para que pueda aprender" by Andrés Clemente Vázquez. Učebnice šachu ve španělštině. Na straně 366 je několik úloh v notaci. 388 stran, 11 MB
Analisis del juego de ajedrez (1877) (via proxy) - François Danican Philidor, D. C. de Algarra. Úlohy jsou v kapitole "ESTRATAGEMAS" od str.246 (267 v PDF). Celkem 20 úloh na diagramech (s otočenými černými kameny). 6 MB, 327 stran. Jiné vydání z roku 1887 (via proxy).
Blanco y Negro (1894) (via proxy) - vol.4. Španělský časopis se šachovou rubrikou "Problema de ajedrez", kterou najdeme třeba na straně 320 (str. 341 v PDF). 100 MB, 944 stran. Vzhledem k velikosti souboru předpokládám, že to budou stahovat jen opravdoví nadšenci. Stáhl jsem si ještě i ročníky 1891, 1892, 1901, 1903, 1908, ve kterých ale nebyla šachová hlídka.
Blanco y Negro (1896) (via proxy) - vol.6, 133 MB, 1335 stran. První šachová rubrika je na str.127 v PDF (namátkově další na str. 914, atd.).
Algunos problemas de ajedrez (1874) (via proxy) - Autor: Andrés Clemente Vázquez. Kniha vydaná v Mexiku. Zaujmou diagramy, na kterých nejsou exokameny, ale jen otočené figury. Celkem 90 úloh. 3 MB, 288 stran.
Coleccion de los primeros problemas de ajedrez (1906) (via proxy) - kniha vydaná v Mexiku obsahuje 50 úloh na diagramech. Úvod ve španělštině. 1 MB, 95 stran.
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1890-1891) (via proxy) - šachová hlídka "Jogo de xadrez", úlohy na diagramech, první rubrika na str.96 v PDF, 34 MB, 795 stran.
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1892-1893) (via proxy) - šachovou hlídku (zde bez diagramu) najdeme na str. 287, 32 MB, 755 stran
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1895-1896) (via proxy) - Šachová rubrika je již opět s diagramy, první na str.120 v PDF, 35 MB, 821 stran.
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1897-1898) (via proxy) - od str.98 v PDF, 17 MB, 433 stran
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1898-1899) (via proxy) - od str.106 v PDF, 36 MB, 893 stran
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1900-1901) (via proxy) - od str.129 v PDF, 40 MB, 886 stran.
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1902-1903) (via proxy) - od str.133 v PDF. 38 MB, 882 stran.
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1904-1905) (via proxy) - od str.127, na str. 179 tu publikoval třeba i W. A. Shinkman. Další rubriku najdeme třeba na str. 625 (v PDF). Kvalita tohoto skenu je dost špatná. 37 MB, 907 stran.
Annuario da provincia do Rio Grande do Sul (1906-1907) (via proxy) - první šachovou hlídku najdeme na str.151 v PDF. 41 MB, 931 stran.
Los resolvedores de problemas de ajedrez en Cuba (1893) (via proxy) - Andrés Clemente Vázquez, 123 stran, 1 MB
El Pablo Morphy (1891) (via proxy) - "revista mensual de ajedrez", vol.1, 1891-2, num.1-5. Kubánský šachový časopis. V každém čísle najdeme aspoň jednu úlohu. 112 stran, 5 MB.
El Liceo de Matanzas (1882) (via proxy) - časopis ve španělštině vycházející na Kubě. Šachovou hlídku "Circulo de ajedrez" najdeme např. hned na str. 15 v PDF. Čísla 1-9/1882-1883, 33 MB, 307 stran.
La Revista de ajedrez (1889) (via proxy) - čísla 1-9. Kubánský šachový časopis, který uveřejňoval i úlohy. 6 MB, 51 stran (added 6.11.2009).
Manual de ajedrez (1905) (via proxy) - José Paluzíe y Lucena. Španělská kniha vydaná v Barceloně je sice věnována hlavně praktickému šachu, ale zejména v historickém úvodu nalezneme i několik úloh. 25 MB, 559 stran.


Šachové knihy a časopisy v jiných jazycích - Google-books and magazines in other languages

Nokkur skákdaemi og tafllok (1901) (via proxy) - kniha, jejímž autorem je Samuel Loyd, vyšla na Islandu v roce 1901. Má 284 stran a skoro 300 úloh na diagramech. Je celá věnována problémovému šachu. Islandština je však těžko srozumitelná. Na str.138 najdeme úlohu od Emila Palkosky, nechybějí ani Jan Dobruský, Jan Drtina, Karel Kondelík, Jan Kotrč, František Moučka, Josef Pospíšil, Stanislav Trčala a další čeští skladatelé.

Nordiske skakproblemer fra Tiden 1858-78 (via proxy) - autoři: A. Arnell, S. A. Sorensen. Kniha v dánštině obsahuje úvodní text a přes 200 úloh na diagramech. Vydáno 1879 (5 MB, 269 stran)
Nordisk Skaktidende, 1873 (via proxy) - 418 stran.
Nordisk Skaktidende, 1874 (via proxy) - 632 stran.
Nordisk Skaktidende, 1875 (via proxy) - vol.3, 11 MB, 211 stran. (added 15.11.2009)
Nordisk Skaktidende, 1876 (via proxy) - 634 stran.
Nordisk Skaktidende, 1877 (via proxy) - vol.5, 18 MB, 301 stran. (added 15.11.2009)
Nordisk Skaktidende, 1878 (via proxy) - 634 stran.
Nordisk Skaktidende, 1879 (via proxy) - vol.7, 21 MB, 305 stran. (added 9.11.2009)
Nordisk Skaktidende, 1880 (via proxy), temporary PDF - dánský časopis, sestavili O.Malmqvist a S.A.Sorensen. 644 stran
Nordisk Skaktidende, 1881 (via proxy) - vol.9, 21 MB, 321 stran.

100 uppgifter för schackvänner (1862) - kniha ve švédštině, jejímž autorem je Johan Gustaf Schultz obsahuje 115 převážně vícetažek na velkých diagramech. Nalezneme tu i vícetahové samomaty. 5 MB, 191 stran.
Lärobok i schack för nybörjare (1906) (via proxy) - švédská kniha převážně věnovaná praktickému šachu, kterou napsal Ludvig Collijn. Od str.176 (187 v PDF) je kapitola "Sjette afdelningen - Schackproblemet", ve které je celkem 12 úloh s třístránkovým úvodem. 5 MB, 205 stran. Na Googlu jsou ještě knihy stejného autora "Lärobok i schack", vydání z let 1898, 1903 (vol. 1 a 2) a 1906, ale v nich není nic o šachových problémech. Od dalšího vydání z roku 1921 není k dispozici PDF.
96 schackproblem jämte problemteoretisk inledning (1908) (via proxy) - kniha ve švédštině, autorem 96 úloh je Fritz af Geijersstam (u úloh bohužel chybí prameny uveřejnění), předmluvu napsal Ludvig Collijn. V textu je ještě dalších 14 úloh. 2 MB, 173 stran.

A sakkjáték tankönyve (1872) (via proxy) - Autor: István Márki. Maďarština v textu je sice naprosto nesrozumitelná, ale v knize je i řada studií na diagramech. 357 stran, 22 MB

Buddhibale khelanaraca mitra (1854) - kniha vydaná v Indii. Písmo je absolutně nesrozumitelné, ale podle diagramů usuzuji, že je tam i řada úloh. 7 MB, 174 stran.

Ljubljanski zvon (1885, vol.V) (via proxy) - slovinský časopis s úlohovou hlídkou je naskenován od roku 1881. Šachová rubrika ale začala vycházet až v roce 1885, první je na str. 78 (v PDF). Rubriku "Šah" redigoval Janko Kalan. (38 MB, 789 stran)
Ljubljanski zvon (1886, vol.VI) (via proxy) - Hlídka "Šah" je zde na str. 128, 192, 256, 320, 448, 512, 576, 640, 704 (úlohy č.16-31) (36 MB, 783 stran)
Ljubljanski zvon (1887, vol.VII) (via proxy) - Na str.512 (526 v PDF) je ůloha od Jana Dobruského, dále zde najdeme úlohy českých autorů: Vetešník, Chocholouš a další. Na str. VIII (14 v PDF jde najít v obsahu čísla stránek, kde je rubrika "Šah", zde jsou to strany 64, 192, 320, 512, 640, úlohy č.32-37) (29 MB, 796 stran)
Ljubljanski zvon (1888, vol.VIII) (via proxy) - v tomto ročníku vyšla už jen jedna šachová hlídka (na str.192) s řešením z roku 1887. Časopis je naskenován až do roku 1908, ale počínaje rokem 1889 už šachová hlídka nevycházela. (34 MB, 784 stran)
Dom in svet (1902) (via proxy) - jugoslávský časopis (vydávaný v Lublani), vol.15. Najdeme zde hlídku "Šah". V tomto ročníku je na obálkách, první na str. 71 v PDF (on cover), velmi tmavé, špatně čitelné. Tato rubrika byla první, číslování diagramů zde začíná od 1. 69 MB, 827 stran.
Dom in svet (1903) (via proxy) - Rubrika "Šah". Na str. 576 (629 v PDF) a 704 (761 v PDF) publikoval třeba i Palkoska. 56 MB, 833 stran.
Dom in svet (1904) (via proxy) - vol.17. První hlídka "Šah" je na obálce, str.82 v PDF, trochu špatně čitelná. 24 MB, 833 stran.
Dom in svet (1905) (via proxy) - vol.18. Hlídka "Šah", je ve všech číslech (naštěstí uprostřed, takže je už dobře čitelná), např. na str. 193 (224 v PDF), kde publikovali Palkoska nebo Dedrle. Další hlídka je na str.292 v PDF. 836 stran, 27 MB.
Ke stažení jsou ještě další ročníky (1888-1906), ale v období 1888-1901 šachová rubrika nebyla. V ročníku 1901 jsem našel jen článek "O šachovi igri" (na str. 503 = 524 v PDF), věnovaný pouze praktickému šachu. V ročníku 1906 šachová rubrika nebyla (není však vyloučeno, že v tomto ročníku byla na obálkách, které pak nešly do vazby - bohužel podobný osud potkával třeba i Zlatou Prahu). In years 1888-1901 and 1906 without chess column.

Josef Pospíšil: "České úlohy šachové" (1887) (via proxy), tuto knihu jsem již dříve fotil, moje verze je zde pospisil_ceske_ulohy_sachove_1887.pdf (22,6 MB) (320 direct mates by Bohemian composers, with an introduction).
Josef Pospíšil: "České melodie" (1908) (via proxy), tuto knihu již dříve skenoval M.Dragoun a je k dispozici zde pospisil_ceske_melodie.pdf (12,6 MB) - Německo-anglicky psaná kniha obsahuje 202 úloh Josefa Pospíšila. Rozsáhlý úvodní text má 2 části: "The Bohemian Theory of the Chess Problem" a "The Work of Josef Pospisil". Následují ještě matové obrazce na diagramech 5x5. (202 direct mates, with an introductory essay by B. G. Laws and J. W. Allen). Jiná verze: Ceské melodie 1908 (via proxy)
Knížky o hře šachové (1880) (via proxy) - Ferdinand Menčík. Povídání o šachu v literatuře v češtině. Je to edice "Knížek o šašiech" Tomáše ze Štítného. 86 stran.
Hra v šachy (1889) (via proxy) - napsal Karel Bohuš Kober. Sice zde není nic o problémovém šachu, ale české šachové knihy na Googlu jsou zatím velmi raritní, proto jsem link zařadil. 5 MB, 249 stran.
Přiruční kniha šachovní (1875) (via proxy) - Karel Bohuš Kober. Část 4 (od str.105) je věnována úlohám (i když jen teoreticky, bez příkladů). 16 MB, 265 stran.
Dějiny hry šachové v Čechách (1888) (via proxy) - Čeněk Zíbrt. 4 MB, 47 stran.


Czech e-books sources

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro Českou literaturu AV ČR - staré české noviny a časopisy na internetu! Světozor a Zlatá Praha jsou téměř kompletní, z některých časopisů je naskenováno jen něco. Celkem jsou to desítky GB dat. Skvělá práce!

Pro šachové účely je tento archiv příliš velký a poměrně obtížně se v tom vyhledává. Řešením bylo vyseparování jen těch stran, kde je šachová rubrika. Stáhnul jsem jednotlivé strany následujících ročníků a sestavil je vždy do jednoho PDF souboru. Přitom jsem převedl stažené PNG soubory (1 soubor velikosti 2-3 MB odpovídá vždy 1 straně) nejprve do TIFů (snadno jde v Irfanview v batch modu), ze kterých jsem pak vytvořil PDF, jehož velikost kolem 20 MB na ročník je myslím přijatelná vzhledem k celkové velikosti kolem 120-130 MB původních PNG souborů (a to bez ztráty kvality).
Jak jsem zjistil, v některých ročnících nejsou naskenované přílohy, takže počet ročníků se šachovou hlídkou je menší než jsem původně předpokládal (je v 36 z celkových 81 ročníků). Rubriky jsou vždy na poslední nebo předposlední straně nebo v příloze, také spíše na předposlední straně. Občas se hlídka láme přes stránku, takže bylo třeba stáhnout 2 strany. Vzhledem k velikosti souborů je potřeba rychlé připojení. Stažení a zpracování 1 ročníku mi v průměru trvalo asi 1/2 hodiny (podařilo se mi to částečně zautomatizovat vytvořením pomocného stahovacího programu, který nejprve vytvořil seznam všech souborů na serveru a potom stahoval a přejmenovával vybrané stránky).
Není vyloučeno, že mi při třídění pár rubrik "uniklo", ale dělal jsem to dost pečlivě, tak doufám, že takových bude jen několik. Některé ročníky (zejména Zlaté Prahy) jsou zcela kompletní (tam kde je 52 rubrik). Celkem je v těchto PDF souborech 1595 stran se šachovou rubrikou.


Ve Světozorech, které jsou k dispozici, jsou šachové rubriky celkem v 23 ročnících (celkem 944 rubrik):
svetozor_1868.pdf (17,1 MB) - "Světozor" (ročník 2/1868, čísla 8-18,20,22,25-28,30,32-34,37-51)
svetozor_1869.pdf (23,0 MB) - "Světozor" (ročník 3/1869, čísla 1-4,6-30,32-36,38-39,41-42,44-52)
svetozor_1870.pdf (20,9 MB) - "Světozor" (ročník 4/1870, čísla 1-4,6-8,10-18,20-32,34-39,42-45,47-50,52)
svetozor_1871.pdf (24,5 MB) - "Světozor" (ročník 5/1871, čísla 1-30,32-45,47,49-52)
svetozor_1872.pdf (22,1 MB) - "Světozor" (ročník 6/1872, čísla 1-27,29-43,45-48,51-52)
svetozor_1873.pdf (20,0 MB) - "Světozor" (ročník 7/1873, čísla 1-10,12-21,23-24,27-33,35-36,38-41,43-44,46-49,51)
svetozor_1874.pdf (18,1 MB) - "Světozor" (ročník 8/1874, čísla 1-9,11-17,19-20,22,24,26,28-32,34,36-37,39,41-42,45-50,52)
svetozor_1875.pdf (19,5 MB) - "Světozor" (ročník 9/1875, čísla 1-4,6-12,14-19,21-25,27-29,31-32,34-35,37-39,41,43-49,51-52)
svetozor_1876.pdf (16,3 MB) - "Světozor" (ročník 10/1876, čísla 1-8,10-16,18,20,23,26-30,32,34-37,39-40,42-45,47-48,52)
svetozor_1877.pdf (13,7 MB) - "Světozor" (ročník 11/1877, čísla 2-4,6-12,15-18,21-23,25-30,32-33,36,38,41,43,45,47,49,51)
svetozor_1878.pdf ( 8,9 MB) - "Světozor" (ročník 12/1878, čísla 3,5,7,9,11,13,15,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,47,49,51). Missing page 51 added 23.3.2006
svetozor_1879.pdf ( 8,1 MB) - "Světozor" (ročník 13/1879, čísla 1,3,5,7,9,12,14,16,19,21,24,27,29,32-33,35,38,40,42,46,48)
svetozor_1883.pdf ( 7,8 MB) - "Světozor" (ročník 17/1883, čísla 2,4,8,10,12,14,17-18,20,22-23,25,27,29,32,34-35,38-39,41-42,44,47-51)
svetozor_1884.pdf (16,3 MB) - "Světozor" (ročník 18/1884, čísla 3-11,13-19,21-34,36-37,39-49,51-52)
svetozor_1885.pdf (14,4 MB) - "Světozor" (ročník 19/1885, čísla 2-7,9-18,20-21,23,25,27,29-34,36-39,43-46,49,51-52)
svetozor_1886.pdf (13,9 MB) - "Světozor" (ročník 20/1886, čísla 1-7,10-12,14-19,21-23,25-26,29-33,35-45,47-50,52)
svetozor_1887.pdf (18,9 MB) - "Světozor" (ročník 21/1887, čísla 1,3-30,32-49,52)
svetozor_1888.pdf ( 1,2 MB) - "Světozor" (ročník 22/1888, pouze čísla 6-7,29,32)
svetozor_1889.pdf ( 7,8 MB) - "Světozor" (ročník 23/1889, dvojčísla 1-4,7-52)
svetozor_1894.pdf (15,9 MB) - "Světozor" (ročník 28/1893-1894, čísla 1-32,34-42,44-52)
svetozor_1896.pdf (14,9 MB) - "Světozor" (ročník 30/1895-1896, čísla 1-47,49-52)
svetozor_1897.pdf (15,1 MB) - "Světozor" (ročník 31/1896-1897, čísla 1-52)
svetozor_1899.pdf (15,9 MB) - "Světozor" (ročník 33/1898-1899, čísla 1-52)

Světozor - v systému Kramerius jsou dostupné Světozory do roku 1899 (údaj z 22.5.2009), např. 13.1.1899. Kvalita skenů je ale dost špatná.

Rubriku ve Světozoru vedli Jan Chorin 21.2.1868-29.5.1868, Antonín König 19.6.1868-24.12.1869, Josef Paclt 16.10.1868-24.12.1869, Karel Makovský 1.1.1870-16.10.1874, Antonín Kvíčala 18.2.1870-23.12.1870, Jan Dobruský 6.11.1874-27.2.1879 (Děkuji Karlu Mokrému za tyto údaje, protože v samotném Světozoru je Jan Dobruský uváděn jako vedoucí rubriky až v letech 1878-1879 a kdo ji vedl předtím není zcela zřejmé.) Od roku 1883 rubriku vedl František Moučka, od roku 1889 František Moučka a Josef Pospíšil a od roku 1899 Jan Kotrč a Josef Pospíšil, od kterého hlídku převzal Dr.Zdeněk Mach, který ji řídil od roku 1904 až do jejího zániku minimálně do roku 1930.

Jeden nadšenec (který nechtěl být jmenován) již v roce 2003 nafotil po knihovnách další rubriky ze Světozoru. Bohužel jen diagramy. Čekal jsem, že se mezitím někde objeví celé hlídky (včetně řešení úloh atd.), bohužel roky ubíhají a nikde nic. Tak jsem se rozhodl dát aspoň tato "torza" rubrik k dispozici.
svetozor_1910_diagrams_only.pdf (3,6 MB, added 7.7.2008) Světozor 1909-1910 (úlohy 362-409, 46 úloh, chybí č. 403)
svetozor_1911_diagrams_only.pdf (3,5 MB, added 7.7.2008) Světozor 1910-1911 (úlohy 410-460, 46 úloh chybí č. 439, 444, 451 a 453)
svetozor_1913_diagrams_only.pdf (2,1 MB, added 7.7.2008) Světozor 1913 (úlohy 538-562, 24 úloh; č. 27-52)
svetozor_1915_diagrams_only.pdf (3,6 MB, added 7.7.2008) Světozor 1914-1915 (úlohy 614-666, 52 úloh, chybí č. 626, 640 a 647)
svetozor_1916_diagrams_only.pdf (4,6 MB, added 7.7.2008) Světozor 1915-1916 (úlohy 667-731, 62 úloh, chybí č. 684 a 698)
svetozor_1917_diagrams_only.pdf (2,2 MB, added 7.7.2008) Světozor 1917 (úlohy 773-804, 28 úloh, č. 27-52)
svetozor_1918_diagrams_only.pdf (3,0 MB, added 7.7.2008) Světozor 1917-1918 (úlohy 806-834, 29 úloh, č. 1-26)
svetozor_1919_diagrams_only.pdf (7,0 MB, added 7.7.2008) Světozor 1918-1919 (úlohy 865-931, 67 úloh)
svetozor_1927_diagrams_only.pdf (2,6 MB, added 7.7.2008) Světozor 1926-1927 (úlohy 1474-1531, 57 úloh, č. 27-52)
svetozor_1928_diagrams_only.pdf (4,9 MB, added 7.7.2008) Světozor 1927-1928 (úlohy 1532-1533 a 1585-1686, 102 úloh, č. 1 a 27-52, chybí č. 1593)
svetozor_1929_diagrams_only.pdf (5,1 MB, added 7.7.2008) Světozor 1928-1929 (úlohy 1687-1787, 100 úloh, č. 1-26)
svetozor_1930_diagrams_only.pdf (4,5 MB, added 7.7.2008) Světozor 1929-1930 (úlohy 1848-1919, 68 úloh, chybí č. 1865 až 1867)
PGN soubory s úlohami z těchto rubrik je možné nalézt zde Šachové úlohy (broken link)


Z naskenované Zlaté Prahy jsou šachové hlídky v 13 ročnících (celkem 651 rubrik):
zlata_praha_1885.pdf (19,7 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 2/1885, čísla 1-8, 10-52)
zlata_praha_1886.pdf (21,3 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 3/1885-1886, čísla 1-52)
zlata_praha_1887.pdf (16,6 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 4/1886-1887, čísla 1-52)
zlata_praha_1888.pdf (16,4 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 5/1887-1888, čísla 1-2,4-48,50-52)
zlata_praha_1889.pdf (12,6 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 6/1888-1889, čísla 1-2,4-5,7-22,24-51)
zlata_praha_1890.pdf (14,3 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 7/1889-1890, čísla 1-26,28-52)
zlata_praha_1891.pdf (13,0 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 8/1890-1891, čísla 1-51)
zlata_praha_1892.pdf (13,2 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 9/1891-1892, čísla 1-51)
zlata_praha_1894.pdf (12,1 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 11/1893-1894, čísla 1-48)
zlata_praha_1898.pdf ( 7,6 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 15/1897-1898, čísla 1-33)
zlata_praha_1899.pdf (14,7 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 16/1898-1899, čísla 1-52)
zlata_praha_1901.pdf (11,0 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 18/1900-1901, čísla 2-3,5-6,8-10,12-14,16-21,23,25-27,30-31,33-36,38-41,44-48,50,52)
zlata_praha_1918.pdf (12,5 MB) - "Zlatá Praha" (ročník 35/1917-1918, čísla 1-32,35-52,v dvojčísle 33-34 šach nebyl)

Zlatá Praha - tak v systému Kramerius konečně zpřístpnili aspoň část Zlaté Prahy do ročníku 1907-1908 (údaj z 22.5.2009), novější čísla jsou bohužel stále nedostupná. Příklad šachové rubriky: 6.10.1905. Občas jsou naskenovány i přílohy, které někdy nebyly součástí vazeb. Bohužel stále to není kompletní a řada šachových hlídek chybí. Kvalita skenů je ale dost špatná.

Ve funkci redaktorů se v Zlaté Praze vystřídala řada osobností. V letech 1885-1888 vedl rubriku František Moučka, 1888-1899 František Moučka a Josef Pospíšil, 1899-1901 Jan Kotrč a Josef Pospíšil, od roku 1901 Josef Pospíšil a Josef Vladimír Štefanydes, od roku 1903 pak Josef Vladimír Štefanydes a Dr.Zdeněk Mach, který ji od roku 1922 pak řídil sám až do roku 1929, kdy Zlatá Praha zanikla.

zlata_praha_xlvi_1928_29.pdf (9,3 MB) - "Zlatá Praha" (1928-29, čísla 1-26). V čísle 5 si všimněte (z dnešního pohledu komické) polemiky, zda používat název "válcový" nebo "cylindrický" šach. Podklady pro tento soubor pocházejí z archivu Vladislava Buňky.


Další časopis, ve kterém byla v 19.století šachová hlídka, byly Humoristické listy. Rubrika vycházela od č.35 roku 1874 a vedl ji Jan Dobruský. Od roku 1884 ji pak řídil František Moučka až do roku 1890 (nebo 1891). Humoristické listy sice vycházely až do roku 1941, ale od roku 1892 už bez šachové rubriky.
Z naskenovaných čísel jsou šachové hlídky ve 14 ročnících (celkem 366 stran rubrik):
humoristicke_listy_1874.pdf ( 6,6 MB) - "Humoristické listy" (ročník 16/1874, úlohy č.1-20)
humoristicke_listy_1875.pdf (15,7 MB) - "Humoristické listy" (ročník 17/1875, úlohy č.21-59)
humoristicke_listy_1876.pdf (18,4 MB) - "Humoristické listy" (ročník 18/1876, úlohy č.60-94,96-105)
humoristicke_listy_1877.pdf ( 0,8 MB) - "Humoristické listy" (ročník 19/1877, pouze úlohy č.106-107)
humoristicke_listy_1878.pdf (11,4 MB) - "Humoristické listy" (ročník 20/1878, úlohy č.143-168,170-173)
humoristicke_listy_1879.pdf ( 8,5 MB) - "Humoristické listy" (ročník 21/1879, úlohy č.174-192)
humoristicke_listy_1880.pdf ( 7,4 MB) - "Humoristické listy" (ročník 22/1880, úlohy č.193-212)
humoristicke_listy_1881.pdf ( 8,5 MB) - "Humoristické listy" (ročník 23/1881, úlohy č.213-225,228-234)
humoristicke_listy_1882.pdf (10,5 MB) - "Humoristické listy" (ročník 24/1882, úlohy č.234-259)
humoristicke_listy_1883.pdf (13,7 MB) - "Humoristické listy" (ročník 25/1883, úlohy č.260-291)
humoristicke_listy_1885.pdf ( 9,3 MB) - "Humoristické listy" (ročník 27/1885, úlohy č.323-346)
humoristicke_listy_1886.pdf (12,9 MB) - "Humoristické listy" (ročník 28/1886, úlohy č.347-361,363-364,366-382)
humoristicke_listy_1887.pdf ( 7,7 MB) - "Humoristické listy" (ročník 29/1887, úlohy č.383-386,389-392,394-400,403-407)
humoristicke_listy_1889.pdf ( 8,4 MB) - "Humoristické listy" (ročník 31/1889, úlohy č.432-454)


Také tehdejší komunistický "plátek" Rudé právo měl šachovou rubriku "Co zajímá šachisty", zaměřenou hlavně na praktický šach. Naskenovány jsou ročníky 1950-1971 (některé ale chybí, údaj z 23.6.2009). Občas se tam objevila i nějaká studie, viz např.15.1.1950 nebo úloha viz např. 23.9.1962. Rubriku vedl v 50-tých letech Čeněk Kottnauer, ten v roce 1953 emigroval a rubriku pak vedl Karel Opočenský. V letech 1957 a 1958 vycházela šachová hlídka (s mírně změněným názvem) "Co zajímá naše šachisty" většinou v neděli na str. 4 - skoro vždy i s úlohou nebo studií, např. 19.1.1958. V rubrice ze dne 15.1.1961 zaujme článek Luďka Pachmana: "Porazí stroj šachového mistra" (předpoveď mu moc nevyšla a jeho argumenty dnes působí dost úsměvně). V letech 1968-1970 byla hlídka vždy v sobotu na poslední straně (8), např. 15.2.1969.


Národní knihovna - systém Kramerius
Humoristické listy i Zlatou Prahu nalézt i v Národní knihovně (Světozor po roce 1900 není ani tam) a hodně je toho už naskenováno v jejich systému Kramerius. Zde je možno najít seznamy periodik včetně datumů. Zobrazit stránky jde však bohužel jen u velmi malého procenta publikací. Systém, co je a co není dostupné, je nepřehledný. Některá peridika jsou dostupná až do roku 1914, ale jinde nejdou zobrazit ani některé mnohem starší, třeba České úlohy šachové z roku 1887 (volně dostupné třeba na Googlu) nebo Nové pařížské mody z roku 1896 nebo dokonce Národní politika z roku 1884 (údaje z 23.8.2009). Škoda, že pro všechny publikace nejsou k dispozici aspoň náhledy, podle kterých by se dalo zjistit, kdy které šachové rubriky vyšly a zda jsou příslušné stránky (resp. přílohy) vůbec naskenovány. Kvalita skenu (aspoň toho, co je volně dostupné) je bohužel o hodně horší než v Ústavu pro Českou literaturu. Viz porovnání (nahoře scan ze systému "Kramerius - Národní knihovna", dole "Ústav pro Českou literaturu", velikost obojí na 100% - komentář není třeba...)
Součástí systému Kramerius je (kromě Národní knihovny) i Moravská zemská knihovna Brno. Experimentálně jsem zjistil, že MZK má sice mnohem méně titulů, ale větší dostupnost (např. Lidové noviny a Národní listy)

Lidové noviny - v systému Kramerius (Moravská zemská knihovna Brno). Tuto brněnskou úlohovou hlídku řídil Stanislav Trčala. Vycházela vždy v neděli, vždy se dvěma diagramy, originály nebo reprodukcemi. Poprvé vyšla 12.3.1905, příklady dalších hlídek: 16.7.1905, 31.1.1909, 28.4.1912, 30.11.1913. Naskenováno je až do roku 1914, posledni hlídka vyšla 26.7.1914 (přerušena byla až 1.světovou válkou) a za tu dobu bylo publikováno celkem 974 (!) úloh. Kvalita skenu je bohužel občas dost špatná, naštěstí je pod diagramy kontrolní notace. Přímé zobrazení v prohlížeči vyžaduje DjVu plugin (nabídne se instalace), ale je možné si zvolené noviny (pro jeden den) nechat vygenerovat do PDF (chvíli to trvá, ale funguje). 1.12.2008 tyto linky přestaly fungovat, proběhlo nějaké přeadresování. První link jsem opravil, ostatní se dá najít přes vstupní link http://kramerius.mzk.cz/kramerius/

Národní listy - v systému Kramerius (Moravská zemská knihovna Brno). První česká šachová rubrika v deníku. Od 6. března 1898 ji vedl Jan Kotrč, po roce 1900 Jan Smutný z Příbrami, od 1.11.1903 Josef Rašovský z Uh. Ostrohu (začal s novým číslováním od 1). Většinou byla v nedělní příloze, téměř vždy na str. 10. Volně dostupné je jen do roku 1908.

Dějiny hry šachové v Čechách - Čeněk Zíbrt: "Dějiny hry šachové v Čechách" (1888). Jedna z mála volně dostupných šachových knih v systému Kramerius.

Rodinná kronika - tento časopis vydával Jan Neruda a byla v něm první česká šachová hlídka, která začala v roce 1864 a existovala ještě i v roce 1865. V ročníku 1864 byla vždy na poslední straně (č.12) každého čísla, např. zde


retro, programy, úlohy

The Retrograde Analysis Corner - Vše o retrográdních úlohách, odkazy, výběr z časopisů (rozsáhlý archiv!).

Natch - velmi rychlý program na retroúlohy (důkazové partie), autor Pascal Wassong. Pokud voláme Natch z WinChloe, je třeba Natch.exe překopírovat do adresáře WinChloe (jinak se bude spouštět verze 1.3) a upravit velikost paměti pro hashování podle hardwaru počítače (např. -t100). Předdefinovaná hodnota je -t255 (pokud tolik paměti není k dispozici, řešení se nespustí), funguje i s více než 512 MB. 17.6.2009 doplněna verze 2.4 fungující pod Windows Vista.
K dispozici je i graphical interface iNatch, ale instalace je příliš složitá. Zcela postačující je ale vazba programu na WinChloe.

Euclide - program na důkazové partie, autorem je Étienne Dupuis. Proti původní verzi doplněn setup s lepším uživatelským rozhraním. Délku je třeba zadat v půltazích, příklad z diagramu (Heinonen, 26 tahů) zadat jako 4c1c1/1ppft1p1/4rpp1/2tp4/P6P/f4d2/1PPPPPP1/3cRFC1 52. Na 300 MHz trvalo 1 hodinu 15 minut (řešení našel za 16 minut). Pro srovnání Natch v1.3 po 10 hodinách ještě neměl ani řešení (ani Natch v2.0). V případě řady jiných pozic je však rychlejší program Natch, který pro tento typ úloh (obecně) preferuji. Nová verze 0.94, 14.9.2009

Retractor - jiný retroprogram (včetně databáze retroúloh), z roku 1998.

Pacemaker (no link, info only) - program na řešení Proca-retractorů, jehož autorem je Thomas Kolkmeyer. Zatím prý není dokončen a nemám s ním osobní zkušenost.

Retroanalyse im Problemschach - Angela und Otto Janko (rakouská stránka). Série úloh z různých knih (Karl Fabel: "Rekorde in der Retroanalyse", "Meisterwerke der Retroanalyse") a časopisů.
Dead Reckoning - A new idea for Classical Retrograde Analysis in Chess (Andrew Buchanan)
Retrograde analysis - na serveru MathPuzzle
Chess and mathematics - Retrograde analysis, Noam Elkies and Richard Stanley (PDF file)
Retrograde Analysis - Chess Problems by Leo Mano
Retrograde Chess Problems - Karl Scherer
Retroanalysis.pdf - Conventions in Retroanalysis (Alexander George, 2002)
Problemes d’échecs sans diagrammes - článek o rekonstrukčních problémechrůzné linky podle států (links by countries)

Kvůli větší přehlednosti jsem tyto stránky rozdělil podle států nebo světadílů. Při tomto dělení by bylo samozřejmě ještě třeba k jednotlivým státům přiřadit i stránky ze skupiny "best links".

Německo - Germany
Die Schwalbe - Zeitschrift für Problemschach, zprávy z německého šachu, tématické turnaje, Infoblatt.
problemschach.de - Frank Richter
harmonie - awards status
Mirko Degenkolbe: "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn ..." - pěkný článek z harmonie 86/2006 o stále nepřekonaném rekordu v délce ortodoního pomocného matu.
Kunstschach - Siegfried Hornecker, stránka německého studiáře, elektronické knihy
Michael Barth - Problem-Echo
1. Schachclub SV Fischbach (broken link) - Peter Schäfer, Franz Pachl a úlohy dalších německých skladatelů.
Schachgemeinschaft 1871 Löberitz - úlohy a studie, Ausflug ins Märchenschach - fairy endgames!
Ralf Jürgen Binnewirtz - zajímavá stránka věnovaná hlavně šachové literatuře
Schachaufgaben von Peter Rösler - úlohy tohoto skladatele
Johannes Steinmüller - několik vícetažek tohoto autora
Ekkehard May - několik úloh, jednoduchý editor diagramů ke stažení
Thorsten Zirkwitz
Gerhard Kraft (broken link) - úlohy a studie
Peter Güssow
SK Freibauer 80 Mörlenbach e.V. (broken link) - stránky německého šachového klubu s úlohovou hlídkou
Marcos Homepage - Schachprobleme - 81 úloh různých autorů, sestavil Marco Günther
Schachecke - několik #2, #3 a #4 k řešení (klikněte na "Matt!")
Oesede - klikněte na "Problemschach". Deutsche Meisterschaft im Lösen von Schachproblemen vom 23. - 25. April 1999 - fotografie
Weihnachts-Lösewettbewerb
Internationale Deutsche Meisterschaft im Lösen von Schachaufgaben 2002
3D-Schach (broken link)
Stuttgarter Zeitung - noviny s úlohovou hlídkou
SF Phalanx Zellingen - Problemschach
KARL - das kulturelle Schachmagazin
Problemschach - Friedrich Wolfenter. Ke správnému zobrazení diagramů je třeba font DiagramTTFritz.
Rätselseiten - Problemschach-Aufgaben
Rheinhessen Meisterschaft 2000
Problemschach-Ecke
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. - Problemschachecke
Heilbronner Schachverein - Mattaufgaben
Heilbronner Schachverein - Problemschach, vede Wolf Böhringer.
Hans-Peter Reich
HPBuchmann - Schachproblemseite
Schachfreunde Ückendorf
Schachclub Horn-Bad Meinberg - úlohy a studie bez jmen autorů
Schachclub Tauberbischofsheim 1947 - Schachaufgabe
Schachfreunde Buer (broken link) - Problemschach (Oskar Wielgos, Erich Skowronek, Walter Usath)
Thomas Schachseite - Schachprobleme
Marcin Banaszek
Mattaufgaben
Problemschach Ecke
Gerhard Josten - pod "Chess compositions" lze nalézt úlohy a zejména studie tohoto autora.
Stefan Dittrich - úlohy tohoto autora (Problemschach)
Mirko Degenkolbe (broken link) - články, výsledky.
Günther Jahn (broken link) - Schachclub Wangen im Allgäu 1922 e.V.
Fritz Hoffmann (broken link)
Gerson Berlinger - Berlingers Schach-Tagebuch
Rainer Klutt - úlohy tohoto německého problemisty
Schach - na stránce tohoto diskusního fóra mě zaujal úvodní diagram (pravděpodobně s exokameny?)
Rätsel-Witte - několik úloh
Arbeiterschach - stránky německého časopisu
100 Jahre Schachklub 1907 Kulmbach - na str.31 nalezneme úlohy od Vladislava Buňky
Problemschach Ecke - stránka, kterou založil Richard Weber. Najdeme zde úlohy různých směrů (třeba i od Palkosky) Bohužel dlouho neaktualizováno.
BSG 1827 Eckbauer e.V. - berlínský šachový klub, na jehož stránkách lze nalézt i úlohy. Pod "Archiv + Historie" lze nalézt "Jahresberichte" z let 1898-1910 v PDF, občas jsou tam i úlohy, např. v ročnících 1903 a 1904.
Chemnitzer Schachverband eV. - na těchto stránkách najdeme i brožuru 90 Jahre Schachkomposition in Chemnitz (PDF) (Michael Schlosser, Rainer Staudte, Manfred Zucker).
Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V. - stánka německého šachového klubu s částí "Problemschach"

Rakousko - Austria
Problemschach in Österreich
Der Exzelsior
Alexander Zidek - úlohy rakouského skladatele, zajímavě graficky pojatá stránka.
Friedrich Chlubna (broken link) - Problemschach - ein Hobby für das ganze Leben. Stránka známého rakouského skladatele a zejména vydavatele. Po jeho smrti je stránka nedostupná.

Velká Británie - Great Britain
British Chess Problem Society nebo www.theproblemist.org - A sample issue of "The Problemist" and "The Problemist Supplement", British Chess Problemists (C.J.Feather, C.M.Fox, C.J.A.Jones, B.G.Laws, C.Mansfield, T.R.Dawson)
British Chess Variants Society Magazine
Exeter Chess Club: Studies and problems (broken link) - zasvěceně vysvětlených pár starých problémů (např. indická idea), škoda, že toho není více ...
Jon Levitt - Games, Studies and Problems
Chess Problems and Studies - Helpmates and Fairy Chess Problems (Mike Donnelly)
Ian Gent - Chess Problems
The Most Stupid Move - Graham Brown
Ronald Turnbull (broken link) - nešachová stránka tohoto skladatele, pěkné fotografie
Joe Hurd - několik úloh
Telegraph.co.uk - hlídku v britském "Telegraph" vede Malcolm Pein a spolupracuje Paul Valois. Byla zde vypsána řešitelská soutěž (6.5.2007), ale jen pro britské občany.
Pioneers of Devon chess - údaje o řadě šachových skladatelů, nechybí např. Edith Elina Helen Baird nebo Comins Mansfield.

Francie - France
Phenix-Echecs.fr - stránka Phénixu s obsahy čísel a výsledky soutěží.
Anticircé - blog by Guy Sobrecases
Následující 3 stránky jsou si dost podobné, je obtížné se v tom zorientovat. První link je asi nejaktuálnější, další jsou pravděpodobně starší (ale ne zcela identické) verze
caissa.net - celkem 160 úloh (z úvodní stránky dostupné ale jen 1-145), navíc 146-160, plus studie
Les grands classiques du probleme d'echecs - 81 přehledně uspořádaných klasických úloh
Hommage a Caissa - úlohy a studie různých autorů i žánrů, francouzsky (Jean-Marie Chorein). Též na adrese Problemes du jeu d'échecs

Les échecs artistiques - obsažná francouzsko-anglická stránka, jejímž autorem je Hervé Delboy a která se věnuje analýze úloh a studií.
Étienne Dupuis
TchecMeet - program "TchecMeet" a také úlohy ("Problemes & Solutions")
ProbEchecs - několik úloh
Echecs - Chess (broken link) - úlohy a studie
Le Petit Joueur - Compositions - Joachim Iglesias
Meynsbrughen Michel - francouzsky, několik úloh
Des problemes qui valent le détour - několik úloh a studií
France Echecs - Problemes
Hommage a Sam Loyd - článek v Europe-Echecs
Award of the Christmas Tourney 2007 Proof games, Other
France Echecs - composition tourney for sh=n
Echecs_1948.pdf - Jean Paul Teyssier má na své stránce nějaký fracouzský časopis z roku 1948 (přeeditovaný), ve které jsou i šachové úlohy (dokonce i exo).

Švýcarsko - Switzerland
idee & form - stránky tohoto švýcarského časopisu
Schweizerische Schachzeitung - je tu velmi kvalitní hlídka, kterou vede Martin Hoffmann. K dispozici je od roku 2000 (starší soubory je ještě možno nalézt na této stránce v sekci e-books). Soubory jsou v PDF formátu (třeba mít Adobe Acrobat), možný je download celého čísla v tomto formátu pro offline prohlížení.
La page d'échecs de Fabrice Liardet - zajímavá stránka věnovaná různým šachovým oborům, speciálně i žravému šachu. Také několik pěkných fotografií s obřími figurami.
Peter Rossel (broken link) - sbírka úloh (v textovém formátu)
Thomas Maeder - stránka švýcarského skladatele
Berner Zeitung - úlohová hlídka vycházela 1x týdně (v sobotu), další úlohy (#2 a #3) bylo dříve možno nalézt v archivu (teď jen hledáním slova "Schach").
Problem-Juwelen (broken link) - zajímavý článek, jehož autorem je Ivan Siegenthaler
Schachgesellschaft Zurich - řada PDF ke stažení, ale od každého časopisu jen několik stran s články k 200. výročí tohoto švýcarského šachového klubu.

Slovensko - Slovakia
SOKS - Slovenská organizácia kompozičného šachu. Aktuální zprávy, termíny schůzek problemistů v Bratislavě.
Tourney of 17th Slovak Chess Solving Championship 2009 - award by Oto Mihalco (added 31.3.2009)
Ludo Lehen - stránky známého slovenského šachového skladatele, ale hlavně malíře.
Ludo Lehen 80 - článek Juraje Lörince
Ludo Lehen - ve Wikipedii (napsala Ludmila Pachtová)
Jaroslav Štúň - úlohy tohoto autora s velmi originální grafikou
Ludovit Lacny - ve Wikipedii
Lukáčovské noviny 1/2005 (pdf) - články "Moja šachová tvorba" napsal Jozef Ložek. Vydává "Obecný úrad Lukáčovce". 3/2001 (jen text)
Marek Kolčák - Rating page
Slovenský výber 1993-1998
Interview with Bedrich Formanek in journal SME
Myšlienkové krasokorčuľovanie - Bedrich Formánek - interview, které dělal Miroslav Brada v roce 2002 (článek je až v druhé polovině stránky).
BENGO - Pavel Valuška (jeho otec je Ján Valuška). Série úloh, na kterých jsou formou lekcí demonstrována základní témata moderních skladeb.
Marián Križovenský - Blog (články)
Šachový klub Považské Podhradie - tato slovenská stránka je věnována převážně praktickému šachu, lze zde však nalézt i rozhovor se Stanislavem Vokálem
SuperZoznam - šachy na tomto slovenském vyhledávacím serveru
Zoznam - odkazy na slovenské stránky věnované šachu na slovenském vyhledávacím serveru ZOZNAM
Linky na šachové stránky v Českej a Slovenskej Republike
Miro Mandák - také šachové úlohy a fotografie krajiny.
Moment - links page - internetová podoba šachové hlídky ve slovenském časopise ("Rubriky", "Šach"). Vycházelo 1x týdně. Rubrika zanikla. (broken link)
Jozef Holubec (broken link)
Milan Dubek - Blog - Autor publikoval sérii článků "Zaujímavá šachová úloha"
Radoslav Harman - Q.E.D. - Různé matematické úlohy a hlavolamy, občas i něco šachového.

Holandsko - Dutch
Probleemblad - stránka renomovaného holandského časopisu (website has been restyled and updated 30.8.2007)
Joost de Heer - úlohy tohoto holandského autora
132 Studies and Problems - skladby těchto autorů: J.T.Sanderse (132 úloh), Sam Loyd (108 dvojtažek), M.Liburkin (125 studií). Pěkné diagramy, ale zejména zápis řešení úloh je dost nešťastný (generovaný hracím programem Fritz ...)
Chess curiosities - některé jsou dobré, problémovému šachu je z toho ale věnováno málo
Vincent's Chessproblems Page - Vincent van der Bilt, 118 úloh a studií, ale výběr bez nějakého systému
schaak - holandské odkazy na řadu šachových stránek
En passant - holandský bulletin (jednotlivá čísla jsou ve formátu DOC), občas je tam i úloha (např. v čísle 10/2003)
Dolf Wissmann
Afek's challenger archive - jedna dvojtažka denně k řešení.
Knutselwerkjes - holandská stránka, většina článků je o praktickém šachu, tento je o šachově-matematických a jiných neobvyklých problémech.

Polsko - Poland
Solving.pl - polská stránka věnovaná nejen řešení úloh.
Successful solving - Piotr Murdzia
Piotr Murdzia - řešitelské soutěže
Krzysztof Drążkowski - úlohy, články, životopisná data všech polských skladatelů!
Solving of chess problems - Bogusz Piliczewski (stránka věnovaná řešení, možno též english)
Selected Problems of Piotr Ruszczynski
Szachy - polský časopis, dobré linky na programy, ale úlohy jsem nenašel (možná jsem málo hledal)
Dwuchodówki - bohužel bez jmen autorů
zadania szachowe
SZACHY PF - úlohy lze nalézt pod "Zadania"
Szachy i Zadania Szachowe - nějaké úlohy je možno nalézt po kliknutí na "Zadania"
SzachInfoBank - polská stránka, na které je část věnována i skladebnímu šachu (Bank Problemisty). Nejzajímavější se mi zde zdá ale Forum: Problemistyka Szachowa
Jerzy Konikowski
Andrzej Radosław Trzęsowski

Itálie - Italy
Marco Bonavoglia - Etero Scacco Problemi - internetový časopis, uveřejňuje originály.
Retrograde Analysis introduction (2007) - Marco Bonavoglia (in Italian), PDF. Italsky moc nerozumím, ale je to zřejmě text přednášky z roku 2007.
Marco Bonavoglia - Problemi di Scacchi
Vito Rallo - graficky na úrovni udělaná stránka, řada odkazů, také fotografie z 48.kongresu
Francesco Simoni (broken link) - úlohy tohoto autora, editor diagramů "Scacchi Painter"
STUDI E PROBLEMI - Accademia Scacchistica Barese, a chessclub in Bari.
Problemistica - italská šachová hlídka
Mario Leoncini - italská šachová encyklopedie (včetně problemistů)
Idee Scacci - italský časopis (lze jej prohlížet online nebo stáhnout celý v PDF formátu). Úlohová rubrika (vede Vito Rallo) je jen v některých číslech, např. zde.
Livorno Scacchi - PROBLEMISTICA
Gino Mentasti: "Nozioni elementari sul problema di scacchi"
Il problema di scacchi (broken link) - stránka jejímž autorem je D. A. Battiston. Obsahuje řadu starých dvojtažek s podrobnými komentáři v italštině.
Accademia del Problema - nové italské fórum o skladebním šachu. New italian forum about chess problems.

Evropa - ostatní - Europe - other countries
CHESS-PROBLEMS-GR - blog o řeckém problémovém šachu. (Greek composers)
Longest series help-stalemate tournaments - skladatelské turnaje, které organizoval belgický skladatel Itamar Faybish
Chess clinic - maďarská stránka věnovaná šachu včetně úloh a studií. Základní údaje o skladatelích (Bakcsi, Cseh, Molnár, Zoltán) včetně příkladů úloh.
Jorma Paavilainen - články (ve finštině)
Tobias Norrländska Schacksida - norská problémová stránka, dlouho neaktualizováno
Göran Forslund - přehledně zpracováno, řada materiálů i odkazů
LassMeddelande 1/1998 - švédský časopis, ve kterém vede úlohovou rubriku Göran Forslund, další čísla: 2/1998, 1/1999, 2/1999, 3/1999, 1/2000, 2-3/2000
Ake Hellström - švédský úlohář
Bengt Ingre - Schackproblem - švédská stránka s několika úlohami různých skladatelů. Dobrý výběr, ale na některých podstránkách jsou figury dost divně posunuté vůči diagramu - nedoporučuji něco odtud řešit, třetí pozice na stránce je posunutá už o celé jedno pole...
Schack i Jamtland - na této švédské stránce najdeme i pár úloh. Bohužel pro většinu čtenářů je text hodně nesrozumitelný.
Problemski šah - chorvatská stránka, kterou vedou Dejan Glišić a Vladimir Šarčević. Životopisy některých skladatelů (nechybí třeba i Michal Dragoun)
Šah bez protivnika - Chorvatská stránka, autorem je Vladimir Šarčević, Schach ohne Gegner - totéž v němčině
Bilten (broken link) - Bulletin of Yugoslavian Chess Problem Society
Branislav Djurašević - "O problemskom šahu", článek B.Djuraševiće: Milan R. Vukčević (1937-2003)
Branislav Djurašević: Moji sahovski problemi
3th international problem chess festival (Belgrade 14.-16.4.2006) - photos, results
4th international problem chess festival (Belgrade 4.-6.5.2007)
Bosnia chess - také Problem Chess
Mr. Mip´s Chess Palace - taková problémová všehochuť s pěknou grafikou
Plamen Petrov
Cosme Brull Mayol (broken link) - úvod do šachových problémů ve španělštině
Hechiceros - španělská stránka, také úlohy a studie
Imants Dulbergs
Henrik Livbjerg Hansen - dánská stránka
Initiation au probleme d'échecs
Schaakacademie Limburg - různé pěšcové koncovky a studie
Tromso sjakklubb - různé studie s možností přehrání
Logic - litevská stránka s několika úlohami
satranc - turecká stránka, v sekci "Kombinezon/Etüdler" jsou i úlohy
Sakk - zajímavá obsažná stránka, bohužel maďarština je dost špatně srozumitelná, takže je těžké se v tom orientovat..
a8Q!, the Chess Composition Resource - lotyšská stránka, též uveřejňuje originály
Mikitovics János - Magyar sakkszerzok - maďarská stránka, jejímž autorem je János Mikitovics. Najdeme zde úlohy i fotografie maďarských skladatelů. Pěkně uděláno, jen tomu rozumět... Zajímavě je řešená stránka linků, kde jsou komentáře i fotografie autorů odkazovaných stránek.
Mikitovics János - Fairy chess problems - stránka s mnoha příklady exokamenů na diagramech, text v maďarštině.
www.chessplayer.ro - na této rumunské stránce jsou vypisovány skladatelské soutěže. Časopis "e4e5 Magazine".
Federatia Romana de Sah: Compozitie sahista - rumunská stránka s částí věnovanou problémovému šachu (nalezneme zde výsledky soutěží "Buletin Problemistic")
Manolas Emmanuel - stránka řeckého skladatele

jižní Amerika - south America
Problogmas de Xadrez - brazilský blog o problémovém šachu. Najdeme tu zprávy o knihách, řešitelských soutěžích i článek o Anticirce. Esteticky pěkná stránka. Pro většinu čtenářů bude značnou překážkou portugalština, ale vzhledem k množství obrázků a diagramů se tomu dá porozumět.
Problemas de Xadrez - blog který vede Roberto Stelling (Brazílie). Řada článků a komentovaných úloh v portugalštině.
Roberto Stelling (broken link) - řešitelské soutěže v Brazílii, foto.
Problemas de xadrez - 75 úloh
Problemando
Ajedrez de Estilo - problémový šach ve "Finales"
Jorge Laplaza - Problemas. Úlohy, i pomocné maty.
Canal Xadrez - problemas - Brazílie
Club Athletico Paulistano
Problemas por A. Zarur (broken link) - Brazílie
Unión de problemistas Arnoldo Ellerman (broken link) - Stránky argentinských skladatelů. Ze známějších autorů především Arnoldo Ellerman a Jorge Marcelo Kapros.
Federacao Bahiana de Xadrez - je tu i časopis v PDF, ve kterém je několik úloh (bez jmen autorů)


USA
Eugene Albert - rare photo - V. Tyapkin, E. Albert (with his wife Patricia) and G. Chumakov at Long Beach (photo by Roman Chumakov) (added 6.5.2009)
California Chess Articles - řada údajů i PDF souborů ke stažení. Např. California Chess News 1947-48, Chess Digest 1950 (tam je i rubrika "PROBLEMS" !), Western Chess Chronicle, The Chess-Player The Argonaut 1886 (i s šachovými úlohami!), The Chess Reporter 1932 (s úlohovou rubrikou "A.J.Fink's Problem Corner")
California Chess Journal - jednotlivá čísla jsou k dispozici v PDF formátu. V časopise byl i "Krawfish’s Problem Korner", který vedl Kevin Begley. Poslední hlídka byla ale v roce 2003, od té doby je bez problémového šachu. Zdá se, že rokem 2007 časopis skončil úplně...
The Washington Post - Lubomir Kavalek's Chess Column - sloupek, který vede Lubomir Kavalek. Hlídka vychází jednou týdně, např. 11.5.2009. Zde je možné nalézt staré rubriky z roku 2005
The New York Times - Gambit Blog - šachový blog, ale bez úloh.
Milan Vukcevich, 1937 – 2003
Stephen R. Shalom - Chess Problems
A.J. Goldsby - různé úlohy a studie, trochu nepřehledná stránka
The Krawfish Problem Chess Page (broken link) - Kevin Begley
The Chess Compositions of E.B. Cook (broken link) - několik úloh z období kolem roku 1850
Chess Problem Discussion (broken link) - Forum které moderoval Reb Orrell. Bohužel se nechal otrávit zásahy hackerů a fórum 26.3.2006 zrušil.
http://chessproblem.net/ - chess composition forum
Dr.D's Check-Up - "Chess Life Online" problem column. Nová šachová hlídka v tomto americkém časopise.
Dr.D's Check-Up - Moving on to Meredith by Dr. Steven B. Dowd
Chess in the Trees - zajímavý šachový stolek...
Andrew Kalotay - stránka tohoto maďarského skladatele, žíjícího v USA.
Colorado Chess Games - stránka je sice věnována praktickému šachu, ale na titulní straně je jednoduchá studie (označená jako "Chess Problem").
Compose Like Mozart - článek na stránkách "The United States Chess Federation", který napsal Gary Kevin Ware (25.9.2008)
Joshua Green (broken link) - kolekce úloh tohoto autora (převážně ze StrateGems)
Pennswoodpusher - v tomto americkém časopise se občas objeví i něco o úlohách. Např. v čísle Fall 2005 publikoval článek Steven B. Dowd.

Rusko, Ukrajina, ... - Russia, Ukraine, ...
Grigorij Popov - údaje o šachových skladatelích, je možno se zapojit a poslat mu svoje data. Server je velmi pomalý.
Leonid Jarosh (broken link) - zajímavá stránka s řadou úloh a článků, snad bude časem k dispozici i anglická verze
Sergey Rumyantsev - na této stránce mě nejvíce zaujaly fotografie z kongresů
Sachmatnaja kompozicija na Urale (broken link) - několik skladatelů
Master's school of Valentin Rudenko for chess composition
vodoley - těžko se v té azbuce vyznat, ale je tam i kompozicija L.Kubella
Don't hurry making move (broken link) - několik úloh proložených azbukou
55 - sachmaty - řada různých článků
Ot treugolnkia...
Cernyj kvadrat
Tandem - článek J.Vladimirova
A.Selivanov - uplatnil se i v politice...
yandex - dobrý ruský vyhledávací server. Dokonce najde třeba toto!
64 Chess review
Ladja - ukrajinský časopis, mistrovství Ukrajiny nebo Ladja
Sachmatnaja kompozicija - Zabirohin Piotr
Stavropolskaja Pravda
mail.papermail.ru - série úloh
šachmatnaja kompozicija - knihy
max-shah - několik úloh
Etjudy - šachmatnyj klub Kaissa - studie bez jmen autorů
S.Radchenko (broken link) - úlohy tohoto skladatele
alekhine.net (broken link) - úlohy a studie, je možno si i zařešit (s ověřením správnosti všech variant)
Ajdar Galiakberov (broken link) - úlohy tohoto skladatele
Azartnye igry (broken link) - kromě jiných her také šachy a reprodukce asi 30 úloh
Zabaznov - #2 a #3
crazychess
webchess.ru - ruský šachový portál, vlevo lze kliknout na "šachmatnaja kompozicija", příklady úloh a studií.
subscribe.ru - kalendář s úlohou na každý den
Šachmatnyj klub Bereg - několik úloh a studií (některé z linků jsou asi teprve v přípravě)
Kozatska shakhivnytsia - ukrajinský časopis
V.M.Matryonin (broken link) - tvorba tohoto ruského úloháře
Sachmaty Kurganskoj oblasti - též "Kompozicija", řešitelská soutěž
Kvant - ruský časopis věnovaný spíše matematice, ale obsahuje i řadu článků o šachu, z nichž zaujmou zejména články E.Gika, např. z čísla 6/1991 E.Gik: "Edinstvennye rasstanovki" nebo něco o samomatech (1/1993) E.Gik: "Labirinty obratnogo mata", maximálnících (2/1990) E.Gik: "maksimummer" a o nekonečné šachovici (3/1974) Proektivnye shahmaty (s příklady úloh). Poznámka: Problematice nekonečné šachovnice se věnoval už článek dvojice autorů Lav Rajčic a Nenad Petrovic: "Sah na neomedenej ravnini", problem 7-9/1952, str.105-112 (s německým resume: "Die Schachebene").
Kvant - sachmatnaja stranička - tady jsou i novější články z rubriky E.Gika.
chess composition in the Volgograd area - hodně materiálů o šachových skladatelích i úlohy. Tuto stránku v azbuce mi zobrazuje správně jen prohlížeč Opera, pod IE nebo Mozillou je to bohužel absolutně nečitelné.
Gordian 70 - stránka věnovaná vypsání jubilejního turnaje.
Sachmatnaja sluzhanka - článek, jehož autorem je Sergej Tkachenko.
chess64.ru (broken link) - sachmatnaja kompozicija
Sachmaty v Belarusi - kompozicija - běloruská šachová stránka, časopis Albino
Chess problemist M. Vahidov killed in terror attack - added 5.5.2009
Died Armenian composer Albert Grigorjan - (*1925 - †2009) (added 2.6.2009)

Afrika - Africa
Abdelaziz Onkoud - úlohy tohoto skladatele
Mohamed Jamal Elbaz (broken link) - několik úloh tohoto marockého autora, animovaná grafika
Maroc-Echecs - Stránka, kterou vede Abdelaziz Onkoud. Časopis Problemaz.

Asie - Asia
Narayanan's Problem Corner (broken link) - problémová hlídka v indickém Chathurangam (anglicky). Dobrá grafická úroveň. Kvalitní články.
K.R.Chandrasekaran (broken link) - šachové úlohy tohoto známého indického matematika
chessendgame (broken link) - čínská stránka s několika úlohami a linky
K.Muralidharan (broken link)
N.S.Muthuswami - Times of Ceylon
Paz Einat - Chess Problem Composition. Stránka izraelského skladatele.
Menachem Witztum - úlohy tohoto izraelského skladatele
The Chess Connoisseur - chess problems by problemists from the Philippines
Gilan Chess (broken link) - Seyyed Mehdi Niakouei - iránská stránka
ChessStar miniatures - autorem stránky je gruzínský skladatel Ferad Kakabadze, najdeme zde například 48 vícetažek. V části "Competitions" mám ale dojem, že část převzal ze stránky Jano Golhy...

Japonsko - Japan
K částečnému rozluštění těchto stránek je možno použít například Babel Fish Translation Japanese-English nebo dictionary.com
Japan Chess Problem Society (broken link) - Problem Paradise. Problem Paradise Informal Tourney Judge/Award 1996-2005
Kohey Yamada

Austrálie - Australia
Peter's Problem World - Peter Wong na serveru Chessville

jiné - others
ChessProblem.net/ - diskusní fórum, které založil Alexander George.
Supreme Chess (broken link) - přes 600 přímých úloh, týdně updatováno. Doplněna jména autorů!
Bruno's Chess Problem Of The Day - úloha k řešení, stránka patří k nejnavštěvovanějším.
MazeWorks - Daily Chess Problem - každý den jedna úloha, chybí jména autorů...
Classic Chess Problems - 22 dvojtažek a trojtažek
Mat en deux coups : douze problemes - 12 #2
Eben's little corner - několik #2
Ryan's Chess Corner (broken link) - série úloh, z toho 2 sériovotahové
Chess problem by K. Fabel
ChessBase Puzzles - zejména č.2 je zajímavé
chess-poster - stránka zaměřená spíše na praktický šach, u problémů zaujme forma zobrazení pomocí appletu s možností přehrání řešení (ChessViewer)
ConradCHESS IQ
ChessMate - #2 a #3 k řešení
Endgame of the Day - Crooked Trunk Chess - (Nandakumar Sankaran). Úlohy k řešení bez jmen autorů.
Erich's Chess Page - různé studie a úlohy
Alberto Monteiro's Chess Experience (broken link)
Chess studies,problems,games - několik úloh a studií (pravděpodobně turecká stránka)
ECHECS - CHESS (broken link)
chess.4mg.com - několik úloh
Introduction to Chess Composition
Unique Chess Problems - upoutávka na knihu
chess.vrsac.com - klikněte na "Problems"
Mark Lowery - vysvětlení šachových pojmů včetně několika úloh
The Chessboard (broken link) - několik dvojtažek
Daniel VanArsdale - Chess problems & studies with Chinese pieces
Chess with Chinese Pieces - Daniel W. VanArsdale
Composers of Chess - Bill Wall
Mathematics and Chess - John MacQuarrie
Reference literature for chess history
ChessProblems (broken link) - tato obsažná stránka s poněkud honosným názvem obsahuje spíše jen koncovky než úlohy.
Chess Problem - úlohy k řešení
Alexander George - soubory, úlohy, články (jen adresář, bez komentáře)
ChessBase Christmas Puzzles 2006
Chess Pellets - Joaquim Crusats. Blog o šachových úlohách.
www.chessvictory.com - Chad Kimball, "Videos on Chess Strategies". Autor mě informoval, že jako jednu z kapitol svého kursu plánuje i problémový šach.
Samuel Loyd - v německé encyklopedii Weblexikon
Solving Nabokov's Lolita Riddle
Sam Lloyd's Chess Puzzle - Lonely King on h4 Mated in 3 Moves. Originální video (není jasné, kdo je ten instruktor?) s vysvětlením této úlohy má ale jeden háček - původní Loydova úloha z Chess Monthly 1858 nebyla totiž tato (korektní) trojtažka, ale výzva byla "přidat černého krále aby vznikla #3", což je silnější než výsledná pozice už s čKh4. Ale i tak výborné video pro začátečníky!
Greenpoint Chess and Go Club - občas se zde objeví nějaká úloha
Sarah's Chess Journal
Wikimedia - Chess composers - fotografie šachových skladatelů (dost nevyvážená sestava, řada významných skladatelů chybí)stránky odkazů na další stránky (links to links)

phone-soft Problem chess - velká série linků na problémové stránky i stránky problemistů
Chess World - Problems - přes 50 linků (very-best.de)
ChessML - tato stránka je v rekonstrukci
Vito Rallo (broken link) - úctyhodná série (bohužel řada z nich už je neplatných)
The London Chess Centre - links
La Mecca - Chess Encyclopedia, klikněte na "Composition", pak na "Miscellaneous"
Agentura 64 - odkazy na české i zahraniční stránky věnované šachu
University of Pittsburgh Chess Club - jedna z nejrozsáhlejších stránek, bohatý archiv všeho o šachu (Linky přímo)
Chessopolis - Problems
Problemschach International - série linků, bohužel asi 10% z nich je už neplatných.
Bill Wall's Chess Links - různé šachové linky
Edinburgh University - také zde jsou problemisté v menšině.
Shakkia - série přes 600 (!) šachových linků, bohužel dlouho neaktualizováno (a řada už neplatných)
Chess Links - na této israelské stránce si Lucian Millis vybral z mojí stránky pouze "Mugs gallery"
Armins Eröffnungstips und Links - linky též na problémový šach a koncovky
chesscentral - linky z Austrálie
The chess portal - New links - velký seznam šachových linků
Schachkompositionen (broken link) - přehledně uspořádaná kolekce linků, jejímž autorem je Erhard Frolik.
Mastermove Links
Chess Links - série linků, trochu zajímavá pro problemisty si mi z toho zdá ale jen skupina "Periodicals".
Ken Whyld Association - linky také na stránky problemistůšach a jiné oblasti

Chess on Stamps - šachy a filatelie
Italian Chess Philatelic WEB Site of Riccardo Andreis
Chess on Stamps
Chess philatelic
Chess Positions on Stamps - šachové pozice na známkách.
Vladislav Amigud - šachové známky, hodně českých.
Philashop - virtuální filatelistický katalog - excelentní katalog českých známek 1918-2000
Chess olympiads - šachové olympiády na známkách - na jedné známce najdeme i dvojtažku! (Mimochodem je to reálná úloha, jejímž autorem je S. Subrahmanyam, 1.cena BCPS 1953, WinChloe ID=113040)
old Postcards - Chess / Board Games - pohlednice s šachovou tématikou
Vlaamse Schaak-Philatelisten

Art et curiosités échiquéennes - šach a výtvarné umění
Art & Echecs - šachy a umění
Chess Graphics - collection devoted to all aspects of chess graphics
Imaginative Pencil - šachové kresby
webshots (broken link) - hledáním slova CHESS lze objevit skoro 20000 (!) šachových obrázků. Určitě stojí za to si některé zvětšit.
Introduction through Chess Problem - o šachových úlohách ve velmi starých knihách
ChessPrints - neobvyklá grafika
Andrzej Polozowski - na této stránce mě zaujaly obrázky se šachovými motívy (Art and chess). Též jsou tu i #2, ale spíše pro slabší řešitele...
Music and Chess - lze najít něco společného u šachových a hudebních skladatelů?
Rajmund Emanuel - autor zde prezentuje svůj velmi netypický pohled na šach a počítačové programy
zahradní šachy
Šachy ve filmech - Marek Bryl si dal tu práci a sepsal všechny filmy, kde byla aspoň 1 scéna s šachy (obecně "deskové hry"). Je jich tam přes 100. Např. císař Rudolf II. řeší #3 ve filmu "Svatby pana Voka", atd.
Chess gallery - paintings and prints by Keith Halonen - dost kuriozita, šachové kresby.šach a matematika

Problém 8 dam, obecně problém n-neohrožujících se dam (n-queens problem)

Number of ways of placing non-attacking queens and kings on boards of various sizes, Mezi šachovnicí a počítačem, 1996 (str.204-206), updated 29.4.2009

Na konci této stránky je možno najít i hypotézu z článku I. Rivin, I. Vardi and P. Zimmermann: The n-queens problem, American Mathematical Monthly, 101 (1994), p.629-638, o funkci Q(n), která určuje počet různých pozic na šachovnici NxN. Jak se zdá, byla tato hypotéza vyvrácena - viz následující odkaz.

Dronninger pa et skakbrat - článek v dánštině z 27.9.2000, jehož autorem je Birger Nielsen. Vyslovuje zde hypotézu, že funkce Q(n) je řádu Q(n) ~ n!*p(n-1), kde p=0.3885... Dokládá to výpočty pro N až do 23 (nyní už 25) a hodnota p je mimořádně stabilní (na rozdíl od konstant ve výše citovaném článku), z čehož lze usuzovat, že řada je možná konvergentní. Unikátní objev.
Obě hypotézy můžete porovnat zde: tables. Nalezení řádu funkce Q(n) nebo dokonce přímého vzorce bylo snem řady generací matematiků. Určitě sám Gauss (který v roce 1850 jako první problém zdolal na 8x8) by byl nadšen z tohoto výsledku.

Co nového v problému N - dam (What's new in N-queens problem), Pat a Mat 32/2001 (str.20-21) (PDF file)
N-queens, Kenji Kise (PDF) - N=24, Q(24)=227514171973736. Objevení tohoto skvělého výsledku trvalo 522 hodin a byl použit paralelní systém se 68 procesory (speciální hardware se skládal s 34 propojených desek, každá se 2 procesory). Program byl spuštěn 21.3.2004 a výpočet skončil 11.4.2004!
n-Queens problem - výsledek pro N=25, Q(25)=2207893435808352, po 185 dnech (na paralelních procesorech, celkový čas výpočtu přes 53 let!)
France holds a new computing world record
Přepočetl jsem hodnoty konstant pro obě hypotézy a pro N=25 pokračuje Rivin+Vardi+Zimmermann hodnotou 0.43904 svým růstem k 1, zatímco Birger Nielsen zůstává hodnotou 0.388796 téměř konstantní, takže jeho hypotéza má stále větší šanci... For N=25 have conjecture of Rivin+Vardi+Zimmermann value 0.43904 (increase to 1), better is conjecture of Birger Nielsen, new value for N=25 is 0.388796, see also updated tables in my old article.

NQueens@Home Project - už se počítá hodnota pro n=26 ! Zabere to ale asi 400 let strojového času (pro srovnání, již vypočítaná hodnota pro n=25 spotřebovala celkem 72 let strojového času na mnoha počítačích). Do projektu se může zapojit každý. Stačí si jen stáhnout BOINC client a spustit. Program zabírá jen několik MB paměti a má prioritu LOW, takže nezdržuje nijak běžnou práci. Na vícejádrových systémech automaticky využívá všechna jádra. Parametry spouštění lze však velmi komfortně regulovat, např. automaticky spouštět jen v noci nebo zvolit jen povolený počet jader nebo procent CPU pro tento projekt. Každý task lze kdykoliv přerušit, třeba rebootvat a pak v něm pokračovat. Uživatelský interface je stejný pro všech asi 70 různých projektů (např. hledání mimozemských civilizací SETI), kterým tisíce nadšenců na celém světě bezplatně věnují svůj strojový čas. Více viz např. zde.
Poznámka (23.10.2008): Určitě by byl realizovatelný podobný projekt na řešení časově náročných šachových úloh a podle stavu jiných projektů předpokládám, že by nebyl problém sehnat stovky nadšenců, kteří by byli ochotni tomu věnovat svůj strojový čas. Navíc mechanismus systému BOINC je univerzální, takže část obsluhující rozdělování práce, shromažďování výsledků a kontrolu jejich správnosti už je udělána. Větší problém vidím ve špatné distribuovatelnosti šachového řešícího programu. Předělat Popeye nebo Alybadix na programy, aby jeden takový task byl efektivně provozovatelný na několika počítačích paralelně, vidím jako úkol nad síly současných programátorů. Ale v budoucnu (v horizontu desítek let) takový vývoj očekávám.
Průběžné výsledky projektu NQueens jsou zde: Results of Project. Zvláštní je, že pro n=24 je zde uvedena jiná hodnota 226732487925864 (chybná) než jinými programy dříve vypočtená hodnota 227514171973736. V hodnotách pro n=25 se obě verze shodují. 8.11.2008 byla objevena chyba, docházelo k přetečení 32-bitového čísla, čemuž odpovídá i rozdíl 227514171973736 - 226732487925864 = 781684047872 = 2^32* (2*7*13), který je násobkem 2^32. (Value for Q(24)=226732487925864 in this project is wrong, but bug 8.11.2008 found)
Bohužel stejnou chybu jsem našel 8.11.2008 i pro n=26 (ve výstupním souboru: 26 1 Nq26_01_10_06_16_11 4682, tato hodnota má být o 2^32 větší!). 14.11.2008 byla chyba opravena (bug fixed)

Counting Solutions for the N-queens and Latin Square Problems by Efficient Monte Carlo Simulations (PDF) - Cheng Zhang a Jianpeng Ma (28.8.2008). Autoři došli pomocí simulací metodou Monte Carlo k fantastickému výsledku, že
log (n!/Q(n)) ~ 0.944001*n - 0.937, s maximální chybou 0.02 (pro n > 100), což je velmi dobrá aproximace i ve srovnání s již vypočtenými (přesnými) hodnotami Q(n).
Zatímco předchozí hypotézy vznikaly na základě pokusů o extrapolaci ze známých (přesných) výsledků, tedy pouze z něco přes 20 čísel, tento výsledek má jiný charakter. Autoři simulovali problém až do šachovnic N x N, kde N=10000. Takové výsledky, podložené teorií pravděpodobnosti, mají proto větší váhu. Jejich metoda nám sice nepřinese přesné hodnoty Q(n) pro jednotlivá N, ale u odhadů lze stanovit rozsah pravděpodobné chyby. Je to proto první rovnice, která není jen hypotézou, ale opravdovým výsledkem řešení tohoto problému. Mimochodem i tento článek se svými výsledky přiklání k hodnotě 2275... pro n=24.
Tento výsledek je téměř shodný s hypotézou Birger Nielsena, neboť přepočtem vychází Q(n) ~ e0.937*n!*e-0.944*n
po úpravách z toho dostaneme Q(n) ~ 2.552*n!*0.389n
což se dá napsat také jako Q(n) ~ 0.993*n!*0.389(n-1)
a nyní už je na místě otázka, zda konstanta 0.993 nemá být spíš 1 ?
Pokud bychom obráceně vyšli z (elegantnější) hypotézy Birger Nielsena, lze ji převést do tvaru
log (n!/Q(n)) ~ 0.9454*n - 0.9454
Rozdíl je tedy pouze v tom, že zde jsou obě konstanty shodné.

Ways of placing n nonattacking queens on n X n board - počty řešení na šachovnici NxN. (Terms for n=21-23 computed by Sylvain Pion and Joel-Yann Fourre). Lze si stáhnout zpakovaný soubor reines.tgz - un programme de résolution du probleme des N reines - version parallélisable. Program z roku 1996 pro více procesorů, jsou tam zajímavé výsledky i informace jak dlouho to trvalo (týdny...)
Nonattacking queens on a 2n+1 X 2n+1 toroidal board - počty řešení na prstencové šachovnici
Das n-Damen-Problem auf dem Zylinderbrett - Bernd Eickenscheidt. Důkaz tvrzení, že v případě válcové nebo prstencové šachovnice má problém n-dam řešení jen pro taková n, která nejsou dělitelná 2 ani 3. (feenschach 50/1980, p.382-5), originální verzi článku je možno nalézt také v PDF archivu: feenschach 50/1980
Jak jsem však zjistil v literatuře, důkaz tohoto tvrzení provedl již dávno předtím Polya.
Maximum number of nonattacking queens on an n X n toroidal board - toto je zajímavý doplněk. Pokud N není dělitelné 2 ani 3, je maximum rovno právě N. Ale v případě jiných rozměrů prstencových šachovnic je maximální počet neohrožujících dam menší. Paul Monsky dokázal, že na jakékoli prstencové šachovnici NxN lze rozmístit N-2 neohrožujících se amazonek (superqueens), pro některá N je tento počet N-1, viz článek Solution of problem E3162, The American Mathematical Monthly, Vol. 96, No. 3 (Mar. 1989), pp. 258-259. Odtud speciálně vyplývá, že i maximání počet neohrožujících dam na NxN je minimálně N-2.

Historii problému 8 dam a dalším kombinatorickým problémům se věnují tyto velmi staré knihy:
Wilhelm Ahrens: Mathematische Unterhaltungen und Spiele (1901)
Wilhelm Ahrens: Mathematische Unterhaltungen und Spiele, zweiter Band (1918) (via proxy) - 482 stran
W. Ahrens: Mathematische Unterhaltungen und Spiele (1921) (via proxy) - problému "Das Achtköniginneproblem" je věnována velká část od str.211 (223 v PDF). 412 stran.
Edouard Lucas: Récréations mathématiques (1892, nové vydání 1992), dále vyšly díly II, III
Aufstellung von n Königinnen auf einem Schachbrett von N2 Feldern (1889) (via proxy) - celá kniha, jejímž autorem je August Pein, je věnována problému rozmístění neohrožujících se dam na šachovnici NxN, 87 stran.
Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen (1904) (via proxy) - na str.1080-1093 (od str.548 v PDF) je článek: W.Ahrens: "Mathematische spiele" věnovaný šachově-matematickým problémům. Celkem má tato kniha 688 stran.
Archiv der Mathematik und Physik (1874) (via proxy) - od str.281 je článek Siegmund Günther: "Zur mathematischen Theorie des Schachbretts". Celkem má kniha 489 stran.
Briefwechsel zwischen C.F. Gauss und H.C. Schumacher (1863) - v dopise č.1307 (na str.564 v PDF) píše Gauss Schumacherovi o problému 8 dam (sděluje, že našel 76 řešení - tehdy nevěděl, že je jich 92). Kniha má celkem 591 stran.
Amusements in Mathematics (2005) - Henry Ernest Dudeney. Kniha s mimořádně nevzhlednou úpravou (aspoň v elektronické verzi), ale zajímavý obsah. Od str.91 "Chessboard problems".
W.W.Rouse Ball: Mathematical Recreations And Essays - z šachového pohledu je zajímavá kapitola VI "Chess-Board Recreations", str. 109-137.

Problém ôsmich dám (Ľudovít Lačný) - historie a nové myšlenky na řešení tohoto problému (autor vyzývá případné nadšence na spolupráci!). K historii problému je nutno doplnit ještě článek stejného autora: "150 rokov problému ôsmich dam" (Pat a Mat 32/2001, str.17).

Three Dimensional Queens Problems
On the modular n-queen problem in higher dimensions - Ricardo G´omez, Juan Jos´e Montellano and Ricardo Strausz
wasm.ru - ruské fórum, kde se snaží napsat co nejoptimálnější programy v assembleru (ke stažení včetně zdrojových kódů)
Super Queens in Linear Time (broken link) - Frank Schwellinger vymyslel algoritmus na nalezení jednoho řešení v lineárním čase (v závislosti na velikosti šachovnice). To je pěkný objev, nicméně neřeší základní problém, nalezení všech řešení a vzorec pro jejich počet v závislosti na velikosti šachovnice.
GPU Programming - zajímavá idea jak využít procesor v grafické kartě (který je rychlejší než CPU!)
CSP Queens - Counting Queen-placements - Colin S. Pearson. Stránka se zabývá nalezením prvního řešení a analyzuje výpočetní náročnost.
3rd N QUEENS ETSI Plugtests - popis řešení na více počítačích včetně zdrojového kódu programu.

Non-attacking Queens Problem Page (broken link) - analýza symetrických řešení (Miklos Szabo). Je možno si stáhnout DOSový program SYMQ, který je extrémně rychlý a umožňuje hledat kromě symetrických i všechna řešení, například SYMQ 8 0 vypíše počet řešení na šachovnici 8x8, SYMQ ? je help. Pro symetrická řešení je výpočetní čas řádově jako pro N/2, takže to umožňuje jít dál a získat představu o chování podobné funkce pro větší N. Přes dobrou optimalizaci si pro větší šachovnice výpočty vyžádají značný čas (jak uvádí sám autor, běžel program 6 dní pro N=32).

The Cyclic Complete Mappings Counting Problems (mirror) - autoři (Jieh Hsiang, YuhPyng Shieh, YaoChiang Chen) se zde zabývají tím, jak využít různé symetrie při určování počtu řešení. Zajímavý Complete_Mappings.pdf (broken link) obsahuje i různé tabulky včetně času v hodinách potřebných pro výpočty. Autoři ověřili po 20 denním výpočtu výsledek pro N=22. Článek přináší jeden zajímavý odhad. Zatímco s algoritmem, který použili Pion a Fourre by dnes na P4 1.8GHz trval výpočet pro N=24 asi 12104 dní, nový algoritmus by s použítím různých symetrií potřeboval odhadem "pouze" asi 1266 dní (3.5 roku). Program (broken link) je free (testoval jsem jej a je asi 10x rychlejší než SYMQ!). (New ideas in N-queens problem. Interesting estimate: with algorithmus of Pion and Fourre necessary time on P4 1.8GHz for N=24 is 12104 days, but with new algorithmus "only" 1266 days. Free superfast counting program, much faster than SYMQ!)

Jeff Somers - další velmi rychlý program NQ (volně ke stažení). Pro malá N je NQ dokonce až 10x rychlejší než CM, ale postupně se rozdíl snižuje. Pro N=16 je NQ rychlejší už jen 2x a pro N=22 by byl odhadem již mírně rychlejší program CM. Je třeba ale porovnávat při stejných frekvencích, protože autor uvádí časy jen na 800 MHz.

Durango Bill's - The N-Queens Problem - (Bill Butler) řešení je možné také pro Amazonky (označované zde jako Superqueen), ale až od šachovnice 10x10 ! Solution exist also for Amazone, N≥10 ! See also recomputing constants by both conjectures
N x N SuperQueens Solutions Table - zde jsou hodnoty pro Amazonky až do N=23. Na této stránce nalezneme hodnoty i pro šachovnice R x N, včetně vzorců pro R = 2,3,4,5,6,7. Stejné hodnoty nalezneme také zde: The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences - A051223

Francois Morain - 9.3 Les n reines


Damenproblem - velmi zasvěcený popis v německé Wikipedii, aktuální hodnoty i hypotézy.
MathWorld - QueensProblem - zobrazeno 12 neidentických řešení nx 8x8
n-Queens: References - velká série odkazů k problému 8 dam
Eight queens puzzle - on TripAtlas
FAQ-Nqueens.doc - DOC soubor
N+1QP.pdf
A dynamic programming solution to the n-queens problem - Rivin, I., R. Zabih, Information Processing Letters 41 (1992) p.253-256. Autoři popisují algoritmus s časem řádu O(f(n)*8n), kde f(n) je polynom. To je řádově lepší než všechny stávající programy (jejichž výpočetní čas je řádu n! = faktoriál). Algoritmus by ale vyžadoval hodně paměti, takže je zatím spíše jen teoretický...
Queens on Non-square Tori (mirror) - Grant Cairns (2001) se zabývá rozmístěním na prstencové šachovnici mxn, m<n. Podobné výsledky jsou i v článku Modular N–queen - Ullah Khan, Ishfaq Ahmady (kapitola 4).
Uninformed Search Analysis of the N-Queens Problem - Ben Sauerwine, 2003. Článek obsahuje různé hypotézy, ale v podstatě žádný konkrétní závěr.
The N-Queens Problem - náznak jiné metody řešení
Design and Analysis of Parallel N-Queens on Reconfigurable Hardware
Polynomial Time Algorithms for the N-Queen Problem - Autoři R.Sosic, J.Gu popisují metodu jak vygenerovat (jedno) řešení pomocí náhodných permutací. Metodu nelze použít ke zjištění počtu všech řešení, ale zajímavé jsou odhady pravděpodobnosti kolizí pro n až do 500000.
Different perspectives of the N-Queens problem - Cengiz Erbas, Seyed Sarkeshik, Murat M. Tanik (1992)


Solving the N-Queens Problem - Java applet, který zobrazí 1 řešení až do šachovnice 60x60
The N queens problem and sorting - Java applet hledá 1 řešení na NxN pro libovolně velké N (prakticky použitelné do N=100)
The N by N Queens Problem - Peter Alfeld (The University of Utah)
Queen Problem - Torsten Sillke
The n Queens Solver (broken link) - zobrazí 1 nebo všechna řešeni
N Queens Problem (number of solutions) - zdrojový kód v jazyce C (autorem je K. Takahashi). Uvedené časy řešení jsou velmi dobré. Po kliknutí na INDEX se dostaneme i na program na řešení Loydovy 15-ky.


The N-Queens Problem (NQP) - historie o hledání 1 řešení
N-Queens, Constraint Satisfaction, Local Search - A Story about the N-Queens Problem: From Exponential to (Almost) Constant Time
Wirth's Algorithm
Treebeard's Stumper Answer - kromě problému N-dam též odkazy na jiné šachově-matematické sekvence
The N-Queens Problem
Solutions to the 8-Queens Problem
Mario Velucchi - some on-line PostScript MathChess paper ...
Les N-Reines (broken link)
8 reines
Récréations mathématiques (via proxy) - Édouard Lucas (1891). Část od strany 94 (v PDF) je věnována problému 8 dam, "Le probleme des huit reines".
Queens on a Chessboard - Making the Best of a Bad Situation
O Problema das Rainhas
MATLAB interactive demo for the 8-queen problem
queen - japonská stránka
Řešené úlohy (2.) - Osm dam - také něco v češtině (i když jen na elementární úrovni)
N Queens Problem (number of Solutions) - japonský program použitelný až do N=21 (stránka anglicky)
n-queens
Japonci si povídají - o mé stránce (co si asi říkají?)


Rozmístění neohrožujících se kamenů jiných hodnot (non-attacking knigs, rooks, bishops, knights, ...)

Velmi zajímavý (i když poněkud jiný) je problém rozmístění neohrožujících se králů. Řadu výsledků najdeme už v knize Schach und Zahl, 1966, jejíž autoři jsou E.Bonsdorff, K.Fabel, O.Riihimaa. V této knize nalezneme třeba (na str.53) excelentní vzorec pro rozmístění 2m neohrožujících se králů na šachovnici 2m x 4, jehož autorem je C.Bandelow. Stejný vzorec najdeme i v tomto článku Nonattacking kings on a chessboard, D. E. Knuth, 1994 a v "The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences" A061593 (Number of ways to place 2n nonattacking kings on a 4 x 2n chessboard). Kdo by čekal v obecném vzorci Fibonacciho čísla?
f2(n) = (17n-109)*3n+2*Fibonacci(2n+10)
Herbert S. Wilf se dostal ještě trochu dál, když v článku The Problem of the Kings, Electronic Journal of Combinatorics (1995), odvodil, že na šachovnici 6x2n platí pro 3n neohrožujících se králů vztah
f3(n) = 231*n*4n - 2377*4n - 384*3n + O(1.707n)
a pro 4n králů na šachovnici 8x2n má první člen podobné rovnice tvar
f4(n) ~ (7963567/2610)*n*5n
Zajímavé by bylo odvodit, jak se tato funkce chová pokud jde n do nekonečna. Z předchozích vzorců jde odhadnout tvar hlavního členu
fm(n) ~ k*n*(m+1)n, hodnota "k" ale asi nebude konstanta, ale funkce závislá na "m".

Článek Non-attacking placements on chessboards (.ps), jehož autorem je Sergey Kitaev, má shodné výsledky a kromě králů řeší i rozmístění neohrožujících se pěšců na polích stejné barvy (number of nonattacking pawns, all of the same colour). (u pěšců je spoluautor T. Mansour)

Francois Morain (broken link) see "Planche" 29 and 30 (rozmístění N2 králů na šachovnici 2Nx2N, ve vzorci chybí log 2, následující link je originální článek)
The Problem of Kings (.ps file) - Michael Larsen (The electronic journal of combinatorics 2, 1995). Let f(n) the number of configurations of n2 mutually non-attacking kings on a 2n x 2n chessboard, log f(n) = 2n log n - 2n log 2 + O(n4/5log n)

Knights Problem - how many nonattacking knights can be placed on an n x n chessboard?
Knights Problem - stejné výsledky jako v předchozím linku, ale s lepší grafikou.
Bishops Problem - zde jde jenom o zjištění maximálního počtu neohrožujících se střelců, což je problém mnohem jednodušší než počet různých rozmístění.
Rooks Problem
A037223 - Number of solutions to non-attacking rooks problem on n X n board that are invariant under 180 degree rotation.

Values of Domination Numbers of the Queen's Graph - PDF - autoři zde vyslovují zajímavou hypotézu, že počet dominujících dam na šachovnici NxN je ≤ [N/2] + 1 (známý výsledek je, že k pokrytí všech polí šachovnice 8x8 stačí 5 dam, obecný vzorec pro NxN však není znám)
Domination problems

No-Three-in-Line Problem - toto je podobný problém jako n-Queens, více geometrický (neuvažují se ale diagonální linie).


Vše o problému cesty jezdce (Knight's tour)

Knight's Tour Notes - George Jelliss
Chronology of Knight's Tours - v tomto seznamu, který vypracoval George Jelliss, jsou stovky odkazů na literaturu i články věnované cestám kamenů (nejen jezdce) na různých typech šachovnic.
Knight's Tour - na mathworld.wolfram.com
Jezdcova procházka - zasvěceně popsán problém cesty jezdce i jeho historie v češtině
Warnsdorff's rule - zajímavý algoritmus optimalizující nalezení prvního řešení cesty jezdce tím, že se jako další pole cesty vybírá vždy nejprve to, kde bude mít v dalším tahu jezdec nejméně možností. Pokud bychom chtěli najít všechny cesty, tak nám tento algoritmus moc nepomůže (naopak bude to čas navíc), ale pro nalezení nějakého řešení opravdu velmi optimalizuje potřebný čas výpočtu (testoval jsem).
Das Springerproblem - popis různých velmi efektivních algoritmů na nalezení cest jezdce, včetně ukázkového programu, který jednotlivé metody názorně demonstruje (vyzkoušen, funkční!).
Mark R. Keen - Mathematics Dissertation The Knight's Tour - stránka s popisem různých algoritmů a výsledků.
Geschlossene Springertouren - o uzavřených cestách (v teorii grafů se nazývají hamiltonovské)
Computing Magic Knight Tours - o hledání speciální cest počítačem. Jde o takové cesty, kde všechny součty v řádcích a sloupcích jsou stejné ("magic" jsou takové cesty, kde stejný součet dávají i obě hlavní diagonály - jak bylo však dokázáno výpočtem, na šachovnici 8x8 taková cesta neexistuje).
The Knight's Tour - Dan Thomasson
Knight's Tour
What the chess knight is doing...
the ultimate Knight's Tour page of Links - by Mario Velucchi
The Number of Knight's Tours
A Knight's Journey by Toni Beardon
Knight's moves on an infinite board (broken link) - Mordechai Katzman
Hamiltonian Circuit Algorithm - Ashay Dharwadker, 2004. Něco pro znalce teorie grafů - začal jsem číst článek od prostředka a chvíli jsem si myslel, že je to skvělá metoda - ale pozor - nevšiml jsem si podmínky v úvodním odstavci, že program určitě najde řešení jen tehdy, když všechny uzly grafu mají stupeň aspoň n/2 (n=počet uzlů grafu), která všechno degraduje a pro většinu grafů je to tak bohužel téměř nepoužitelné.
Hamilton Cycle Heuristics in Hard Graphs - Ian Beaumont Shields (2004). Článek popisuje metody hledání hamiltonovských cest v grafech, zejména takové, založené na teorii pravděpodonosti, které urychlují nalezení prvního řešení (jenže, že H. C. Warnsdorff toto vymyslel již v roce 1823, na to nějak autor v tomto (jinak dobrém) článku pozapomněl...)
Le probleme d'Euler et les carrés magiques (1884) (via proxy) - Mikhail Frolov
Non-crossing knight tours - Jean-Charles Meyrignac
Self-avoiding walks of a knight on a square chessboard - Eric Bainville (2000). Nekřížící se cesty jezdce na různých šachovnicích. Jak objevili už Dawson a Pauly v roce 1930, na 8x8 má nejdelší taková cesta 35 tahů, uzavřená potom 32 tahů, viz též Non-Intersecting Paths by Leapers.
Solution du probleme du cavalier au jeu des echecs (1773) - Cosimo Alessandro Collini. 2 MB, 73 stran.

Cesty jiných ortodoxních kamenů (Tours of orthodox pieces)

Kevin's Math Page - Chess Tours - přehledné tabulky o maximálních cestách ortodoxních kamenů. Autorem je Kevin Gong.
Self-Avoiding Walks of a Rook on a Chessboard - řada netriviálních vzorců i nevyřešených problémů s cestou věže (článek z této stránky asi zmizel...). Zde je mirror
The rook path problem - také cesty věže, ale předchozí stránka má hlubší výsledky
Chess Puzzle - cesta jezdce se zafixovanými body může být jednoznačná. Zajímavým nápadem je pak Hidoku, kde se hledá cesta krále s některými zafixovanými body.

Cesty exokamenů (Tours of fairy pieces)

Wazir Wanderings - cesty vezíra na stránkách G.P.Jellisse.
Leapers at Large - George Jelliss, 2001. Článek se zabývá cesty skokanů na různých šachovnicích. Nejzajímavější jsou cesty žirafy, nejdelší nalezené cestě chybí 1 pole a nejdelší kruhové cestě (hamiltonovské kružnici) chybí 2 pole. Přes celou šachovnici 8x8 to (podobně jako v případě zebry) nejde.
Leapers (Chess Knights and the like) - cesty skokanů na různých šachovnicích. Na této stránce (kterou vede Ed Pegg Jr.) je mimo jiné dokázáno, že na šachovnici 8x8 není možná úplná (hamiltonovská) cesta zebry nebo žirafy. Podobné diagramy najdeme i na této stránce stejného autora: Math Games - Chessboard Tasks
Mao and Moa Longest Paths - článek, který publikoval Juha Saukkola v Games and Puzzles Journal 31/2004, jeho výsledky pak doplnil Jean-Charles Meyrignac.
Les carrés magiques (1886) (via proxy) - autor Mikhail Frolov. Kniha o cestách jezdce, zobecněné i pro skokany. Najdeme zde např. (na diagramech s čísly) uzavřené cesty žirafy a zebry na šachovnici 10x10, jejichž autorem je A. H. Frost.
Leaper graphs - Donald E. Knuth, The Mathematical Gazette 78 (1994). Několik matematických vět o cestách skokanů na různých velikostech šachovnic. Mimo jiné se zde autor zabývá minimální velikosti šachovnice, na které může (resp. nemůže) existovat uzavřená cesta skokana přes všechna pole šachovnice. Objevný článek!
vandegriend.ps - "Finding Hamiltonian Cycles: Algorithms, Graphs and Performance" (Basil Vandegriend, 1998). Zajímavý článek (142 stran!) řešící v jedné kapitole také cesty skokanů, převážně ale na obdélníkových (ne čtvercových) šachovnicích. Na zobrazení postscriptových souborů doporučuji např. program GSVIEW32.EXE. Tady je verze PDF.
Recreational mathematic collection - The Knight's tour - autor se zde zabývá i cestami skokanů. Z méně známých uveďme cestu skokana [0,3]+[2,2] na šachovnici 10x10.
The Five Leaper Tour Problem - o cestách skokana [0,5]+[3,4].
SciTecLibrary - forum - ruské fórum, kde probíhá diskuse o mém sd=57 se žirafou, publikovaném ve StrateGems 46/2009. Jeden z diskutujích dokonce napsal speciální program, aby tuto úlohu vyřešil.


Různé matematické linky (miscellaneous mathematical links)

Mathematicians who are chess masters - najdeme zde i řadu šachových skladatelů
MathWorld - Chess
Matematické úlohy - Jan Olšina
Scirus - vyhledávač vědeckých informací
Mathematics and Chess Page (broken link)
Noam D. Elkies
New directions in enumerative chess problems - Noam D. Elkies, 2005
Combinatorial Game Theory
Chess Puzzle - a logic problem generator
Chess-Num Puzzles
Eight Knights In the Seven
Sam Loyd's Cyclopedia of Puzzles - naprosto skvělá klasická kniha Sama Loyda z roku 1914, 384 stran. Není sice zaměřena přímo na šach, ale na hádanky vůbec, přesto doporučuji. Lze ji prohlížet online nebo stáhnout 40 MB zip. Tady je PDF sams.puzzles.pdf. A classic puzzle book, Sam Loyd's Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks, and Conundrums (1914)
Šah i matematika (broken link) - článek v srbochorvatštině napsal Nikola Karaklajić (7.7.2007)
Matematika na šahovnici - ve Wikipedii, v srbochorvatštině.
kolho3.tiera.ru - řada ruských knih, matematických, občas i nějaká šachová
math.ru - bibliotheka. Mnoho ruských matematických knih, většinou stáhnutelných v DjVu.
David Joyner - Mathematics and Chess Page

Prófův svět - také "Šachové úlohy" (spíš šachově-matematické)
Petr Kovář - různé úlohy k řešení, občas se objeví i šachová.
Mathematical Puzzles
Dawson's Chess
Concise Encyclopedia of Mathematics CD-ROM
Puzzles
CheesyGames - puzzles
Mario Velucchi - Chess & Mathematics resources. Série linků na další šachově-matematické stránky je možno nalézt na této stránce. Redirect URLs http://go.to/mathchess or http://welcome.to/mathchess
Age of Puzzles - najdeme zde i "Chess Puzzles"
John Savard - matematika, také "Three-Dimensional Chess"
Samuel Loyd - tentokrát mezi matematiky
Problemes d'échecs par ordinateur
Brain Teasers : Barry R. Clarke - linky na různé matematické hříčky
Riemann Hypothesis - stránka o dosud nedokázané hypotéze, na které stojí skoro celá matematika. Tento link obsahuje "přesvědčivé" grafy The Riemann Hypothesis. Ale i já jsem "přesvědčen", že je platná.
The Wolfram Integrator - vypočte zadaný integrál (na symbolické úrovni)
Q.E.D. - blog, který vede Radoslav Harman a který se věnuje matematickým úlohám. (pro nematematiky: "Q.E.D." znamená "což bylo dokázati" a používá se na konci důkazů matematických vět)
Molecular computation: RNA solutions to chess problems - čeho se dočkáme v budoucnosti ?© Vaclav Kotesovec
International master of the FIDE for chess compositions


home page