Přehled pivovarů,

jejichž provoz je v současné době ukončen:BRANÍK

Dominikánský pivovar Braník

BŘEVNOV

Pivovar benediktinů Břevnov
zrušen 1895

Pivovar premonstrátů Břevnov
zrušen 1905

BUBNY

Richtrův pivovar Bubny

DEJVICE

Pivovar Dejvice ; Damprobstein
zrušen asi 1890

DOLNÍ KRČ

Zámecký pivovar Dolní Krč

DOLNÍ POČERNICE  

Pivovar Dolní Počernice
zrušen 1936

HLUBOČEPY

 

Hellmichův pivovar Hlubočepy
zrušen 1917; 30 000 hl

HOLEŠOVICE

První pražský měšťanský pivovar

HORNÍ KRČ

Pragovar

JINONICE

 

Schwarzenberský pivovar Jinonice ; Jinonitz
zrušen 1890

KBELY

Družstevní pivovar Kbely ; Gbell
1758 - 1929

KOŠÍŘE

 

Pivovar a sladovna Praha XVII Košíře ; Körbern
1798 - červen 1934

KUNRATICE

Waldheimův pivovar Kunratice

LIBEŇ

 

První parostrojní pivovar v Praze VIII Libeň

1869 – 1928

Zámecký pivovar Libeň

LOCHKOV

Pivovar Lochkov

MALÁ STRANA

U  anděla  tepoucího

ukončení nezjištěno

Pivovar U Hermannů
zrušen 1907

Staročeský pivovar U Karabinských,
1460 - zrušen 1923

Pivovar U modré koule
zrušen před 1900

Pivovar u sv. Tomáše

ukončení nezjištěno

U tří čápů

ukončení nezjištěno

U  dvou modrých koulí

ukončení nezjištěno

MICHLE

Parostrojní pivovar a sladovna

před 1708- 1924

MOTOL

Pivovar Motol

před 1654 - 1930; 6 000 hl

NOVÉ MĚSTO

 

Černý pivovar na Novém Městě

14.století - 1920

Pivovar Na Slovanech
zrušen asi 1895
Pivovar rytíře Klenky Bedřicha z Vlastimil
zrušen před 1900l

Pivovar U Bachorů
1670 - 1927; zbořen 1939

Pivovar U bílé labutě
zrušen 1901

Pivovar U bílého koníčka
zrušen asi 1895

Pivovar U Březinů
zrušen před 1900
Pivovar U Bucků; Staročeský pivovar
před 1815 - zrušen 1921; zbořen 1937

Pivovar U Císařských
zrušen asi 1895
Pivovar U Čapků
zrušen asi 1890

Pivovar U Fáfů
zrušen 1895
Pivovar U hrubého kříže Pivovar U Kornelů
zrušen 1898
Pivovar U Kubly
zrušen před 1900
U Myslíků
zrušen před 1900
Pivovar U Palmů
zrušen 1913

Pivovar U Pařízků
zrušen před 1900
Pivovar U Primasů
1803 - zrušen 1924

Pivovar U Rozvařilů
1340 - 1922
Pivovar U Sedlerů
zrušen před 1900
U Šenfloků
1639 - zrušen 1930

Pivovar U Štajgrů
zrušen 1897

Pivovar U Turků
zrušen 1898

Pivovar U Virlů
zrušen asi 1895; zbořen 1927

NUSLE

Akciový pivovar, Praha XV-Nusle

PETROVICE

Parostrojní pivovar a sladovna

zrušen 1934

SMÍCHOV

Občanský akciový pivovar

Společenský pivovar, Jan Zlatník a synové
1925 - zrušen 1930

Pivovar U zlatého anděla
před 1879 - 1901

STARÉ MĚSTO

 

Pivovar Hugo Ordnung ; Altstadt
zrušen před 1900

Pivovar U Celestýnů
zrušen asi 1895

Pivovar U dvou zlatých medvědů
zrušen před 1900
Pivovar U Dobřenských
zrušen asi 1895

Pivovar U černého medvěda
zrušen před 1900;

Pivovar U Halánků
zrušen 1870
Pivovar U Glaubiců

ukončení nezjištěno

Pivovar U Kleeblatů
zrušen 1900

Pivovar U Kořeníčků

Pivovar U Křížovníků

Pivovar U Klouzarů
zrušen před 1900

Pivovar U modré štiky
zrušen 1911

Pivovar U Oštěpů
před 1815 – 1904

Pivovar U Petráčků
zrušen asi 1895l
Pivovar U Pražáků
zrušen před 1900

Pivovar U Raismanů
zrušen asi 1890

Pivovar U Schnellů

Pivovar U Sladkých

Pivovar U Spiritů

ukončení nezjištěno

Pivovar U Splavínů

ukončení nezjištěno

Pivovar U stříbrné hvězdy

ukončení nezjištěno

Pivovar U tří per

ukončení nezjištěno

Pivovar U Šálků
zrušen 1895
Pivovar U tří koulí
zrušen před 1900

Pivovar U Vejvodů

Pivovar U Vořechovských
zrušen asi 1890

Pivovar U Závorků
Pivovar U zlaté štiky
před 1654 - 1912; 7 000 hl
Pivovar U zeleného stromu
zrušen 1898; 2 000 hl
Bohemian Hop Store
Strahov
Pivovar Na Strahově
1622 - 1908

Suchdol Brandejsův statek
1648 -1866

TRÓJA

Pivovar Troja

UHŘÍNĚVES

 

Pivovar Uhříněves - Netluky
zrušen asi 1890

Pivovar a sladovna, Tichý a Zeman, Uhříněves
Pivovar pochází z doby před rokem 1712. Zrušen 1949

VINOHRADY

Měšťanský pivovar na Král. Vinohradech

VINOŘ

 

Pivovar Vinoř
zrušen asi 1900

VRŠOVICE

Pivovar Vršovice ; Werchowitz
před 1749 - 1930

VYSOČANY

Pivovar Vysočany

VYŠEHRAD

Pivovar Vyšehrad ; Wischehrad
1899 výroba zastavena, zrušen 1901

ZÁBĚHLICE

Parostrojní pivovar Záběhlice - Práče
1193 - 1937

ZBRASLAV

Zbraslavský pivovar

 

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

 

 

 

Dominikánský pivovar Braník ; Starý branický pivovar
První písemná zmínka pochází až z poloviny 18.století, pivovar však vznikl podstatně dříve. Byl zřízen na dvoře, který vlastnil od 17.století řád dominikánů u sv.Jiljí na Starém městě pražském. Tito také dvůr obnovili. Oživení pivovarnické činnosti nastalo kolem roku 1870, kdy se z původně malého a na ruční provoz zařízeného pivovárku, stává podnik se strojním vybavením. Sladovna je opatřena patentním hvozdem. Vzepjetí však bylo krátké, neboť roku 1898 vzniklé Společenství pražských sládků si vybralo jako místo stavby svého moderního pivovaru právě tuto lokalitu. Již v roce 1899 Společenství starý pivovar za 71 000 zl. odkoupilo od řádu a v roce 1900 uzavřelo. Výstav byl v 70.letech 19.století kolem 13 000 hl, ke konci provozu však už jen 7 000 hl piva ročně.

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

Richtrův pivovar Bubny
před 1745 - 1926 zastavena výroba, 1928 zrušen; 4 500 hl
Historie bubenského pivovaru, jenž stával nedaleko Hlávkova mostu, sahá hluboko do minulosti. Byl součástí hospodářské usedlosti obce Bubny zmiňované již ve druhé polovině 12. století. Dominantu stavby tvořila pozdně renesanční vstupní brána z počátku 17. století, kdy statek vlastnil Albrecht z Valdštejna. Po barbarském vpádu Švédů byl v polovině 17. století zpustošený objekt opraven a přestavěn barokně. Nový majitel Maxmilián Valentin z Martinic nechal upravit i přilehlou zahradu a postavil v ní letohrádek. Půvabná zahradní stavba byla zbořena už v roce 1890. V polovině 19. století se majitelem velkostatku stala rodina Richterů, která pivovar pronajímala. Pražané sem rádi chodívali na dobré pivo i za zábavou. V letech 1874 - 1875 byla k pivovaru přistavěna tančírna oblíbená hlavně vojáky. V sále se hrálo divadlo, v zahradě stál kuželník a konaly se tu zábavy. Největší rozkvět pivovar zažil v polovině 20. století, kdy se mu říkalo U Kejřů podle jeho nejúspěšnějšího nájemce. Roku 1928 objekt převzal stát; za druhé světové války sloužil jako skladiště, garáže a dílny. V roce 1957 byly pivovarské budovy zcela zlikvidovány. Vyprávění Václava Kejře o jeho začátcích v bubenském pivovaru otiskla Národní politika v roce 1935. Téměř osmdesátiletý "pan starý"si pamatoval, že zdejší tančírnu poprvé navštívil jako voják 1. dělostřeleckého pluku: "Tehdy jsem ovšem neměl ani tušení, že já, chudý sladovnický pomocník sám tady jednou budu pivo vařit!" Nastoupil do pivovaru jako zaměstnanec; pracoval a šetřil. Také se šťastně oženil. Když roku 1896 nájemce neobnovil smlouvu, Kejř se rozhodl pivovar převzít. Musel si ale vypůjčit manželčino věno činilo 1000 zlatých, potřeboval však šestinásobek! Pivovar žádal adaptace, sudy, šrotovník. Na nejdůležitější surovinu už nezbývalo z čeho vařit? Obchodní zástupce mu nabídl na dluh laciný ječmen. Kejř ho nakoupil i do zásoby a dobře udělal: rok nato kvůli dešťům ječmen zplesnivěl a byl drahý. Skvěle vyřešil i jiný problém: chyběl led. Kejř oslovil "chlapce od vody "a zjistil, že: "V přístavu je led čtyři prsty silný!"Nelenil, koupil na radnici "lístky na led" a opět vyhrál: "Vysekali jsme led v celém přístavu. Pak přišla obleva a nemrzlo už celou zimu. V celé Praze já jediný měl toho roku led ve sklepě!"

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

 

Zámecký pivovar Dolní Krč
Písemně je uváděn v polovině 18.století, pravděpodobně však vznikl dříve. Byl založen u zámku. Panství měnilo často majitele. Posledním provozovatelem byl Tomáš Welz, který získal zámek s příslušenstvím v roce 1900. V té době však již pivovar živořil. Primitivně řízený provoz neměl vyhlídky na přežití v soutěži s blízkými pivovary v Horní Krči a Braníku. Uzavřen byl v roce 1905, poslední výstavy se pohybovaly kolem 5 000 hl piva ročně.

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

Pragovar, akciová společnost, Horní Krč ; Pivovar československých legií v Praze ; Ober Reuth
Pivovar byl založen v roce 1841 při hospodářském dvoře, patřícím Náboženské matici. Původně malý pivovar byl v 80.letech 19.století, kdy jej vlastnila rodina Tomášů, výrazně přestavěn a rozšířen. Výroba tedy značně stoupla až na 18 000 hl piva ročně. V souvislosti se vznikem nového branického pivovaru (r.1898) se projevil pokles produkce. Po první světové válce převzala podnik firma Pivovar československých legií v Praze, která se v roce 1923 přetransformovala v akciovou společnost Pragovar. Společnost získala pivovar se vším příslušenstvím, hospodářským dvorem, parkem a ovocným sadem. Začala zlatá éra pivovaru. Důmyslnou rekonstrukcí, vystavěním nové sladovny a obratnou obchodní politikou získával si Pragovar značnou proslulost. Roční výstav stoupal a již kolem roku 1925 byl kolem 30 000 hl piva. Rekordní pozdější výstavy byly až 50 000 hl piva za rok. Pozitivnímu vývoji udělala konec druhá světová válka. Výroba byla přechodně zastavena. Vařit se na chvíli začalo opět v roce 1945. Pivovar byl zrušen v roce 1947. Objekt potom sloužil k výrobě ovocných šťáv a sirupů. Z budov se dnes již nic nezachovalo. Vařily se m.j. piva Český Salvator, Sakura, Malvaz, Pragovar

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 


Kunratice Waldheimův pivovar Kunratice ; Panský pivovar v Kunraticích ; Kunratitz
Pivovar vznikl již v 16.století. Na počátku 18.století, kdy panství získal Jan Arnošt z Golče, byl velkým nákladem přestavěn zámek, při němž byl založen nový hospodářský dvůr s pivovarem. Význam pivovaru podtrhovalo i jeho umístění - dvojkřídlý objekt byl jednou částí těsně přimknut k zámku. Rodina Golčů panství značně pozvedla a rozšířila přikoupením několika blízkých vsí. Dvůr se stal významným hospodářským centrem a roku 1754 ho navštívila i císařovna Marie Terezie. Počátkem 19.století získala panství se zámkem, dvorem a pivovarem pražská měšťanská rodina Korbů. Pivovar byl v činnosti až do závěru 19.století. Podnik vystavil asi 2 000 hl piva ročně a byl ručně provozován. Za pivovarem se nacházela stará hospoda, bednárna a další pivovarské příslušenství.

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

Zámecký pivovar Libeň  
1545-1900; 500 hl;
Pivovar v libeňském podzámčí, který od povodně v roce 1890 postupně chátral, se v roce 2001 začal opravovat. V srpnu 2001 začali dělníci čistit interiéry spodní, obytné části pivovaru. Další opravy se týkaly fasád obytné části i horní stavby, takzvané tančírny. Rekonstrukce měla být hotova do konce roku 2001. "Musíme obnovit odvětrávání vnitřních prostor, zavést kanalizaci, vyměnit krovy a střechy, odkrýt a opravit poškozené klenby ve sklepích," uvedl radní městské části Praha 8 Jiří Reiner. Rekonstrukce stála osmnáct milionů korun. V roce 2002 chystala radnice opravu sousedních garáží, bývalé varny pivovaru. Zbytek rekonstrukce čeká na nového nájemce, kterého radnice vybere zhruba do dvou měsíců. "Na další opravy nemáme v rozpočtu peníze. Počítáme s tím, že je provede nový nájemce. Proto bude Pronájem spíše nekomerční a dlouhodobý," dodal Reiner. Nově zrekonstruovaný pivovar měl nejspíše sloužit jako restaurace. "Alespoň ve sklepních částech obytné budovy si jiné využití ani neumím představit," uvedl radní. Zámecký pivovar v sousedství Löwitova mlýna je nejstarším pivovarem na území dnešní Prahy 8. V roce 1545 až 1590 jej nechal postavit Albrecht Bryknar, někdejší majitel Libně. Roku 1900 byl pivovar zrušen, poté jej nechali přestavět členové hasičského sboru. V posledních desetiletích sloužil celý areál včetně mlýna Divadlu Stanislava Kostky Neumanna. 

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

Akciový pivovar, Praha XV-Nusle  
1694 - 1960, 1942-1946 provoz zastaven; 50 000 hl
1948-1952 Pražské pivovary n.p., 1953 Nuselský pivovar n.p.,1954-1960 Pražské pivovary n.p.; vařil m.j. pivo Prelát (tmavý speciální ležák 14 %)
Monumentální budovou je proslulý Nuselský pivovar v Bělehradské ulici číslo 13 pocházející pravděpodobně z roku 1694. Jeho specialitou bylo před válkou tmavé pivo Prelát, o jehož kvalitu se zasloužil především vynikající sládek pan Josef Pára. Pivovar byl znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3.7. 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28.4.1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. V rozlehlé pivovarské zahradě je dnes vinárna U Pastýřky. V roce 1960 se bohužel výroba piva zastavila, v současné době jsou tu vinné sklepy a stáčírna sektů. Vymlácená okna, popraskané, pomalované zdi... To byl jen částečný pohled v roce 2002 na bývalý pivovar v Praze 4-Nuslích. Uvnitř byla situace ještě smutnější. Přes potok Botič totiž často přelézali zloději a brali vše - od kabelů až po okapové roury. Objekt postupně zdědily České vinařské závody (ČVZ), které pro něj usilovně hledaly investora. Toho jediného, který se do téměř miliardového podniku chtěl pustit, ale odradily požadavky památkářů. Objekt na ploše 20 tisíc metrů čtverečních byl využívaný jen z části."V této podobě nemůže sloužit nikomu. Potřebuje stavební změny, ty ale nejsme schopni zainvestovat," uvedl v dubnu 2002 generální ředitel ČVZ Jiří Čábelka. Ročně jen běžná údržba a ostraha prázdných budov vyšla ČVZ téměř na dva milióny. Sedm miliónů pak stála nová střecha, která alespoň zabraňuje zatékání. "Doufali jsme také, že přitáhne investory," řekl Čábelka. Podle všeho to byl ale krok zbytečný. Investor, který tu plánoval výstavbu obchodního centra a bytů, totiž neprošel přes požadavky památkářů. Ti zamítli zbourat některé zchátralé budovy. Ministerstvo kultury chtělo ale prohlásit celý objekt za kulturní památku. "Vlastník pak může čerpat státní podporu," uvedla Dita Fuchsová, mluvčí ministerstva kultury. Státní podpora je však omezená. Na oživení pivovaru nemohla stačit a investoři se za přísných podmínek památkářů také nepohrnou.

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

 

Občanský akciový pivovar, Jan Stejskal, Smíchov ; U čísla 1
1871 - 1939; 21 000 hl
vařil m.j. pivo Smíchovský Bavor 120
Domovní znamení veliké jedničky označuje starý právovárečný dům Kinského 43/13. Malý pivovar Jana Stejskala nesl název Občanský akciový pivovar na Smíchově a měl roční výstav 15 000 hl piva. Teprve v roce 1939 se Staropramenu podařilo tento konkurenční pivovar zlikvidovat (koupil jej v dražbě a uzavřel) . Při zdejším pivovaru býval hostinec, jeden z nejstarších hostinců Smíchova. Ve stinné zahradě, později však zastavěné, bývalo pěkné posezení. U hostince stávaly bryčky s jedním koněm pro potřeby výletníků a majetnější rodina se mohla odtud svézt na výlet do "vyhlášených lázní chuchelských". Do zdejší hospody chodil na obědy cestovatel, spisovatel a pedagog Josef Kořenský, který jako první český cestovatel podnikl cestu kolem světa. Od roku 1860 měl Smíchov v tomto hostinci své vlastní divadlo. Společnost Karla Sternfelda tu hrávala převážně velké rytířské hry. V sále bývaly také bály, na nichž bylo vybíráno vstupné ve prospěch místní chudiny. V domě žil po roce 1880 malíř a ilustrátor Vojtěch Brechler, žák Antonína Mánesa a pozdější učitel kreslení korunního prince Rudolfa. Jeho krajinářské ilustrace se objevovaly ve Zlaté Praze, Citových Čechách a dalších časopisech.

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

 

Pivovar U Křížovníků
před 1378 - zrušen 1904; 13 000 hl
První zmínku o tomto pivovaru máme z roku 1378. Kolem roku 1600 se zde vařilo asi 30,5 věrtelů piva týdně, tj. asi 750 litrů. Křížovníci nesměli v té době prodávat pivo jinde ve městě, jen svým poddaným. Ti zase, pokud koupili pivo jinde, museli zaplatit pokutu klášteru – tutéž částku, kterou dali za pivo. Vařil ho tolik a asi se i dobře prodávalo, protože právě tento klášter začal v druhé polovině 19.století jako první stáčet pivo do lahví se speciálním uzávěrem, označeným červenou hvězdou - symbolem křižovníků. V roce 1904 byl pivovar zrušen a následně zbořen kvůli regulaci řeky.

 

Pivovar U Schnellů
Pivovar býval i v dnešní restauraci „U Schnellů“. Pivovar s dalšími dvěma domy koupil Ondřej Schnell v roce 1811 a nechal je přestavět klasicistním stylu. Když začaly vznikat velké pivovary, jeho majitel zavřel svůj minipivovar a začal jako první v Praze dovážet pivo z plzeňského pivovaru a prodávat je ve své restauraci. K slavným návštěvníkům patříval herec Eduard Vojan a také herečka Jiřina Schejbalová. Tradice čepování plzeňského je zachována v této restauraci dodnes.

 

Pivovar U Sladkých
zrušen asi 1895; 4 200 hl;
Dům si zachoval charakteristickou architekturu starých pivovarských domů, i když se zde již pivo dávno nevaří. Původně se mu říkalo „U Krtkovců“, podle majitele měšťana Jana Krtka. Pivovar je zde doložen od roku 1466. Později získal název „U Sladkých“ díky Janu Sladkému, který jej koupil roku 1523. V 19.století dům patřil spolu s jinými bohaté pivovarnické rodině Kittlů. Narodila se zde slavná pěvkyně Ema Destinnová. Uvnitř domu, který má klasicistní podobu se zachovaly románské a gotické sklepy.

 


Pivovar U Vejvodů
Původně zde stály dva středověké gotické domy, jež se octly v majetku jednoho vlastníka patrně až v 16. století, avšak teprve kolem roku 1618 došlo k jejich sjednocení a výrazné pozdně renesanční přestavbě. Součástí objektu byl tehdy rovněž pivovar. V období kolem pol. 17. století pak došlo k přestavbám v exteriéru i interiéru ve slohu raného baroka a následně ve století 19. byly v prostoru dvora postaveny provozní technické stavby (komín octárny, hospodářské stavení aj.), jež spolu s provozem živností způsobily značné zanedbání architektonického stavu stavení. Po roce 1908 proběhla z iniciativy Umělecké besedy oprava, a v jejím rámci ve dvoře vyrostlo nové secesní stavení a za ním kino. V domě se nacházel jeden z nejstarších pražských pivovarů a hostinců, jehož častými návštěvníky byli mj. M. Rejsek, J. J. z Bratřic, K. H. Borovský či F. Palacký.  

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

Pivovar Troja
V původní obci Zadní Ovenec vybudoval v letech 1679-1705 hrabě Václav Vojtěch Baltazar Šternberk zámek nazvaný Trója, při kterém vznikl i pivovar. První písemná zmínka je až z poloviny 18.století. Panství a pivovar změnilo několik majitelů včetně císařovny Marie Terezie a knížete Windischgrätze. V druhé pol.19.stol. byl pivovar rozšířen a zmodernizován. Část budov, tvořících původně uzavřený dvůr, byla při tom zbořena. Založení pivovaru v Holešovicích znamenal pro trojské pivovarníky těžkou konkurenční ránu, jež také způsobila jeho zánik kolem roku 1900. Posledním majitelem a sládkem byl Karel Židlický. Provoz vystavil průměrně 1 700 hl piva ročně. Areálu dominuje věžovitá budova, na níž se jediný dobrý pohled, přístupný veřejnosti, otvírá z ochozu nad medvědy v zoologické zahradě. V poslední době sloužil objekt jako sklad obchodního domu Bílá labuť, dvůr narušují moderní skladové haly.

 

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

 

Akciový pivovar a sladovna v Praze XII-Vinohrady ; Měšťanský pivovar na Král. Vinohradech ; Königliche Weinberge
1893 - 1943; 100 000 hl;
vařil m.j. piva Královské pivo 100 , Velkopražské 120;
V roce 1893 založila malá skupina podnikavých občanů nákladem 2 milionů korun Měšťanský pivovar na Královských Vinohradech. Te hdy stál ještě daleko od Prahy. Býval chloubou Vinohrad. Když se Královské Vinohrady staly součástí Velké Prahy, jméno Měšťanského pivovaru bylo "v duchu doby změněno na Akciový pivovar a sladovnu, Praha XII". Od počátku ohromoval svojí rozlohou, do jeho sladovny se vešlo přes 600 vagónů sladu. Ten se vyvážel i do ostatních pivovarů v republice. Pivo se vařilo ve dvou varnách a pivovar byl zařízený na výrobu nejméně 150 tisíc hl. A pivo to bylo podle historických pramenů znamenité. Zvláště pak černý ležák, dříve zvaný "královské pivo", který byl doporučován i lékaři. V areálu byla veliká restaurační zahrada. Pivovar se proslavil i tím, že v jeho areálu ve dvacátých letech sídlily filmové ateliéry. Pivovar byl znárodněn Vyhláškou ministerstva výživy ze dne 9. ledna 1946, o znárodnění podniků průmyslu potravinářského, podle § 4, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského. Areál se následně stal sladovnou pivovaru Staropramen. Později sloužil jako sklad. V roce 1998 jej koupila firma PRAHA-SEN. Budova zcela vyhořela při rekonstrukci dne 28.8.2000. Požár pivovaru zhatil původní plány na přestavbu objektu na luxusní stylové byty se sportovním zázemím, jehož interiéry by evokovaly pivovarnickou minulost. Do tří let by tu měl ale vzniknout rezidenční a administrativní komplex, který si však alespoň zvenčí zachová historický ráz. "Se zástupci majitele budovy jsme konzultovali jejich představy. Náš požadavek je zachovat historickou podobu pivovaru, to znamená uliční i dvorní fasády, šikmé střechy, komíny, " uvedl v prosinci 2001 Jiří Musálek z magistrátního odboru památkové péče. "Nový projekt předpokládá zhruba 250 bytových jednotek, prostory pro kanceláře a SOD míst v podzemní garáži. Přízemí a podzemí objektu chceme upravit ve stylu bývalého pivovaru, k tomu samozřejmě patří restaurace a klasická pivnice. Počítáme také s pásem zeleně kolem celého objektu, vznikne tu odpočinková zóna s malým náměstím," uvedl marketingový manažer firmy Evropa-Sen Sebastian Dejanovski. Dodal, že vnější vzhled má co nejvíce respektovat původní podobu objektu. Jeden komín zůstane zachován, druhý bude zrekonstruován do původní podoby.
V prostorách bývalého pivovaru měla do konce roku 2004 vyrůst budovy s názvem Korunní Court.

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

Pivovar Vysočany ; Wisotschan  

V Městské části Praha 9 se nachází budova jednoho z nejstarších pražských pivovarů. V historických análech se dočteme, že nadační dvůr s pivovarem čp. 1 ve Vysočanech získal dne 1. června 1860 směnnou smlouvou dominikánský klášter u sv. Jiljí v Praze. V roce 1883 najal vysočanský pivovar sládek Karel Spurný, který v roce 1897 obdržel úřední povoleni k osobnímu provozování živnosti hostinské v domě čp. 1 ve Vysočanech. Dalším důležitým mezníkem se stal rok 1908 kdy Karel Spurný koupil pivovar i s pozemky a zahradou od dominikánů. Vedle pivovaru se nacházela velká pivovarská zahrada, v níž byl rybníček, napájený vodou z ramene Rokytky. Po obou stranách rybníka s malým ostrůvkem uprostřed stávaly vysoké stromy, po hladině plavaly majestátně labutě. Rybník v zimě poskytoval led, který mohl být pohodlně ukládán přímo do pivovarských lednic. Část zahrady byla upravena na anglický park, kde v prostředí krásných jehličnatých stromů stával šestihranný pavilon a zděná budova, v níž se hrávalo loutkové divadlo. Výroba piva ustala roku 1914. Pivovar byl definitivně zrušen v roce 1923. Během poválečných let začal pivovar chátrat a měnit se pozvolna v ruinu. Novou naději pro tento rozsáhlý objekt přinesl listopad roku 1989. Díky změněným společenským poměrům získal pivovar nového vlastníka. V roce 2001 zde fungoval penzion.

<< Přejít zpět na začátek  >>

 

 

Zbraslavský pivovar, nájemce Josef Škvor, Zbraslav ; Königsaal 
zrušen 1950; 25 000 hl;
Cyril Bartoň-Dobenín, nájemce J. Škvor
Pivovar používal vodu ze studánky zvané Královka, ve Zbraslavi. Pivovar byl znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3.7.1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28.4.1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském.

 

<< Přejít zpět na začátek  >>