S l o v a k i a   e s p e r a n t a   f e d e r a c i o   SKEF

kaj Okcidentslovakia esperanta societo OSES

invitas Vin

al la tutslovakia Esperanta renkontiĝo

okazonta

de la 27-a ĝis la 29-a de majo 2005

en Modra – Piesok

 

Programo :

 

27. 5. 2005 vendredo

 

de la 15-a horo – akceptado kaj loĝigo de la partoprenantoj

de la 20-a horo – amuzvespero

 

28. 5. 2005 sabato

 

9 00        - Malfermo de la renkontiĝo

- Informoj pri la agado kaj laborplanoj de regionaj organizoj

- Informo pri la agado de SKEF-estraro

- La konsilantaro respondas - diskuto

10 00      - Renkontiĝoj de sekcioj kaj komisionoj

                 (IKUE, SKEJ, interreta, turisma kaj eble aliaj)

11 00      - Prelegoj – Reinvart, Baláž, Gondžúr

12 00      - Tagmanĝo

13 00      - Ekskurso al la kastelo Červený Kameň

                     -  ĉiĉerono – N. Šándorová

19 00      - Vespermanĝo

20 00      - Prezentado de kulturaj verkoj de la ĉeestantoj, kulturaj programeroj

              - Slovaklingva rakontado pri la regiono kaj ĝiaj tradicioj

              - Amuzo en amika rondo ĉe „Modranské víno“ (vino el la regiono Modra)

 

29. 5. 2005 dimanĉo

 

9 00        - Modra - urbotrarigardo

12 00      - Tagmanĝo

           

 

 

 

 

 

Organizaj informoj :

 

Loĝejo kaj renkontiĝejo :

Modra Piesok

                                                           Učebno-výcvikové zariadenie University Komenského

Prezoj :

         Partonprenkotizo :      80,-Sk – membroj de SKEF

                                                           120,-Sk – aliaj esperantistoj el Slovakio

                                                           100,-Čk – esperantistoj el Ĉeĥio

                                                           10,-EŬRO – esperantistoj el aliaj landoj

Loĝado, manĝado, turisma kotizo :

entute = 870,-Sk

Tiu prezo inkluzivas :

            - vendrede : vespermanĝon

            - sabate : maten-, tag-, kaj vespermanĝon

            - dimanĉe : maten- kaj tagmanĝon

Eblas mendi ankaŭ vegetaran manĝagon.

                        - Loĝadon dum 2 noktoj /vendredo, sabato/ - 300,-Sk

En la loĝejo estas ĉambroj kun 2,3,4,5 litoj. Lavujo estas en ĉiu ĉambro, necesejo kaj duŝejo estas komuna sur la korodiro.

                        - Turisman kotizon 20,-Sk

Aliĝmaniero :

            Bonvolu aliĝi ĝis la 30 – a de aprilo 2005 je adreso:

                                   Zlatica Pálfyová                                           Tel.:00421/31/5526368

                                   Poľná 892/69

                                   92901 Dunajská Streda                   aŭ rete: natasa.sandorova@nextra.sk

 

En la aliĝilo bonvolu skribi: vian nomon, adreson, kian manĝaĵon vi deziras, en kia ĉambro vi volas loĝi, eble kun kiuj, kiam vi alveturos vendrede, per kia veturilo.

Aliĝkotizo:

Nur por esperantistoj el Slovakio !!! – 50,-Sk/persono. Tiun sumon ni enkalkulos en la tutan prezon.

 

La aliĝilon kaj la aliĝkotizon (nur slovakoj) eblas sendi ankaŭ komune, nur bonvolu skribi la indicojn de ĉiuj aliĝintoj.

 

Atentigo !

Okaze de aliĝo la aliĝinto devigas sin partopreni sur la tuta renkontiĝo kaj pagi la tutan sumon /870 Sk + partoprenkotizon/.

post la aliĝo vi ricevos pli detalajn informojn pri la troviĝo de la loĝejo kun mapeto, informojn pri vetureblecoj kaj detalan programon de la renkontiĝo.

 

Organizanto de la renkontiĝo :

Okcidentslovakia Esperanta Societo / OSES /

prezidantino Mga. Nataša Šándorová