Esperantlingva versio

Manifest 2000

Manifest 2000 pro kulturu míru a nenásilí byl vytvořen držiteli Nobelovy ceny míru s cílem vychovávat k zodpovědnosti, která začíná již na úrovni jednotlivce: nejedná se o výzvu ani prosbu zaměřenou na vyšší instance.

Každý člověk má zodpovědnost uplatňovat v životě hodnoty, postoje a chování, upevňující základy kultury míru, neboť každý může pro tento cíl působit v rámci své rodiny, svého bydliště, svého města, svého kraje, své země a tak každý pomůže nenásilí, toleranci, dialogu, usmíření, spravedlnosti a solidaritě v každodenním životě.

Manifest 2000 byl zveřejněn v Paříži dne 4. března 1999 a je nabízen k podpisu veřejnosti na celém světě.

Cílem je předložit sto milionů podpisů na počátku 3. tisíciletí u příležitosti Valné hromady OSN v září 2000.

Manifest 2000 pro kulturu míru a nenásilí

U vědomí své zodpovědnosti před budoucností lidstva, zvláště pak před dnešními a zítřejšími dětmi, zavazuji se ve svém každodenním životě, ve své rodině, ve své práci, ve své obci, ve své zemi a ve svém bydlišti:

respektovat život a důstojnost každého člověka bez diskriminace a předsudků;

praktikovat aktivní nenásilí, vzdát se násilí ve všech jeho podobách: fyzické, sexuální, psychologické, ekonomické a společenské, především vůči nejchudobnějším a nejzranitelnějším, jako jsou děti a dospívající;

štědře přispívat ze svého času a svých materiálních prostředků k odstraňování ústrků, křivd, politického a hospodářského útlaku;

bránit svobodu vyjadřování a kulturní různorodost, dávat vždy přednost naslouchání a dialogu, nepodléhat fanatismu, lhaní a netoleranci vůči jiným lidem;

podporovat zodpovědnou míru spotřeby a tempa rozvoje, které berou ohledy na všechny formy života a udržují rovnováhu přírodních zdrojů naší planety;

přispívat k rozvoji své obce s plnou účastí žen a s respektováním demokratických principů, s cílem vytvořit nové formy solidarity.

 

 můj podpis

(přes stránku Světového esperantského svazu - UEA)