Ĉeĥe

ilei

Ĉefpaĝo

 

Komenio pri universala lingvo

 

Instruado en ĉeĥaj lernejoj

 

Interlingvistiko en universitato de Poznan

 

Asociaj ekzamenoj de ĈEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ĉeĥa sekcio de ILEI

 

Instruado de Esperanto en ĉehaj lernejoj:

 

Elementa lernejo Okříšky - Dr. Kamila Bártlová

Elementa lernejo Ratíškovice - Mgr. Jana Melichárková

Elementa lernejo Brandýs nad Orlicí - Zdena Novotná

Elementa lernejo Opatovec - Zdenka Novotná

Elementa lernejo Olomouc - Petr Bubela

Elementa lernejo Nové Veselí - Jana Kořistková

Elementa lernejo Svitavy - Marie Minářová

Elementa lernejo en Teplice - Zdeněk Rusín

Gimnazio D-ro Pekař en Mladá Boleslav - Jindra Drahotová

Universitato Masaryk en Brno - inĝ. Josef Vojáček Ph.D.

 

Skolta grupo en Prostějov - Jaroslav Liška

Somera Esperanto-Tendaro Lančov  - EK Třebíč

Katolika Esperanto-tendaro Sebranice - IKUE

Seminarioj Skokovy - AEH

Gimnazio en Brno, Vídeňská 47, atentigas pri Esperanto en sia retejo.

 

Lernolibroj de Esperanto - eldonejo KAVA-PECH