120 let esperanta

jak pracovat pro mezinárodní jazyk v dnešním světě

Teze pro seminář na Lančově 5.-11. srpna 2007 (neděle až sobota) 

(pro účastníky celého týdne: 200 Kč na den za ubytování a 5 jídel, celkově 1400 Kč)

 

Za náplň semináře odpovídá: Miroslav Malovec, malovec@volny.cz 

 

Chceme-li naše hnutí posunout vpřed, musíme se v prvé řadě vzdělávat, a to nejen v esperantu, ale také o všem, co souvisí s komunikací ve světě a s jazykovými potřebami lidstva. Pokud neznáme projekty a technologie, které se dnes používají, nemůžeme na ně reagovat a začlenit do nich i esperanto. Nemůžeme vyvolat zájem mládeže, pokud nevíme, co mládež zajímá a motivuje, k čemu cizí jazyky potřebuje a jak je využívá. A nemůžeme to vědět, pokud se tím nebudeme cílevědomě zabývat a každoročně se školit, co se ve světě objevilo nového.

 

Společný referenční rámec se zabývá celoživotním jazykovým sebevzdělávání evropských občanů, aby se mohli navzájem dorozumívat, třeba alespoň na základě společných mezinárodních slov, a aby sami dokázali své jazykové znalosti ohodnotit. Celoevropskou spolupráci má podpořit projekt Socrates, který se děli na několik podprojektů: Comenius podporuje spolupráci mezi základními školami, Erasmus mezi vysokoškoláky, Grundtvig mezi dospělými, Leonardo se zaměřuje na odborné vzdělávání. U nás na tyto projekty reaguje i Klub mladých Evropanů a Jazykovědné sdružení České republiky. Projekt digitálních knihoven má zpřístupnit kulturní dědictví všech jazyků milionům lidí na celém světě.

 

Také v esperantském hnutí vznikla řada projektů. Velmi úspěšný je mládežnický internetový kurz esperanta lernu!, bohatá je internetová čítanka v esperantu,  rozvíjí se esperantská encyklopedie, řada slovníků atd. A další projekty se nabízejí:

-         Uchování kulturního dědictví - co s našimi knihovnami. archiváliemi, jak pečovat o rukopisy a zpracovat je, jak pokračovat v zachycování dějin našeho hnutí a uchovávat památku esperantistů a jejich práce

-         Esperanto v turistice - zpracovávání prospektů, prezentací měst a obcí, památek a kultury

-         Prezentace našich klubů, sekcí, svazu, celosvětového hnutí, esperantské kultury a zvláště literatury, překlado do esperanta a z esperanta

-         Rozvíjení našich slovníků, frazeologií, terminářů, učebnic a čítanek, kurzů