prouzek.png (148 bytes)
karatetlacitka.png (8807 bytes) Intro Buildable objects Effects Parameters Extra Home

Simple math functions


cte

<Pa> cte | 'float'x </Pa>
result = x, returns always the same constant.
Fills 1 param with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

Cte udržuje stále stejnou nastavenou hodnotu.

Když je potřeba něco umístit aby se to nehýbalo, nebo například nastavit pevnou úroveň hlasitosti atd. Cte se dá použít téměř u každého efektu.

ctefun1.png (108096 bytes)
4x cte pro umístění sprajtu (pozadí).
ctefun2.png (23345 bytes)
Jeden parametr se hýbe (x1), ostatni tři stojí.

2cte

<Pa> 2cte | 'float'x1 | 'float'x2 </Pa>
Can replace <Pa> cte | x1 </Pa>
      <Pa> cte | x2 </Pa>
Fills 2 params with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

2cte je zdvojený zápis cte.

Místo toho aby jsi psal(a) dvakrát <Pa> cte |0.5 </Pa> <Pa> cte |0.5 </Pa>
Napíšeš jednou <Pa> 2cte |0.5|0.5 </Pa>

Aby to fungovalo musí být parametry v pořadí za (pod) sebou. Není to žádná speciální funkce, je to pro zjednodušení a větší přehlednost zápisu.

cte2fun1.png (61624 bytes)
Jednoduchý příklad.
cte2fun2.png (20016 bytes)
Levý roh sprajtu se nehýbe, pravý roh ano.

3cte

<Pa> 3cte | 'float'p1 | 'float'p2 | 'float'p3 </Pa>
Can replace <Pa> cte | p1 </Pa>
      <Pa> cte | p2 </Pa>
      <Pa> cte | p3 </Pa>
Fills 3 params with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

3cte je ztrojený zápis cte.

Místo toho aby jsi psal(a) třikrát <Pa> cte |0.5 </Pa> <Pa> cte |0.5 </Pa> <Pa> cte |1 </Pa>
Napíšeš jednou <Pa> 3cte |0.5|0.5|1 </Pa>

Aby to fungovalo musí být parametry v pořadí za (pod) sebou. Není to žádná speciální funkce, je to pro zjednodušení a větší přehlednost zápisu.

cte3fun1.png (14054 bytes)
Jednoduchý příklad.
cte3fun2.png (34326 bytes)
Statický 3d objekt.

4cte

<Pa> 4cte | 'float'x1 | 'float'y1 | 'float'x2 | 'float'y2 </Pa>
Can replace <Pa> cte | x1 </Pa>
      <Pa> cte | y1 </Pa>
      <Pa> cte | x2 </Pa>
      <Pa> cte | y2 </Pa>
Fill 4 params with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

4cte je čtverný zápis cte.

Místo toho aby jsi psal(a) čtyřikrát <Pa> cte |0.5 </Pa> <Pa> cte |0.5 </Pa> <Pa> cte |1 </Pa> <Pa> cte |1 </Pa>
Napíšeš jednou <Pa> 4cte |0.5|0.5|1|1 </Pa>

Aby to fungovalo musí být parametry v pořadí za (pod) sebou. Není to žádná speciální funkce, je to pro zjednodušení a větší přehlednost zápisu.

cte4fun1.png (80056 bytes)
Dva sprajty, dva druhy zápisu.
cte4fun2.png (147905 bytes)
4 sprajty 4x 4cte.

aff

<Pa> aff | 'float'a | 'float'b </Pa>
result = a + ( b * time )
Fills 1 param with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

Aff mění nastavenou hodnotu.

První číslo je počáteční hodnota a druhé číslo je o kolik se bude měnit v čase (jakou rychlostí). Záporné číslo mění směr, například rotace.

afffun1.png (18208 bytes)
3d sprajt stále rotuje.
afffun2.png (9374 bytes)
Pomalá rotace ve třech osách.

afclip

<Pa> afclip | 'float'a | 'float'b | 'float'cc | 'float'dd </Pa>
result = a + ( b * time ), but time is minimum cc and maximum dd
Fills 1 param with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

Afclip mění nastavenou hodnotu v časovém rozpětí.

Funkce je podobná jako aff, ale zde lze přidat čas začátku a délku trvání (čas konce). Čas se zapisuje standartně; 25 = 0.5 sekundy.

afclipfun1.png (9016 bytes)
Nájezd a setrvání.
afclipfun2.png (99857 bytes)
Po skončení jedné akce začíná další.

bounce

<Pa> bounce | 'float't0 | 'float't1 | 'float't2 | 'float'val1 | 'float'val2 </Pa>
result is val1 since t0, 'jump' to val2 at t1, and start going back to val1 at t2.
Fills 1 param with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

Bounce mění hodnotu 1 na hodnotu 2, tam setrvá určený čas a vrací se stejnou ryclostí zpět. Změna probihá "smooth".

První číslo je čas začátku akce (z hodnoty 1), druhé číslo čas přechodu (na hodnotu 2), třetí číslo čas setrvání, čtvrté číslo hodnota 1, páté číslo hodnota 2.

bouncefun1.png (16441 bytes)
Nájezd, setrvání, odjezd.
bouncefun2.png (23758 bytes)
Fade in - fade out.

bounceon

<Pa> bounceon | 'float't0 | 'float't1 | 'float't2 | 'float'val1 | 'float'val2 </Pa>
result is val1 since t0, 'jump' to val2 at t1, and start going back to val1 at t2, and restart from 0.
Fills 1 param with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

Bounceon je stejná funkce jako bounce, ale celá akce se po skončení zase opakuje.

Bounceon se zapisuje stejně jako bounce. Po návratu na hodnotu 1 se akce opakuje dokud neskončí celý kpart.
bounceonfun1.png (55514 bytes)
Blikání.
bounceonfun2.png (22181 bytes)
Změna velikosti 3d objektu.

rnd

<Pa> rnd | 'float'a | 'float'b </Pa>
Returns a quick random value between [a,b].
Fills 1 param with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

Rnd náhodně generuje hodnotu v daném rozsahu.

Mění hodnotu v rozsahu mezi hodnota1|hodnota2. Výsledek se mění náhodně a velice rychle.

rndfun1.png (27977 bytes)
Sprajty rychle mění velikost.
rndfun2.png (20416 bytes)
Záblesky.

4cam

<Pa> 4CAM | 'camera' | 'float'sizeX | 'float'sizeY | 'float'space x | 'float'space y | 'float'space z </Pa>
Replace 4 floats with a X1 Y1 X2 Y2 rectangle viewed in perspective with a camera (no rotation.)
Fills 4 params with type : 'fixedfloat'

Comes from : -BUILTIN-

4cam nahrazuje koordináty X1 Y1 X2 Y2 kamerou.

Umístění obdélníku (například Sprite) pomocí koordinátů X1 Y1 X2 Y2, lze nahradit použitím kamery. Takže pro pohyb objektu zájmu, pohybuj kamerou. Kameru musíš samozřejmě předem definovat.

4cam lze použít v těchto efektech:
temp.png (1124 bytes)
Popis obrázku vlevo.
temp.png (1124 bytes)
Popis obrázku vpravo.
ghh don'tpanic