Na fotografiích z této stránky najdete můj párek papoušků druhu aymara pruhovaný (bolborhynchus lineola) v barvě olivové (sameček Olin) a v barvě kobaltové (samička Korynka).
Oba papoušky jsem si pořídila koncem roku 2003 od chovatele Martina Smrčka, jemuž vřele děkuji za takové krásné a milé společníky.

Letos na jaře jsme se poprvé rozhodli dát možnost našemu párečku zplodit potomstvo a vyvěsili jsme jim do voliéry hnízdní budku. Naši opeřenci velmi ocenili poskytnutý prostor k početí a do týdne začala korynka s kladením vajíček. Teprve po deseti dnech usoudila, ze má dostatečný počet potenciálních mláďat a skončila u vajíčka č. 7.

Nakonec se nám vyklubalo celkem 5 mláďat, zbylá 2 vajíčka byla neoplozená.
Bohužel 3 z 5ti mladých nepřečkali věk 3 týdnů, pravděpodobně byl příčinou příliš velký rozdíl ve velikosti mezi nejstaršími a těmi mladšími. Čím byli starší, ten rozdíl se díky rychlému vývoji stále zvětšoval... a tak nám zůstala 2 překrásná "miminka", která se mají čile k světu. Zatím ještě sedí v budce a hlásí se pilně o krmení a pomalu jim začíná růst pravé peří...
Těšíme se na chvíli, kdy opustí rodnou budku a vyběhnou za rodiči do světa:-))

Aymara pruhovaný
(bolborhynchus lineola)
On the pictures on this page, you can see my couple of parrots - lineolated parakeets. The green one is a male caled Olin (his color mutation is called "olive"), the blue one is a female Korynka (her color mutation is known as "cobalt". Both these birds I have bouht from a breeder Martin Smrcek, by the end of a year 2003.

This year in the spring we have decidet to let them mate and give a birth to younglings. We gave them a nesting box and they appreciate it much. Within a week Korynka started to lay down fist eggs and she did not stop till the final number was 7 - so we have not 7 potencial babies:-))

Finally, Korynka hatched 5 chicks. The rest 2 eggs were not fertile. Unfortunately the 3 youngest chicks didnt survive, maybe because of the great difference between the younger and the 2 older ones.
But the 2 survivors and healthy, strong babies, which are growing up to the beautiful young birds... we are impatiently waiting for the day, when they leave their nesting-box and follow their parents to the "wild world":-))


3 týdny /3 weeks

4 týdny / 4 weeks

3 týdny /3 weeks

První vyklubaná mláďátka
Firs two hatched chicks

Stále ještě 5 mláďat ve věku 2 týdnů
Still 5 young chicks in age 2 weeks

2 týdny / 2 weeks
Pokud máte zájem, podívejte se na pár fotek našeho párečku:   If you are interested, take a look at our happy couple pictures:

Krmení od paničky je vždycky nejlepší (kousky banánu nebo hrušky:-))
The best feeding is allways from our "mummy" (peaces of bannana or pear:-))

Korynka s Olinkem před krmenim mladých pilně berou směsku mrkve, vaječné míchanice, naklíčeného zrní a medu.
Korynka and Olin before they go to feed young chicks, take the special food - mix of carrot, egg-food, seedling-food and honey

Jejich oblíbené místo k přistávání:-))
Their beloved place for landing:-))

vyhlídka z lustru / nice view from the chandelier

Nové upotřebení pro vítězné poháry ze psích výstav:-))) / Now are the Winner Cups from the doggie shows quite useful:-)))

vyhlídka z nového lustru:-)) / also nice view from the new chandelier:-))

Odpočinek na otevřených dvířkách klece / Resting on the open door from the cage

Houpačka zavěšená na stropě / A swing hanged on the roofliner

Odpočinek bok po boku, po řádné koupeli venku na chatě / The rest side by side after nice shower in the garden of our weekendhouse

Krmení se čerstvým zelením / Feeding of fresh green food

Výlet v kleci do zahrady na chatě / Fresh air in the cage in the garden of our weekendhouse

Olinek sedí na dvířkách své nové voliéry / Olin sitting on the open door of our new home-aviary.

Není nad vlažnou sprchu, aymary milují sprchování rozprašovačem na květiny / Lineolated parakeets love the shower from the sprayer on flowers.

Nová bytová voliéra / New home aviary

Korynka vykukuje z hnízdní budky / Korynka is looking out of the nesting box

Krmení ve voliéře - každý jak se mu zlíbí z jedné či druhé strany:-)) Feeding in the new aviary, from one or the other side, how anybody likes it:-)))
LINKY na zajímavé stránky o aymarách:
zde se dočtete vše o jejich původu, chování, mutacích a správném chovu.
  LINKS to interesting websites about Linnies:
here you will find answer to all questions about Linnies - behaviour, feeding, breeding, mutations and so on...
http://www.katharinasittiche.de/en/index.php - stránky německé chovatelky v AJ a NJ
http://aymary.wz.cz/ - stránky chovatele Martina Smrčka
  http://www.katharinasittiche.de/en/index.php - perfect pages made by a German breeder (in English and German language).
http://aymary.wz.cz/ - pages of a Czech breeder Martin Smrcek (only in Czech language)

 

Pokud máte zájem o malé papoušátko z naší očekávané snůšky (a budete ochotni a schopni poskytnout mu správný domov:-))...
kontaktujte mne na e-mail: ipavli@iol.cz, nebo na mobil: 603936033.