Úvod  
 Obecné podmínky účasti  
 Kalendář  
 Pracoviště  
 Psychoterapeut  
   Mgr. Doležal David  
 Refit - Masérská škola  
 Jan Pešička  

Obecné podmínky účasti na seminářích

Přihlášení
Přihlášení, či objednání je možné z provozních důvodů pouze telefonicky či e-mailem 5 dní předem.

S Sebou
Pohodlné oblečení a přezůvky, podložku, popř. deku, občerstvení (v poledne bude delší přestávka na oběd).

Platba
Platba pokud není uvedeno jinak, se provádí při registraci.

Zrušení účasti na semináři
Pokud se účastník v průběhu semináře rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.

Odpovědnost
Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře.

Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoli druh léčby, je na Vaší zodpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře o účasti na semináři.