Hlavní strana

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura
 

Časopisy

V první fázi potřebujeme udělat přehled článků v českých esperantských časopisech, později bychom je měli přepsat, aby zůstaly pro budoucnost a byly přístupny všem. (Ve světě je takto postupně zpřístupňován literární časopis La Nica Literatura Revuo.)

Zatím máme přehledy těchto časopisů:

BOHEMA ESPERANTISTO (Kamaryt) (cxe Viena muzeo)

·        Supervido (1903-1911)

ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ (Kühnl) (cxe Viena muzeo)

·        Supervido (1907-1914)

 

LA KULTURO (Rober Šáda, Bedřich Vaněk)

·        Supervido (1912-1913)

LA MARTO (Haida, 1910-1933)

* Supervido de Marto

Esperantský zpravodaj (Praha 1920-1924)

·        Supervido de Esperantský zpravodaj

LA PROGRESO (Plzeň 1918-1923) (cxe Viena muzeo)

·        Supervido de Progreso

LA PROGRESO (Praha 1924-1932) (cxe Viena muzeo)

·        Supervido de Progresoj

LIGILO (1930-1931)

·        Supervido de Ligiloj

 

Bulteno de ĈAE (1926-1937

·        Supervido de Bulteno

ESPERANTISTA (1946-1951)

·        Supervido de Esperantista

TAGIĜO (1951-1958)

FAJRERO (1959-1961)

AGADO JIHLAVA (1960-1964)

ZPRAVODAJ Československého esperantského výboru (1959-1968)

SANO - MEDICINISTAJ INFORMOJ

·        Supervido de Sano

PACDEFENDANTO (1951-1956) 

PACO - ĉeĥoslovakaj numeroj

       ·       Supervido de Pacoj (ekde 1955)

STARTO

·        Supervido de Startoj (ekde 1968)

DIO BENU

       *       Supervido de Dio Benu (ekde 1991)

Časopisy vydávané v poslední době jsou zpracovávány počítačem, proto už zveřejňujeme na internetu i konkrétní čísla.

(Starto, Dio Benu)