ESPERANTO.CZ

KAVA-PECH

ČES

ĈEA

AEH

Junularo

Praga junularo

 

Starto (tekstoj de unuopaj numeroj)

Pri Starto

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

Nové knihy

v esperantu

 

 

Obsahy českých

časopisů v esperantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANO

 

Redaktis: D-ro Josef Hradil

 

 

Medicinaj paĝoj 3/1967: La medicino en Montrealo, La UMEA-kunveno en Rotterdamo, La fonda kunveno de Medicina Sekcio de Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato, Ekskurso al Ostrava, Ekspozicio pri ĉeĥoslovakaj kuracaparatoj kaj medikamentoj.

 

Medicinaj paĝoj 4/1967: Alvoko al la tutmonda medicinistaro!, Kuracado per oksigena super premo (hiperbara oksigenoterapio), Ni citas ....

 

Medicinistaj paĝoj 5/1967: II-a medicinista kunveno en Ĉeĥoslovakio, Niaj sciigoj, Nia diskuto.

 

Medicinistaj novaĵoj 1/1968: Kuracado de trombocitopenia purpuro, Kuracado de infektoj de la mano per irigacia teknikmaniero, Rekono de nervaj malsanoj per numerigilo, Spontanea foriro de renaj ŝtonoj, Okula biomikroskopo, Anstataŭ baria miksaĵo, Kadmio kaj karcinomo, Konvulsio de novnaskitoj, Hipotonio post angiografio, Kontraŭ intestaj kunkreskigoj, Diagnoza spektro ĉe infarkto de kormusklo, Fosforo kaj frakturoj, Malsanoj de drinkuloj, Esperdona kuracado de ĥoricepitheliomo, Sanga serumo en diagnozo de bronĥa karcinomo, Atipaj infarktoj de miokardo, Niaj sciigoj, Nia diskuto.

 

Medicinistaj novaĵoj 2/1968: Malfidindeco de fluorescenia tetraciklina testo por diagnozo de malignaj tumoroj, La influo de bakteriurio al feto, Epidemio de ĥronika vevenigo per benzeno en ledfabrikoj, Influo de proksima taĥikardio al aktiveco de transanimazoj en sanga serumo, Perioda skrininga mamografio, Elimino de magnezio per urino ĉe homo, Turniĝo de normala tubo kaj ovario ĉe maturantaj knabinoj, Ĥronika pielonefrito, diagnozo kaj kuracado, Ĉeĥoslovaka Ruĝa Kruco.

 

Medicinistaj novaĵoj 3/1968: Nia jarkunveno, Problemo de eŭtanazio, Novaj opinioj pri antaŭŝirmo kaj kuracado de tetano, La flegistino en la geedzeco, Alvoko de la ĝenerala sekretariino de UMEA, Nia mastrumado.

 

Medicinistaj informoj 4/1968: Novaj opinioj pri antaŭŝirmo kaj kuracado de tetano, Spertoj kun kombinita kuracilo locacorten-vioform, Novaj ekkonoj pri higieno ĉe menstruo, Kuracado per oksigeno en superpremo, Tria sciigo pri monda sana situo, Spici aŭ ne spici ĉe malsanoj de urina trakto?,

 

Medicininstaj informoj 5/1968: Esperanto en hungara medicina gazeto, Indikoj al la signifo de la endogen-uveitis-oj, Sideoaĥrestaj anemioj, Loka kuracado per injektado de depota hidrokortizono en neurologio, Malrapidaj virusinfektoj.

 

Medicinistaj informoj 6/1968:  Niaj planoj, Meksaform - intestina desinfektilo, Perturboj de la kolorsento dum hepataj malsanoj, Kuracado de paroksisma taĥikardio per Ajmalin-o, Pernicioza anemio kiel kaŭzo sterileco, Mortaj kaj vivaj armiloj, Medicina sekcio fondiĝis en Hungario.

 

Medicinistaj novaĵoj 2/1969: Malsanuloj pro bronkastmo reagas devie je aorenergaj instigoj, komparo al normalaj personoj, Cistinuria kaj hinerurikemio, Inipranio - kontribuo al kuracado de infana anurezo, Psikiatria esperanta faka vortaro, Dystrophia musculorum progressiva hiječena energetskim fosfatidima.

 

Medicinistaj novaĵoj 3/1969: Dianabel-o kiel specifa kuracilo de kelkaj anemioj?, Indiko por rekonstrua ĥirurgio de obliterigitaj arterioj de malsupraj ekstremaĵoj, Influo de alkoholo je resorbo de l‘ fero el la distestokanalo ĉe sanaj kaj cirozoj, Pri prevento de tumoroj, Epilepsio kaj bronkastmo, Malstreĉiĝo post vekiĝo, Nomaro de ĉs. medicinistoj-esperantistoj, Pri farmakoterapio dum gravedeco.

 

Medicinistaj novaĵoj 4/1969: Niaj perspektivoj, Anafilaksaj ŝokoj ĉe infanoj, Ŝanĝo de klinika bildo de internaj malsanoj, Diagnozado de troportata gravedeco, Nekutima kazo de perdo de aŭdsento, Traĥeotomio kaj ĝiaj indikoj.

 

Medicinistaj novaĵoj 5/1969: Muskoviscidozo, Nova procedo por determini la vivkapablon de la iskemia korpmembro, Hipoglikemiaj komplikaĵoj fare de l‘ apliko de sulfanilureo, La rolo de la amnioskopio en obstretika praktiko, La signifo de la aŭdiometra filtra ekzameno inter infanoj de lerneja aĝo, Kvarmonata transvivo post post pulmotransplanto, Sindromo de „Janus“-tipo, Kio estas sindromo de DEGOS?, Mortemo de fumantoj, Nova agado de la galveziko, Stomatologiaj problemoj en pediatrio.

 

Medicinistaj novaĵoj 6/1969: Bronka astmo kaj medikamenta alergio, Kolektiva infekto de novnaskitoj per tuberkuloza naskantino, Kelkaj notoj pri virusoj, Por flegistinoj!, Doktoro Ludoviko Izák sepdekjara, Fervojsanitara servo, Paperkanonadon inter medicinistojn!

 

Medicinistaj novaĵoj 1/1970: Esperanto en medicinon!, Por apotekistoj, Por ruĝkrucanoj, Esence de la problemo pri maljuniĝo, Pri konkretigo kaj taksado de la diabetaj filtroekzamenoj, Telepatio, Indekso objekta de MI 1969.

 

Medicinistaj novaĵoj 2/1970: Mekanika rapidŝanĝilo de rentenaj fluoroskopaj specialaj ujoj por aortografioj, Antigenoj de buŝa bakterio flaŭno en denta pluvo, Internacia flegistina asocio, Komuna aperado de hemikranio kaj epilepsio - en la EEG - bildo.

 

Medicinistaj novaĵoj 3/1970: Komaostatoj dum hipotalamo-hipofizaj perturboj

 

Medicinistaj novaĵoj 4/1970: Inaŭgura parolado de D-ro Hideo Shinoda dum la 1-a kunveno de medicinistoj en Vieno, D-ro Shinoda vizitis Ĉeĥoslovakion, Kiun vi aŭskultas en la aŭdiloj?, La kazo de malgrava formo de dizenterio, La sekretoj de akupunkturo, Ekzaminado de novaj medikamentoj laŭ vidpunkto de psikiatro, Osteoporozo kaj manko de kalcio en organizo.

 

Medicinistaj informoj 1/1971: Jarkunveno de medicinista sekcio de ĈEA, Kolora limfografio ĉe tumoroj, Alkohola muskolopatio de koro, Disbiozo sekve de stomakoperacioj, Sorto de malsanuloj kun nerevenigebla rena nesufiĉeco, Listeriozo post rentransplantado, Komparo de konvenciaj kriterioj ĉe la hipotrofio de maldekstra kamero antaŭ kaj post la evoluo de kompleta bloko de maldekstra branĉeto de Tawara, Nodoza ĉirkaŭarteriito kun akua malfunkcio de renoj, Al ekesto de kuronara malsaniĝo, Stenozo de aorto ĉe ennaska rubeolo, Nasko en lupuso eritematoda, Glicerino kaj renŝtonetoj, Miksomo de traĥeo, Rankin forpasis.

 

Medicinistaj informoj 2/1971: Protokolo pri la jarkunveno, Osteoporozo kaj manko de kalcio en organismo, PACEMAKER-oj kaj la kuracado de koraj aritmoj, Danĝero de aerosoloj, Al patogenezo de arteriosklerozo, Substituo de ciklamatoj, MEDAZEPAN, Kuraciloj kontraŭ koraritmioj, Al la medicina parto de PIV.

 

Medicinistaj informoj 1/1972: Redaktaj vortoj, Thiometon, Problemoj de hemofilioj, Plej oftaj lokoj de hemofilia sangumado kaj ilia frekvenco, Flegado de hemofiliuloj en ČSSR, Pri trafo de artikoj, Ĉu estas ebla prevento de heofiliaj artropatioj?, Nuntempa stato de efikaj antihemofiliaj preparaĵoj, Antikorpoj kontraŭ antihemofilia faktoro VIII, Al demando pri konvena okupiĝo por malsanuloj per hemofilio, Hemokoagulaj faktoroj en konservataj sango kaj plasmo, Danĝera filiko, Doktoro komputero, Tromboflebitoj kaj trombozoj de ekstermitaĵaj vejnoj, organizační řád sekce

 

Medicinistaj informoj 2/1972: Kiamaniere aboni nian bultenon? Dro Dezsö sendus bibliografiajn indikojn de la nova hungara literaturo, Imunologia sekvo de antisubstancoj dum aterosklerozo rilate al ĥolesterolo, Aplazia anemio sekve de ĥloramfenikolo, Historia perleto, Aforismoj, startest, choragol

 

Medicinistaj informoj 3/1972: Kiamaniere aboni nian bultenon?,  Kongresa kunveno de nia sekcio, Nekutima bildo de „intrikita“ brustangino, Imunologiaj faktoroj en pernicioza anemio, II-a internacia simpozio de nuklea medicino, anekdotoj

 

Medicinistaj informoj 4/1972: Kiamaniere aboni nian bultenon? kongresa kunveno de nia sekcio, Diabeta mikroangiopatio, Efikoj de PROPANOLO, Aktiveco de fermentoj kaj skizofrenio, Akuta fermiĝo de mezenteria arterio, Karcinomo de haŭto kuracata per ungvento, Eksperimentaj studoj de glukokortikoidoj sur ratoj, Observo de adhesiemo de trombocitoj, Malkovro de tromboj en maldekstra antaŭkamero, Akuta pankreatito dum infekta hepatito, La ĥaraktero de artika eksudato dum sistema sklerodermio, Halto de koragado, Diagnozo de cerba aterosklerozo, Patogenezo de hemofilio, Bovina lakto kaj koronariaj malsanoj, Kiel plue en la kuracado de rena malsufiĉeco

 

Medicinistaj informoj 5/1972: Lingva angulo, Korpo kaj malsano, Aktualaj problemoj de rubeolo, Dissemita sklerozo ceerbomjela kaj la fenomeno de Rumpel-Leede, Morteco je la abstrukca iktero, Klinikaj spertoj kun gentamicino, Kuracilo aŭ ĉarlataneco? Galŝtonoj malaperados?

 

Medicinistaj informoj 6/1972: Al demando pri aktiva kuracprocedo ĉe ĥronikaj hepatoperturboj, Sano kaj malsano en proverboj, anekdoto

 

Medicinistaj informoj 1/1973: Kiamaniere aboni nian bultenon?, Kongresa kunveno de kuracistoj, Hungarlanda filio de UMEA fondiĝis en Budapeŝto, forpasoj (MUDr.Vít Pávek, MUDr. Matiaso Rada), Internacia kunlaboro, Jarkunveno de la sekcio, Premio Nobel 1971 por medicini kaj fiziologio, Registro kaj taksado de la reflekso de Aĥila tendeno dum diagnozo de funkciaj disturboj de tireoida glando, La problemo de fluktuado de flegistinoj, ni ridas, heparin retard.

 

Medicinistaj informoj 2/1973: Kiamaniere aboni nian bultenon? MUDr. Vít Pávek, La estraro de UMEA komisiis D-ron Imre Ferenczy, D-ro Marian Laba, Ĉu vi jam pagis membrokotizon por la jaro 1973? Ultrasono en medicino de Sovetio, Unuece kontraŭ korvaskularaj malsanoj, Difektoj de la intelekto ĉe fenilketonurio, Farmobienoj kiel fonto de rezisteco de bakterioj kontraŭ antibiotikoj, Alkoholo kaj arterosklerozo, Antikoaguliloj ĉe infarkto de miokardo, Tromboflebito kiel komplikaĵo de pneŭmonito, La praktikaj eblecoj de kontinua kuracado de servokapablaj laboruloj en la fervoja uzinkuracista praktiko, La metodo por registri la kuracatajn laborulojn per randtruaj kartoj, Ĝenerala kaj homa histologio, Ni ridu.

 

Medicinistaj informoj 5-6/1974: Dr. J. Černý: Realaĵoj kaj vizioj,  Raporto pri la kunveno de UMEA, Nuntempa kuracado de ĥronika pielonefrito, Signifo de amnioskopio ĉe enutera minaco de la feto.

 

Medicinistaj informoj 1/1975: Z. Křimský: Estimataj legantoj de tiu ĉi cirkulerto, Indometacian supozitoriojn en kuracado de reŭmataj malsanoj, Gastrointestaj simptomoj, Sindromo Pudlák-Heřmanský, Malsanuloj organiziĝas, Pri unua helpo aliel, Tekniko en medicino (ultrasono, narkoza aparato).

 

Medicinistaj informoj 2/1975: 30 jaroj de ĉeĥoslovaka sanitara servo, En batalo por homodigna estonteco (Georg Grosscurth, kuracisto kaj antifaŝisto), Bazaj malkovroj, Ebloj esplori DNA kaj RNA en homa plasmo, Kora aritmo ĉe infarkto de kormuskolo, Plua lando senigita de variolo.

 

Medicinistaj informoj 3/1975: Bazaj malkovroj kaj okazintaĵoj en medicino, Komisurotomio ĉe pli maljunaj personoj, Kuracado de komencaj stadioj de korinfarkto, Tumoroj elvokitaj per radiado, Reŭmatismo, Difektitaj muskoloj resanigeblaj, Aktiveco de esperantistoj-medicinistoj, Medicina scienca vespero.

 

Medicinistaj informoj 1/1976: Taskoj por la plej proksimaj jaroj, Riparebloj de atria fibrilacio, Influo de prenilamio, Subklavia steal-sindromo, Mercurascan, La XIV-a jarkunveno de UMEA, Kunveno de la ĉeĥa medicinista sekcio en Poděbrady, Someraj universitataj kursoj 1976.

 

Medicinistaj informoj 2/1976: Marŝrado de Eskulap, Helpu aktivigi nian medicinistan sekcion, Lakta kaj pirovinbera acidoj, Genetikaj faktoroj, Morbo de Beĥterev, Penicilinanimo, Ni iras, Skizo pri la centjara agado, Referaĵoj.

 

Medicinistaj informoj 3/1976: Aktiveco de medicina fakkomisiono en Budapeŝto, Pluaj artefaritaj renoj en Ĉeĥoslovakio, Kirurgia kuracado de strumo, Oblitera arteriosklerozo de malsupraj ekstremaĵoj ĉe viroj, Lezo de koro ĉe alkoholdevena hepatocirozo, Pligrandiĝo de la koro post travivita korinfarkto, Skribas niaj legantoj, Humoraĵoj, Rezultoj de la esploroj.

 

Medicinistaj informoj 4/1976: Danĝero, Esperanto kaj psoriazo, Kie finiĝas la ebloj de la ĥirurgio?, Rezultoj de la esploroj, Malakraj vundiĝoj de la pankreaso, Plilongigo de hunda vivodaŭro post transplanto de renoj.

 

Medicinistaj informoj 1/1977: Ĉu ni progresas? La Muzeo de Farmacio aŭ Fiero de popola farmacio, Danĝero de alkoholismo, Malsanulo kiel malamiko de la kuracisto, Ĉu estas la terglobo priminacita per troloĝatigo? Pankreatito post operacio de galveziko, Nitrogendioksido en la rolo de analgetiko dum akuta korinfarkto, Ĉu estas celtrafe uzproponi Propanolon ĉe korinfarkto?, Elektrografiaj ŝanĝoj ĉe kortamponado per sangumo, Vitala kapacito kaj stagna korinsuficiento, Signifo de adenozinmonofosfato en patogenezo de ĥolero, Trombangiito oblitera de Winiwarter.

 

Medicinistaj informoj 2/1977: Influo de subnutrado sur la evoluon de la cerbo, Raporto pri la 15-a jarkunveno de UMEA, Humuraĵoj, Elektrokardiogramo el magnetofono, Apero de kuracildevenaj haŭtoreakcioj, Kliniko de urika artrio, Karcinomo de galveziko kaj galvezikŝtonoj, Terapio de komplikaj formoj de pankreasitoj, Limfa cisto de mediastino, Malfermita korvundiĝo, Sinovektomio ĉe ĥronika poliartrito, Kliniko kaj kuracado de sarkoidozo, Imunosupresivoj en kuracado de sklerozo kun plakoj, Operacia kuracado de morbo de Basedow, Dopaminegra blokado per pimozino kaj dopaminegra stimulado per bromokriptino ĉe akromegaliluloj, Influo al sekrecio de kreska hormono.

 

Medicinistaj informoj 3/1977: Per vakcinado antaŭŝirmu viajn infanojn! Preventa medicino precipe pediatra en Ĉeĥoslovakio, Eluzo de likvaj kristaloj en medicino, Malsanoj de renoj kaj gravedeco, Postoperacia pankreatito, Rompiĝoj de ripoj, Meflokino dum kuracado de malario, Ebloj de antaŭnaska diagnozado, Familia apero de malsano de Crohn, Infarkto de kormuskoloj kaj salicila acido, Komplikoj post akupunkturo, Traŭmaj lezoj de flar- kaj gustumsenso, Gastroskopio ĉe karcinomo de stomako, Infarkto de kormuskolo kaj diabeto, Superprema oksigeno kaj puse sepsaj malsanoj, Sekundaraj tumoroj de la koro.

 

Medicinistaj informoj 4/1977: Ioma rerigardo, Medicinista konferenco en Krakovo, Eksperimentoj per esperantlingvaj represaĵoj-petokartoj, Kurac-banlokoj kaj klimataj kurac-faktoroj en Rumanio, Sekvoj de misuzo de anabolaĵoj en sporto, Adenomoj de stomako, Vakcino kontraŭ hepatito B., Kora lezo post traŭmo de torako, Metronidazol-o en prevenco kaj kuracado de postoperaciaj komplikaĵoj, Koagulacia indekso en prognozo de la feto, Kuracado de akutaj pneŭmonioj, Multloka sklerozo - imunaj kompleksoj, Disfalaj formoj de pulma kancero, Aŭtologia sanga transfuzio.

 

Medicinistaj informoj 1/1978: La graveco de la vegetalaj fibroj por nia sango, Historia evoluo de la okcidenta nutraĵo, Fiziologio de la kojlo, La kaŭzo de la divertikulozo, Kiel eviti tiun problemon en nia dieto, Niaj mortintoj, Fideroa*Krestaj anemioj, Boicil*forte, Hirudo medicinalis - ankaŭ en la moderna medicino.

 

Medicinistaj informoj 2/1978: Prevento malsana - precipe pediatra - en Ĉeĥoslovakio, Novaj bendoj por komponaĵaj plomboj, Endoskopio ĉe malsanoj de la hepato kaj galvojoj, Posttransfuzaj hepatitoj, 6-a prelegserio en Budapeŝto, Retroperitonea fibrozo, Enigmo de Monta Rezino.

 

Medicinistaj informoj 3/1978:  Iskemia kormalsano laŭ monda vidpunkto, El leteroj, Inflamo de peritoneo kaj rena malsufiĉeco, Ademonoj de prostato, Nove evoluintaj hipolipidemiloj, Enigmo de Monta Rezino 2, Vivmedio kaj karcinomo, Antibiotikoj en abdomena kirurgio, Resaniĝo de vundoj kaj kortikoidoj.

 

Sano 3/1980: La terapio per vertebraj manipuladoj en Francujo, Klinika hipnoto, Raportoj.

 

Sano 4/1980: Subkonjuktiva enkonduko de vitamina miksaĵo ĉe kuracado de keratitoj, Fleseblaj endoskopoj, Kiel batali kontraŭ maljuneco, Raportoj.

 

Sano 1/1983: Jarkolekto 1983, Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - III, Dentista forumo, Kalikrein-kinina sistemo, Diversaĵoj, Hipokolesteremia efiko de la pomo.

 

Sano 2/1983: IV-a internacia medicinista konferenco en Poprad, Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - IV., La historio de ĉeĥoslovaka medicino, La problemo de la narkomanio inter la junularo, El la mondo.

 

Sano 3/1983: Historio de la ĉeĥoslovaka medicino, Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - V., Vivodaŭro de la longvivantoj, Kvarlingva anatomia vortaro.

 

Sano 4/1983: Forpasis MUDr. Josef Černý, Historio de la ĉeĥoslovaka medicino, Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - VI., Elektra kanono kuracas, XVI-a internacia kongreso de interna medicino, Espero por diabetuloj.

 

 

Sano 1/1984: Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - VII., Historio de la ĉeĥoslovaka medicino, Kolesterolo kaj aterogenezo, Ultrasono frakasas renajn ŝtonojn.

 

Sano 2/1984: Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - VIII., La medicinaj kursoj de L. Zamenhof,  Postero, De A.I.D.S. ĝis S.I.D.S., Apilarnil-Apilarnilprop.

 

Sano 1/1985: Modernaj ĥemi-analizaj metodoj en medicino - XI, V-a IMEK 1985, Medicina tago, Referaĵoj, Imperiestra tranĉo sen narkozo, Constantin I. Istrati.

 

Sano 2-3/1985: La V-a Medicinista Esperanto-Konferenco (IMEK), Rezolucio, Alvoko, Aktiveco en Ĉinio, La medicina tago en Pollando, El stomatologia forumo, Sana junularo - nia plej granda riĉaĵo, Fumado kaj metabolo de kelkaj medikamentoj, Neŭralgio de triĝemina nervo, 200 jaroj de bestkuracado en Ĉeĥio, Pri la rilatoj inter la sensodifektituloj, IV-a nacia medicina E-konferenco, Referaĵoj, El la mondo.

 

Sano 4/1985: Redaktaj vortoj, SI-unuoj en la klinika bioĥemio, Kion bezonas la sciencistoj? VI-a internacia konferenco de infana neŭrologio, Transplanto kaj ciklosporin’o A,  Karcinomo de tiroida glando, Tetanoso ĉe narkotikuloj, Pli malgranda risko de infarkto, Rubeolo, Kion signifas la literoj ALS?, Macronil.

 

Sano 1/1986: Komence de la nova jaro 1986, Nobel-pacpremio aljuĝita al la kuracistoj, Kuracado per malvarmo kaj magnetismo, Tumoroj kaj eksuda pleŭrito, Nova markero ĉe malignaj tumoroj, Duodena ulkuso ĉe junaj personoj, Epidemiologio de depresioj, Nitroglicerino en „ĉemizeto“, Novaj dolĉigiloj, Hipertensio kaj plumbo en sango, Virusa hepatito ĉe maljunaj personoj, Ĥronika sendormeco, Medikamenta dependeco, Ringoj kaj bakterioj, Astma stato kaj etera narkozo, Glutitaj kaj enspiritaj fremdaj korpoj, Malgranda naskiĝpezo de infanoj, Medikamentoj dum gravedeco, Kion kun makrobiotiko? Alloga akupunkturo, A.I.D.S.

 

Sano 2/1986: Ĥemizo de la vivomedio kaj la homa sano, Turismo - sporto por handikapuloj, Ĥemia lernolibro, Kiu tranĉis la imperiestron?, Artefarita koro kun limigita tempodaŭro, Kuracado per interferono ĉe limfonoj de non-Hodgkin-tipo, Eluzo de fitoterapio en onkologio, Ultrasono ĉe ventraj malsanoj, Diabeto kaj gravedeco, Morteco de la infanoj de la tria mondo, Ondoj anstataŭ skalpelo.

 

Sano 3/1986: Akvo, Gravedaj diabetulinoj, Kuracistoj kiel eksperimentaj objektoj, Kafo kaj risko de korvazaj malsanoj, Trema deliro, Parazitoj en la mondo, Fumado de „malpezaj“ cigaredoj, Infarkto de miokardo ĉe maljunaj personoj, Neŭralgio de trigemino, Pulam aspergilozo, La pleŭrito, Kolonorektuma karcero post apendiktomio, Morto dum bronka astmo, Alkoholo kaj nikotino en GFR, Postoperacia pleŭra empiemo, Rezisteco kontraŭ citostatikoj, Transtoraka aspira biopsio, Sangumado ĉe ulkusa malsano, Risko de pasiva kuracado por astmuloj, Kiel efikas akupunkturo?, Migreno kaj ruĝa vino, Transvivo de kora defibrilacio.

 

Sano 4/1986: Nekrologo (Hideo Shinoda), Ĥemizo de la vivomedio kaj la homa sano 3, Nova diagnoza metodo - imuna scintigrafio, La III-a medicina tago, Ĉu sekreto de „Legia malsano“ malkovrita?, Kora afunkcio ĉe juna virino post kuracado per kombino de AMITRIPTILINO kaj LEVOPROMAZINO.

 

Sano 1/1987: Ĥemizo de la vivomedio kaj la homa sano 4, Laborgenaj malsanoj - epidemio de nia epoko, „Dumkreskaj doloroj“ de infanaj korpomembroj, Alfa-ritmo 2, Viruso AIDS: nova nomo, nova polemiko, Faktoj pri la alternativa medicino, Risko de karcinomo post operacio de ulcera malsano, La sporto longigas la vivon, Anstataŭ transfuzoj aŭtotransfuzoj, Nova vastspektra penicilino, Nova AIDS-testo, Akcepto de la kuirsalo per la nutraĵo, Tumoroj de la koro, Bronka astmo, Ambulanca ĥirurgio ĉe infanoj, Longatempaj rezultoj transplanto de pankreaso, Karcinomo de mamo.

 

Sano 2/1987: Ĥemizo de la vivomedio kaj la homa sano 5, Konfida telefono en Kalizs, El Sovetio, Nova kuracilo kontraŭdolora, Libido post uterektomio, Promesplena markero ĉe osteoporozo, Ŝirmo de la cerbo, Terapio per interferono, Akupunkturo ĉe bronka astmo, Venena serpentmorto, Kora morto en Usono, Decido pri optimuma alteco, Farmakoterapio dum la jaro 2000.

 

Sano 1/1990: Enkonduke al la nova jarkolekto de SANO, Informoj, Referaĵoj: Spertoj pri kortransplantoj, Primara ĥoriokarcinomo ĉe hepato, Nefropatioj el analgetikoj, Indikoj kaj kontraŭindikoj de kortransplantoj, La plej matura tempo por agi, Por osta kresko, Trairo de akuŝo ĉe tre junaj kaj pli maljunaj gravedulinoj, Sensangaj operacioj de galvezikaj ŝtonoj (ĥolelitiazo), Naturaj kuraciloj en medicino, Virinoj kaj la fumado, Statoj de la postoperacia konfuzo, Tromboliza terapio en praktiko, Prognozo ĉe la stomaka karcinomo, Citostatika kuracado de tumoroj, Kuracado de la obstrukca pulma malsano, Virinoj kaj la ajdeso, Kapdoloroj ĉe virinoj, Nova antihistaminiko sur horizonto, Sportado ĉe korpulaj malsanoj, Humuraĵoj.

 

Sano 1/1992: 30-a jarkunveno de UMEA, Naturkuracado, Unua Eŭropa Medicina E-konferenco, Komencaj etapoj de malignaj procezoj en la utercirkvika surfaco, Forpasis V. Nekuda, Ĥemoterapio ĉe infanaj tumoroj, Internista onkologio inter stagnado kaj progreso,  Medikamento kontraŭ akno blokas estiĝon de tumoro, Rezultoj de endoskopia sangumŝtopo, Signifo de sonografio por diagnozado de apendicito, Signifo de klinikaj kaj laboratorie ĥemiaj esploroj ĉe akuta apendicito, Sociekonomiaj aspektoj de ĥirurgia kuracado, Morteco kaj kaŭzoj de morto ĉe Crohn-malsano, Serumaj lipidoj kaj galŝtonoj, Endosonografio de mediastino - la nova metodo por antaŭoperacia diagnozo de bronkogena karcinomo, Endosonografio dum antaŭoperacia ekkono de stadio de gastrointestaj tumoroj, Kiaj indikoj ankoraŭ validas por esplorativa laparatomio?, Transrektuma ultrasona tomografio.

 

Sano 2/1992: Stresa ulkuso, Ĥirurgia kuracado de ĥronika obstipo, Volvulo en gastrointesta traktuso, Ŝanĝo de frekvenco de operacioj en ĝenerala ĥirurgio, Substituo de stomako post gastrektomio - spertoj kun Roux-Y-anastomozo, Kritiko al resekco de la stomako kaj gastroenterostomio laŭ Roux dum kuracado de ulkusa malsano, Frekvenco kaj lokiĝo de kolonorektumaj karcinomoj kaj ademonoj ĉe 4109 pacientoj, Divertikulito - patigenetikaj kaj epidemiologiaj aspektoj, Kuracado per radiado de malgranda karcinomoj de mamo post konservativaj operacioj de mamo pro karcinomo, Piezoelektra litotripsio: disbato de ŝtonoj kaj observo de rezultoj ĉe malsanuloj kun simptomaj galŝtonoj, Morteco ĉe insulindependa diabeto, Korkropa vazomalsano post transplanto de la koro, Longdaŭra efiko de frutempa trombolizo ĉe pacientoj kun akuta infarkto de miokardo: Kvinjara observado de nederlanda interuniversitata kardiologia instituto, Citomegalovirusa infekto - ofta kaj timiga komplikaĵo ĉe pacientoj kun kortransplanto, Rememorigo de ceremonio pri D-ro Hideo Shinoda.

 

Sano 3/1992: Taksado de kameraj kompleksaj anomalioj helpe de magneta resono, Aktuala kora kateterado kaj angiografio en infanaĝo, Sesdek sinsekvaj rekonstruoj de mamo per enblovebla ekspansilo, Ĉu korpa movo ŝirmas antaŭ osteoropozo? Gastroduodenaj lezoj, Ennaskaj koraj difektoj, Al kiaj riskaj estas eksponitaj la kuracistoj?, Terminologia kaj morala problemo: „abrupcio aŭ interrupcio?“, Metabolismo dum gravedeco kaj inteligenteco de la infano, Morteco dependa de fumado en Usono, Homoseksualeco kaj hipotalmo, Artroskopiaj operacioj de genuo, Ŝanĝoj de kartilago post meniskektomio, Pledo por reartroskopio, Artroskopia kuracado de purulenta genuito, Perhaŭta untrasona angioplastiko: Unuaj klinikaj spertoj, Pritrakto de lumbaj doloroj, Kia estas la loko de hepata transplanto en terapio de hepataj neoplasmoj?

 

Sano 1/1993: De la formo al la funkcio, Pulma histo de prematuraj novnaskitoj, Osteoporozo, Karcinomo de renoj kaj ĝia problemaro, Aktuala terapio ĉe malsaniĝo de galvojoj, Holecistektomio: ĉu laparaskopie aŭ konvencie? Zorgoj de amerikaj kuracistoj, P. Chrdle: Adiaŭo.

 

Sano 3/1993: Implantologio - malgranda gvidado al la proceduroj, La rolo de Esperanto disvastigo kaj diskonigo de naturkuracistaj metodoj, La tempa trako, Du novaĵoj en la esperanta medicina literaturo, Astmo kaŭzita per acido acetilosalicilika, Magnezio protektas pacientojn kun la korinfarko, Operacio de embrio, Novaj acioj pri kirugio de ŝultro, Kuracado de komplikoj dum sarkomo de korpomembroj per konserva metodo, Testado de vakcina serumo „RPG 160“, Alternativa medicino en Usono, Nederlando liberigas eŭtanazion, Epilepsiuloj kaj videoludoj, Lepro en Ĉinio.

 

Sano 1/1994: Nekutima kazo de non-Hodgkina limfono, Projekto pri libroj por okulmalfortuloj, Tropikaj malsanoj riskataj dum vojaĝoj,  La rolo de Esperanto disvastigo kaj diskonigo de naturkuracistaj metodoj (3), Miaj spertoj pri malfacila sorto - invalidiĝi, Plua kresko de apero de Ajdoso, Markigo de geno helpas konstati kaŭzon de relapso de aŭtologa transplanto ostmetodo, Pandemio de ĥolero neĉesita, Kio estas Orienta Medicino?

 

Sano 3/1994: D-ro JosefHradil 70-jara,  Tropikaj malsanoj riskataj dum vojaĝoj (4), Pri bova spongioforma encefalopatio de la brutaro, Fungoj kaj sano, La korpo de la homo, Antaŭnaska skriningo de la Down-sindromo, Rezultoj pri lernigo de diabetuloj, Hejma nasko, Karcinomo de prostato.