PÍSEMNÉ KURZY

500 Kč začátečníci, 500 Kč pokročilí, Mgr. Jana Melichárková, Polní 936, 696 02 Ratíškovice, melicharkova@quick.cz

 

KLUBOVÉ KURZY

 

Paroliga kurso, na jaře a na podzim pro mírně pokračilé, organizuje Pedagogická sekce ČES: Mgr. Jana Melichárková, Polní 936, 696 02 Ratíškovice, melicharkova@quick.cz

 

 

LETNÍ KURZY ESPERANTA

 

Z historie letních esperantských táborů

1926 5. tábor Skautské esperantské ligy (SEL) u Prahy

1934 12. tábor SEL, Kordíky a Tajov

1946-1955 Letní esperantská škola v Doksech

1952 Chvaletice (EK Třebíč), Žimrovice (EK Opava)

1953 Chvaletice (EK Třebíč), Žimrovice (EK Opava)

1954 Chvaletice (EK Třebíč), Žimrovice (EK Písek)

1955 Chvaletice (EK Třebíč)

1957 Chvaletice (EK Třebíč), Popelná (EK Písek)

1958 Lančov (Třebíč), Županovice (Dobříš), Žimrovice (Opava)

1959 Lančov (Třebíč), Červená nad Vltavou (Písek)

1960 - 1991 Lančov (EK Třebíč)

1992 Lančov (EK Třebíč), Ošelín (EK Plzeň), Sebranice (IKUE)

1993-2001 Lančov (EK Třebíč), Sebranice (IKUE), Nekvasovy (EK Plzeň), Klánovice a Malešice (mládežnická sekce)