Skra Shad "A" Litter
Ich. Schantis Nimo Lamleh x Ch. Candramasi Khatakhyi
Click here to see more info about their parents, pedigree, pictures from younger age and so on...
and
here to see them in 5 weeks of age.
Klikněte
sem pro více informací o jejich rodičích, rodokmenu, nebo pro shlédnutí starších miminkovských fotek...
a
tady najdete fotky z 5 týdnů věku.

!!! Puppies !!!   !!! Štěňátka !!!
Born on 24th September 2004 Anando Adibuddhah Narozeni 24.09.2004
4 boys - 3 black with white and 1 sable with white Atisah Assadji 4 kluci - 3 černí s bílými znaky a 1 sobolí s bílou
   

Anando - Buddha's Precious - Miláček Budhův
Anando found wonderful new home in Prague - Anando našel skvělý domov blízko u svých chovatelů v Praze:-)

8 weeks - 8 týdnů

Adibuddhah - Devine Being - Božská bytost
Already found new home in Poland - Už našel nový domov u paničky v Polsku

     

Atisah - Apostle of Buddhism - Apoštol budhismu
Atisah left home to Hungary in December (10 weeks) - Pro Atisaha si noví páníčci přijeli v prosinci 2004 (10 týdenní)

8 weeks - 8 týdnů

Assadji - Buddhist Monk - Budhistický mnich
- Assadji's new owners came for him in December 2004 and took him to Teplice, Czech Republic (10 weeks)
- Assadji odjel do Teplic spolu se svými novými páníčky v prosinci 2004 (10 týdenní)

8 weeks - 8 týdnů