V knihkupectvích jsou k dostání tyto učebnice a slovníky esperanta:

Esperanto pro děti - nová učebnice Mgr. Jany Melichárkové s ilustracemi Mirky Tomečkové, KAVA-PECH Dobřichovice, 70 stran, 98 Kč včetně DPH

Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová: Esperantem za tři měsíce. Vydalo nakladatelství KAVA-PECH v roce 1995. 160 stran, 69 Kč.

Karel Kraft, Miroslav Malovec: Esperantsko-český slovník. Vydalo nakladatelství KAVA-PECH v roce 1995. 242 stran, 129 Kč

Karel Kraft: Česko-esperantský slovník. Vydalo nakladatelství KAVA-PECH v roce 1998. 496 stran, 188 Kč.

Miroslav Malovec: Gramatiko de Esperanto, KAVA-PECH 2000, 133 stran

 

Někde se ještě objevují:

Věra Barandovská: Esperanto pro samouky. SPN 1989, 368 stran.

Rudolf Hromada: Esperantsko-český a česko esperantský kapesní slovník. SPN, 388 stran (několik vydání)

Theodor Kilian: Cvičebnice esperanta. SPN. 274 stran.

Josef Cink: Cvičebnice esperanta pro pokročilé. SPN 1974, 170 stran.