Esperante

ilei

 

Hlavní strana

 

Komenský o universálním jazyce

 

Výuka esperanta na českých školách

 

Studium interlingvistiky na universitě v Poznani

 

Svazové zkoušky z esperanta Českého esperantského svazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická komise Českého esperantského svazu

  

Esperanto na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti

Maďarsko má pravděpodobně nejvíce zkušeností s univerzitní výukou interlingvisty a esperanta, která začalo v roce 1966. Od roku 2004 platí pro občany EU stejné podmínky jako pro Maďary. Vysokoškolské studium trvá 4 roky. Přihlásit se mohou maturanti i bez znalosti esperanta na tyto kombinace předmětů: esperanto-filozofie, esperanto-historie, esperanto-historie umění, angličtina-esperanto, esperanto-francouzština, esperanto-maďatština, , esperanto-němčina, esperanto-italština, esperanto-ruština, esperanto-portugalština, esperanto-španělština.

 

Na této univerzitě je také možné nechat se přezkoušet ze znalostí esperanta a získat tak osvědčení rovnající se zkouškám jiných jazyků. Protože v Maďarsku platí zákon, že vysokoškolský student musí mít zkoušku ze dvou cizích jazyků, ročně si asi 5 až 6 tisíc studentů volí jako druhý jazyk esperanto, protože umožňuje nejsnadněji tuto zkoušku splnit. Je věcí studenta, jakým způsobem znalost esperanta získá, univerzita provádí pouze přezkoušení znalostí.

 

Přesnější údaje uvádí stránka

http://www.esperanto.hu/hu-lernejo.htm