Esperante

ilei

Hlavní strana

 

Komenský o universálním jazyce

 

Výuka esperanta na českých školách

 

Studium interlingvistiky na universitě v Poznani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická komise Českého esperantského svazu

 

Výuka esperanta v českých školách:

 

Základní škola Okříšky - Dr. Kamila Bártlová

Základní škola Ratíškovice - Mgr. Jana Melichárková

Základní škola Brandýs nad Orlicí - Zdena Novotná

Základní škola Opatovec - Zdenka Novotná

Základní škola Olomouc - Petr Bubela

Základní škola Nové Veselí - Jana Kořistková

Základní škola Svitavy - Marie Minářová

Základní škola Teplice - Zdeněk Rusín

Gymnázium Dr. Pekaře  Mladá Boleslav - Jindra Drahotová

Masarykova universita  Brno - ing. Josef Vojáček Ph. D.

 

Skupina skautů-esperantistů v Prostějově - Jaroslav Liška

Letní esperantský tábor Lančov  - EK Třebíč

Katolický esperantský tábor Sebranice - IKUE

Semináře Skokovy - AEH

Gymnázium Brno, Vídeňská 47 upozorňuje na esperanto na svých stránkách

 

Učebnice esperanta - vydává KAVA-PECH