Hlavní strana

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTO

věstník Českého esperantského svazu (ČES), vychází 4-krát ročně pro členy svazu kategorií A,B, D, Z

ISSN 1212-009X

Redaktor Starta: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

tel. 547 240 690 (post 19a horo)

E-mail Starto: malovec@volny.cz

E-mail ČES: cea.polnicky@quick.cz

WWW ČES: http://www.esperanto.cz

Inzerce ve Startu: 25 Kč za jeden řádek, 800 Kč za čtvrt stránky, 1500 Kč za půl stránky, 2500 Kč za celou stranu. Opakovaná reklama 15% sleva, při dalším opakování 30%.