Pri la ĉeĥaj kulturo kaj historio

O české kultuře a historii

 

Literaturo

Kosmas * Kristián * Dalimil * Karolo IV-a * Jan Hus * Petr Chelčický * Smil Flaška z Parbubic * Tomáš ze Štítného * Tomáš Hájek z Libočan * Jan Blahoslav * Jan Amos Komenský * Jan Kollár * František Ladislav Čelakovský * Václav Kliment Klicpera * Karel Hynek Mácha * Karel Jaromír Erben * Josef Kajetán Tyl * Karel Havlíček Borovský * Božena Němcová * Karolína Světlá * Jan Neruda * Vítezslav Hálek * Josef Václav Sládek * Svatopluk Čech * Jaroslav Vrchlický * Alois Jirásek * Zikmund Winter * Julius Zeyer * Karel Čapek Matěj Chod * Josef Holeček * Jakub Arbes * Antal Stašek * Karel Václav Rais * Karel Klostermann * Jindřich Šimon Baar * Jan Karafiát * Otakar Březina * Petr Bezruč * Josef Svatopluk Machar * Karel Toman * Fráňa Šrámek * Alois kaj Vilém Mrštík * Gabriela Preissová * Teréza Nováková * Jaroslav Hašek * Karel Čapek * Josef Čapek * Vladislav Vančura * Jaroslav Durych * Jan Čep * Jiří Wolker * Jaroslav Seifert * František Halas * Vítězslav Nezval * František Hrubín * Vladimír Holan * Jan Skácel * Bohumil Hrabal * Ladislav Fuks * Vladimír Neff * Josef Škvorecký * Milan Kundera * Arnošt Lustig * Ludvík Aškenázy * Michal Viewegh *

 

Muziko

Josef Mysliveček * Jan Jakub Ryba * František Škroub * Bedřich Smetana * Vilém Blodek * Zdeněk Fibich * Antonín Dvořák * Josef Suk * Leoš Janáček * Bohuslav Martinů * Vítězslav Novák * Josef Bohuslav Foerster * Oskar Nedbal

 

Skulpt-arto

Brokoff * Matyáš Braun * Josef Václav Myslbek * Jan Štursa * Vincenc Makovský

 

Pentro-arto

Majstro Teodorik * Karel Škréta * Petr Brandl * Jan Kupecký * Norbert Grund * Jan Navrátil * Josef Mánes * Karel Purkyně * Mikoláš Aleš * Vojtěch Hynais * Miloš Jiránek * Jan Preisler * Josef Lada * František Kupka * Václav Špála * Jan Zrzavý